Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ. ZUZ..4.4210.341.2021.AS.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli | | Data wprowadzenia: 2021-10-08 14:10:26.
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO o
wydaniu decyzji administracyjnej zatwierdzającej
„Projekt robót geologicznych dla oceny
warunków geologiczno – inżynierskich
podłoża dla zadania pn. „Budowa nowego odcinka
drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików – Stalowa
Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz
budową, przebudową niezbędnej infrastruktury
technicznej budowli i urządzeń budowlanych w
miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i
Rzeczyca Długa”
 Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego GP.6540.1.2021.AZ z 28.09.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Alicja Zabawa | Data wprowadzenia: 2021-09-29 16:44:05.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ. ZUZ..4.4210.310.2021.AS.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli | Data wprowadzenia: 2021-09-07 11:13:20.
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
zakończeniu postępowania administracyjnego , w
sprawie zatwierdzenia „Projektu robót
geologicznych dla oceny warunków geologiczno –
inżynierskich podłoża dla zadania pn.
„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr
855 Zaklików – Stalowa Wola wraz z budową
mostu na rzece San oraz budową przebudową
niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i
urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa
Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa”
 Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z 02.09.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-09-03 08:43:03.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ. ZUZ..4.4210.277.2021 AS.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli | Data wprowadzenia: 2021-08-25 13:58:32.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jarocin o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn."Budowa liniii kablowej wydzielonej
oświetlenia drogowego w miejscowości Szwedy"
 obwieszczenie Wójta Gminy Jarocin z 13.08.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Wójt Gminy Jarocin | Data wprowadzenia: 2021-08-23 10:47:10.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ. ZUZ.4.4210.236.2021.EB.pdf.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli | Data wprowadzenia: 2021-08-13 14:14:17.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ. ZUZ.4.4210.235.2021.EB.pdf.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli | Data wprowadzenia: 2021-08-13 14:13:23.
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO o
wszczęciu postępowania administracyjnego
GP.6540.1.2021.AZ
 Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-08-06 15:42:20 | Data modyfikacji: 2021-08-06 15:47:56.
GP.6540.1.2021.AZ OBWIESZCZENIE STAROSTY
STALOWOWOLSKIEGO

Obwieszczenie opinia el.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-08-06 15:37:28 | Data modyfikacji: 2021-08-06 15:40:09.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży, dzierżawy i najmu.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu z dnia 05.08.2021.pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-08-05 14:03:22.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ. ZUZ..4.4210.216.2021.KZ.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli | Data wprowadzenia: 2021-07-14 10:12:21.
Informacja Starosty Stalowowolskiego o
wyłożeniu do wglądu projektów operatów
modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla
obrębów ewidencyjnych: Brandwica, Chłopska
Wola, Kłyżów, Studzieniec w jednostce
ewidencyjnej Pysznica, Powiat Stalowowolski
 Informacja GN.6220.2.2.2019.AG z 08.07.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Starosta Stalowowolski | Data wprowadzenia: 2021-07-08 15:06:54.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jarocin o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
pn.: "Budowa lini kablowej, wydzielonej
oświetlenia drogowego w m-ści Szwedy, gm.
Jarocin"
 obwieszczenie Wójta Gminy Jarocin z 29.06.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Wójt Gminy Jarocin | Data wprowadzenia: 2021-07-01 15:00:27.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ. ZUZ..4.4210.196.2021.KZ.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli | Data wprowadzenia: 2021-06-17 12:58:56.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ. ZUZ..4.4210.188.2021.KZ.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli | Data wprowadzenia: 2021-06-15 14:30:49.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ. ZUZ..4.4210.155.2021.RF.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli | Data wprowadzenia: 2021-05-26 13:59:31.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy

Sprostowanie do wykazu dzierżawy z 14.05.2021.pdf

 wykaz nieruchomości do dzierżawy z 14.05.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2021-05-14 14:40:28.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ. ZUZ..4.4210.140.2021.RF.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli | Data wprowadzenia: 2021-05-13 14:41:20.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 Informacja RZ.ZUZ.4.4217.6.2021.EB z 06.05.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Data wprowadzenia: 2021-05-06 12:45:35.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Podkarpackiego dotyczące decyzji w sprawie
zatwierdzania "Dodatku Nr 1 do projektu robót
geologicznych na wykonanie otworów badawczych w
celu określenia warunków hydrogeologicznych w
rejonie projektowanej inwestycji budowy drogi
ekspresowej S74 na odcinku Opatów-Nisko"
 obwieszczenie o decyzji OS-IV.7440.27.2021.WZ z 05.05.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marszałek Województwa Podkarpackiego | Data wprowadzenia: 2021-05-06 09:20:09.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ. ZUZ..4.4210.132.2021.EL.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Data wprowadzenia: 2021-04-30 11:57:01.
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko
urzędnicze - podinspektor ds. gospodarowania
nieruchomościami gminnymi i planowania
przestrzennego
 Informacja o wynikach naboru informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z 23.04.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2021-04-23 14:04:33.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ. ZUZ..4.4210.117.2021.EL.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-04-21 11:13:53.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ. ZUZ..4.4210.112.2021.AS.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-04-19 13:17:20.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ. ZUZ..4.4210.113.2021.AS.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-04-19 13:05:58.
Informacja o wynikach I etapu naboru na wolne
stanowisko urzędnicze - podinspektor ds.
gospodarowania nieruchomościami gminnymi i
planowania przestrzennego
 Informacja o wynikach I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze z 15.042021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2021-04-15 10:00:56.
Rozporządzenie Nr 12/2021 Wojewody Podkarpackiego
z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania
wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w
województwie podkarpackim
 rozporządzenie wojewody z 12.04.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-04-14 16:39:28.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego
 obwieszczenie RZ.ZUZ.4.4210.72.2021. EL.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-04-08 15:08:24.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Podkarpackiego dotyczące procedury zatwierdzania
projektów robót geologicznych na potrzeby budowy
drogi ekspresowej S74
 obwieszczenie OS-IV.7440.27.2021.WZ z 01.04.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-04-06 15:28:36 | Data modyfikacji: 2021-04-06 15:29:47.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze
 Zarządzenie Nr 37_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2021-03-30 14:59:02.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
dzierżawę gruntów stanowiących własność
gminy Pysznica
 ogłoszenie o ptrzetargu na dzierżawę z 26.03.2021 r .pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2021-03-26 12:52:51.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 ogłoszenie o przetargu z 23.03.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2021-03-23 11:03:17.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 obwieszczenie o wszczęciu RZ. ZUZ..4.4210.72.2021.EL.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-03-17 15:26:02.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ. ZUZ..4.4210.72.2021.EL.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-03-17 15:24:57.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ.ZUZ.4.4210.20.2021.EB.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-03-02 08:32:56.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży i dzierżawy

sprostowanie do wykazu nieruchomości do dzierżawy i użyczenia z 25.02.2021 r.pdf

 wykaz nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy z 25.02.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2021-02-25 14:28:21.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ.ZUZ.4.4210.40.2021.KZ.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-02-17 13:11:05.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy oraz użyczenia

sprostowanie do wykazu nieruchomości do dzierżawy i użyczenia z 12.02.2021 r_.pdf

 wykaz nieruchomości do dzierżawy i użyczenia z 12.02.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2021-02-12 15:00:29.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE
STANOWISKO URZĘDNICZE
 Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze- Zastępca Kierownika USC.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2021-02-12 08:52:09.
INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU NA WOLNE
KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
 informacja o wynikach I etapu naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2021-02-04 12:30:30.
ZAWIADOMIENIE o czynnościach wyznaczenia punktów
granicznych / wznowienia znaków granicznych pasa
drogowego Drogi Krajowej nr 77 (obwodnica Stalowej
Woli i Niska)
 Zawiadomienie z 26.01.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-02-01 13:20:24.
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI PRZEZ DYREKTORA
ZARZĄDU ZLEWNI W STALOWEJ WOLI o wydaniu decyzji
udzielającej dla Gminy Pysznica pozwolenia
wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią nowych
obiektów budowlanych tj. napowietrznej linii
oświetlenia ulicznego 0,4 kV wraz ze słupami
energetycznymi, z lokalizacją oraz
oddziaływaniem inwestycji na terenie działek o
nr ew. 4688, 4689, 4690, 4693/7, 4693/8, 4677,
4693/9, 4693/12, 4695, 4696/5, 4693/1, 4693/9,
4693/13, 6257/1 i 4730 obręb 0005 Pysznica.
 332 obwieszczenie o decyzji PGWWP.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Data wprowadzenia: 2021-01-21 14:18:27 | Data modyfikacji: 2021-01-25 10:53:51.
Ogłoszenie konkursu na wolne kierownicze
stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego
 Zarządzenie 5_2021.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2021-01-20 16:46:43.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica

ogłoszenie o przetargu z 07.01.2021r_.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2021-01-07 13:11:38 | Data modyfikacji: 2021-01-07 14:22:39.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli zawiadamiające o wydaniu postanowienia
uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie
melioracji wodnych
 obwieszczenie RZ.ZPU.4.522.1512m.2020.ST z 29.12.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-01-05 16:12:00.
Informacja oraz obwieszczenie Dyrektora Zarządu
Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania

obwieszczenie o wszczęciu RZ.ZUZ.4.4210.332.2020.RF z 22.12.2020 r..pdf

 informacja o wszczęciu RZ.ZUZ.4.4210.332.2020.RF.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-12-29 16:12:32 | Data modyfikacji: 2020-12-31 10:47:28.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
użyczenia
 wykaz nieruchomości do użyczenia z 29.12.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2020-12-29 09:56:21.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ.ZUZ.4.4210.328.2020.EL.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-12-22 12:50:08.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wydaniu postanowienia
 obwieszczenie RZ.ZPU.4.522.1385m.2020.MK z 11.12.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-12-18 14:19:11.
Raport z akcji informacyjnej dotyczącej przebiegu
wariantów drogi ekspresowej S74

https://pysznica.pl/aktualnosci/raport-z-akcji-informacyjnej-dotyczacej-przebiegu-wariantow-drogi-ekspresowej-s74/

 

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-12-18 13:27:58.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ.ZUZ.4.4210.308.2020.RF.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-12-15 13:33:59.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
użyczenia
 wykaz nieruchomości do użyczenia z 14.12.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2020-12-14 13:30:45.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 wykaz nieruchomości do sprzedaży z 14.12.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2020-12-14 13:26:14.
Obwieszczenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii
z dnia 07.12.2020 r. znak:
DLI-II.7621.23.2020.PMJ.16 o przekazaniu do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję
Ministra Rozwoju
 obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 07.12.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-12-09 10:31:01.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
najmu
 wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu z 04.12.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2020-12-04 10:49:35.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli zawiadamiające o wydaniu postanowienia
uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakreie
melioracji wodnych
 obwieszczenie RZ.ZPU.4.522.891m.2020.ID z 18.11.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-11-26 11:04:52.
Informacja o podjęciu działalności w zakresie
telekomunikacji

Uchwała Nr XXV_161_2020.pdf

 informacja o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Biały | Data wprowadzenia: 2020-11-24 11:58:42.
Informacja Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o
rozstrzygnięciu w sprawie odwołania od decyzji
Wojewody Podkarpackiego z dnia 27.02.2020r. znak:
N-VIII.7820.1.9.2019
 informacja Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 13.10.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-10-15 08:58:59.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ.ZUZ.4.4210.243.2020.RF.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-10-14 10:24:34.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego
dotyczącego działki 3028/4, obręb 0003

RZ.ZUZ.4.4210.249.2020.KZ.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-10-09 13:14:46 | Data modyfikacji: 2020-10-13 15:05:12.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ.ZUZ.4.4210.247.2020.AK.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-10-08 10:21:49.
Obwieszczenie Ministra Rozwoju o rozstrzygnięciu
w sprawie odwołania od decyzji Wojewody
Podkarpackiego z dnia 27.02.2020r. znak:
N-VIII.7820.1.9.2019
 obwieszczenei Ministra Rozwoju.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-10-07 10:13:08.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli
 informacja RZ.ZUZ.4.4210.216.2020.AK z 30.09.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-10-06 10:29:29.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli
 informacja RZ.ZUZ.4.4210.215.2020.AK z 30.09.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-10-06 10:25:03.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ.ZUZ.4.4210.238.2020.RF.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-09-30 12:22:37 | Data modyfikacji: 2020-09-30 12:33:19.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 ogłoszenie o przetargu z 24.09.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2020-09-24 13:02:46.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wydaniu decyzji
 obwieszczenie o wydaniu decyzji RZ.ZUZ.4.4210.194.2020.EL.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-09-15 13:38:54.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy oraz użyczenia
 wykaz nieruchomości do użyczenia z 11.09.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2020-09-11 13:05:47.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedazy
 wykaz nieruchomości do sprzedaży z 02.09.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2020-09-02 12:02:44.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.4210.191.2020.EL z 05.08.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-08-25 13:04:38.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.4210.191.2020.EL z 05.08.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-08-25 13:03:23.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszcęciu postępowania RZ.ZUZ.4.4210.201.2020.AK.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-08-18 09:14:29.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszcęciu postępowania RZ.ZUZ.4.4210.188.2020.AK z 23.07.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-29 15:16:49.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszcęciu postępowania RZ.ZUZ.4.4210.156.2020.RF z 22.07.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-28 09:37:46.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszcęciu postępowania RZ.ZUZ.4.4210.139.2020.KZ.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-08 16:31:17.
Wójt Gminy Pysznica – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów
spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu
Rolnego w 2020 r.

rodo do spisu.pdf

20200615_zgloszenie_nabor_rachmistrz Pysznica.pdf

20200615_oswiadczenie_o_niekaralnosci_nabor_rachmistrz Pysznica.pdf

 Ogłoszenie o naborze 5041_1_2020.pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Data wprowadzenia: 2020-06-22 09:35:40.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy oraz użyczenia
 wykaz z 08.06.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2020-06-08 13:24:03.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 ogłoszenie o przetargu z 04.06.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2020-06-04 13:48:02.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy
 wykaz dzierżawy z 18.05.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-05-18 14:55:12.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych
do najmu oraz użyczenia
 wykaz najmu i użyczenia z 30.04.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2020-04-30 12:08:56.
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego
zawiadamiające o wniesieniu odwołań od decyzji
z dnia 27 lutego 2020 r. znak:
N-VIII.7820.1.9.2019 o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi ekspresowej
od węzła „Lasy Janowskie” do węzła
„Nisko Południe” na odcinku od węzła
„Lasy Janowskie” (bez węzła) do węzła
„Zdziary” (z węzłem) od km 0+000 km do km
9+476,94 wraz z niezbędną infratsukturą
techniczną, budowlami i urządzeniami
budowlanymi”
 obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z 22.04.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-22 10:49:05.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy oraz użyczenia
 wykaz dzierżawy i użyczenia z 06.04.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2020-04-06 11:17:49.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu post. RZ.ZUZ.4.4210.69.2020.AK_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-24 14:42:20 | Data modyfikacji: 2020-03-24 14:47:20.
Wójt Gminy Pysznica dokonuje zmiany treści
ogłoszenia zamieszczonego w dniu 18 lutego 2020
r. dotyczącego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości będących
własnością Gminy Pysznica
 ogłoszenie o zmianie przetargu.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-13 15:55:28.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Podkarpackiego w sprawie zatwierdzenia "Projektu
robót geologicznych na wykonanie otworów
badawczych w celu okreslenia warunków
hydrogeologicznych w rejonie projektowanej
inwestycji budowy drogi ekspresowej S74 na odcinku
Opatów-Nisko"
 obwieszczenie OS-IV.7440.05.2020 WZ z 09.03.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-11 16:05:46 | Data modyfikacji: 2020-03-11 17:13:02.
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego
zawiadamiające o wydaniu decyzji znak:
N-VIII.7820.1.9.2019 z dnia 27 lutego 2020 r. o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-19 od węzła
„Lasy Janowskie” do węzła „Nisko
Południe” na odcinku od węzła „Lasy
Janowskie” (bez węzła) do węzła
„Zdziary” (z węzłem) od km 0+000 km do km
9+476,94 wraz z niezbędną infratsukturą
techniczną, budowlami i urządzeniami
budowlanymi”
 obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego N-VIII.7820.1.9.2019 z 27.02.2020 r._.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-10 15:13:25.
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego informujące
o wydaniu decyzji znak: N-VIII.7820.1.9.2019 z
dnia 27 lutego 2020 r. o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa
drogi ekspresowej S-19 od węzła „Lasy
Janowskie” do węzła „Nisko Południe” na
odcinku od węzła „Lasy Janowskie” (bez
węzła) do węzła „Zdziary” (z węzłem) od
km 0+000 km do km 9+476,94 wraz z niezbędną
infratsukturą techniczną, budowlami i
urządzeniami budowlanymi”
 obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego N-VIII.7820.1.9.2019 z 27.02.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-10 14:58:24 | Data modyfikacji: 2020-03-10 15:07:56.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy oraz najmu
 wykaz dzierżawy i najmu z 10.03.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-10 11:06:58.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 ogłoszenie_ sprzedaż z 18.02.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-18 12:33:24.
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla
GDDKiA - Zaprojektowanie i budowa drogi
ekspresowej S-19 na odcinku od węzła „Lasy
Janowskie” do węzła „Nisko Południe” z
podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie A
– od węzła „Lasy Janowskie” (bez węzła)
do węzła „Zdziary” (z węzłem) o długości
ok. 9,3 km”
 obwieszczenie RZ.RUZ.421.139.2019.RD_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-11 15:09:52.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Podkarpackiego o wszczęciu postępowania w
sprawie zatwierdzenia "Projektu robót
geologicznych na wykonanie otworów badawczych w
celu okreslenia warunków hydrogeologicznych w
rejonie projektowanej inwestycji budowy drogi
ekspresowej S74 na odcinku Opatów-Nisko"
 obwieszczenie OS-IV.7440.05.2020 WZ z 29.01.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-04 13:31:08.
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie o
wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla
GDDKiA - Zaprojektowanie i budowa drogi
ekspresowej S-19 na odcinku od węzła „Lasy
Janowskie” do węzła „Nisko Południe” z
podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie A
– od węzła „Lasy Janowskie” (bez węzła)
do węzła „Zdziary” (z węzłem) o długości
ok. 9,3 km”
 obwieszczenie RZ.RUZ.421.139.2019.RD.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-01-30 10:44:47 | Data modyfikacji: 2020-02-11 15:11:36.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu post. RZ.ZUZ.4.421.4.2020.RF.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-01-30 10:29:50.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 wykaz nieruchomości do sprzedaży z 08.01.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-01-08 16:15:00.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Podkarpackiego zawiadamiające o sporządzeniu
projektu uchwały Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w sprawie podziału województwa
podkarpackiego na obwody łowieckie oraz
zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o
wyłożeniu projektu do publicznego wglądu
 obwiesczenie RG-IX.7131.45.57.2019.WCT_MP.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-12-20 12:40:17 | Data modyfikacji: 2019-12-20 13:44:10.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych
zabudowanych przeznaczonych do najmu w trybie
bezprzetargowym na okres do 3 lat
 najm wykaz 21.11.2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-21 15:57:43 | Data modyfikacji: 2019-11-21 16:19:21.
Ogłoszenie Wójta Gminy Pysznica w sprawie
aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla
przedszkoli w roku 2019
 Ogłoszenie wójta Gminy z 31.10.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-04 16:19:41.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Pysznica 2019_10_31.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-31 20:52:35.
Ogłoszenie Wójta Gminy Pysznica o terminie
podpisania protokołu określającego warunki
zbycia nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Pysznica - dz.nr 348/17 położonej w
obrębie Studzieniec
 ogłoszenie Wójta Gminy Pysznica z 11.09.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-11 15:15:27.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 ogłoszenie_ sprzedaż z 29.08.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-29 14:17:35.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.264.2019.RF.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-12 14:24:43.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 Informacja o wszczęciu postepowania RZ.ZUZ.4.421.243.2019.KZ (Wody Polskie).pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-24 21:33:39.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 wykaz działek do dzierżawy 23.07.2019 .pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-23 16:37:34.
Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 143 w Pysznicy
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
nieprzeprowadzenia wyborów
 Obwieszczenie o nieprzeprowadzeniu wyborów z 12.07.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-15 12:26:47.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.234.2019.KZ.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-12 12:35:10.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 wykaz nieruchomości do sprzedaży_ z 08.07.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-08 09:47:47.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.220.2019.KZ.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-03 13:19:00.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w
Stalowej Woli o wydaniu decyzji - pozwolenia
wodnoprawnego
 obwieszczenie o wydaniu decyzji RZ.ZUZ.4.421.158.2019.AK.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-27 11:21:33.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.204.2019.KZ.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:28:44.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.195.2019.AK.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-13 12:27:19.
INFORMACJA O WYNIKU PISEMNEGO PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU
POŻARNICZEGO MARKI FSC STARACHOWICE STAR 266
 informacja o wyniku przetargu z 04.06.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-04 12:22:42.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.158.2019.AK.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-29 18:51:12.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.158.2019.AK.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-29 18:49:36 | Data modyfikacji: 2019-05-29 19:04:56.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.178.2019.AK.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-29 18:42:42.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza pisemny przetarg
nieograniczony na sprzedaż samochodu
pożarniczego
 Zarządzenie Nr 72_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-28 17:21:24.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków i opłat
udzielono w roku 2018 ulg, odroczeń,umorzeń lub
rozłożeń na raty w kwocie przewyższającej
łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości
umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
 umorzenia_ulgi_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-24 10:05:25.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.152.2019.EL.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-07 15:46:44.
INFORMACJA O WYNIKU PISEMNEGO PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU
POŻARNICZEGO MARKI FSC STARACHOWICE STAR 266
 informacja o wyniku przetargu z 26.04.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-30 15:27:46.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.139.2019.RF.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-23 14:36:24.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.137.2019.RF.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-23 14:34:16.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.138.2019.AK.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-23 09:27:41.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.136.2019.AK.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-23 09:25:29.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.132.2019.AK.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-23 09:23:28.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.125.2019.EL.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-12 13:43:38.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 ogłoszenie_ sprzedaż z 11.04.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-11 15:19:17.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wydaniu postanowienia uzgadniającego
projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego w zakresie melioracji wodnych
 obwieszczenie RZ.ZPU.4.4521.490.2019.ID.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-03 15:18:56.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.91.2019.EB.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-03 14:47:27.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.96.2019.AK.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-28 15:28:40.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 wykaz nieruchomości do dzierżawy z 28.03.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-28 14:13:39.
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie
zawiadamiające o wydaniu postanowienia
prostującego oczywiste omyłki w decyzji
udzieljącej pozolenia wodnoprawnego
 obwieszczenie RZGW OS-II.7322.170.2018.RD.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-12 12:26:00.
Gmina Pysznica zaprasza do składania ofert na:
Konserwacja i czyszczenie boisk sportowych ze
sztucznej murawy na terenie Gminy Pysznica w roku
2019

zał nr 1 oferta wykonawcy.docx

Wyniki zapytania RI.VI.7021.3.2019.pdf

 Zapytanie ofertowe RI.IV.7021.3.2019-1.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-08 15:29:17.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.66.2019.RF.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-07 15:02:53.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.38.2019.EB.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-19 09:33:15.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.28.2019.RF.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-14 09:39:06 | Data modyfikacji: 2019-02-14 09:47:17.
Ogłoszenie Wójta Gminy Pysznica w sprawie
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w roku
2019
 ogłoszenie Wójta w sprawie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-01 09:33:57.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wsczęciu postepowania RZ.ZUZ.4.421.2.2019.KZ..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-08 13:37:42.
 Wykaz decyzji o warunkach zabudowy,które wygasły.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-31 12:54:13.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wsczęciu postepowania RZ.ZUZ.4.421.346.2018.KZ.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-27 09:00:11.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wsczęciu postepowania RZ.ZUZ.4.421.345.2018.KZ.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-21 14:28:21.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania z 11.12.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-13 14:58:58.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg ustnu
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Pysznica
 Ogłoszenie Pysznica_Sudoły_ z 31.10.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-31 15:17:33.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 wykaz dzierżawy z 25.10.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-25 13:52:51.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 ogłoszenie_ z 17.10.2018 r.doc

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-17 15:03:58.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 wykaz nieruchomości do dzierżawy z 04.10.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-04 13:36:55.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 wykaz nieruchomości do dzierżawy z 13.09.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-13 13:08:12.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z 08.08.2018 (Pysznica).pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-08 12:11:36.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z 08.08.2018 (Kłyżów Słomiana).pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-08 12:10:17.
Ogłoszenie o naborze pracowników do projektu
"Przedszkole Pod Wesołym Słonkiem"
 ogłoszenie nabór pracowników.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-30 12:56:54.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.136.2018.RF.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-24 11:08:24.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych
zabudowanych przeznaczonych do najmu na okres do 5
lat
 wykaz najmu 18.07.2018r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-18 14:40:12.
Informacja Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o
wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.114.2018.EL.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-12 12:36:03.
Informacja Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o
wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.127.2018.EB.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-09 11:52:00.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków i opłat
udzielono w roku 2017 ulg, odroczeń,umorzeń lub
rozłożeń na raty w kwocie przewyższającej
łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości
umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
 Wykaz odroczeń, umożeń i ulg w podatkach i opłatach w 2017 roku.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-22 13:33:22.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 wykaz dzierżawy z 23.05.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-23 14:47:24.
Informacja Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o
wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.31.2018.KZ.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:59:15.
Informacja Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o
wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego
 informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 28.02.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-06 14:04:04.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Pysznica_usługi_ z 20.02.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-20 11:52:46 | Data modyfikacji: 2018-02-23 13:07:49.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Bąków z 20.02.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-20 11:51:07.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 Wykaz niruchomości do dzierżawy z 11.01.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-11 08:22:49.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 Wykaz niruchomości do sprzedaży z 04.01.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-04 11:44:56.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie_Bąków_Brandwica _.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-17 10:36:28 | Data modyfikacji: 2017-10-23 14:02:10.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z 08.08.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-08 09:13:26.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Pysznica z 04.08.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-04 13:06:56.
Wójt Gminy Pysznica
Ogłasza przetarg ustny - licytację na
dzierżawę nieruchomości stanowiących
własność Gminy Pysznica
 ogłoszenie Brandwica_Bąków z 27.07.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-27 10:42:28.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Słomiana z 26.07.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-26 09:33:38.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Bąków z 26.07.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-26 09:32:40.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 wykaz nieruchomości do dzierżawy z 01.06.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-02 12:03:41.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 wykaz nieruchomości do sprzedaży z 29.05.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-30 10:25:39.
Ogłoszenie o ponownych konsultacjach
społecznych projektu zmodyfikowanej Strategii
Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej
Woli na lata 2014-2020

formularz zgłaszania uwag do Strategii.pdf

Strat.Rozw.MOF St.Woli 25.05.17 do ponownych konsultacji.pdf

 ogłoszenie o ponownych konsultacjach z 25.05.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-25 14:24:19.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków i opłat
udzielono w roku 2016 ulg, odroczeń,umorzeń lub
rozłożeń na raty w kwocie przewyższającej
łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości
umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
 umorzenia_ulgi_2016_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-18 13:14:55 | Data modyfikacji: 2017-05-18 14:49:50.
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu
zmodyfikowanej Strategii Rozwoju Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata
2014-2020
 ogłoszenie o komsulatcjach_społecznych z 28.04.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-28 13:47:02 | Data modyfikacji: 2017-04-28 14:51:32.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza pisemny przetarg
nieograniczony na sprzedaż samochodu
pożarniczego
 ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-13 13:53:58.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Słomiana z 22.03.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-22 14:14:55.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Bąków_Brandwica z 22.03.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-22 14:12:11 | Data modyfikacji: 2017-03-22 14:14:19.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 Wykaz nieruchomości do sprzedaży z 08.03.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-08 14:42:36.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Słomiana z 18.01.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-01-18 11:56:04.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Bąków_Brandwica z 18.01.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-01-18 11:54:29.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie_Pysznica z 03.11.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-11-04 09:07:47.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie_Słomiana z 03.11.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-11-04 09:06:14.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Bąków_Brandwica z 03.11.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-11-04 08:59:27 | Data modyfikacji: 2016-11-04 09:08:35.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
 wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-09-01 09:16:15.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie_wykaz_z_dnia_11_08_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-08-11 13:30:58.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 wykaz z 16.06.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-06-22 13:36:06.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Pysznica z 13.06.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-06-13 13:55:49 | Data modyfikacji: 2016-06-13 14:16:01.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Bąków_Brandwica z 13.06.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-06-13 13:54:43.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Studzieniec z 30.05.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-05-30 14:32:10.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków i opłat
udzielono w roku 2015 ulg, odroczeń,umorzeń lub
rozłożeń na raty w kwocie przewyższającej
łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości
umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
 umorzenia 2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-05-18 09:09:19.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Pysznica_Jastkowice z 02.05.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-05-04 10:30:11.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Pysznica
 Ogłoszenie Pysznica_Jastkowice z 15.03.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-03-15 13:22:32.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 Wykaz nieruchomosci do sprzedaży z 04.03.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-03-04 12:15:32.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Pysznica
 Ogłoszenie Kłyżów z 01.03.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-03-01 14:30:33.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Pysznica_Słotwiny z 10.02.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-02-10 14:29:42.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Brandwica z 10.02.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-02-10 14:26:39.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Kłyżów_Słomiana z 10.02.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-02-10 14:24:40.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 Wykaz nieruchomosci do sprzedaży z 28.01.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-01-28 10:15:18.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Wykaz dzierżawa z 28.01.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-01-28 10:12:32.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 ogłoszenie Studzieniec_Jastkowice_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-12-31 11:01:51 | Data modyfikacji: 2016-01-15 11:53:27.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Pysznica
 ogłoszenie_Pysznica z 30.12.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-12-30 12:28:00.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
stanowiących własność Gminy Pysznica
 _ogłoszenie_dzierżwa_Pysznica z 30.12.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-12-30 12:26:36 | Data modyfikacji: 2016-01-07 09:57:27.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Pysznica
 ogłoszenie Pysznica_Sudoły z 03.12.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-12-03 09:09:08.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Pysznica
 ogłoszenie Pysznica z 03.12.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-12-03 08:53:31.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Pysznica
 ogłoszenie Bąków_Brandwica z 03.12.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-12-03 08:49:21.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Pysznica
 ogłoszenie_Brandwica z 13.10.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-10-13 13:41:41.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Pysznica
 ogłoszenie_Kłyżów_Słomiana z 13.10.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-10-13 13:38:49 | Data modyfikacji: 2015-10-15 10:48:13.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Pysznica
 ogłoszenie_Pysznica z 13.10.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-10-13 13:24:08.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 wykaz nieruchomości do sprzedaży z 7.09.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-09-08 08:51:53.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Pysznica
 ogłoszenie Kłyżów z 8.09.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-09-08 08:27:10 | Data modyfikacji: 2015-09-08 08:30:23.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Pysznica
 ogłoszenie Pysznica z 8.09.2015 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-09-08 08:25:01 | Data modyfikacji: 2015-09-08 08:29:39.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Pysznica z 31.07.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-07-31 08:37:20.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Studzieniec_Jastkowice z 31.07.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-07-31 08:36:00.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 Wykaz nieruchomości do sprzedaży z 23.07.2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-07-23 10:13:14.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Bąków_Brandwica z 18.05.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-05-18 09:25:07.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Pysznica_Kłyżów z 18.05.2015 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-05-18 09:18:35.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 Wykaz nieruchomości do sprzedaży z 14.05.2015 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-05-14 12:01:54.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Brandwica_Kłyżów_Słomiana_Jastkowice.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-04-27 12:26:01.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
dzierżawę nieruchomości stanowiących
własność Gminy Pysznica
 ogłoszenie przetarg_dzierżawa.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-04-02 12:22:33.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Pysznica_2.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-03-31 09:15:57.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Kłyżów_2.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-03-31 09:13:57.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie _Bąków_Brandwica_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-03-31 09:12:09.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych
do wydzierżawienia
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-02-26 14:41:20.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 wykaz nieruchomości do sprzedaży.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-02-23 08:43:11.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie_Kłyżów_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-01-08 10:16:58.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie_Bąków_Brandwica.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-01-08 10:12:38.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie _Pysznica_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-01-08 10:09:33.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Pysznica
 ogłoszenie usługi.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-01-08 10:03:10 | Data modyfikacji: 2015-01-08 10:06:47.
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 20 listopada 2014 r.
 obwieszczenie MIiR.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-12-05 11:29:18.
Postanowienie Nr 257/2014 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie
zwołania sesji Rady Gminy Pysznica w celu
złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Pysznica
wybranego w ponownym głosowaniu przeprowadzonym w
dniu 30 listopada 2014 r.
 Zwołanie_sesji_Rady Gminy_Pysznica-2.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-12-04 14:46:25.
Postanowienie Nr 232/2014 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 25 listopada 2014 roku w
sprawie zwołania sesji Rady Gminy Pysznica w celu
złożenia ślubowania przez radnych wybranych w
głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r.
 Zwołanie_I_sesji_Rady Gminy_Pysznica.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-11-29 12:14:21.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu
pożarniczego
 ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-10-28 14:16:54.
Wójt Gminy Pysznica Ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Pysznica_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-09-19 09:58:23.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Pysznica
 ogłoszenie budownictwo usługowe.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-09-10 09:57:37.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Pysznica
 Ogłoszenie Kłyżów_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-09-10 09:48:41.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Pysznica
 Ogłoszenie Bąków_Brandwica.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-09-10 09:45:44.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 wykaz Kłyżów_1.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-07-24 10:05:24.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Pysznica
 Ogłoszenie o sprzadaży Brandwica, Bąków.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-06-24 11:16:48.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Pysznica
 ogłoszenie o sprzedaży Pysznica, Sudoły.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-06-24 11:15:47.
Ogłoszenie o przetargu ustnym – licytacji na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Pysznica
 Ogłoszenie o sprzedaży Jastkowice, Kłyżów.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-06-10 12:03:54.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków udzielono w
roku 2013 ulg, odroczeń,umorzeń lub rozłożeń
na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500
zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot
i przyczyn umorzenia
 umorzenie podatku.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-05-29 07:37:59.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 Wykaz do sprzedaży Brandwica_Bąków.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-04-07 14:00:04.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 Wykaz do sprzedazy Pysznica 2.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-04-07 13:58:19.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 Wykaz do sprzedaży Pysznica 1.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-04-07 13:56:57.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży
 Wykaz do sprzedaży Pysznica.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-02-14 15:08:18.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży
 Wykaz Bąków Kłyżów _2.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-02-14 15:04:35 | Data modyfikacji: 2014-02-17 08:34:09.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Pysznica
 ogłoszenie o sprzedaży Pysznica.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-01-27 13:53:05 | Data modyfikacji: 2014-01-27 13:55:38.
Ogłoszenie o przetargu ustnym – licytacji na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Pysznica
 ogłoszenie o sprzedaży Kłyżów-Słomiana.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-01-27 13:45:20.
Ogłoszenie o przetargu ustnym – licytacji na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Pysznica
 Ogłoszenie o sprzedaży Jastkowice, Kłyżów1.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-01-27 13:42:36.
Ogłoszenie o przetargu ustnym – licytacji na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Pysznica
 ogłoszenie o sprzedaży Krzaki.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-10-18 07:46:32.
Ogłoszenie o przetargu ustnym – licytacji na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Pysznica
 Ogłoszenie o sprzedaży Jastkowice, Kłyżów.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-10-18 07:45:59.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
 Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-10-16 13:44:19.
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Stalowej Woli dot. przydatności
wody do spożycia
 Decyzja PPIS woda.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-10-01 10:05:30.
Data wprowadzenia: 2013-10-01 10:05:30
Opublikowane przez: Admin