INFORMACJA o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 informacja RS.ZUZ.4210.208.2024.AS.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Andrzej Trojnar | Data wprowadzenia: 2024-07-17 14:32:55.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE - inspektor ds. promocji oraz
współpracy krajowej i zagranicznej
 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. promocji oraz współpracy krajowej i zagranicznej.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2024-06-26 17:50:37.
INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE - inspektor ds. promocji
oraz współpracy krajowej i zagranicznej
 Informacja o wynikach I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. promocji oraz współpracy krajowej i zagranicznej.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2024-06-25 13:38:37.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze inspektor ds. promocji oraz
współpracy krajowej i zagranicznej
 Zarządzenie Nr 164_2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2024-06-13 15:54:08.
NFORMACJA o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 RS.ZUZ.4211.12.2024.KZ2 informacja_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Bielecki | Data wprowadzenia: 2024-06-04 11:24:38.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE - inspektor ds. inwestycji i
zamówień publicznych
 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. inwestycji i zamówień _publicznych_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Pawleniak | Data wprowadzenia: 2024-05-24 15:18:16.
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Krzakach
 Zarządzenie Nr 146_2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Pawleniak | Data wprowadzenia: 2024-05-23 16:09:40.
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora
Przedszkola w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 145_2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Pawleniak | Data wprowadzenia: 2024-05-23 16:08:58.
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego

RS.ZUZ.4210.133.2024.AS informacja_94e04fc7-4bc2-491d-9ee5-549afad2c0e4.pdf

 RS.ZUZ.4210.133.2024.AS _zawiadomienie_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Fabian Zięba | Data wprowadzenia: 2024-05-22 16:43:11 | Data modyfikacji: 2024-05-23 08:52:23.
O B W I E S Z C Z E N I E REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE dotyczące wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej
S74 na odcinku od Opatowa do Niska”
 OBWIESZCZENIE WOOŚ.420.20.3.2022.JK.528 z 21.05.2024 r_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Antoni Pomykała | Data wprowadzenia: 2024-05-22 15:48:29 | Data modyfikacji: 2024-05-23 08:53:03.
INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE - inspektor ds. inwestycji
i zamówień publicznych
 Informacja o wynikach I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. inwestycji i zamówień _publicznych_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2024-05-07 14:28:07 | Data modyfikacji: 2024-05-08 12:05:30.
O B W I E S Z C Z E N I E REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE dotyczące
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi
ekspresowej S74 na odcinku od Opatowa do Niska”
 Obwieszczenie WOOŚ.420.20.3.2022.JK.524 z 29.04.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Wojciech Wdowik | Data wprowadzenia: 2024-04-30 10:24:59.
O B W I E S Z C Z E N I E REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE dotyczące
wszczęcia postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko w kontekście
transgranicznym dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 na
terenie Elektrowni Jądrowej Chmielnicki z
wykorzystaniem parametrów technicznych reaktora
Westinghouse Electric Company AP1000 do dalszej
eksploatacji i wytwarzania energii elektrycznej”
 obwieszczenie WOOŚ.442.2.2024.AW.6.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Wojciech Wdowik | Data wprowadzenia: 2024-04-26 14:46:46.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze inspektor ds. inwestycji i zamówień
publicznych
 Zarządzenie Nr 116_2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2024-04-18 16:51:42.
INFORMACJA o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 108 informacja o wszcęciu postepowania.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Fabian Zięba | Data wprowadzenia: 2024-04-15 16:32:10.
O B W I E S Z C Z E N I E REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
 OBWIESZCZENIE_WPN.6320.1.2.2023.OB.54_DOLINA DOLNEGO SANU.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Wojciech Wdowik | Data wprowadzenia: 2024-04-10 16:42:22.
O B W I E S Z C Z E N I E REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE o przedłożeniu
przez Inwestora uzupełnienia Raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w
postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej
S74 na odcinku od Opatowa do Niska”
 obwieszczenie _WOOŚ.420.20.3.2022.JK.503 z 15.03.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Wojciech Wdowik | Data wprowadzenia: 2024-03-18 11:56:19 | Data modyfikacji: 2024-03-19 13:53:18.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE - inspektor ds. inwestycji i
zamówień publicznych
 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2024-02-20 14:46:27.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Podkarpackiego z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie
zadania inwestycyjnego pn.:"Budowa gazociągu..."
 Obwieszczenie Marszałka OS-IV.7440.02.2024.WZ.pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Autor: Marszałek Województwa Podkarpackiego | Data wprowadzenia: 2024-02-19 14:39:58 | Data modyfikacji: 2024-02-19 14:40:25.
INFORMACJA o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 RZ.ZUZ.4.4210.367.2023.EL informacja o wszczęciu.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Fabian Zięba | Data wprowadzenia: 2024-02-15 14:20:16 | Data modyfikacji: 2024-02-20 14:47:40.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Podkarpackiego o wydaniu decyzji sprawie
zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla
zadania inwestycyjnego pn.:Budowa gazociągu
DN1000MOP 8,4 MPa relacji Wronów-Rozwadów wraz z
infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na
terenie województwa podkarpackiego”
 obwieszczenie OS-IV.7440.01.2024.WZ z 02.02.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Mariusz Rolek | Data wprowadzenia: 2024-02-08 15:23:17.
INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE - inspektor ds. inwestycji
i zamówień publicznych
 Informacja o wynikach I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2024-01-31 16:29:33.
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko o
wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu lokalnym
 6733..19.2023 -Obwieszczenie decyzja.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Waldemar Ślusarczyk | Data wprowadzenia: 2024-01-25 15:38:26.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze inspektor ds. inwestycji i zamówień
publicznych
 Zarządzenie Nr 15_2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2024-01-17 17:49:04.
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 8
grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie
województwa podkarpackiego
 obwieszczenie wojewody podkarpackiego z 08.12.2023 r..PDF

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jolanta Sawicka | Data wprowadzenia: 2024-01-12 09:54:54 | Data modyfikacji: 2024-01-12 09:55:36.
Informacja Podkarpackiego Biura Geodezji i
Terenów Rolnych w Rzeszowie
 PBG.PiWNT-0723-1_2024 z 03.01.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Krzysztof Popek | Data wprowadzenia: 2024-01-11 13:07:10.
Postanowienie Nr 285/2023 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie
podziału powiatu stalowowolskiego na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 postanowienie1 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Katarzyna Bryś-Dywan | Data wprowadzenia: 2024-01-09 16:20:52 | Data modyfikacji: 2024-01-09 16:25:47.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Podkarpackiego o wszczęciu postepowania w
sprawie zatwierdzenia Projektu robót
geologicznych dla zadania inwestycyjnego pn.:
„Budowa gazociągu DN1000MOP 8,4 MPa relacji
Rozwadów- Strachocina wraz z infrastrukturą
niezbędną do jego obsługi” odcinek 1.
Rozwadów- Głuchów
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Pokarpackiego OS-IV.7440.02.2024.WZ z 05.01.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Mariusz Rolek | Data wprowadzenia: 2024-01-09 14:25:21.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Podkarpackiego - sygnatura OS-IV.7440.01.2024.WZ
 obwieszczenie marszałka 2024-01-03.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Data wprowadzenia: 2024-01-05 14:49:04.
Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu
decyzji o sygnaturze N-VII.7570.1.468.2023 w
sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa
Podkarpackiego w celu realizacji inwestycji pn.:
„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr
855 Zaklików – Stalowa Wola wraz z budową
mostu na rzece San
 ogłoszenie_wojewody_05-01-2024.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Wojewoda Podkarpacki | Data wprowadzenia: 2024-01-05 14:45:31.
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko
 obwieszczenie PPB.6733.19.2023 z 03.01.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Zbigniew Kotuła | Data wprowadzenia: 2024-01-03 14:14:55.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o
wydaniu postanowienia
 obwieszczenie RZ.ZUZ..4.4210.227.2022.EL z 21.12.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-12-28 17:27:04.
Strategiia Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Stalowej Woli na lata 2021-2027

Diagnoza strategiczna ZIT MOF Stalowej Woli - dostosowanie_.docx

 Strategia ZIT MOF.7z

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-12-07 11:18:29 | Data modyfikacji: 2023-12-07 11:19:25.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o
wszczęciu postępowania administracyjnego
 informacja RZ.ZUZ.4.4210.328.2023.AS z 05.12.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-12-05 15:11:21.
Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o prowadzonym
pod sygnaturą N-VII.7570.1.468.2023 postępowaniu
administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania
za nieruchomość położoną w obrębie 0003
Jastkowice, jednostka ewidencyjna Pysznica,
oznaczoną jako działka nr 1541/1 o pow. 0,3379
ha, (powstałą z podziału działki nr 1541)
 ogłoszenie wojewody z 04.12.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Mirosław Ciach | Data wprowadzenia: 2023-12-04 14:38:15.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Podkarpackiego o sporządzeniu projektu uchwały
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie
podziału województwa podkarpackiego na obwody
łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii ,
oraz o wyłożeniu projektu do publicznego
wglądu.
 obwieszczenie RG-V.7131.20.12.2023.MM.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Piotr Kędrek | Data wprowadzenia: 2023-11-30 11:19:56 | Data modyfikacji: 2023-12-07 11:09:50.
Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu
decyzji o sygnaturze N-VII.7570.1.507.2023 w
sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa
Podkarpackiego w celu realizacji inwestycji pn.:
„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr
855 Zaklików – Stalowa Wola wraz z budową
mostu na rzece San oraz budową, przebudową
niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i
urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa
Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa”
 ogłoszenie wojewody z 29.11.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Mirosław Ciach | Data wprowadzenia: 2023-11-29 17:13:39.
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
społecznych Strategii ZIT MOF Stalowej Woli
 Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych Strategii ZIT MOF Stalowej Woli.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-11-20 15:18:06.
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO o
wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 Obwieszczenie o wszczęciu 1008R.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Starosta Stalowowolski | Data wprowadzenia: 2023-11-07 15:37:45 | Data modyfikacji: 2023-11-08 13:25:52.
O B W I E S Z C Z E N I E REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE zawiadamiające o
sporządzeniu i przedłożeniu do konsultacji
społecznych: projektu zarządzenia w sprawie
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PLH180020 oraz
projektu zmiany zarządzenia z dnia 31
października 2016 r. w sprawie ustanowienia planu
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dąbrowa
koło Zaklikowa PLH180019
 obwieszczenie WPN.6320.1.2.2023.AC.11_WPN.6320.2.6.2022.AC.25.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Antoni Pomykała | Data wprowadzenia: 2023-11-03 11:08:22.
"Konsultacje społeczne projektu „Strategii
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na
lata 2021-2027”

Ogłoszenie na strone o konsultacjach społecznych projektu Strategii ZIT MOF STW.docx

2. Formularz konsulatacyjny ZIT - wersja DOC.docx

2. Formularz konsulatacyjny ZIT - wersja PDF.pdf

3. Projekt Strategia ZIT MOF STW.pdf

4. Diagnoza strategiczna MOF Stalowej Woli.pdf

 1. Zarządzenie ws konsultacji.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-10-25 15:11:19.
INFORMACJA o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 informacja RZ.ZUZ.4.4210.285.2023.KZ.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Fabian Zięba | Data wprowadzenia: 2023-10-18 12:14:52.
INFORMACJA O WNIOSKACH WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA
 Informacja o wnioskach wybranych do dofinasowania z 18.10.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Paulina Jastrząb | Data wprowadzenia: 2023-10-18 12:02:42.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE inspektor ds. ochrony środowiska
 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. ochrony środowiska.docx

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2023-10-13 15:41:18.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie w związku z
postępowaniem w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej
S74 na odcinku od Opatowa do Niska”
 obwieszczenie WOOŚ.420.20.3.2022.JK.456 z 05.10.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Antoni Pomykała | Data wprowadzenia: 2023-10-06 13:37:15.
Informacja o wynikach I etapu naboru na wolne
stanowisko urzędnicze - inspektor ds. ochrony
środowiska
 Informacja o wynikach I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. ochrony środowiska z 26.09.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Pawleniak | Data wprowadzenia: 2023-09-26 09:52:03.
INFORMACJA o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 Informacja o wszczęciu RZ.ZUZ.4.4210.233.2023.KZ2.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Fabian Zięba | Data wprowadzenia: 2023-09-25 15:42:00.
Informacja o podmiotach wybranych do pełnienia
funkcji partnera
 Informacja Wójta Gminy z 15.09.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Mateusz Wiśniewski | Data wprowadzenia: 2023-09-18 11:13:27.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze inspektor ds. ochrony środowiska
 Zarządzenie Nr 222_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2023-09-15 15:06:40.
INFORMACJA WÓJTA GMINY PYSZNICA o
nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko
urzędnicze inspektor ds. ochrony środowiska
 informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds ochrony środowiska.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2023-09-15 14:45:13.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie zawiadamiające strony
postępowania o wezwaniu do uzupełnienia Raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
złożonego w toku postępowania,dotyczącego
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi
ekspresowej S74 na odcinku od Opatowa do Niska”
 obwieszczenie WOOŚ.420.20.3.2022.JK.435 z 14.09.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Wojciech Wdowik | Data wprowadzenia: 2023-09-15 12:29:50.
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO o wydaniu
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności,
polegająca na: ,,Rozbudowie drogi Powiatowej nr
1020R Brandwica – Jastkowice w Brandwicy gm.
Pysznica”
 Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z 11.09.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Mariusz Sołtys | Data wprowadzenia: 2023-09-11 14:05:37.
Informacja o wynikach I etapu naboru na wolne
stanowisko urzędnicze - inspektor ds. ochrony
środowiska
 Informacja o wynikach I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. ochrony środowiska.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2023-09-06 16:27:46.
Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 143 w Pysznicy
z dnia 5 września 2023 r. zawiadamiające
członków izby rolniczej o nieprzeprowadzaniu
głosowania w tym okręgu wyborczym
 obwieszczenie z 05.09.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-09-06 16:16:29.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie zawiadamiające strony
postępowania o przedłożeniu przez Inwestora
uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko dotyczącego
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi
ekspresowej S74 na odcinku od Opatowa do Niska”
 obwieszczenie WOOŚ.420.20.3.2022.JK.413 z 01.09.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Wojciech Wdowik | Data wprowadzenia: 2023-09-01 15:23:00.
Informacje o planowanych pomiarach pól
elektromagnetycznych
 Informowanie o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych-sig.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Urszula Rudyk | Data wprowadzenia: 2023-08-31 15:04:35.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie zawiadamiające strony
postępowania o przedłużeniu przez Inwestora
terminu złożenia uzupełnień do Raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia wzięcia na
środowisko dotyczącego wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej
S74 na odcinku od Opatowa do Niska”
 obwieszczenie WOOŚ.420.20.3.2022.JK.386 z 09.08.2023 r.DOC

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Wojciech Wdowik | Data wprowadzenia: 2023-08-09 15:48:20 | Data modyfikacji: 2023-08-17 14:42:23.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze inspektor ds. ochrony środowiska
 Zarządzenie Nr 191_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2023-08-08 15:29:41.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o
wydaniu decyzji
 obwieszczenie RZ.ZUZ.4.4210.127..2023.KZ z 24.07.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Fabian Zięba | Data wprowadzenia: 2023-07-28 15:18:05.
INFORMACJA O WNIOSKACH WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA
 Informacja z 28.07.2023 r.docx

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Paulina Mierzwa | Data wprowadzenia: 2023-07-28 14:52:49.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o
wszczęciu postępowania administracyjnego
 informacja RZ.ZUZ.4.4210.224.2023.RF z 26.07.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Fabian Zięba | Data wprowadzenia: 2023-07-27 15:48:08.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie zawiadamiające strony
postępowania o wezwaniu do uzupełnienia Raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku od
Opatowa do Niska”
 obwieszczenie WOOŚ.420.20.3.2022.JK.374 z 20.07.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Antoni Pomykała | Data wprowadzenia: 2023-07-21 15:49:20.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o
wszczęciu postępowania administracyjnego
 informacja RZ.ZUZ.4.4210.167.2023.RF z 14.07.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-07-19 13:18:59.
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO o
wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na: ,,Rozbudowie drogi Powiatowej nr
1020R Brandwica – Jastkowice w Brandwicy gm.
Pysznica”
 Obwieszczenie o wszczęciu ZRID z 13.07.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Mariusz Sołtys | Data wprowadzenia: 2023-07-13 15:30:23.
Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o prowadzonym
postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia
odszkodowania za udział w wysokości 6/8 prawa
własności nieruchomości położonej w obrębie
nr 0002 Chłopska Wola
 ogłoszenie wojewody podkarpackiego z .26.06.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-06-28 13:53:01.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie zawiadamiające strony
postępowania o wezwaniu do uzupełnienia Raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku od
Opatowa do Niska”
 obwieszczenie WOOŚ.420.20.3.2022.JK.356 z 21.06.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Wojciech Wdowik | Data wprowadzenia: 2023-06-22 12:28:05.
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego
zawiadamiające o wydaniu decyzji zmieniającej
ostateczną decyzję Wojewody Podkarpackiego o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn.”Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska,
klasy GP, w ciągu DK 77(dł. ok. 15,2 km) wraz z
infrastrukturą techniczną, budowlami i
urządzeniami budowlanymi – relacji Lipnik
-Przemyśl”
 obwieszczenie wojewody podkarpackiego z 20.06.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marek Bajdak | Data wprowadzenia: 2023-06-20 08:46:35.
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego
zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 4/2023, z
dnia 9 czerwca 2023 r., znak: I-XIII.7840.1.3.2023
o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. „Budowa
gazociągu DN700 Rozwadów - Puławy na odcinku
przekroczenia rzeki San w m. Karnaty”

Informacja z 12.06.2023 r.pdf

 obwieszczenie wojewody podkarpackiego z 12.06.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Alicja Romanowska | Data wprowadzenia: 2023-06-12 12:43:59.
Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o prowadzonym
postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia
odszkodowania za nieruchomośc położoną w
obrębie 0002 Chłopska Wola
 ogłoszenie wojewody podkarpackiego z 02.06.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-06-02 15:49:18.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
 RZ.ZUZ.4.4210.148.2023.KZ z 02.06.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Fabian Zięba | Data wprowadzenia: 2023-06-02 15:32:24.
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o
wszczęciu postępowania administracyjnego znak:
I-XIII.7840.1.3.2023 w sprawie udzielenia
pozwolenia na budowę inwestycji pn. „Budowa
gazociągu DN700 Rozwadów - Puławy na odcinku
przekroczenia rzeki San w m. Karnaty”
 obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z 24.05.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Alicja Romanowska | Data wprowadzenia: 2023-05-24 12:40:36.
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu
postępowania w sprawie zmiany decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
pn.”Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska,
klasy GP, w ciągu DK 77(dł. ok. 15,2 km) wraz z
infrastrukturą techniczną, budowlami i
urządzeniami budowlanymi – relacji Lipnik
-Przemyśl”
 obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z 12.05.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Agata Kicińska | Data wprowadzenia: 2023-05-12 12:19:24.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska
 KW_375710_RDO_S_plik1.DOCX

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Wojciech Wdowik | Data wprowadzenia: 2023-05-05 15:29:22.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska
 WOOŚ.420.20.3.2022.JK.305.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Wojciech Wdowik | Data wprowadzenia: 2023-04-28 15:56:06.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego
 RZ.ZUZ.4.4210.113.2023.EB.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Fabian Zięba | Data wprowadzenia: 2023-04-25 07:21:16.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
lokalizowanie na obszarze szczególnego
zagrożenia powodzią od rzeki Bukowej nowych
obiektów budowlanych
 RZ.ZUZ.4.4210.97.2023.KZ.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Fabian Zięba | Data wprowadzenia: 2023-04-18 11:09:05 | Data modyfikacji: 2023-04-18 11:10:23.
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO o wydaniu
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej
 OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO_ .pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Mariusz Sołtys | Data wprowadzenia: 2023-04-14 15:10:31 | Data modyfikacji: 2023-04-17 07:54:34.
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego
 

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2023-03-31 12:30:53.
Ogłoszenie Wójta Gminy Pysznica o sprzedaży
środka trwałego
 ogłoszenie_o_sprzedaży środka trwałego.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-03-16 18:13:01 | Data modyfikacji: 2023-03-17 15:20:35.
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA STALOWEJ WOLI
 PP.6733.2.2023.MS_.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2023-03-15 16:05:52.
Obwieszczenie Prezydenta Miasr
 

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2023-03-15 16:05:14.
Obwieszczenie Prezydenta Miasr
 

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2023-03-15 16:05:14.
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY
ŚRODOWISKA W RZESZOWIE dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku od
Opatowa do Niska”
 WOOŚ.420.20.3.2022.JK.246_.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Wojciech Wdowik | Data wprowadzenia: 2023-03-14 11:11:24 | Data modyfikacji: 2023-03-14 11:18:35.
O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 28 lutego 2023 r.
WOJEWODAy PODKARPACKIEGO o wydaniu decyzji znak:
N-VIII.7820.1.27.2022, z dnia 14 lutego 2023 r. o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr
855 Zaklików – Stalowa Wola wraz z budową
mostu na rzece San oraz budową, przebudową
niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i
urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa
Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa”
 oBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ZNAK N-VIII.7820.1.27.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Marek Bajdak | Data wprowadzenia: 2023-02-27 15:32:40.
OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Tarnobrzegu o wniesieniu skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
na decyzję o lokalizacji inwestycji celu
publicznego
 SKO.401.ZP.3719.357.2022-sig.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Danuta Wydra | Data wprowadzenia: 2023-02-21 15:04:48.
Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w sołectwie
Jastkowice
 zebranie wiejskie Jastkowice 2023-02-24.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2023-02-17 11:44:06 | Data modyfikacji: 2023-02-17 15:19:40.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o
wszczęciu postępowania administracyjnego
 RZ.ZUZ.4.4210.41.2023.KZ2.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Fabian Zięba | Data wprowadzenia: 2023-02-15 13:54:46.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o
wszczęciu postępowania administracyjnego
 RZ.ZUZ.4.4210.29.2023.KZ2.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Fabian Zięba | Data wprowadzenia: 2023-02-10 09:40:52.
Ogłoszenie Wójta Gminy Pysznica - w sprawie
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w roku
2023.
 Informacja Wójta w sprawie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli - 01.2023.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Łukasz Bajgierowicz | Data wprowadzenia: 2023-02-06 09:38:24.
 OBWIESZCZENIE_VI_VIIIzm_SUiKZP_BIP-1.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-01-26 09:38:00.
Komunikat Głownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Dorota Cabańska | Data wprowadzenia: 2023-01-25 15:29:54 | Data modyfikacji: 2023-01-25 15:30:14.
Wnioski o zakup węgla na preferencyjnych
warunkach

ogloszenie wegiel 2023 .docx

 Wniosek o preferencyjny zakup węgla_pysznica2023 docx.docx

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2023-01-16 14:58:27.
Zawiadomienie Wójta Gminy Pysznica o podjęciu
przez Radę Gminy Pysznica Uchwały Nr L/379/2022
z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwoju Gminy Pysznica na lata
2022–2030

Uchwała.L.379.2022.2022-12-29.pdf

Uzasadnienie strategicznej OOŚ Pysznica.pdf

Podsumowanie OOŚ Gmina Pysznica.pdf

 Obwieszczenie o uchwaleniu Strategii Gminy Pysznica.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2023-01-16 11:59:34.
Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczeciu postępowania administracyjnego w
związku z rozszerzeniem wniosku
 RZ.ZUZ.4.4210.178.2022.KZ..pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Fabian Zięba | Data wprowadzenia: 2022-12-19 14:12:42.
WOJEWODA PODKARPACKI Z A W I A D A M I A że na
wniosek z dnia 05.09.2022 r. (uzupełniony w dniu
30.11.2022 r.), Zarządu Województwa
Podkarpackiego, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010
Rzeszów, zostało wszczęte postępowanie
administracyjne znak: N-VIII.7820.1.27.2022
 postepowanie administracyjne N-VIII.7820.1.27.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Marek Bajdak | Data wprowadzenia: 2022-12-14 11:42:10.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwołowawczego w Tarnnobrzegu
 SKO.401.ZP.3103.337.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Danuta Wydra | Data wprowadzenia: 2022-12-08 13:00:35.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli informuje
o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
usługę wodną
 RZ.ZUZ.4.4210.385.2022.IS.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Fabian Zięba | Data wprowadzenia: 2022-12-07 13:00:44.
ZAWIADOMIENIE O PRZERWIE W DOSTAWIE ENERGII
ELEKTRYCZNEJ
 ZAWIADOMIENIE O PRZERWIE W DOSTAWIE ENERGII EL..pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2022-12-06 14:38:30.
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie o
wydaniu decyzji z dnia 30 listopada 2022 r.
 RZ.RUZ.4210.92.2022.TW.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jacek Cieśliński | Data wprowadzenia: 2022-12-06 14:36:06.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Tarnobrzegu
 SKO.401.ZP.2072.289.2022..pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Danuta Wydra | Data wprowadzenia: 2022-11-23 14:51:37.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stalowa Wola o
wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 SKM_C454e22111715250.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Barbara Kowal - Słotwińska | Data wprowadzenia: 2022-11-17 15:11:27.
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie o wszczęciu
postępowania na wniosek Pana Wiesława Sowy –
Zastępcy Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie,
zmierzającego do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej
S74 na odcinku od Opatowa do Niska”.
 Obwieszczenie RDOS.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2022-11-16 16:57:39 | Data modyfikacji: 2022-11-18 07:50:25.
OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie

RODO.pdf

RZ.RUZ.4210.92.2022.TW Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu BIP.pdf

 obw. o wszczęciu. 92-22 BIP.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Krzysztof Gwizdak | Data wprowadzenia: 2022-11-15 13:21:22 | Data modyfikacji: 2022-11-15 13:25:29.
OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych projektu dokumentu pn. Strategia
Rozwoju Gminy Pysznica na lata 2022–2030

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG Strategia Pysznica.pdf

Strategia Rozwoju Gminy Pysznica na lata 2022-2030 Projekt 1.0.pdf

 Ogłoszenie na str w dniu konultacji Strategii Pysznica BIP.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2022-11-09 09:34:18.
Ogłoszenie o zakupie węgla na preferencyjnych
warunkach

Wójt Gminy informuje mieszkańców gminy Pysznica, że od dnia 10 listopada będą
przyjmowane wnioski o zakup preferencyjny węgla dla osób, które otrzymały dodatek węglowy.
We wniosku należy podać zapotrzebowanie na węgiel do grudnia 2022 roku.
Węgiel dla każdego uprawnionego mieszkańca gminy Pysznica będzie dostępny w ilości 1,5
tony w bieżącym roku i 1,5 tony w przyszłym roku.
Wniosek wraz z procedurą zakupu węgla będzie dostępny na stronie gminy pod adresem
www.pysznica.pl oraz w Urzędzie Gminy w Biurze Podawczym.
Dodatkowe informacje są podane na stronie gminy a także można je uzyskać pod numerem
tel.: 15 841 00 86 w Urzędzie Gminy Pysznica.
Wójt
                                                                                                                                          Łukasz Bajgierowicz

 

 peferencyjny zakup wegla.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2022-11-08 23:04:16 | Data modyfikacji: 2022-11-09 08:57:01.
Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o naborze
wniosków w ramach Programu „Opieka
wytchnieniowa” - edycja 2023, finansowanego ze
środków Funduszu Solidarnościowego
 PISMO GO GMIN I POWIATÓW.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Małgorzata Dankowska | Data wprowadzenia: 2022-10-31 15:11:05.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
 RZ.ZUZ.4.4210.178.2022.KZ.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Fabian Zięba | Data wprowadzenia: 2022-09-13 13:22:55.
Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym z
mieszkańcami dotyczącym dokumentu Strategii
Rozwoju Gminy Pysznica na lata 2022-2030
 ogłoszenie Pysznica- spotkanie konsultacyjne Strategii 07 września.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Łukasz Bajgierowicz | Data wprowadzenia: 2022-08-31 15:03:24.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
 RZ.ZUZ.4.4210.208.2022.IS.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Witold Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-07-27 13:23:50.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzeń wodnych tj. 12 wylotów z
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na
usługę wodną polegającą na wprowadzaniu
oczyszczonych ścieków do ziemi, z zasięgiem
oddziaływania na terenie działki nr ew. 963
obręb 0003 Jastkowice, 181803_2 Pysznica, powiat
stalowowolski, województwo podkarpackie, dla
zadania pn. „Budowa 12 budynków mieszkalnych
jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr
ewid. 961, 962, 963 obr. 0003 Jastkowice w msc.
Jastkowice”.
 RZ.ZUZ.4.4210.159.2022.AS informacja-edyt.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Witold Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-07-20 09:04:29.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wydaniu decyzji
 RZ.ZUZ.4.4210.126.2022.RF..pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Fabian Zięba | Data wprowadzenia: 2022-07-14 13:01:43.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
lokalizowanie na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią nowych obiwktow budowlanych
 RZ.ZUZ.4.4210.196.2022.IS.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Fabian Zięba | Data wprowadzenia: 2022-07-14 12:59:13.
Zapytanie ofertowe rozgraniczenia dz. nr 726/2 z
dz. nr 726/1 miejscowość Krzaki, obręb
ewidencyjnym 0004 Kłyżów, gmina Pysznica

7. informacja o wybraniu oferty.pdf

 4. Zapytanie ofertowe na rozgraniczenie.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2022-07-07 10:46:25.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego
w związku z rozszerzeniem zakresu wniosku o
udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na gromadzenie
na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
ścieków w wyniku eksploatacji projektowanej
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej, w
ramach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z
urządzeniami sieciowymi, odgałęzieniami do
działek prywatnych i zasilaniem energetycznym dla
m. Brandwica, Bąków i Jastkowice ul. Wałowa”,
 informacja o wszczęciu RZ.ZUZ.4.4210.126.2022.RF-edyt.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Fabian Zięba | Data wprowadzenia: 2022-06-20 08:20:32 | Data modyfikacji: 2022-06-20 08:21:29.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania

informacja o wszczęciu RZ.ZUZ.4.4210.126.2022.RF pieczątka.doc

obwieszczenie o wszczęciu RZ.ZUZ.4.4210.126.2022.RF pieczątka.doc

 RZ.ZUZ.4.4210.126.2022.RF.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli | Data wprowadzenia: 2022-05-17 15:27:43 | Data modyfikacji: 2022-05-18 15:48:37.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 Informacja_o_wszczęciu_RZ.ZUZ.4.4210.117.2022.AS.pdf.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli | Data wprowadzenia: 2022-05-02 12:06:07 | Data modyfikacji: 2022-05-02 12:06:36.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 Informacja_dec_wodnoprawna_RZ.ZUZ.4.4210.109.2022EL.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli | Data wprowadzenia: 2022-04-29 10:04:01 | Data modyfikacji: 2022-04-29 12:30:34.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ.ZUZ.4.4210.442.2021.AS z 24.01.2022 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli | | Data wprowadzenia: 2022-01-26 12:47:33.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ.ZUZ.4.4211.11.2021.EB z 10.12.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli | Data wprowadzenia: 2021-12-14 10:13:02.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu Rz.ZUZ.4.4210.419.2021 z 09.12.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli | Data wprowadzenia: 2021-12-13 11:04:45.
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o
odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla projektu
Uproszczonego Planu Urządzania Lasu,
sporządzonego na lata 2022-2031 dla lasów
stanowiących własność Parafii Pysznica i
Parafii Jastkowice, położonych w obrębie
ewidencyjnym Pysznica w Gminie Pysznica – Powiat
Stalowowolski
 obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z 06.12.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Starosta Stalowowolski | Data wprowadzenia: 2021-12-07 14:52:10.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ. ZUZ..4.4210.341.2021.AS.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli | | Data wprowadzenia: 2021-10-08 14:10:26.
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO o
wydaniu decyzji administracyjnej zatwierdzającej
„Projekt robót geologicznych dla oceny
warunków geologiczno – inżynierskich
podłoża dla zadania pn. „Budowa nowego odcinka
drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików – Stalowa
Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz
budową, przebudową niezbędnej infrastruktury
technicznej budowli i urządzeń budowlanych w
miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i
Rzeczyca Długa”
 Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego GP.6540.1.2021.AZ z 28.09.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Alicja Zabawa | Data wprowadzenia: 2021-09-29 16:44:05.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ. ZUZ..4.4210.310.2021.AS.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli | Data wprowadzenia: 2021-09-07 11:13:20.
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
zakończeniu postępowania administracyjnego , w
sprawie zatwierdzenia „Projektu robót
geologicznych dla oceny warunków geologiczno –
inżynierskich podłoża dla zadania pn.
„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr
855 Zaklików – Stalowa Wola wraz z budową
mostu na rzece San oraz budową przebudową
niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i
urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa
Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa”
 Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z 02.09.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-09-03 08:43:03.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ. ZUZ..4.4210.277.2021 AS.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli | Data wprowadzenia: 2021-08-25 13:58:32.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jarocin o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn."Budowa liniii kablowej wydzielonej
oświetlenia drogowego w miejscowości Szwedy"
 obwieszczenie Wójta Gminy Jarocin z 13.08.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Wójt Gminy Jarocin | Data wprowadzenia: 2021-08-23 10:47:10.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ. ZUZ.4.4210.236.2021.EB.pdf.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli | Data wprowadzenia: 2021-08-13 14:14:17.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ. ZUZ.4.4210.235.2021.EB.pdf.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli | Data wprowadzenia: 2021-08-13 14:13:23.
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO o
wszczęciu postępowania administracyjnego
GP.6540.1.2021.AZ
 Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-08-06 15:42:20 | Data modyfikacji: 2021-08-06 15:47:56.
GP.6540.1.2021.AZ OBWIESZCZENIE STAROSTY
STALOWOWOLSKIEGO

Obwieszczenie opinia el.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-08-06 15:37:28 | Data modyfikacji: 2021-08-06 15:40:09.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży, dzierżawy i najmu.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu z dnia 05.08.2021.pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-08-05 14:03:22.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ. ZUZ..4.4210.216.2021.KZ.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli | Data wprowadzenia: 2021-07-14 10:12:21.
Informacja Starosty Stalowowolskiego o
wyłożeniu do wglądu projektów operatów
modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla
obrębów ewidencyjnych: Brandwica, Chłopska
Wola, Kłyżów, Studzieniec w jednostce
ewidencyjnej Pysznica, Powiat Stalowowolski
 Informacja GN.6220.2.2.2019.AG z 08.07.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Starosta Stalowowolski | Data wprowadzenia: 2021-07-08 15:06:54.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jarocin o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
pn.: "Budowa lini kablowej, wydzielonej
oświetlenia drogowego w m-ści Szwedy, gm.
Jarocin"
 obwieszczenie Wójta Gminy Jarocin z 29.06.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Wójt Gminy Jarocin | Data wprowadzenia: 2021-07-01 15:00:27.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ. ZUZ..4.4210.196.2021.KZ.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli | Data wprowadzenia: 2021-06-17 12:58:56.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ. ZUZ..4.4210.188.2021.KZ.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli | Data wprowadzenia: 2021-06-15 14:30:49.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ. ZUZ..4.4210.155.2021.RF.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli | Data wprowadzenia: 2021-05-26 13:59:31.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy

Sprostowanie do wykazu dzierżawy z 14.05.2021.pdf

 wykaz nieruchomości do dzierżawy z 14.05.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2021-05-14 14:40:28.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ. ZUZ..4.4210.140.2021.RF.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli | Data wprowadzenia: 2021-05-13 14:41:20.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 Informacja RZ.ZUZ.4.4217.6.2021.EB z 06.05.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Data wprowadzenia: 2021-05-06 12:45:35.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Podkarpackiego dotyczące decyzji w sprawie
zatwierdzania "Dodatku Nr 1 do projektu robót
geologicznych na wykonanie otworów badawczych w
celu określenia warunków hydrogeologicznych w
rejonie projektowanej inwestycji budowy drogi
ekspresowej S74 na odcinku Opatów-Nisko"
 obwieszczenie o decyzji OS-IV.7440.27.2021.WZ z 05.05.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marszałek Województwa Podkarpackiego | Data wprowadzenia: 2021-05-06 09:20:09.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ. ZUZ..4.4210.132.2021.EL.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Data wprowadzenia: 2021-04-30 11:57:01.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ. ZUZ..4.4210.117.2021.EL.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-04-21 11:13:53.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ. ZUZ..4.4210.112.2021.AS.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-04-19 13:17:20.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ. ZUZ..4.4210.113.2021.AS.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-04-19 13:05:58.
Rozporządzenie Nr 12/2021 Wojewody Podkarpackiego
z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania
wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w
województwie podkarpackim
 rozporządzenie wojewody z 12.04.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-04-14 16:39:28.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego
 obwieszczenie RZ.ZUZ.4.4210.72.2021. EL.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-04-08 15:08:24.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Podkarpackiego dotyczące procedury zatwierdzania
projektów robót geologicznych na potrzeby budowy
drogi ekspresowej S74
 obwieszczenie OS-IV.7440.27.2021.WZ z 01.04.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-04-06 15:28:36 | Data modyfikacji: 2021-04-06 15:29:47.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
dzierżawę gruntów stanowiących własność
gminy Pysznica
 ogłoszenie o ptrzetargu na dzierżawę z 26.03.2021 r .pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2021-03-26 12:52:51.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 ogłoszenie o przetargu z 23.03.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2021-03-23 11:03:17.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 obwieszczenie o wszczęciu RZ. ZUZ..4.4210.72.2021.EL.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-03-17 15:26:02.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ. ZUZ..4.4210.72.2021.EL.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-03-17 15:24:57.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ.ZUZ.4.4210.20.2021.EB.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-03-02 08:32:56.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży i dzierżawy

sprostowanie do wykazu nieruchomości do dzierżawy i użyczenia z 25.02.2021 r.pdf

 wykaz nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy z 25.02.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2021-02-25 14:28:21.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ.ZUZ.4.4210.40.2021.KZ.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-02-17 13:11:05.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy oraz użyczenia

sprostowanie do wykazu nieruchomości do dzierżawy i użyczenia z 12.02.2021 r_.pdf

 wykaz nieruchomości do dzierżawy i użyczenia z 12.02.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2021-02-12 15:00:29.
ZAWIADOMIENIE o czynnościach wyznaczenia punktów
granicznych / wznowienia znaków granicznych pasa
drogowego Drogi Krajowej nr 77 (obwodnica Stalowej
Woli i Niska)
 Zawiadomienie z 26.01.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-02-01 13:20:24.
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI PRZEZ DYREKTORA
ZARZĄDU ZLEWNI W STALOWEJ WOLI o wydaniu decyzji
udzielającej dla Gminy Pysznica pozwolenia
wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią nowych
obiektów budowlanych tj. napowietrznej linii
oświetlenia ulicznego 0,4 kV wraz ze słupami
energetycznymi, z lokalizacją oraz
oddziaływaniem inwestycji na terenie działek o
nr ew. 4688, 4689, 4690, 4693/7, 4693/8, 4677,
4693/9, 4693/12, 4695, 4696/5, 4693/1, 4693/9,
4693/13, 6257/1 i 4730 obręb 0005 Pysznica.
 332 obwieszczenie o decyzji PGWWP.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Data wprowadzenia: 2021-01-21 14:18:27 | Data modyfikacji: 2021-01-25 10:53:51.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica

ogłoszenie o przetargu z 07.01.2021r_.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2021-01-07 13:11:38 | Data modyfikacji: 2021-01-07 14:22:39.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli zawiadamiające o wydaniu postanowienia
uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie
melioracji wodnych
 obwieszczenie RZ.ZPU.4.522.1512m.2020.ST z 29.12.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-01-05 16:12:00.
Informacja oraz obwieszczenie Dyrektora Zarządu
Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania

obwieszczenie o wszczęciu RZ.ZUZ.4.4210.332.2020.RF z 22.12.2020 r..pdf

 informacja o wszczęciu RZ.ZUZ.4.4210.332.2020.RF.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-12-29 16:12:32 | Data modyfikacji: 2020-12-31 10:47:28.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
użyczenia
 wykaz nieruchomości do użyczenia z 29.12.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2020-12-29 09:56:21.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ.ZUZ.4.4210.328.2020.EL.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-12-22 12:50:08.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wydaniu postanowienia
 obwieszczenie RZ.ZPU.4.522.1385m.2020.MK z 11.12.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-12-18 14:19:11.
Raport z akcji informacyjnej dotyczącej przebiegu
wariantów drogi ekspresowej S74

https://pysznica.pl/aktualnosci/raport-z-akcji-informacyjnej-dotyczacej-przebiegu-wariantow-drogi-ekspresowej-s74/

 

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-12-18 13:27:58.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ.ZUZ.4.4210.308.2020.RF.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-12-15 13:33:59.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
użyczenia
 wykaz nieruchomości do użyczenia z 14.12.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2020-12-14 13:30:45.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 wykaz nieruchomości do sprzedaży z 14.12.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2020-12-14 13:26:14.
Obwieszczenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii
z dnia 07.12.2020 r. znak:
DLI-II.7621.23.2020.PMJ.16 o przekazaniu do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję
Ministra Rozwoju
 obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 07.12.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-12-09 10:31:01.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
najmu
 wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu z 04.12.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2020-12-04 10:49:35.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli zawiadamiające o wydaniu postanowienia
uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakreie
melioracji wodnych
 obwieszczenie RZ.ZPU.4.522.891m.2020.ID z 18.11.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-11-26 11:04:52.
Informacja o podjęciu działalności w zakresie
telekomunikacji

Uchwała Nr XXV_161_2020.pdf

 informacja o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Biały | Data wprowadzenia: 2020-11-24 11:58:42.
Informacja Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o
rozstrzygnięciu w sprawie odwołania od decyzji
Wojewody Podkarpackiego z dnia 27.02.2020r. znak:
N-VIII.7820.1.9.2019
 informacja Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 13.10.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-10-15 08:58:59.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ.ZUZ.4.4210.243.2020.RF.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-10-14 10:24:34.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego
dotyczącego działki 3028/4, obręb 0003

RZ.ZUZ.4.4210.249.2020.KZ.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-10-09 13:14:46 | Data modyfikacji: 2020-10-13 15:05:12.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ.ZUZ.4.4210.247.2020.AK.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-10-08 10:21:49.
Obwieszczenie Ministra Rozwoju o rozstrzygnięciu
w sprawie odwołania od decyzji Wojewody
Podkarpackiego z dnia 27.02.2020r. znak:
N-VIII.7820.1.9.2019
 obwieszczenei Ministra Rozwoju.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-10-07 10:13:08.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli
 informacja RZ.ZUZ.4.4210.216.2020.AK z 30.09.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-10-06 10:29:29.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli
 informacja RZ.ZUZ.4.4210.215.2020.AK z 30.09.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-10-06 10:25:03.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu RZ.ZUZ.4.4210.238.2020.RF.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-09-30 12:22:37 | Data modyfikacji: 2020-09-30 12:33:19.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 ogłoszenie o przetargu z 24.09.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2020-09-24 13:02:46.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wydaniu decyzji
 obwieszczenie o wydaniu decyzji RZ.ZUZ.4.4210.194.2020.EL.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-09-15 13:38:54.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy oraz użyczenia
 wykaz nieruchomości do użyczenia z 11.09.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2020-09-11 13:05:47.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedazy
 wykaz nieruchomości do sprzedaży z 02.09.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2020-09-02 12:02:44.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.4210.191.2020.EL z 05.08.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-08-25 13:04:38.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.4210.191.2020.EL z 05.08.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-08-25 13:03:23.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszcęciu postępowania RZ.ZUZ.4.4210.201.2020.AK.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-08-18 09:14:29.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszcęciu postępowania RZ.ZUZ.4.4210.188.2020.AK z 23.07.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-29 15:16:49.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszcęciu postępowania RZ.ZUZ.4.4210.156.2020.RF z 22.07.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-28 09:37:46.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszcęciu postępowania RZ.ZUZ.4.4210.139.2020.KZ.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-08 16:31:17.
Wójt Gminy Pysznica – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów
spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu
Rolnego w 2020 r.

rodo do spisu.pdf

20200615_zgloszenie_nabor_rachmistrz Pysznica.pdf

20200615_oswiadczenie_o_niekaralnosci_nabor_rachmistrz Pysznica.pdf

 Ogłoszenie o naborze 5041_1_2020.pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Data wprowadzenia: 2020-06-22 09:35:40.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy oraz użyczenia
 wykaz z 08.06.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2020-06-08 13:24:03.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 ogłoszenie o przetargu z 04.06.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2020-06-04 13:48:02.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy
 wykaz dzierżawy z 18.05.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-05-18 14:55:12.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych
do najmu oraz użyczenia
 wykaz najmu i użyczenia z 30.04.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2020-04-30 12:08:56.
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego
zawiadamiające o wniesieniu odwołań od decyzji
z dnia 27 lutego 2020 r. znak:
N-VIII.7820.1.9.2019 o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi ekspresowej
od węzła „Lasy Janowskie” do węzła
„Nisko Południe” na odcinku od węzła
„Lasy Janowskie” (bez węzła) do węzła
„Zdziary” (z węzłem) od km 0+000 km do km
9+476,94 wraz z niezbędną infratsukturą
techniczną, budowlami i urządzeniami
budowlanymi”
 obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z 22.04.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-22 10:49:05.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy oraz użyczenia
 wykaz dzierżawy i użyczenia z 06.04.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2020-04-06 11:17:49.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu post. RZ.ZUZ.4.4210.69.2020.AK_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-24 14:42:20 | Data modyfikacji: 2020-03-24 14:47:20.
Wójt Gminy Pysznica dokonuje zmiany treści
ogłoszenia zamieszczonego w dniu 18 lutego 2020
r. dotyczącego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości będących
własnością Gminy Pysznica
 ogłoszenie o zmianie przetargu.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-13 15:55:28.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Podkarpackiego w sprawie zatwierdzenia "Projektu
robót geologicznych na wykonanie otworów
badawczych w celu okreslenia warunków
hydrogeologicznych w rejonie projektowanej
inwestycji budowy drogi ekspresowej S74 na odcinku
Opatów-Nisko"
 obwieszczenie OS-IV.7440.05.2020 WZ z 09.03.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-11 16:05:46 | Data modyfikacji: 2020-03-11 17:13:02.
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego
zawiadamiające o wydaniu decyzji znak:
N-VIII.7820.1.9.2019 z dnia 27 lutego 2020 r. o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-19 od węzła
„Lasy Janowskie” do węzła „Nisko
Południe” na odcinku od węzła „Lasy
Janowskie” (bez węzła) do węzła
„Zdziary” (z węzłem) od km 0+000 km do km
9+476,94 wraz z niezbędną infratsukturą
techniczną, budowlami i urządzeniami
budowlanymi”
 obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego N-VIII.7820.1.9.2019 z 27.02.2020 r._.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-10 15:13:25.
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego informujące
o wydaniu decyzji znak: N-VIII.7820.1.9.2019 z
dnia 27 lutego 2020 r. o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa
drogi ekspresowej S-19 od węzła „Lasy
Janowskie” do węzła „Nisko Południe” na
odcinku od węzła „Lasy Janowskie” (bez
węzła) do węzła „Zdziary” (z węzłem) od
km 0+000 km do km 9+476,94 wraz z niezbędną
infratsukturą techniczną, budowlami i
urządzeniami budowlanymi”
 obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego N-VIII.7820.1.9.2019 z 27.02.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-10 14:58:24 | Data modyfikacji: 2020-03-10 15:07:56.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy oraz najmu
 wykaz dzierżawy i najmu z 10.03.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-10 11:06:58.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 ogłoszenie_ sprzedaż z 18.02.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-18 12:33:24.
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla
GDDKiA - Zaprojektowanie i budowa drogi
ekspresowej S-19 na odcinku od węzła „Lasy
Janowskie” do węzła „Nisko Południe” z
podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie A
– od węzła „Lasy Janowskie” (bez węzła)
do węzła „Zdziary” (z węzłem) o długości
ok. 9,3 km”
 obwieszczenie RZ.RUZ.421.139.2019.RD_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-11 15:09:52.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Podkarpackiego o wszczęciu postępowania w
sprawie zatwierdzenia "Projektu robót
geologicznych na wykonanie otworów badawczych w
celu okreslenia warunków hydrogeologicznych w
rejonie projektowanej inwestycji budowy drogi
ekspresowej S74 na odcinku Opatów-Nisko"
 obwieszczenie OS-IV.7440.05.2020 WZ z 29.01.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-04 13:31:08.
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie o
wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla
GDDKiA - Zaprojektowanie i budowa drogi
ekspresowej S-19 na odcinku od węzła „Lasy
Janowskie” do węzła „Nisko Południe” z
podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie A
– od węzła „Lasy Janowskie” (bez węzła)
do węzła „Zdziary” (z węzłem) o długości
ok. 9,3 km”
 obwieszczenie RZ.RUZ.421.139.2019.RD.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-01-30 10:44:47 | Data modyfikacji: 2020-02-11 15:11:36.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu post. RZ.ZUZ.4.421.4.2020.RF.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-01-30 10:29:50.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 wykaz nieruchomości do sprzedaży z 08.01.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-01-08 16:15:00.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Podkarpackiego zawiadamiające o sporządzeniu
projektu uchwały Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w sprawie podziału województwa
podkarpackiego na obwody łowieckie oraz
zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o
wyłożeniu projektu do publicznego wglądu
 obwiesczenie RG-IX.7131.45.57.2019.WCT_MP.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-12-20 12:40:17 | Data modyfikacji: 2019-12-20 13:44:10.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych
zabudowanych przeznaczonych do najmu w trybie
bezprzetargowym na okres do 3 lat
 najm wykaz 21.11.2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-21 15:57:43 | Data modyfikacji: 2019-11-21 16:19:21.
Ogłoszenie Wójta Gminy Pysznica w sprawie
aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla
przedszkoli w roku 2019
 Ogłoszenie wójta Gminy z 31.10.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-04 16:19:41.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Pysznica 2019_10_31.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-31 20:52:35.
Ogłoszenie Wójta Gminy Pysznica o terminie
podpisania protokołu określającego warunki
zbycia nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Pysznica - dz.nr 348/17 położonej w
obrębie Studzieniec
 ogłoszenie Wójta Gminy Pysznica z 11.09.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-11 15:15:27.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 ogłoszenie_ sprzedaż z 29.08.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-29 14:17:35.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.264.2019.RF.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-12 14:24:43.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 Informacja o wszczęciu postepowania RZ.ZUZ.4.421.243.2019.KZ (Wody Polskie).pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-24 21:33:39.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 wykaz działek do dzierżawy 23.07.2019 .pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-23 16:37:34.
Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 143 w Pysznicy
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
nieprzeprowadzenia wyborów
 Obwieszczenie o nieprzeprowadzeniu wyborów z 12.07.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-15 12:26:47.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.234.2019.KZ.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-12 12:35:10.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 wykaz nieruchomości do sprzedaży_ z 08.07.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-08 09:47:47.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.220.2019.KZ.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-03 13:19:00.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w
Stalowej Woli o wydaniu decyzji - pozwolenia
wodnoprawnego
 obwieszczenie o wydaniu decyzji RZ.ZUZ.4.421.158.2019.AK.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-27 11:21:33.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.204.2019.KZ.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:28:44.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.195.2019.AK.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-13 12:27:19.
INFORMACJA O WYNIKU PISEMNEGO PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU
POŻARNICZEGO MARKI FSC STARACHOWICE STAR 266
 informacja o wyniku przetargu z 04.06.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-04 12:22:42.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.158.2019.AK.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-29 18:51:12.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.158.2019.AK.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-29 18:49:36 | Data modyfikacji: 2019-05-29 19:04:56.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.178.2019.AK.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-29 18:42:42.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza pisemny przetarg
nieograniczony na sprzedaż samochodu
pożarniczego
 Zarządzenie Nr 72_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-28 17:21:24.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków i opłat
udzielono w roku 2018 ulg, odroczeń,umorzeń lub
rozłożeń na raty w kwocie przewyższającej
łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości
umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
 umorzenia_ulgi_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-24 10:05:25.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.152.2019.EL.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-07 15:46:44.
INFORMACJA O WYNIKU PISEMNEGO PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU
POŻARNICZEGO MARKI FSC STARACHOWICE STAR 266
 informacja o wyniku przetargu z 26.04.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-30 15:27:46.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.139.2019.RF.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-23 14:36:24.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.137.2019.RF.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-23 14:34:16.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.138.2019.AK.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-23 09:27:41.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.136.2019.AK.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-23 09:25:29.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.132.2019.AK.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-23 09:23:28.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.125.2019.EL.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-12 13:43:38.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 ogłoszenie_ sprzedaż z 11.04.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-11 15:19:17.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wydaniu postanowienia uzgadniającego
projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego w zakresie melioracji wodnych
 obwieszczenie RZ.ZPU.4.4521.490.2019.ID.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-03 15:18:56.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.91.2019.EB.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-03 14:47:27.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.96.2019.AK.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-28 15:28:40.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 wykaz nieruchomości do dzierżawy z 28.03.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-28 14:13:39.
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie
zawiadamiające o wydaniu postanowienia
prostującego oczywiste omyłki w decyzji
udzieljącej pozolenia wodnoprawnego
 obwieszczenie RZGW OS-II.7322.170.2018.RD.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-12 12:26:00.
Gmina Pysznica zaprasza do składania ofert na:
Konserwacja i czyszczenie boisk sportowych ze
sztucznej murawy na terenie Gminy Pysznica w roku
2019

zał nr 1 oferta wykonawcy.docx

Wyniki zapytania RI.VI.7021.3.2019.pdf

 Zapytanie ofertowe RI.IV.7021.3.2019-1.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-08 15:29:17.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.66.2019.RF.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-07 15:02:53.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.38.2019.EB.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-19 09:33:15.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.28.2019.RF.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-14 09:39:06 | Data modyfikacji: 2019-02-14 09:47:17.
Ogłoszenie Wójta Gminy Pysznica w sprawie
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w roku
2019
 ogłoszenie Wójta w sprawie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-01 09:33:57.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wsczęciu postepowania RZ.ZUZ.4.421.2.2019.KZ..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-08 13:37:42.
 Wykaz decyzji o warunkach zabudowy,które wygasły.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-31 12:54:13.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wsczęciu postepowania RZ.ZUZ.4.421.346.2018.KZ.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-27 09:00:11.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wsczęciu postepowania RZ.ZUZ.4.421.345.2018.KZ.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-21 14:28:21.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 informacja o wszczęciu postępowania z 11.12.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-13 14:58:58.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg ustnu
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Pysznica
 Ogłoszenie Pysznica_Sudoły_ z 31.10.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-31 15:17:33.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 wykaz dzierżawy z 25.10.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-25 13:52:51.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 ogłoszenie_ z 17.10.2018 r.doc

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-17 15:03:58.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 wykaz nieruchomości do dzierżawy z 04.10.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-04 13:36:55.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 wykaz nieruchomości do dzierżawy z 13.09.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-13 13:08:12.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z 08.08.2018 (Pysznica).pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-08 12:11:36.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z 08.08.2018 (Kłyżów Słomiana).pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-08 12:10:17.
Ogłoszenie o naborze pracowników do projektu
"Przedszkole Pod Wesołym Słonkiem"
 ogłoszenie nabór pracowników.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-30 12:56:54.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.136.2018.RF.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-24 11:08:24.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych
zabudowanych przeznaczonych do najmu na okres do 5
lat
 wykaz najmu 18.07.2018r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-18 14:40:12.
Informacja Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o
wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.114.2018.EL.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-12 12:36:03.
Informacja Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o
wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.127.2018.EB.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-09 11:52:00.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków i opłat
udzielono w roku 2017 ulg, odroczeń,umorzeń lub
rozłożeń na raty w kwocie przewyższającej
łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości
umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
 Wykaz odroczeń, umożeń i ulg w podatkach i opłatach w 2017 roku.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-22 13:33:22.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 wykaz dzierżawy z 23.05.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-23 14:47:24.
Informacja Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o
wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego
 informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.31.2018.KZ.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:59:15.
Informacja Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o
wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego
 informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 28.02.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-06 14:04:04.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Pysznica_usługi_ z 20.02.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-20 11:52:46 | Data modyfikacji: 2018-02-23 13:07:49.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Bąków z 20.02.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-20 11:51:07.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 Wykaz niruchomości do dzierżawy z 11.01.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-11 08:22:49.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 Wykaz niruchomości do sprzedaży z 04.01.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-04 11:44:56.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie_Bąków_Brandwica _.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-17 10:36:28 | Data modyfikacji: 2017-10-23 14:02:10.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z 08.08.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-08 09:13:26.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Pysznica z 04.08.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-04 13:06:56.
Wójt Gminy Pysznica
Ogłasza przetarg ustny - licytację na
dzierżawę nieruchomości stanowiących
własność Gminy Pysznica
 ogłoszenie Brandwica_Bąków z 27.07.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-27 10:42:28.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Słomiana z 26.07.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-26 09:33:38.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Bąków z 26.07.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-26 09:32:40.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 wykaz nieruchomości do dzierżawy z 01.06.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-02 12:03:41.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 wykaz nieruchomości do sprzedaży z 29.05.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-30 10:25:39.
Ogłoszenie o ponownych konsultacjach
społecznych projektu zmodyfikowanej Strategii
Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej
Woli na lata 2014-2020

formularz zgłaszania uwag do Strategii.pdf

Strat.Rozw.MOF St.Woli 25.05.17 do ponownych konsultacji.pdf

 ogłoszenie o ponownych konsultacjach z 25.05.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-25 14:24:19.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków i opłat
udzielono w roku 2016 ulg, odroczeń,umorzeń lub
rozłożeń na raty w kwocie przewyższającej
łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości
umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
 umorzenia_ulgi_2016_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-18 13:14:55 | Data modyfikacji: 2017-05-18 14:49:50.
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu
zmodyfikowanej Strategii Rozwoju Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata
2014-2020
 ogłoszenie o komsulatcjach_społecznych z 28.04.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-28 13:47:02 | Data modyfikacji: 2017-04-28 14:51:32.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza pisemny przetarg
nieograniczony na sprzedaż samochodu
pożarniczego
 ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-13 13:53:58.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Słomiana z 22.03.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-22 14:14:55.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Bąków_Brandwica z 22.03.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-22 14:12:11 | Data modyfikacji: 2017-03-22 14:14:19.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 Wykaz nieruchomości do sprzedaży z 08.03.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-08 14:42:36.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Słomiana z 18.01.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-01-18 11:56:04.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Bąków_Brandwica z 18.01.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-01-18 11:54:29.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie_Pysznica z 03.11.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-11-04 09:07:47.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie_Słomiana z 03.11.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-11-04 09:06:14.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Bąków_Brandwica z 03.11.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-11-04 08:59:27 | Data modyfikacji: 2016-11-04 09:08:35.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
 wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-09-01 09:16:15.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie_wykaz_z_dnia_11_08_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-08-11 13:30:58.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 wykaz z 16.06.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-06-22 13:36:06.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Pysznica z 13.06.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-06-13 13:55:49 | Data modyfikacji: 2016-06-13 14:16:01.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Bąków_Brandwica z 13.06.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-06-13 13:54:43.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Studzieniec z 30.05.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-05-30 14:32:10.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków i opłat
udzielono w roku 2015 ulg, odroczeń,umorzeń lub
rozłożeń na raty w kwocie przewyższającej
łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości
umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
 umorzenia 2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-05-18 09:09:19.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Pysznica_Jastkowice z 02.05.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-05-04 10:30:11.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Pysznica
 Ogłoszenie Pysznica_Jastkowice z 15.03.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-03-15 13:22:32.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 Wykaz nieruchomosci do sprzedaży z 04.03.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-03-04 12:15:32.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Pysznica
 Ogłoszenie Kłyżów z 01.03.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-03-01 14:30:33.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Pysznica_Słotwiny z 10.02.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-02-10 14:29:42.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Brandwica z 10.02.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-02-10 14:26:39.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Kłyżów_Słomiana z 10.02.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-02-10 14:24:40.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 Wykaz nieruchomosci do sprzedaży z 28.01.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-01-28 10:15:18.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Wykaz dzierżawa z 28.01.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-01-28 10:12:32.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 ogłoszenie Studzieniec_Jastkowice_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-12-31 11:01:51 | Data modyfikacji: 2016-01-15 11:53:27.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Pysznica
 ogłoszenie_Pysznica z 30.12.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-12-30 12:28:00.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
stanowiących własność Gminy Pysznica
 _ogłoszenie_dzierżwa_Pysznica z 30.12.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-12-30 12:26:36 | Data modyfikacji: 2016-01-07 09:57:27.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Pysznica
 ogłoszenie Pysznica_Sudoły z 03.12.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-12-03 09:09:08.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Pysznica
 ogłoszenie Pysznica z 03.12.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-12-03 08:53:31.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Pysznica
 ogłoszenie Bąków_Brandwica z 03.12.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-12-03 08:49:21.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Pysznica
 ogłoszenie_Brandwica z 13.10.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-10-13 13:41:41.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Pysznica
 ogłoszenie_Kłyżów_Słomiana z 13.10.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-10-13 13:38:49 | Data modyfikacji: 2015-10-15 10:48:13.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Pysznica
 ogłoszenie_Pysznica z 13.10.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-10-13 13:24:08.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 wykaz nieruchomości do sprzedaży z 7.09.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-09-08 08:51:53.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Pysznica
 ogłoszenie Kłyżów z 8.09.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-09-08 08:27:10 | Data modyfikacji: 2015-09-08 08:30:23.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Pysznica
 ogłoszenie Pysznica z 8.09.2015 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-09-08 08:25:01 | Data modyfikacji: 2015-09-08 08:29:39.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Pysznica z 31.07.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-07-31 08:37:20.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Studzieniec_Jastkowice z 31.07.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-07-31 08:36:00.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 Wykaz nieruchomości do sprzedaży z 23.07.2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-07-23 10:13:14.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Bąków_Brandwica z 18.05.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-05-18 09:25:07.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Pysznica_Kłyżów z 18.05.2015 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-05-18 09:18:35.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 Wykaz nieruchomości do sprzedaży z 14.05.2015 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-05-14 12:01:54.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Brandwica_Kłyżów_Słomiana_Jastkowice.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-04-27 12:26:01.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
dzierżawę nieruchomości stanowiących
własność Gminy Pysznica
 ogłoszenie przetarg_dzierżawa.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-04-02 12:22:33.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Pysznica_2.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-03-31 09:15:57.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Kłyżów_2.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-03-31 09:13:57.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie _Bąków_Brandwica_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-03-31 09:12:09.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych
do wydzierżawienia
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-02-26 14:41:20.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 wykaz nieruchomości do sprzedaży.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-02-23 08:43:11.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie_Kłyżów_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-01-08 10:16:58.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie_Bąków_Brandwica.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-01-08 10:12:38.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie _Pysznica_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-01-08 10:09:33.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Pysznica
 ogłoszenie usługi.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-01-08 10:03:10 | Data modyfikacji: 2015-01-08 10:06:47.
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 20 listopada 2014 r.
 obwieszczenie MIiR.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-12-05 11:29:18.
Postanowienie Nr 257/2014 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie
zwołania sesji Rady Gminy Pysznica w celu
złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Pysznica
wybranego w ponownym głosowaniu przeprowadzonym w
dniu 30 listopada 2014 r.
 Zwołanie_sesji_Rady Gminy_Pysznica-2.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-12-04 14:46:25.
Postanowienie Nr 232/2014 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 25 listopada 2014 roku w
sprawie zwołania sesji Rady Gminy Pysznica w celu
złożenia ślubowania przez radnych wybranych w
głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r.
 Zwołanie_I_sesji_Rady Gminy_Pysznica.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-11-29 12:14:21.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu
pożarniczego
 ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-10-28 14:16:54.
Wójt Gminy Pysznica Ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie Pysznica_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-09-19 09:58:23.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Pysznica
 ogłoszenie budownictwo usługowe.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-09-10 09:57:37.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Pysznica
 Ogłoszenie Kłyżów_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-09-10 09:48:41.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Pysznica
 Ogłoszenie Bąków_Brandwica.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-09-10 09:45:44.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 wykaz Kłyżów_1.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-07-24 10:05:24.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Pysznica
 Ogłoszenie o sprzadaży Brandwica, Bąków.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-06-24 11:16:48.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Pysznica
 ogłoszenie o sprzedaży Pysznica, Sudoły.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-06-24 11:15:47.
Ogłoszenie o przetargu ustnym – licytacji na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Pysznica
 Ogłoszenie o sprzedaży Jastkowice, Kłyżów.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-06-10 12:03:54.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków udzielono w
roku 2013 ulg, odroczeń,umorzeń lub rozłożeń
na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500
zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot
i przyczyn umorzenia
 umorzenie podatku.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-05-29 07:37:59.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 Wykaz do sprzedaży Brandwica_Bąków.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-04-07 14:00:04.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 Wykaz do sprzedazy Pysznica 2.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-04-07 13:58:19.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 Wykaz do sprzedaży Pysznica 1.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-04-07 13:56:57.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży
 Wykaz do sprzedaży Pysznica.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-02-14 15:08:18.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży
 Wykaz Bąków Kłyżów _2.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-02-14 15:04:35 | Data modyfikacji: 2014-02-17 08:34:09.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Pysznica
 ogłoszenie o sprzedaży Pysznica.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-01-27 13:53:05 | Data modyfikacji: 2014-01-27 13:55:38.
Ogłoszenie o przetargu ustnym – licytacji na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Pysznica
 ogłoszenie o sprzedaży Kłyżów-Słomiana.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-01-27 13:45:20.
Ogłoszenie o przetargu ustnym – licytacji na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Pysznica
 Ogłoszenie o sprzedaży Jastkowice, Kłyżów1.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-01-27 13:42:36.
Ogłoszenie o przetargu ustnym – licytacji na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Pysznica
 ogłoszenie o sprzedaży Krzaki.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-10-18 07:46:32.
Ogłoszenie o przetargu ustnym – licytacji na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Pysznica
 Ogłoszenie o sprzedaży Jastkowice, Kłyżów.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-10-18 07:45:59.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
 Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-10-16 13:44:19.
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Stalowej Woli dot. przydatności
wody do spożycia
 Decyzja PPIS woda.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-10-01 10:05:30.
Data wprowadzenia: 2013-10-01 10:05:30
Opublikowane przez: Admin