OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
18 marca 2024 r. o postanowieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia
wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz
o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych
komisji wyborczych

Obwieszczenie PKW o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarzadzenia wyborów do PE_.pdf

 Obwieszczenie PKW o postanowieniu Prezydenta(.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Sylwester Marciniak | Data wprowadzenia: 2024-04-15 12:14:59.
Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do
Parlamentu Europejskiego
 postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów do PE.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2024-04-15 12:24:39 | Data modyfikacji: 2024-04-15 12:41:46.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pysznica z dnia 25
marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze
Gminy Pysznica miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy z 25.03.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Łukasz Bajgierowicz | Data wprowadzenia: 2024-04-15 12:35:24.
KOMUNIKAT Rejonowej Komisji Wyborczej nr 25 w
Tarnobrzegu z dnia 24 kwietnia 2024 r.
 Komunikat z dnia 24.04.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Katarzyna Bryś-Dywan | Data wprowadzenia: 2024-04-29 11:57:32.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pysznica z dnia 7 maja
2024 roku o numerach oraz granicach obwodów
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych oraz możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w
wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 9 czerwca 2024 r.
 obwieszczenie Wójta Gminy z 07.05.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2024-05-09 10:26:57.
Wnioski do pobrania

zgoda-na-przyjecia-pelnomocnictwa-do-glosowania 09.06.2024 PE.pdf

wniosek o wydanie zaswiadczenia .09.06.2024 PE.docx

Wniosek o zmianę miejsca głosowania, 09.06.2024 PE.docx

 wniosek-o-sporządenie-aktu-pelnomocnictwa 09.06.2024 PE.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2024-05-10 11:17:04.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 10 maja 2024 r.
 gm._Pysznica_informacja_o_losowaniach(7).pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Katarzyna Bryś-Dywan | Data wprowadzenia: 2024-05-10 16:22:57.
Protokoły z dnia 11 marca 2024 roku z
przeprowadzonego losowania kandydatów do
obwodowych komisji wyborczych
 protokoły z losowań składów obwodowych komisji wyborczych 17.05.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2024-05-17 10:44:00.
ZARZĄDZENIE NR 104/2024 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie ustanowienia
koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach
do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na
dzień 9 czerwca 2024 r.
 Zarządzenie Nr 104_2024_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2024-05-18 10:15:47.
ZARZĄDZENIE NR 105/2024 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie upoważnienia
pracownika urzędu gminy do sporządzenia aktów
pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do
Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień
9 czerwca 2024 r.
 Zarządzenie Nr 105_2024_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2024-05-18 10:16:53 | Data modyfikacji: 2024-05-18 10:21:58.
ZARZĄDZENIE NR 106/2024 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie upoważnienia
pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków
o udzielenie informacji o sposobach (formach)
głosowania przez wyborców niepełnosprawnych
oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu
głosowania kończą 60 lat, w wyborach do
Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień
9 czerwca 2024 r.
 Zarządzenie Nr 106_2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2024-05-18 10:18:16.
POSTANOWIENIE NR 541/2024 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w
wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 9 czerwca 2024 r.
 Postanowienie Nr 541_2024 - powołanie obwodowych komisji wyborczych PE - gm. Pysznica.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Katarzyna Bryś-Dywan | Data wprowadzenia: 2024-05-20 13:01:25.
POSTANOWIENIE NR 564/2024 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie
zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
 Postanowienie Nr 564_2024 - zwołanie I posiedzenia obwodowych komisji wyborczych PE - gm. Pysznica.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Katarzyna Bryś-Dywan | Data wprowadzenia: 2024-05-20 13:03:07.
ZARZĄDZENIE NR 139/2024 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 17 maja 2024 r. w sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica w
wyborach do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
 Zarządzenie Nr 139_2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2024-05-24 09:33:51.
ZARZĄDZENIE NR 140/2024 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 17 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia
przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych
komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w
wyborach do Parlamentu Europejskiego ,
zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
 Zarządzenie Nr 140_2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2024-05-24 09:35:03.
Data wprowadzenia: 2024-05-24 09:35:03
Autor: Marta Gleich
Opublikowane przez: Marta Gleich