POSTANOWIENIE NR 2/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W
TARNOBRZEGU z dnia 23 stycznia 2024 r.
zmieniające postanowienie w sprawie podziału
Gminy Pysznica na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych
 Postanowienie Nr 2_2024 - obwody-aktualizacja - gm. Pysznica.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Katarzyna Bryś-Dywan | Data wprowadzenia: 2024-02-08 14:05:30.
POSTANOWIENIE NR 5/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W
TARNOBRZEGU z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie
podziału Gminy Pysznica na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu
 Postanowienie Nr 5_2024- podział na okręgi Pysznica.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Katarzyna Bryś-Dywan | Data wprowadzenia: 2024-02-08 14:06:02.
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29
stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów
do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów mias
 Rozporządzenie Prezesa RM o zarządzeniu wyborów-poz. 109.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2024-02-08 14:07:27.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pysznica z dnia 5
lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze
Gminy Pysznica miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych
 obwieszczenie Wójta Gminy z 05.02.2024 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2024-02-08 14:10:20.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z dnia 7
lutego 2024 r. w sprawie podania do publicznej
wiadomości informacji o okręgach wyborczych,
ich granicach i numerach, liczbie radnych
wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie
Gminnej Komisji Wyborczej w Pysznicy w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 obwieszczenie Wójta Gminy z 07.02.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2024-02-08 14:48:00.
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie
podziału województwa podkarpackiego na okręgi
wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych
wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do
Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz siedziby
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
 obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z 02.02.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Władysław Ortyl | Data wprowadzenia: 2024-02-08 15:06:51.
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 7
lutego 2024 r. w sprawie podania do publicznej
wiadomości informacji o okręgach wyborczych,
ich granicach i numerach, liczbie radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o
wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej
 obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z 07.02.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Janusz Zarzeczny | Data wprowadzenia: 2024-02-08 15:09:32.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 22 lutego 2024 r.
 Informacja_o_dodatkowych_naborach_do TKW_oraz_losowaniach.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Katarzyna Bryś-Dywan | Data wprowadzenia: 2024-02-26 16:04:37.
POSTANOWIENIE NR 184/2024 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie
powołania terytorialnych komisji wyborczych w
wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia
2024 r.
 Postanowienie_Nr 184_2024 powołanie terytorialnych komisji wyborczych.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Katarzyna Bryś-Dywan | Data wprowadzenia: 2024-02-27 09:44:11.
POSTANOWIENIE NR 185/2024 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie
zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych
komisji wyborczych w wyborach organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
7 kwietnia 2024 r.

I posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej w  Pysznicy odbędzie się dnia 28.02.2024 r. o godz. 16.00  w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej  pok. Nr 30a  (I piętro) w Urzędzie Gminy w Pysznicy

 Postanowienie Nr 185_2024 o zwołaniu I posiedzenia TKW.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Lucyna Bryś-Dywan | Data wprowadzenia: 2024-02-27 09:45:14 | Data modyfikacji: 2024-03-01 12:28:36.
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Pysznicy
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów
organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 _informacja GKW w Pysznicy_o_skladzie_i_dyzurach_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2024-02-28 19:00:29 | Data modyfikacji: 2024-03-13 10:35:30.
Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w
Rzeszowie
 Uchwała Nr 3 WKW w Rzeszowie z dnia 28.02.2024 r_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2024-03-01 12:17:18 | Data modyfikacji: 2024-03-01 15:45:57.
Informacja o upływie terminów związanych z
uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz
wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania
ukończą 60 lat
 informacja PKW z 07.02.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2024-03-01 12:22:41.
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 28 lutego 2024 r.
O NABORZE KANDYDATÓW NA URZĘDNIKA WYBORCZEGO

zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego.pdf

zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego _2.pdf

 informacja o naborze z 28.02.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2024-03-01 15:46:58.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pysznica z dnia 1 marca
2024 roku o numerach oraz granicach obwodów
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych oraz możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7
kwietnia 2024 r.:
 obwieszczenie Wójta Gminy z 01.03.2024 r (2).pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2024-03-06 19:09:16.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 8 marca 2024 r.
 gm._Pysznica_informacja_o_losowaniach.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Katarzyna Bryś-Dywan | Data wprowadzenia: 2024-03-08 16:50:42.
Protokoły z dnia 11 marca 2024 roku z
przeprowadzonego losowania kandydatów do
obwodowych komisji wyborczych
 protokoły_z_losowania_skladów z 11.03.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2024-03-11 09:39:28 | Data modyfikacji: 2024-03-11 13:27:09.
KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PYSZNICY z
dnia 14 marca 2024 r. O TERMINIE I MIEJSCU
LOSOWANIA JEDNOLITYCH NUMERÓW DLA LIST
KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH DO RADY GMINY
PYSZNICA ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024
r.
 Komunikat Gminej Komisji Wyborczej w Pysznicy_14.03.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2024-03-14 14:12:42 | Data modyfikacji: 2024-03-15 11:28:52.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pysznicy
z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach
list kandydatów na radnych w wyborach do Rady
Gminy Pysznica zarządzonych na dzień 7 kwietnia
2024 r.
 obwieszczenie_o_wylosowanych_numerach_list z 15.03.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2024-03-15 15:48:51.
POSTANOWIENIE NR 209/2024 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w
wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia
2024 r.
 Postanowienie Nr 209_2024 - powołanie obwodowych komisji wyborczych.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Katarzyna Bryś-Dywan | Data wprowadzenia: 2024-03-18 15:04:26.
POSTANOWIENIE NR 232/2024 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie
zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych w wyborach organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
7 kwietnia 2024 r.
 Postanowienie Nr 232_2024 - zwołanie I posiedzenia obwodowych komisji wyborczych - gm. Pysznica.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Katarzyna Bryś-Dywan | Data wprowadzenia: 2024-03-18 15:05:47.
Wyciąg z obwieszczenia o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku
Województwa Podkapackiego
 wyciag z obwieszcenia z 14.03.2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2024-03-21 16:07:47 | Data modyfikacji: 2024-04-05 20:38:42.
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu
 obwieszczenie z 19.03.2024 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2024-03-21 16:08:50 | Data modyfikacji: 2024-04-05 20:42:31.
ZARZĄDZENIA

Zarządzenie Nr 34_2024_.pdf

Zarządzenie Nr 35_2024_.pdf

 Zarządzenie Nr 36_2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2024-03-21 16:09:34 | Data modyfikacji: 2024-04-05 20:52:40.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pysznicy
z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy
Pysznica zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024
r.
 _Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_listach_kandydatow na radnych z 18.03.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2024-03-21 16:11:22.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pysznicy
z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych
kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy
Pysznica zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024
r.
 Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_kandydatach na wójta z 18.03.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2024-03-21 16:13:23.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania oraz goda na przyjęcie
pełnomocnictwa

zgoda-na-przyjecia-pelnomocnictwa-do-glosowania.pdf

 wniosek-o-sporządenie-aktu-pelnomocnictwa_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2024-03-27 17:05:22 | Data modyfikacji: 2024-04-05 17:44:41.
ZARZĄDZENIE NR 71/2024 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica w
wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego, zarządzonych na dzień 7 kwietnia
2024 r.
 Zarządzenie Nr 71_2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2024-04-05 17:49:27.
ZARZĄDZENIE NR 72/2024 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia
przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych
komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w
wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego, zarządzonych na dzień 7 kwietnia
2024 r.
 Zarządzenie Nr 72_2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2024-04-05 17:51:25.
Informacja o aktualnych składach obwodowych
komisji wyborczych na obszarze właściwości
 Informacja-aktualne_sklady_ObKW_2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2024-04-05 17:58:35.
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PYSZNICY

W DNIU 6 KWIETNIA 2024 R. GMINNA KOMISJA WYBORCZA W PYSZNICY PEŁNI DYŻUR W GODZINACH 8:00 – 15:00
W DNIU 7 KWIETNIA 2024 R.GMINNA KOMISJA WYBORCZA W PYSZNICY BĘDZIE PEŁNIĆ DYŻUR OD GODZINY 6:00 do zakończenia prac.
Dyżur telefoniczny całodobowo pod nr telefonu
531 730 072

 

 

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2024-04-05 19:21:23 | Data modyfikacji: 2024-04-05 20:27:30.
Protokół wyników głosowania i wyników
wyborów Wójta Gminy Pysznica
 protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Pysznica_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2024-04-08 10:29:05 | Data modyfikacji: 2024-04-08 10:36:09.
Protokół wyników głosowania do Rady Gminy
Pysznica

Protokół z wyborów do Rady Gminy Pysznica.pdf

 

Opublikowane przez: Admin Sałach | Data wprowadzenia: 2024-04-08 11:09:20.
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z
dnia 8 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad
na obszarze województwa podkarpackiego
 wyciag_z_obwieszczenia_z_rad 8 kwietnia 2024 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2024-04-11 15:13:57 | Data modyfikacji: 2024-04-11 15:17:20.
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z
dnia 8 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na
obszarze województwa podkarpackiego
 wyciagi_z_obwieszczenia_wbp_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2024-04-11 15:14:38.
POSTANOWIENIE Nr 489/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO w
TARNOBRZEGU z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie
zwołania sesji Rady Gminy Pysznica w celu
złożenia ślubowania przez radnych jak i wójta
wybranych w głosowaniu w dniu 7 kwietnia 2024 r.
 Postanowienie_Nr_489_2024_zwolanie_I_sesji_gm._Pysznica.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Katarzyna Bryś-Dywan | Data wprowadzenia: 2024-04-25 15:32:44.
Data wprowadzenia: 2024-04-25 15:32:44
Autor: Katarzyna Bryś-Dywan
Opublikowane przez: Marta Gleich