UCHWAŁA NR XXXVIII/260/2021 RADY GMINY PYSZNICA z
dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Krzaki-1"
 Uchwała Nr XXXVIII_260_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-09-26 12:35:55.
UCHWAŁA NR XXXVIII/261/2021 RADY GMINY PYSZNICA z
dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Ziarny"
 Uchwała Nr XXXVIII_261_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-09-26 12:36:50.
UCHWAŁA NR XXXVIII/262/2021 RADY GMINY PYSZNICA z
dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Brandwica-1"
 Uchwała Nr XXXVIII_262_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-09-26 12:37:43.
UCHWAŁA NR XXXVIII/263/2021 RADY GMINY PYSZNICA z
dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Podborek"
 Uchwała Nr XXXVIII_263_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-09-26 12:38:54.
Data wprowadzenia: 2023-09-26 12:38:54
Opublikowane przez: Marta Gleich