POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 Zarzadzenie_wyborow_Sejm-Senat_-_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-08-22 10:39:32.
POSTANOWIENIE NR 91/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W
TARNOBRZEGU z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zmian
w podziale Gminy Pysznica na stałe obwody
głosowania
 POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Pysznica na stałe obwody głosowania.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-08-22 11:36:36.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pysznica z dnia 18
sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia na
obszarze Gminy Pysznica miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy z 18.08.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-08-22 12:44:38.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 15 października 2023 r
 Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych-wybory 2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-09-08 11:54:06.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z dnia 7
września 2023 r. w sprawie podania do
wiadomości wyborców informacji o numerach oraz
granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz
możliwości głosowania korespondencyjnego i
przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
15 października 2023 r.
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy z 07.09.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-09-08 11:55:30.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 18 września 2023 r.
 informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z 18.09.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Katarzyna Bryś-Dywan | Data wprowadzenia: 2023-09-18 12:43:16 | Data modyfikacji: 2023-09-18 12:45:15.
Protokoły z dnia 22 września 2023 roku z
przeprowadzonego losowania kandydatów do
obwodowych komisji wyborczych
 Protokoły z losowania składów okw z 22.09.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-09-22 11:51:53.
Data wprowadzenia: 2023-09-22 11:51:53
Autor: Marta Gleich
Opublikowane przez: Marta Gleich