POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 Zarzadzenie_wyborow_Sejm-Senat_-_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-08-22 10:39:32.
POSTANOWIENIE NR 91/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W
TARNOBRZEGU z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zmian
w podziale Gminy Pysznica na stałe obwody
głosowania
 POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Pysznica na stałe obwody głosowania.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-08-22 11:36:36.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pysznica z dnia 18
sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia na
obszarze Gminy Pysznica miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy z 18.08.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-08-22 12:44:38.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 15 października 2023 r
 Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych-wybory 2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-09-08 11:54:06.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z dnia 7
września 2023 r. w sprawie podania do
wiadomości wyborców informacji o numerach oraz
granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz
możliwości głosowania korespondencyjnego i
przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
15 października 2023 r.
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy z 07.09.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-09-08 11:55:30.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 18 września 2023 r.
 informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z 18.09.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Katarzyna Bryś-Dywan | Data wprowadzenia: 2023-09-18 12:43:16 | Data modyfikacji: 2023-09-18 12:45:15.
Protokoły z dnia 22 września 2023 roku z
przeprowadzonego losowania kandydatów do
obwodowych komisji wyborczych
 Protokoły z losowania składów okw z 22.09.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-09-22 11:51:53.
POSTANOWIENIE NR 168/2023 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 25 września 2023 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 15 października 2023 r.
 Postanowienie Nr 168_2023 powołanie obwodowych komisji wyborczych Sejm i Senat 15_10_2023 r.- wyciąg - gmina Pysznica.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Katarzyna Bryś-Dywan | Data wprowadzenia: 2023-09-25 15:38:28.
POSTANOWIENIE NR 191/2023 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 25 września 2023 r. w sprawie
zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 Postanowienie Nr 191_2023 pierwsze posiedzenie gm. Pysznica.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Katarzyna Bryś-Dywan | Data wprowadzenia: 2023-09-25 15:39:07.
UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17
sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum
ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym
znaczeniu dla państwa
 uchwała_zarządzenie referendum_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-10-09 14:13:38 | Data modyfikacji: 2023-10-10 13:29:22.
ZARZĄDZENIE NR 199/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie upoważnienia
pracownika urzędu gminy do sporządzenia aktów
pełnomocnictwa do głosowania, w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
15 października 2023 r.
 Zarządzenie Nr 199_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-10-10 13:31:21.
ZARZĄDZENIE NR 200/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia
gminnego koordynatora ds. informatykiw wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
15 października 2023 r.
 Zarządzenie Nr 200_2023_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-10-10 13:32:33.
ZARZĄDZENIE NR 201/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie upoważnienia
pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków
o udzielenie informacji o sposobach (formach)
głosowania przez wyborców niepełnosprawnych
oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu
głosowania kończą 60 lat, w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
15 października 2023 r.
 Zarządzenie Nr 201_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-10-10 13:34:30.
ZARZĄDZENIE NR 239/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 28 września 2023 r. w sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 15 października 2023 r.
 Zarządzenie Nr 239_2023_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-10-13 19:29:25.
ZARZĄDZENIE NR 240/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia
przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych
komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami , w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 15 października 2023 r.
 Zarządzenie Nr 240_2023_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-10-13 19:30:10.
POSTANOWIENIE NR 268/2023 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 14 października 2023 r. w
sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 9 w gminie Pysznica
 Postanowienie Nr 268_2023 zmiana w składzie OKW nr 9 gm. Pysznica_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Katarzyna Bryś-Dywan | Data wprowadzenia: 2023-10-15 06:38:38.
Data wprowadzenia: 2023-10-15 06:38:38
Autor: Katarzyna Bryś-Dywan
Opublikowane przez: Marta Gleich