Wybory Ławników Sądów Powszechnych kadencja
2024-2027

karta zgłoszenia na ławnika 2024-2027.pdf

wzór listy osób popierających 2024-2027.pdf

wzór oświadczenia o nieprowadz. post. o przest. 2024-2027.pdf

wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej 2024-2027.pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA dla kadydatów na ławników 2024-2027.pdf

 informacja dot. wyboru ławników 2024-2027.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-06-02 09:20:42 | Data modyfikacji: 2023-06-02 09:51:37.
Data wprowadzenia: 2023-06-02 09:20:42
Data modyfikacji: 2023-06-02 09:51:37
Opublikowane przez: Marta Gleich