Bilans jednostki budżetowej PSP Pysznica za 2022
rok
 Bilans jednostki budżetowej PSP Pysznica za 2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Katarzyna Pawleniak | Data wprowadzenia: 2023-04-28 11:12:21 | Data modyfikacji: 2023-05-08 08:48:45.
Rachunek zysków i strat PSP Pysznica za 2022 rok
 Rachunek zysków i strat PSP Pysznica za 2022 rok.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Katarzyna Pawleniak | Data wprowadzenia: 2023-04-28 11:13:14 | Data modyfikacji: 2023-05-08 08:49:34.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki PSP
Pysznica za 2022 rok
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki PSP Pysznica za 2022 r.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Katarzyna Pawleniak | Data wprowadzenia: 2023-04-28 11:13:53 | Data modyfikacji: 2023-05-08 08:50:54.
Informacja dodatkowa PSP Pysznica za 2022 rok
 Informacja dodatkowa PSP Pysznica za 2022 rok.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Katarzyna Pawleniak | Data wprowadzenia: 2023-04-28 11:14:29 | Data modyfikacji: 2023-05-08 08:52:42.

Zobacz:
 Gmina Pysznica .  Urząd Gminy Pysznica .  OPS w Pysznicy .  PSP w Pysznicy .  PSP w Jastkowicach .  PSP w Krzakach .  PSP w Kłyżowie .  Przedszkole w Pysznicy .  GZOSiP w Pysznicy . 
Data wprowadzenia: 2023-04-28 11:14:29
Data modyfikacji: 2023-05-08 08:52:42
Autor: Katarzyna Pawleniak
Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka