Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego
 Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina Pysznica za 2022 rok.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-04-28 08:28:49.
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego
zakładu budżetowego Gmina Pysznica za 2022 rok
 Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Gmina Pysznica za 2022 rok.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-04-28 08:29:22.
Rachunek zysków i strat jednostki Gmina Pysznica
za 2022 rok
 Rachunek zysków i strat Gmina Pysznica za 2022 rok.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-04-28 08:35:35.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gmina
Pysznica za 2022 rok
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gmina Pysznica za 2022 rok.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-04-28 08:39:50.
Informacja dodatkowa Gmina Pysznica za 2022 rok
 informacja dodatkowa Gmina Pysznica za 2022 r.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-04-28 08:47:55 | Data modyfikacji: 2023-05-08 08:42:14.
wyciąg danych zawartych w załączniku informacja
dodatkowa Gmina Pysznica
 wyciąg danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa GP.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-04-28 08:48:59.

Zobacz:
 Gmina Pysznica .  Urząd Gminy Pysznica .  OPS w Pysznicy .  PSP w Pysznicy .  PSP w Jastkowicach .  PSP w Krzakach .  PSP w Kłyżowie .  Przedszkole w Pysznicy .  GZOSiP w Pysznicy . 
Data wprowadzenia: 2023-04-28 08:48:59
Autor: Grażyna Ożga
Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka