ZARZĄDZENIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia
kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
Pysznica
 Zarządzenie.1.2023.2023-01-02.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-01-03 15:02:07 | Data modyfikacji: 2023-01-05 13:00:04.
ZARZĄDZENIE NR 2/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie opracowania
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami.
 Zarządzenie.2.2023.2023-01-02.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-01-05 12:59:44 | Data modyfikacji: 2023-01-16 12:49:10.
ZARZĄDZENIE NR 3/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w „Regulaminie wynagradzania pracowników
samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w
Pysznicy"
 Zarządzenie 3_2023.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2023-01-11 16:35:28 | Data modyfikacji: 2023-01-18 14:18:59.
ZARZĄDZENIE NR 4/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadań publicznych z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
 Zarządzenie.4.2023.2023-01-16.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2023-01-16 12:48:46 | Data modyfikacji: 2023-01-16 15:16:01.
ZARZĄDZENIE NR 5/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie.5.2023.2023-01-16..pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-01-18 14:19:32 | Data modyfikacji: 2023-01-18 16:41:58.
ZARZĄDZENIE NR 6/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie uchylenia
zarządzenia nr 4/2011 Wójta Gminy Pysznica
z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia
stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu
niebędącego własnością pracodawcy używanego
do celów służbowych
 Zarządzenie.6.2023.2023-01-18.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2023-01-18 14:19:49 | Data modyfikacji: 2023-01-18 16:21:47.
ZARZĄDZENIE NR 7/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
 Zarządzenie.7.2023.2023-01-19.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2023-01-20 14:07:56 | Data modyfikacji: 2023-01-20 15:24:21.
ZARZĄDZENIE NR 8/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących refundacji podatku VAT, w tym do
wydawania decyzji administracyjnych
 Zarządzenie.8.2023.2023-01-20.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2023-01-20 08:11:22 | Data modyfikacji: 2023-01-20 15:34:43.
ZARZĄDZENIE NR 9/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie.9.2023.2023-01-20.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-01-24 15:38:13.
ZARZĄDZENIE NR 10/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie.10.2023.2023-01-26.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-01-30 13:43:38.
ZARZĄDZENIE NR 11/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
realizację zadania pn. „Dodatek węglowy”
 Zarządzenie.11.2023.2023-01-26.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-01-31 09:18:01 | Data modyfikacji: 2023-02-01 11:35:45.
ZARZĄDZENIE NR 12/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli oraz ustalenia
specjalności i form kształcenia nauczycieli, na
które dofinansowanie jest przyznawane
 Zarządzenie.12.2023.2023-01-31.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2023-01-31 10:38:02.
ZARZĄDZENIE NR 13/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia
terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów na rok
szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli,
innych form wychowania przedszkolnego
i oddziałów przedszkolnych przy publicznych
szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Pysznica
 Zarządzenie.13.2023.2023-01-31.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2023-01-31 10:41:49.
ZARZĄDZENIE NR 14/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia
terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów na rok
szkolny 2023/2024 do klas pierwszych
w publicznych szkołach podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Pysznica
 Zarządzenie.14.2023.2023-01-31.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2023-01-31 10:43:19.
ZARZĄDZENIE NR 15/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie.15.2023.2023-01-31.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-02-02 14:41:01.
ZARZĄDZENIE NR 16/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie.16.2023.2023-01-31.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-02-02 14:41:41.
ZARZĄDZENIE NR 17/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w
2023 roku
 Zarządzenie.17.2023.2023-02-02.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-02-02 15:08:54 | Data modyfikacji: 2023-02-06 09:46:21.
ZARZĄDZENIE NR 18/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2023
 Zarządzenie.18.2023.2023-02-01 - 00001.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-02-02 15:00:30 | Data modyfikacji: 2023-02-03 07:52:49.
ZARZĄDZENIE NR 19/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
 Zarządzenie.19.2023.2023-02-02.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2023-02-02 14:20:50 | Data modyfikacji: 2023-02-02 14:21:55.
ZARZĄDZENIE NR 20/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji
Oceniającej oraz określenia Regulaminu Pracy
Komisji Oceniającej
 Zarządzenie.20.2023.2023-02-07.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Wiktoria Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-02-08 12:21:41 | Data modyfikacji: 2023-02-08 12:34:36.
ZARZĄDZENIE NR 21/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie.21.2023.2023-02-07.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2023-02-10 14:24:37.
ZARZĄDZENIE NR 22/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy do
realizacji Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – edycja 2023
 Zarządzenie.22.2023.2023-02-07.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2023-02-09 10:56:18 | Data modyfikacji: 2023-02-09 10:56:43.
ZARZĄDZENIE NR 23/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy do
realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” -
edycja 2023
 Zarządzenie.23.2023.2023-02-07.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2023-02-09 10:58:08.
ZARZĄDZENIE NR 24/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2023
 zarządzenie.24.2023.2023-02-09.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-02-14 09:01:19.
ZARZĄDZENIE NR 25/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w
roku 2023
 Zarządzenie.25.2023.2023-02-09.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-02-14 09:08:18.
ZARZĄDZENIE NR 26/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 9 lutego 2023 r. W sprawie: wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości środków unijnych
na finansowanie projektu pn. „Modernizacja
budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie
Sudoły” nr 02319-6935-UM0913558/22
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
 Zarządzenie.26.2023.2023-02-09.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-02-21 11:46:10 | Data modyfikacji: 2023-02-22 15:24:02.
ZARZĄDZENIE NR 27/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej
 Zarządzenie.27.2023..2023-02-10.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Wiktoria Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-02-16 08:14:26 | Data modyfikacji: 2023-02-16 11:26:52.
ZARZĄDZENIE NR 28/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
wolne kierownicze stanowisko urzędnicze -
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
 Zarządzenie.28.2023.2023-02-16.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2023-02-16 12:49:21.
ZARZĄDZENIE NR 29/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie ustanowienia „Regulaminu gospodarki
odzieżą i obuwiem roboczym oraz sprzętem
ochrony indywidualnej”
 Zarządzenie Nr 29_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2023-02-17 13:42:20 | Data modyfikacji: 2023-05-30 14:36:53.
ZARZĄDZENIE NR 30/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie.30.2023.2023-02-20.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-02-21 09:00:41 | Data modyfikacji: 2023-02-21 15:19:11.
ZARZĄDZENIE NR 31/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
realizację zadania pn. „Dodatek węglowy”
 Zarządzenie.31.2023.2023-02-20.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-02-21 09:02:58 | Data modyfikacji: 2023-02-23 08:05:18.
ZARZĄDZENIE NR 32/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA Z
DNIA 20 LUTEGO 2023 w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2023
 Zarządzenie.32.2023.2023-02-20.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-02-21 09:50:37 | Data modyfikacji: 2023-02-21 15:19:59.
ZARZĄDZENIE NR 33/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie powołania
Komisji ds. stypendiów sportowych
 Zarządzenie Nr _33_2023_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Wiktoria Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-02-21 09:42:43 | Data modyfikacji: 2023-06-29 10:25:36.
ZARZĄDZENIE NR 34/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadania z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym
 Zarządzenie.34.2023.2023-02-20..pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Wiktoria Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-02-21 09:48:06 | Data modyfikacji: 2023-02-23 07:50:45.
ZARZĄDZENIE NR 35/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie.35.2023.2023-02-24.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-02-27 15:19:53.
ZARZĄDZENIE NR 36/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środkówz
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
w roku 2023
 Zarządzenie.36.2023.2023-02-24.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-02-27 15:23:11.
ZARZĄDZENIE NR 37/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie.37.2023.2023-02-24.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-02-27 15:24:56.
ZARZĄDZENIE NR 38/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmian w planie
finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
jednostkom samorządu terytorialnego
 Zarządzenie.38.2023.2023-02-24.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-03-03 14:34:44 | Data modyfikacji: 2023-03-07 08:33:20.
ZARZĄDZENIE NR 39/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących refundacji podatku VAT (z
wyłączeniem decyzji administracyjnych)
 Zarządzenie.39.2023.2023-02-24.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2023-02-27 15:25:40 | Data modyfikacji: 2023-02-28 07:55:26.
ZARZĄDZENIE NR 40/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie odwołania
Dyrektora Domu Kultury w Pysznicy
 Zarządzenie.40.2023.2023-02-27.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2023-02-27 15:19:13 | Data modyfikacji: 2023-02-27 15:33:48.
ZARZĄDZENIE NR 41/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powierzenia
pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Kultury
w Pysznicy
 Zarządzenie.41.2023.2023-02-28.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2023-02-28 13:58:42 | Data modyfikacji: 2023-02-28 14:17:14.
ZARZĄDZENIE NR 42/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 96/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. w
sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad
rachunkowości dla Urzędu Gminy Pysznica
 Zarzadzenie.42.2023.2023.02.28.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-03-03 14:34:11 | Data modyfikacji: 2023-04-27 10:08:41.
ZARZĄDZENIE NR 43/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2023
 Zarządzenie.43.2023.2023-03-01.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-03-07 08:36:32.
ZARZĄDZENIE NR 44/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 2 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia terminu
naboru wniosków o udzielenie dotacji w ramach
Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
 Zarządzenie.44.2023.2023-03-02.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Biały | Data wprowadzenia: 2023-03-09 10:24:07.
ZARZĄDZENIE NR 45/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 3 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie.45.2023.2023-03-03.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2023-03-07 08:47:22.
ZARZĄDZENIE NR 46/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 6 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
do wydawania decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy
społecznej należących do właściwości gminy
 Zarządzenie.46.2023.2023-03-06.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2023-03-13 11:44:58 | Data modyfikacji: 2023-03-15 10:16:07.
ZARZĄDZENIE NR 47/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 6 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.
 Zarządzenie.47.2023.2023-03-06.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2023-03-09 12:37:37.
ZARZĄDZENIE NR 48/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2023
 Zarządzenie.48.2023.2023-03-07.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-03-09 12:38:14.
ZARZĄDZENIE NR 49/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środkówz
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w
roku 2023
 Zarządzenie.49.2023.2023-03-07.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-03-09 12:39:06.
ZARZĄDZENIE NR 50/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 7 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnej
Ewidencji Zabytków Gminy Pysznica

Zarządzenie nr 50-2023.pdf

 

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Biały | Data wprowadzenia: 2023-03-09 12:45:05 | Data modyfikacji: 2023-07-19 11:52:36.
ZARZĄDZENIE NR 51/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 7 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego oraz
dotyczących refundacji podatku VAT, w tym do
wydawania decyzji administracyjnych
 Zarządzenie.51.2023.2023-03-07.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2023-03-13 11:45:24 | Data modyfikacji: 2023-03-15 10:18:04.
ZARZĄDZENIE NR 52/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 7 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
do prowadzenia postępowań w sprawach
jednorazowego świadczenia pieniężnego
przysługującego obywatelowi Ukrainy, a także
do wydawania w tych sprawach decyzji
 Zarządzenie.52.2023.2023-03-07.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2023-03-13 11:45:49 | Data modyfikacji: 2023-03-15 10:19:45.
ZARZĄDZENIE NR 53/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 7 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
do udzielania i wypłaty świadczenia
pieniężnego z tytułu zapewnienia
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
 Zarządzenie.53.2023.2023-03-07.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2023-03-13 11:46:32 | Data modyfikacji: 2023-03-15 10:20:47.
ZARZĄDZENIE NR 54/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 7 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
do prowadzenia postępowań w sprawach
o wydawanie zaświadczeń o wysokości
przeciętnego miesięcznego dochodu
przypadającego na jednego członka gospodarstwa
domowego osoby fizycznej, która zamierza
złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego funduszu,
z wyłączeniem wydawania w tych sprawach
zaświadczeń
 Zarządzenie.54.2023.2023-03-07.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2023-03-13 11:46:46 | Data modyfikacji: 2023-03-15 10:23:28.
ZARZĄDZENIE NR 55/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 7 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
do podejmowania działań wobec dłużników
alimentacyjnych
 Zarządzenie.55.2023.2023-03-07.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2023-03-13 11:46:59 | Data modyfikacji: 2023-03-15 10:25:19.
ZARZĄDZENIE NR 56/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 7 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy do
realizacji Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – edycja 2023
 Zarządzenie.56.2023.2023-03-07.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2023-03-13 11:47:14 | Data modyfikacji: 2023-03-15 10:27:31.
ZARZĄDZENIE NR 57/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 7 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy do
realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” -
edycja 2023
 Zarządzenie.57.2023.2023-03-07.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2023-03-13 11:47:28 | Data modyfikacji: 2023-03-15 10:30:20.
ZARZĄDZENIE NR 58/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 7 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu
administracji publicznej oraz wydawania w tych
sprawach decyzji
 Zarządzenie.58.2023.2023-03-07.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2023-03-13 11:47:42 | Data modyfikacji: 2023-03-15 10:31:41.
ZARZĄDZENIE NR 59/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 7 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących wypłaty dodatku węglowego
 Zarządzenie.59.2023.2023-03-07.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2023-03-13 11:48:05 | Data modyfikacji: 2023-03-15 10:32:56.
ZARZĄDZENIE NR 60/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2023
 Zarządzenie.60.2023.2023-03-09.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-03-15 11:24:04.
ZARZĄDZENIE NR 61/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 13 marca 2023 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
 Zarządzenie Nr 61_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2023-03-15 11:30:06 | Data modyfikacji: 2023-07-25 15:34:27.
ZARZĄDZENIE NR 62/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 14 marca 2023 r. w sprawie wydłużenia
terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji
w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
 Zarządzenie.62.2023.2023-03-14.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Biały | Data wprowadzenia: 2023-03-17 10:57:23.
ZARZĄDZENIE NR 63/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 14 marca 2023 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
 Zarządzenie.63.2023.2023-03-14.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Łukasz Mizera | Data wprowadzenia: 2023-03-15 11:31:43 | Data modyfikacji: 2023-07-25 09:11:46.
ZARZĄDZENIE NR 64/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 15 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji
Oceniającej oraz określenia Regulaminu Pracy
Komisji Oceniającej
 Zarządzenie.64.2023.2023-03-15.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Wiktoria Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-03-24 09:34:45 | Data modyfikacji: 2023-03-24 09:38:36.
ZARZĄDZENIE NR 65/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 15 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób
 Zarządzenie.nr.65.2023.2023-03-15.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Wiktoria Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-03-24 09:38:08 | Data modyfikacji: 2023-03-24 15:05:48.
ZARZĄDZENIE NR 66/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 16 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych
 Zarządzenie.66.2023.2023-03-16.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2023-03-24 09:45:38 | Data modyfikacji: 2023-03-28 12:51:10.
ZARZĄDZENIE NR 67/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 16 marca 2023 r. w sprawie sprzedaży środka
trwałego wiaty metalowej
 Zarządzenie.67.2023.2023-03-16.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-03-17 16:24:25.
ZARZĄDZENIE NR 68/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2023
 Zarządzenie.68.2023.2023-03-17.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-03-24 09:47:49.
ZARZĄDZENIE NR 69/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 17 marca 2023 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
realizację zadania pn. „Dodatek elektryczny”
 Zarządzenie.69.2023.2023-03-17.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-03-24 09:48:27 | Data modyfikacji: 2023-03-24 15:14:05.
ZARZĄDZENIE NR 70/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 17 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia
Radzie Gminy Pysznica informacji z wykonania
planu finansowego wydzielonych rachunków
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
za 2022 rok
 Zarządzenie.70.2023.2023-03-17.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-03-24 09:49:09.
ZARZĄDZENIE NR 71/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 17 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia
Radzie Gminy Pysznica informacji z wykonania
planu finansowego wydzielonego rachunku środków
z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
za 2022 rok
 Zarządzenie.71.2023.2023-03-17.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-03-24 09:50:14.
ZARZĄDZENIE NR 72/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 17 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Pysznica za 2022 rok wraz z sprawozdaniem
rocznym z wykonania planu finansowego Instytucji
Kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy
 Zarządzenie.72.2023.2023-03-17.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-03-24 15:17:37 | Data modyfikacji: 2023-04-27 10:10:16.
ZARZĄDZENIE NR 73/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 17 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad
transportu dzieci imłodzieży niepełnosprawnych
z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy
wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka
rewalidacyjno-wychowawczego organizowanego przez
Gminę Pysznica oraz zasad zwrotu kosztów
przejazdu w przypadku zapewnienia dowozu
i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych
 Zarządzenie.73.2023.2023-03-17.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2023-03-17 15:55:46 | Data modyfikacji: 2023-03-17 16:00:27.
ZARZĄDZENIE NR 74/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2023
 Zarządzenie.74.2023.2023-03-21.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-03-24 15:20:47.
ZARZĄDZENIE NR 75/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2023
 Zarządzenie.75.2023.2023-03-21.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-03-24 15:26:56.
ZARZĄDZENIE NR 76/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środkówz
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
w roku 2023
 Zarządzenie.76.2023.2023-03-21.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-03-24 15:15:47.
ZARZĄDZENIE NR 77/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 22 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym
 Zarządzenie.77.2023.2023-03-22.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Wiktoria Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-03-24 15:11:34.
ZARZĄDZENIE NR 78/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 23 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie.78.2023.2023-03-23.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2023-03-24 15:12:49.
ZARZĄDZENIE NR 79/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2023
 Zarządzenie.79.2023.2023-03-28.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-04-12 11:26:58.
ZARZĄDZENIE NR 80/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian w planie
finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
jednostkom samorządu terytorialnego
 Zarządzenie.80.2023.2023-03-28.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-04-12 11:34:54.
ZARZĄDZENIE NR 81/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian w planie
finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
jednostkom samorządu terytorialnego
 Zarządzenie.81.2023.2023-03-28.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-04-12 11:37:51.
ZARZĄDZENIE NR 82/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2023
 Zarządzenie.82.2023.2023-03-29.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-04-12 11:39:58.
ZARZĄDZENIE NR 83/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 29 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących refundacji podatku VAT (z
wyłączeniem decyzji administracyjnych)
 Zarządzenie.83.2023.2023-03-29.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Joanna Kasprowicz | Data wprowadzenia: 2023-04-14 08:55:19.
ZARZĄDZENIE NR 84/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków
z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
w roku 2023
 Zarządzenie.84.2023.2023-03-29.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-04-14 08:56:17.
ZARZĄDZENIE NR 85/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 31 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy w Pysznicy
 Zarządzenie.85.2023.2023-03-31.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2023-03-31 12:25:21 | Data modyfikacji: 2023-03-31 15:03:03.
ZARZĄDZENIE NR 86/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 86_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Ewelina Sobiło | Data wprowadzenia: 2023-05-24 15:15:22 | Data modyfikacji: 2023-06-02 12:31:58.
ZARZĄDZENIE NR 87/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie nr 87.2023.2023.04.11.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-04-14 09:00:25.
ZARZĄDZENIE NR 88/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie wytycznych
w zakresie realizacji programu osłonowego
„Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Pysznica”
na rok 2023
 Zarządzenie.88.2023.2023-04-11.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Joanna Kasprowicz | Data wprowadzenia: 2023-04-17 12:34:07 | Data modyfikacji: 2023-04-27 10:13:21.
ZARZĄDZENIE NR 89/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 Zarządzenie.89.2023.2023-04-14.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2023-04-14 14:56:56.
 

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-04-24 15:35:30.
ZARZĄDZENIE NR 90/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 17 kwietnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie
w sprawie powołania Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej w Pysznicy
 Zarządzenie.90.2023.2023-04-17.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Kuziora Beata | Data wprowadzenia: 2023-04-27 10:15:56.
ZARZĄDZENIE NR 91/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia
wolnego od pracy i wyznaczenia dodatkowego dnia
pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pysznicy
 Zarządzenie.91.2023.2023-04-17.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2023-04-19 11:52:37 | Data modyfikacji: 2023-04-24 15:34:30.
ZARZĄDZENIE NR 92/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie.92.2023.2023-04-17.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-04-24 15:39:23.
ZARZĄDZENIE NR 93/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania
Komisji Oceniającej oraz określenia Regulaminu
Pracy Komisji Oceniającej
 Zarządzenie.93.2023.2023-04-19.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2023-04-20 08:25:44.
ZARZĄDZENIE NR 94/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pysznicy
za 2022 rok
 Zarządzenie.94.2023.2023-04-20.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-04-24 15:46:42 | Data modyfikacji: 2023-04-27 10:17:45.
ZARZĄDZENIE NR 95/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Pysznicy za 2022 rok
 Zarządzenie.95.2023.2023-04-20.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-04-24 15:47:42 | Data modyfikacji: 2023-04-27 10:19:25.
ZARZĄDZENIE NR 96/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie.96.2023.2023-04-20.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-04-24 15:51:45.
ZARZĄDZENIE NR 97/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
realizację zadania pn. „Wypłata odbiorcom
paliw gazowych refundacji podatku VAT”
 Zarządzenie.97.2023.2023-04-20.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-04-24 15:53:39.
ZARZĄDZENIE NR 98/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie.98.2023.2023-04-21.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-04-24 15:54:54.
ZARZĄDZENIE NR 99/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków
z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
w roku 2023
 Zarządzenie.99.2023.2023-04-21.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-04-24 15:56:17.
ZARZĄDZENIE NR 100/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 100_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2023-04-25 16:08:39 | Data modyfikacji: 2023-05-16 14:52:29.
ZARZĄDZENIE NR 101/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds.
ewidencji ludności
 Zarządzenie.101.2023.2023-04-24.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2023-04-25 16:05:35.
ZARZĄDZENIE NR 102/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie.102.2023.2023-04-25.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-04-25 16:07:38 | Data modyfikacji: 2023-04-25 16:07:58.
ZARZĄDZENIE NR 103/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w planie
finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
jednostkom samorządu terytorialnego
 Zarządzenie.103.2023.2023-04-25.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-04-25 16:11:29.
ZARZĄDZENIE NR 104/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób
 Zarządzenie.104.2023.2023-04-25.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2023-04-25 16:12:10 | Data modyfikacji: 2023-04-26 17:02:24.
Zarządzenie Nr 105/2023 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 105_2023.pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-05-06 14:13:17.
Zarządzenie Nr 106/2023 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 106_2023.pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-05-06 14:13:50.
Zarządzenie Nr 107/2023 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w
roku 2023
 Zarządzenie Nr 107_2023.pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-05-06 14:15:05.
Zarządzenie Nr 108/2023 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
 Zarządzenie Nr 108_2023.pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2023-05-06 14:15:43.
ZARZĄDZENIE NR 109/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 10 maja 2023 r. w sprawie powołania KOmisji
Przetargowej
 Zarządzenie Nr 109_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-05-16 16:48:18 | Data modyfikacji: 2023-05-16 16:49:53.
ZARZĄDZENIE NR 110/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 10 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 110_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-05-16 14:59:25 | Data modyfikacji: 2023-05-16 16:46:50.
ZARZĄDZENIE NR 111/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 10 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w
roku 2023
 Zarządzenie Nr 111_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-05-16 15:02:45.
ZARZĄDZENIE NR 112/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 10 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 112_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2023-05-16 15:04:26.
ZARZĄDZENIE NR 113/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 113_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-05-16 15:05:39.
ZARZĄDZENIE NR 114/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 15 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 114_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2023-05-16 15:07:36.
ZARZĄDZENIE NR 115/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 15 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 115_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Łukasz Mizera | Data wprowadzenia: 2023-05-16 15:08:18.
ZARZĄDZENIE NR 116/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 116_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Pawleniak | Data wprowadzenia: 2023-05-16 15:41:55.
ZARZĄDZENIE NR 117/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w
Jastkowicach
 Zarządzenie Nr 117_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Pawleniak | Data wprowadzenia: 2023-05-16 15:55:15.
ZARZĄDZENIE NR 118/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Kłyżowie, ul. Mickiewicza 70,
37-403 Pysznica
 Zarządzenie Nr 118_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Pawleniak | Data wprowadzenia: 2023-05-16 15:56:25.
ZARZĄDZENIE NR 119/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 119_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-05-24 15:16:59.
Zarządzenie Nr 120/2023 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w
roku 2023
 Zarządzenie Nr 120_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-05-24 15:18:30.
ZARZĄDZENIE NR 121/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 121_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-05-24 15:19:22.
ZARZĄDZENIE NR 122/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zmian w planie
finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
jednostkom samorządu terytorialnego
 Zarządzenie Nr 122_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-05-24 15:20:32.
ZARZĄDZENIE NR 123/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wniesienia do
Spółki pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. z siedzibą w Pysznicy wkładu
pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie
kapitału zakładowego
 Zarządzenie Nr 123_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-05-24 15:22:08.
ZARZĄDZENIE NR 124/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 25 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia
pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności
związanych z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów
na ławników w kadencji 2024-2027
 Zarządzenie Nr 124_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-05-26 15:29:52.
ZARZĄDZENIE NR 125/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 125_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-05-31 14:47:38 | Data modyfikacji: 2023-06-01 13:00:47.
ZARZĄDZENIE NR 126/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustalenia dnia
wolnego od pracy i wyznaczenia dodatkowego dnia
pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pysznicy
 Zarządzenie Nr _126_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2023-05-31 14:51:28 | Data modyfikacji: 2023-05-31 16:03:38.
ZARZĄDZENIE NR 127/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 31 maja 2023 r. w sprawie przedłożenia
raportu o stanie Gminy Pysznica za 2022 rok
 Zarządzenie Nr 127_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Pawleniak | Data wprowadzenia: 2023-05-31 15:12:45 | Data modyfikacji: 2023-05-31 15:19:12.
ZARZĄDZENIE NR 128/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 128_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2023-06-01 13:03:21.
ZARZĄDZENIE NR 129/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie powołania
Komisji Oceniającej oraz określenia Regulaminu
Pracy Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 129_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2023-06-02 15:36:49.
ZARZĄDZENIE NR 130/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 130_2023_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2023-06-02 15:38:41 | Data modyfikacji: 2023-06-12 08:25:23.
ZARZĄDZENIE NR 130A/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 2 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie powołania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 130A_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2023-06-07 14:57:56 | Data modyfikacji: 2023-06-07 15:02:39.
ZARZĄDZENIE NR 131/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Kłyżowie
 Zarządzenie Nr 131_2023_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2023-06-02 15:40:28 | Data modyfikacji: 2023-06-12 08:26:41.
ZARZĄDZENIE NR 132/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Armii Krajowej w Jastkowicach
 Zarządzenie Nr 132_2023_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2023-06-02 15:42:02 | Data modyfikacji: 2023-06-12 08:27:24.
ZARZĄDZENIE NR 133/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie określenia zasad
sporządzenia skonsolidowanego bilansu za rok 2022
 Zarządzenie Nr _133_2023_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-06-06 14:35:48 | Data modyfikacji: 2023-06-29 10:27:05.
ZARZĄDZENIE NR 134/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia
wyników otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnej
 Zarządzenie Nr 134_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2023-06-07 15:14:22 | Data modyfikacji: 2023-06-12 09:18:44.
ZARZĄDZENIE NR 135/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie powołania
KOmisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 135_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-06-12 11:20:41.
ZARZĄDZENIE NR 136/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 136_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-06-16 11:20:11.
Zarządzenie Nr 137/2023 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w
roku 2023
 Zarządzenie Nr 137_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-06-16 11:22:22.
ZARZĄDZENIE NR 138/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 138_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-06-16 11:23:53 | Data modyfikacji: 2023-06-16 11:32:36.
ZARZĄDZENIE NR 139/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w
Jastkowicach
 Zarządzenie Nr _139_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Pawleniak | Data wprowadzenia: 2023-06-14 15:41:00 | Data modyfikacji: 2023-06-20 14:27:12.
ZARZĄDZENIE NR 140/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy
 Zarządzenie Nr _140_2023_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Pawleniak | Data wprowadzenia: 2023-06-14 15:45:22 | Data modyfikacji: 2023-06-20 14:19:58.
ZARZĄDZENIE NR 141/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Kłyżowie
 Zarządzenie Nr _141_2023_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Pawleniak | Data wprowadzenia: 2023-06-14 15:53:52 | Data modyfikacji: 2023-06-20 14:18:46.
ZARZĄDZENIE NR 142/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w
Pysznicy
 Zarządzenie Nr 142_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2023-06-16 15:47:17.
ZARZĄDZENIE NR 143/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 143_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Ewelina Sobiło | Data wprowadzenia: 2023-06-23 13:45:24 | Data modyfikacji: 2023-06-29 10:22:04.
ZARZĄDZENIE NR 144/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 144_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-06-23 13:46:45.
Zarządzenie Nr 145/2023 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w
roku 2023
 Zarządzenie Nr 145_2023_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-06-23 13:47:56 | Data modyfikacji: 2023-06-23 13:50:20.
ZARZĄDZENIE NR 146/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 146_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-06-23 13:52:23.
ZARZĄDZENIE NR 147/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 147_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2023-06-23 13:53:49 | Data modyfikacji: 2023-06-29 10:23:50.
ZARZĄDZENIE NR 148/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 148_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Łukasz Mizera | Data wprowadzenia: 2023-06-23 13:54:33.
ZARZĄDZENIE NR 149/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 149_2023_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Pawleniak | Data wprowadzenia: 2023-06-23 15:06:54 | Data modyfikacji: 2023-06-23 16:13:46.
ZARZĄDZENIE NR 150/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej iim. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Kłyżowie
 Zarządzenie Nr 150_2023_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Pawleniak | Data wprowadzenia: 2023-06-23 15:13:25 | Data modyfikacji: 2023-06-23 16:12:12.
ZARZĄDZENIE NR 151/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Armii Krajowej w Jastkowicach
 Zarządzenie Nr 151_2023_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Pawleniak | Data wprowadzenia: 2023-06-23 15:16:29 | Data modyfikacji: 2023-06-23 16:11:24.
ZARZĄDZENIE NR 152/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 152_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-06-29 10:28:52.
ZARZĄDZENIE NR 153/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację
zadania pn.„Wypłata odbiorcom paliw gazowych
refundacji podatku VAT”
 Zarządzenie Nr 153_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-06-30 09:51:19.
ZARZĄDZENIE NR 154/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 154_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-06-30 09:52:21.
ZARZĄDZENIE NR 155/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie powierzenia
prowadzenia spraw gminy Sekretarzowi Gminy
 Zarządzenie Nr 155_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2023-06-30 09:53:40.
ZARZĄDZENIE NR 156/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości dla potrzeb
realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu
Polski Ład
 Zarządzenie Nr 156_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-07-10 16:13:35 | Data modyfikacji: 2023-07-14 11:51:59.
ZARZĄDZENIE NR 157/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany
zarządzenia nr 96/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia
dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla
Urzędu Gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 157_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2023-07-10 16:15:01 | Data modyfikacji: 2023-07-10 16:25:42.
ZARZĄDZENIE NR 158/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 158_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-07-10 16:18:17.
ZARZĄDZENIE NR 159/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 4 lipca 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr
142/2023 Wójta Gminy Pysznica z dnia 16 czerwca
2023 r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 159_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2023-07-10 16:20:32 | Data modyfikacji: 2023-07-12 15:09:49.
ZARZĄDZENIE NR 160/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 160_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-07-10 16:21:36.
ZARZĄDZENIE NR 161/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w
roku 2023
 Zarządzenie Nr 161_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-07-10 16:22:38.
ZARZĄDZENIE NR 162/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarządzenie Nr 162_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Pawleniak | Data wprowadzenia: 2023-07-10 16:24:00.
ZARZĄDZENIE NR 163/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 163_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-07-14 11:47:52.
ZARZĄDZENIE NR 164/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia
„Regulaminu wynagradzania pracowników
samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy
Pysznica”
 Zarządzenie Nr 164_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2023-07-14 15:10:05.
ZARZĄDZENIE NR 165/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 165_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-07-18 15:30:05.
ZARZĄDZENIE NR 166/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w
roku 2023
 Zarządzenie Nr 166_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-07-18 15:30:48.
ZARZĄDZENIE NR 167/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie nieodpłatnego
przeniesienia własności ruchomości w drodze
darowizny na wyposażenie OSP w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 167_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-07-26 11:34:57.
ZARZĄDZENIE NR 168/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 168_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-07-26 11:37:11.
ZARZĄDZENIE NR 169/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie zmian w planie
finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
jednostkom samorządu terytorialnego
 Zarządzenie Nr 169_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-07-26 11:38:08.
ZARZĄDZENIE NR 170/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 170_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-07-26 11:40:04.
ZARZĄDZENIE NR 171/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w
roku 2023
 Zarządzenie Nr 171_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-07-26 11:41:02.
ZARZĄDZENIE NR 172/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 172_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2023-07-26 11:44:27 | Data modyfikacji: 2023-07-26 11:50:32.
ZARZĄDZENIE NR 173/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 173_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-07-26 11:45:11.
ZARZĄDZENIE NR 174/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w
roku 2023
 Zarządzenie Nr 174_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-07-26 11:52:35.
ZARZĄDZENIE NR 175/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 175_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-07-27 09:48:23.
ZARZĄDZENIE NR 176/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację
zadania pn.„Wypłata odbiorcom paliw gazowych
refundacji podatku VAT”
 Zarządzenie Nr 176_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-07-27 09:50:47.
ZARZĄDZENIE NR 177/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 177_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-08-08 14:24:53.
ZARZĄDZENIE NR 178/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie zmian w planie
finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
jednostkom samorządu terytorialnego
 Zarządzenie Nr 178_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-08-08 14:52:39.
ZARZĄDZENIE NR 179/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia
maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek
budżetowych
 Zarządzenie Nr 179_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2023-08-08 15:04:11 | Data modyfikacji: 2023-08-08 15:06:36.
ZARZĄDZENIE NR 180/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji
ds. weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji
celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
 Zarządzenie Nr 180_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Paulina Jastrząb | Data wprowadzenia: 2023-08-08 15:05:42 | Data modyfikacji: 2023-08-08 15:08:08.
ZARZĄDZENIE NR 181/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2023.
 Zarządzenie.181.2023.2023-07-28.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-08-02 10:00:54 | Data modyfikacji: 2023-08-08 15:09:14.
ZARZĄDZENIE NR 182/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2023.
 Zarządzenie.182.2023.2023-07-31.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-08-02 10:02:30 | Data modyfikacji: 2023-08-08 15:10:19.
ZARZĄDZENIE NR 183/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację
zadania pn. „Wypłata odbiorcom paliw gazowych
refundacji podatku VAT”.
 Zarządzenie.183.2023.2023-07-31.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-08-02 10:03:49 | Data modyfikacji: 2023-08-08 15:18:10.
ZARZĄDZENIE NR 184/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2023.
 Zarządzenie.184.2023.2023-07-31.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-08-02 10:06:00 | Data modyfikacji: 2023-08-08 15:25:06.
ZARZĄDZENIE NR 185/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w
roku 2023
 Zarządzenie.185.2023.2023-07-31.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-08-02 10:11:00 | Data modyfikacji: 2023-08-08 15:24:22.
ZARZĄDZENIE NR 186/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023.
 Zarządzenie.186.2023.2023-08-01.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-08-02 10:11:44 | Data modyfikacji: 2023-08-08 15:23:02.
ZARZĄDZENIE NR 187/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w planie
finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
jednostkom samorządu terytorialnego.
 Zarządzenie.187.2023.2023-08-01.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-08-02 10:12:40 | Data modyfikacji: 2023-08-08 15:21:40.
ZARZĄDZENIE NR 188/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia
terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji w
ramach II edycji Rządowego Programu Odbudowy
Zabytków.
 Zarządzenie.188.2023.2023-08-03.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Biały | Data wprowadzenia: 2023-08-04 08:00:52 | Data modyfikacji: 2023-08-08 15:22:12.
ZARZĄDZENIE NR 189/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 189_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-08-08 15:34:54.
ZARZĄDZENIE NR 190/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w planie
finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
jednostkom samorządu terytorialnego.
 Zarządzenie Nr 190_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-08-08 15:36:18 | Data modyfikacji: 2023-08-09 16:41:58.
ZARZĄDZENIE NR 191/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 Zarządzenie Nr 191_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2023-08-08 15:38:11.
ZARZĄDZENIE NR 192/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 192_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-08-11 14:45:01.
ZARZĄDZENIE NR 193/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 193_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-08-11 14:45:35.
ZARZĄDZENIE NR 194/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 194_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-08-11 14:46:06.
ZARZĄDZENIE NR 195/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 195_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-08-11 14:47:20.
ZARZĄDZENIE NR 196/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 196_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-08-18 14:14:27.
ZARZĄDZENIE NR 197/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w
roku 2023
 Zarządzenie Nr 197_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-08-18 14:15:57.
ZARZĄDZENIE NR 197A/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 197A_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Portka | Data wprowadzenia: 2023-08-22 15:34:05 | Data modyfikacji: 2023-08-22 15:37:11.
ZARZĄDZENIE NR 198/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego naboru partnerów spoza sektora
finansów publicznych do wspólnego przygotowania
i realizacji projektu planowanego do
dofinansowania w ramach programu regionalnego
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021
– 2027, Priorytet FEPK.02 Energia i Środowisko,
Działanie FEPK02.05. Adaptacja do zmian klimatu
– nr naboru FEPK.02.05.-IZ.00-002/23
 Zarządzenie Nr 198_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Biały | Data wprowadzenia: 2023-08-18 14:50:31 | Data modyfikacji: 2023-08-22 15:37:35.
ZARZĄDZENIE NR 199/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie upoważnienia
pracownika urzędu gminy do sporządzenia aktów
pełnomocnictwa do głosowania, w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
15 października 2023 r.
 Zarządzenie Nr 199_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-08-22 15:39:37.
ZARZĄDZENIE NR 200/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia
gminnego koordynatora ds. informatykiw wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
15 października 2023 r.
 Zarządzenie Nr 200_2023_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-08-22 15:40:38 | Data modyfikacji: 2023-09-01 11:13:09.
ZARZĄDZENIE NR 201/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie upoważnienia
pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków
o udzielenie informacji o sposobach (formach)
głosowania przez wyborców niepełnosprawnych
oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu
głosowania kończą 60 lat, w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
15 października 2023 r.
 Zarządzenie Nr 201_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-09-01 11:18:16.
ZARZĄDZENIE NR 202/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 202_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-09-01 11:32:44.
ZARZĄDZENIE NR 203/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w
roku 2023
 Zarządzenie Nr 203_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-09-01 11:35:00.
ZARZĄDZENIE NR 204/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 204_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-09-01 11:36:32.
ZARZĄDZENIE NR 205/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w planie
finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
jednostkom samorządu terytorialnego
 Zarządzenie Nr 205_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-09-01 11:43:20.
ZARZĄDZENIE NR 206/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie opracowania
materiałów planistycznych do projektu budżetu
gminy na rok 2024
 Zarządzenie Nr 206_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-09-01 11:44:22.
ZARZĄDZENIE NR 207/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 207_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-09-05 12:49:09.
ZARZĄDZENIE NR 208/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w planie
finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
jednostkom samorządu terytorialnego
 Zarządzenie Nr 208_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-09-05 12:51:33.
ZARZĄDZENIE NR 209/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 209_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-09-05 12:52:11.
ZARZĄDZENIE NR 210/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 5 września 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 210_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-09-06 16:21:49 | Data modyfikacji: 2023-09-08 12:22:32.
ZARZĄDZENIE NR 211/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 5 września 2023 r. w sprawie zmian w planie
finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
jednostkom samorządu terytorialnego
 Zarządzenie Nr 211_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-09-06 16:23:43 | Data modyfikacji: 2023-09-08 12:23:02.
ZARZĄDZENIE NR 212/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 6 września 2023 r. w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds.
ochrony środowiska
 Zarządzenie Nr 212_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2023-09-06 16:24:50.
ZARZĄDZENIE NR 213/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 7 września 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 213_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-09-08 12:23:41.
ZARZĄDZENIE NR 214/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 7 września 2023 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację
zadania pn. „Wypłata odbiorcom paliw gazowych
refundacji podatku VAT”
 Zarządzenie Nr 214_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-09-08 16:02:14 | Data modyfikacji: 2023-09-08 16:08:25.
ZARZĄDZENIE NR 215/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 7 września 2023 r. w sprawie powołania
Zespołu Interdyscyplinarnego
 Zarządzenie Nr _215_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-09-08 16:03:01 | Data modyfikacji: 2023-09-21 12:12:17.
ZARZĄDZENIE NR 216/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 8 września 2023 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń
wychowawczych i innych dodatków, wydawania w tych
sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji
administracyjnych
 Zarządzenie Nr 216_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Kasprowicz | Data wprowadzenia: 2023-09-12 17:03:20.
ZARZĄDZENIE NR 217/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 12 września 2023 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 217_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-09-12 17:04:15.
ZARZĄDZENIE NR 218/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 12 września 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 218_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-09-15 13:50:37 | Data modyfikacji: 2023-09-21 12:13:32.
ZARZĄDZENIE NR 219/2023 z dnia 12 września 2023
r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku
wydzielonego środków z Funduszu Pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2023,
 Zarządzenie Nr 219_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-09-15 13:52:06 | Data modyfikacji: 2023-09-22 15:36:58.
ZARZĄDZENIE NR 220/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 12 września 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 220_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-09-15 13:52:29 | Data modyfikacji: 2023-09-21 12:15:27.
ZARZĄDZENIE NR 221/2023 z dnia 14 września 2023
r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla
rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 221_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Łukasz Mizera | Data wprowadzenia: 2023-09-15 13:53:09 | Data modyfikacji: 2023-09-21 12:16:10.
ZARZĄDZENIE NR 222/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 15 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 Zarządzenie Nr 222_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2023-09-15 15:01:30.
ZARZĄDZENIE NR 223/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 18 września 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 223_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-09-22 15:30:53.
ZARZĄDZENIE NR 224/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 19 września 2023 r. w sprawie wskazania
osoby uprawnionej do wprowadzania danych i
informacji do centralnej ewidencji emisyjności
budynków w zakresie przyznanych świadczeń z
pomocy społecznej w zakresie zasiłku celowego z
przeznaczeniem na ogrzewanie
 Zarządzenie Nr 224_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Kasprowicz | Data wprowadzenia: 2023-09-22 15:34:10.
ZARZĄDZENIE NR 225/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 19 września 2023 r. w sprawie wskazania
osoby uprawnionej do wprowadzania danych i
informacji do centralnej ewidencji emisyjności
budynków w zakresie przyznanych świadczeń z
pomocy społecznej w zakresie zasiłku celowego z
przeznaczeniem na ogrzewanie
 Zarządzenie Nr 225_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Kasprowicz | Data wprowadzenia: 2023-09-22 15:34:36.
ZARZĄDZENIE NR 226/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 19 września 2023 r. w sprawie wskazania
osoby uprawnionej do wprowadzania danych i
informacji do centralnej ewidencji emisyjności
budynków w zakresie przyznanych świadczeń z
pomocy społecznej w zakresie zasiłku celowego z
przeznaczeniem na ogrzewanie
 Zarządzenie Nr 226_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Kasprowicz | Data wprowadzenia: 2023-09-22 15:35:05.
ZARZĄDZENIE NR 227/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 19 września 2023 r. w sprawie wskazania
osoby uprawnionej do wprowadzania danych i
informacji do centralnej ewidencji emisyjności
budynków w zakresie przyznanych świadczeń z
pomocy społecznej w zakresie zasiłku celowego z
przeznaczeniem na ogrzewanie
 Zarządzenie Nr 227_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Kasprowicz | Data wprowadzenia: 2023-09-22 15:35:59.
ZARZĄDZENIE NR 228/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 22 września 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 228_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-09-25 15:49:02.
ZARZĄDZENIE NR 229/2023 z dnia 22 września 2023
r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku
wydzielonego środków z Funduszu Pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2023,
 Zarządzenie Nr 229_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-09-25 15:51:16.
ZARZĄDZENIE NR 230/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 22 września 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 230_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-09-25 15:52:22.
ZARZĄDZENIE NR 231/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmian w planie
finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
jednostkom samorządu terytorialnego
 Zarządzenie Nr 231_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-09-26 09:46:22 | Data modyfikacji: 2023-10-09 11:45:17.
ZARZĄDZENIE NR 232/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 232_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-09-26 09:47:05 | Data modyfikacji: 2023-10-09 11:47:01.
ZARZĄDZENIE NR 233/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację
zadania pn. „Wypłata odbiorcom paliw gazowych
refundacji podatku VAT”
 Zarządzenie Nr 233_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-09-26 09:48:56 | Data modyfikacji: 2023-10-09 11:50:19.
ZARZĄDZENIE NR 234/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds.
ochrony środowiska
 Zarządzenie Nr 234_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2023-09-26 09:50:14.
ZARZĄDZENIE NR 235/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania
komisji odbioru inwestycji
 Zarządzenie Nr 235_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Łukasz Mizera | Data wprowadzenia: 2023-10-09 11:53:05.
ZARZĄDZENIE NR 236/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 236_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-10-09 11:54:32.
ZARZĄDZENIE NR 237/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 28 września 2023 r. w sprawie wniesienia do
jednoosobowej Spółki Gminy Pysznica pod nazwą
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z
siedzibą w Pysznicy wkładu niepieniężnego
(aportu) w formie prawa własności infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej
 Zarządzenie Nr 237_2023_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-10-09 13:12:06 | Data modyfikacji: 2023-10-10 12:54:36.
ZARZĄDZENIE NR 238/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian w
planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
jednostkom samorządu terytorialnego
 Zarządzenie Nr 238_2023_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-10-09 13:12:51 | Data modyfikacji: 2023-10-10 12:55:47.
ZARZĄDZENIE NR 239/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 28 września 2023 r. w sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 15 października 2023 r.
 Zarządzenie Nr 239_2023_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-10-09 13:15:00 | Data modyfikacji: 2023-10-10 13:13:40.
ZARZĄDZENIE NR 240/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia
przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych
komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami , w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 15 października 2023 r.
 Zarządzenie Nr 240_2023_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-10-09 13:33:55 | Data modyfikacji: 2023-10-10 13:14:17.
ZARZĄDZENIE NR 241/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 28 września 2023 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 241_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-10-19 15:50:24.
ZARZĄDZENIE NR 242/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 28 września 2023 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 242_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-10-19 15:50:57.
ZARZĄDZENIE NR 243/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 243_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-10-19 15:53:32.
ZARZĄDZENIE NR 244/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 6 października 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 244_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-10-19 15:54:07.
ZARZĄDZENIE NR 245/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 6 października 2023 r. w sprawie zmian w
planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
jednostkom samorządu terytorialnego
 Zarządzenie Nr 245_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-10-19 15:55:08.
ZARZĄDZENIE NR 246/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 9 października 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 246_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-10-19 15:55:33.
ZARZĄDZENIE NR 247/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 247_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-10-19 15:56:05.
ZARZĄDZENIE NR 248/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmian w
planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
jednostkom samorządu terytorialnego
 Zarządzenie Nr 248_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-10-19 15:58:04.
ZARZĄDZENIE NR 249/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 249_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-10-19 16:00:09.
ZARZĄDZENIE NR 250/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany
planu finansowego dla rachunku wydzielonego
środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa w roku 2023
 Zarządzenie Nr 250_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-10-19 16:01:01.
ZARZĄDZENIE NR 251/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 16 października 2023 r. w sprawie
powołania Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 251_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-10-25 16:24:45.
ZARZĄDZENIE NR 252/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 18 października 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 252_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-10-25 16:25:34.
ZARZĄDZENIE NR 253/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 18 października 2023 r. zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w
roku 2023
 Zarządzenie Nr 253_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-10-25 16:26:27.
ZARZĄDZENIE NR 254/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 19 października 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 254_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-10-25 16:27:35.
ZARZĄDZENIE NR 255/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 24 października 2023 r. w sprawie
powołania przedstawicieli Zamawiającego do
komisji odbioru inwestycji
 Zarządzenie Nr 255_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Biały | Data wprowadzenia: 2023-10-25 16:28:43.
ZARZĄDZENIE NR 256/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 24 października 2023 r. w sprawie
powołania przedstawicieli Zamawiającego do
komisji odbioru inwestycji
 Zarządzenie Nr 256_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-10-25 16:29:17.
ZARZĄDZENIE NR 256A/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 24 października 2023 r. zmieniające
zarządzenie Nr 148/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie: wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości środków unijnych
na finansowanie projektu pn. „Odnawialne
źródła energii dla mieszkańców w gminie
Pysznica” nr RPPK.03.01.00-18-0042/17-00
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr
III „Czysta energia” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020
 Zarządzenie Nr 256A_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2024-01-30 15:05:39.
ZARZĄDZENIE NR 257/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 25 października 2023 r. w sprawie ustalenia
dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu
Gminy Pysznica w zamian za święto przypadające
w sobotę 11 listopada 2023 r.
 Zarządzenie Nr 257_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2023-10-25 16:30:20.
ZARZĄDZENIE NR 258/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 25 października 2023 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 258_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Portka | Data wprowadzenia: 2023-10-25 16:53:22.
ZARZĄDZENIE NR 259/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 259_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-10-26 15:00:49.
ZARZĄDZENIE NR 260/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmian w
planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
jednostkom samorządu terytorialnego
 Zarządzenie Nr 260_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-10-26 15:03:41.
ZARZĄDZENIE NR 261/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 26 października 2023 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 261_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-11-03 15:00:37.
ZARZĄDZENIE NR 262/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 26 października 2023 r. w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w
Pysznicy
 Zarządzenie Nr 262_2023_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Mateusz Wiśniewski | Data wprowadzenia: 2023-11-03 15:01:44 | Data modyfikacji: 2023-11-30 17:21:56.
ZARZĄDZENIE NR 263/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 263_2023_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-11-07 15:34:34 | Data modyfikacji: 2023-11-08 13:31:11.
ZARZĄDZENIE NR 264/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian w
planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
jednostkom samorządu terytorialnego
 Zarządzenie Nr 264_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-11-08 13:32:15.
ZARZĄDZENIE NR 265/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 265_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-11-08 13:33:00.
ZARZĄDZENIE NR 266/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany
planu finansowego dla rachunku wydzielonego
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
realizację zadania pn. „Wypłata odbiorcom
paliw gazowych refundacji podatku VAT”
 Zarządzenie Nr 266_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-11-08 13:33:25.
ZARZĄDZENIE NR 267/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 267_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Portka | Data wprowadzenia: 2023-11-09 13:13:42.
ZARZĄDZENIE NR 268/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 268_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-11-14 10:51:46.
ZARZĄDZENIE NR 269/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 269_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-11-14 10:52:27.
ZARZĄDZENIE NR 270/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przedłożenia
projektu uchwały budżetowej gminy Pysznica na
2024 rok
 Zarządzenie Nr 270_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-11-17 11:44:46 | Data modyfikacji: 2023-11-17 11:45:49.
ZARZĄDZENIE NR 271/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przedłożenia
projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 271_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-11-17 11:45:17 | Data modyfikacji: 2023-11-17 11:47:21.
ZARZĄDZENIE NR 272/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 272_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-11-17 11:48:03.
ZARZĄDZENIE NR 273/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w
roku 2023
 Zarządzenie Nr 273_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-11-17 11:48:26.
ZARZĄDZENIE NR 274/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 274_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-11-17 11:49:16.
ZARZĄDZENIE NR 275/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie zmian w planie
finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
jednostkom samorządu terytorialnego
 Zarządzenie Nr 275_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-11-17 11:50:10 | Data modyfikacji: 2023-11-17 11:51:02.
ZARZĄDZENIE NR 276/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 276_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-11-24 13:55:40.
ZARZĄDZENIE NR 277/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w
roku 2023
 Zarządzenie Nr 277_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-11-24 13:56:29.
ZARZĄDZENIE NR 278/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 278_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Portka | Data wprowadzenia: 2023-11-24 13:56:56.
ZARZĄDZENIE NR 279/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023.
 Zarządzenie Nr 279_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-11-25 14:42:41.
ZARZĄDZENIE NR 280/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 280_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-11-28 15:35:29.
ZARZĄDZENIE NR 281/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację
zadania pn. „Wypłata odbiorcom paliw gazowych
refundacji podatku VAT”
 Zarządzenie Nr 281_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-11-28 15:36:06.
ZARZĄDZENIE NR 282/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia
planu finansowego dla rachunku wydzielonego
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w
ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego
Programu Odbudowy Zabytków
 Zarządzenie Nr 282_2023.zipx

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-11-30 17:19:51.
ZARZĄDZENIE NR 283/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 283_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Portka | Data wprowadzenia: 2023-11-30 17:20:26.
ZARZĄDZENIE NR 284/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w
przedmiocie zmiany statutu sołectwa Pysznica oraz
statutu sołectwa Olszowiec
 Zarządzenie Nr 284_2023_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-11-30 17:21:11 | Data modyfikacji: 2023-12-05 15:12:43.
ZARZĄDZENIE NR 285/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian w planie
finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
jednostkom samorządu terytorialnego
 Zarządzenie Nr 285_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-12-05 15:13:20 | Data modyfikacji: 2023-12-05 15:14:26.
ZARZĄDZENIE NR 286/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 29 listopada 2023 r. zmieniające
zarządzenie Nr 1/2023 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia
kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
Pysznica
 Zarządzenie Nr 286_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-12-05 15:13:46.
ZARZĄDZENIE NR 287/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 287_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-12-05 15:15:20.
ZARZĄDZENIE NR 288/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 288_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-12-13 09:56:58.
ZARZĄDZENIE NR 289/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w planie
finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
jednostkom samorządu terytorialnego
 Zarządzenie Nr 289_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-12-13 10:06:13.
ZARZĄDZENIE NR 290/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji rocznej majątku w Urzędzie Gminy
Pysznica za 2023 r.
 Zarządzenie Nr 290_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Ewa Jabłońska | Data wprowadzenia: 2023-12-13 10:07:22.
ZARZĄDZENIE NR 291/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 291_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Portka | Data wprowadzenia: 2023-12-13 10:09:19.
ZARZĄDZENIE NR 292/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w
Pysznicy
 Zarządzenie Nr 292_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-12-27 15:35:31.
ZARZĄDZENIE NR 293/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023 Na
 Zarządzenie Nr 293_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-12-27 15:36:18.
ZARZĄDZENIE NR 294/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w
roku 2023
 Zarządzenie Nr _294_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-12-27 15:37:10 | Data modyfikacji: 2024-01-10 16:00:59.
ZARZĄDZENIE NR 295/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach
dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu
Polski Ład- Programu Inwestycji Strategicznych
 Zarządzenie Nr 295_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-12-27 15:42:03.
ZARZĄDZENIE NR 296/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 296_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-12-27 15:44:08.
ZARZĄDZENIE NR 297/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w planie
finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
jednostkom samorządu terytorialnego
 Zarządzenie Nr 297_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-12-27 15:44:48.
ZARZĄDZENIE NR 298/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie upoważnienia
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy do
realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z
niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu
Terytorialnego – edycja 2024
 Zarządzenie Nr 298_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Kasprowicz | Data wprowadzenia: 2023-12-27 15:47:20.
ZARZĄDZENIE NR 299/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 299_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-12-27 15:48:31.
ZARZĄDZENIE NR 300/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację
zadania pn. „Wypłata odbiorcom paliw gazowych
refundacji podatku VAT”.
 Zarządzenie Nr 300_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-12-29 12:24:54.
ZARZĄDZENIE NR 301/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 20 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie powołania stałej komisji
likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz
sposobu likwidacji środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych w Urzędzie Gminy w
Pysznicy
 Zarządzenie Nr 301_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-12-29 12:26:14.
ZARZĄDZENIE NR 302/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 302_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-12-29 12:26:40.
ZARZĄDZENIE NR 303/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach
dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu
Polski Ład- Programu Inwestycji Strategicznych
 Zarządzenie Nr 303_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-12-29 12:28:50 | Data modyfikacji: 2024-01-04 15:40:29.
ZARZĄDZENIE NR 304/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 304_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-12-29 12:31:45 | Data modyfikacji: 2024-01-04 15:40:54.
ZARZĄDZENIE NR 305/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania
nagrody pieniężnej dla Agaty Wojciechowskiej za
osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla
twórczości artystycznej, za dokonania w
dziedzinie tańca
 Zarządzenie Nr _305_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Biały | Data wprowadzenia: 2023-12-29 12:32:18 | Data modyfikacji: 2024-03-04 12:19:44.
ZARZĄDZENIE NR 306/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania
nagrody pieniężnej dla Grzegorza Sieka za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w
kategorii Animator życia kulturalnego w gminie
 Zarządzenie Nr 306_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Biały | Data wprowadzenia: 2023-12-29 12:32:45.
ZARZĄDZENIE NR 307/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania
nagrody pieniężnej dla Zespołu Ludowego „
Jastkowianie” za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i
ochrony kultury w kategorii Strażnik kultury –
chroniący i promujący tradycję regionalną,
który promuje i godnie reprezentuje gminę
Pysznica
 Zarządzenie Nr 307_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Biały | Data wprowadzenia: 2023-12-29 12:33:15.
ZARZĄDZENIE NR 308/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania
nagrody pieniężnej dla Marty Wojciechowskiej za
osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla
twórczości artystycznej, za dokonania w
dziedzinie tańca
 Zarządzenie Nr 308_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Biały | Data wprowadzenia: 2023-12-29 12:33:49.
ZARZĄDZENIE NR 309/2023 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania
nagrody pieniężnej dla Weroniki Madej za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w
kategorii Animator życia kulturalnego w gminie
 Zarządzenie Nr 309_2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Biały | Data wprowadzenia: 2023-12-29 12:34:17.
Data wprowadzenia: 2023-12-29 12:34:17
Autor: Beata Biały
Opublikowane przez: Marta Gleich