Informacja dodatkowa GZOSP w Pysznicy
 Informacja dodatkowa GZOSP_2021.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Główny Księgowy mgr Katarzyna Pawleniak | Data wprowadzenia: 2022-05-05 10:54:54 | Data modyfikacji: 2022-05-05 11:03:51.
Rachunek zysków i strat jednostki GZOSP w
Pysznicy za 2021 rok
 Rachunek zysków i strat GZOSP_2021.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Główny Księgowy mgr Katarzyna Pawleniak | Data wprowadzenia: 2022-05-05 10:55:41.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki GZOSP w
Pysznicy za 2021 rok
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki GZOSP_2021.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Główny Księgowy mgr Katarzyna Pawleniak | Data wprowadzenia: 2022-05-05 10:57:14.
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego GZOSP w Pysznicy za 2021 rok
 Bilans jednostki budżetowej GZOSP_2021.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Główny Księgowy mgr Katarzyna Pawleniak | Data wprowadzenia: 2022-05-05 10:58:17.

Zobacz:
 Gmina Pysznica .  Urząd Gminy Pysznica .  OPS w Pysznicy .  PSP w Pysznicy  .  PSP w Jastkowicach .  PSP w Krzakach .  PSP w Kłyżowie .  Przedszkole w Pysznicy .  GZOSP w Pysznicy . 
Data wprowadzenia: 2022-05-05 10:58:17
Autor: Główny Księgowy mgr Katarzyna Pawleniak
Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka