Informacja dodatkowa Przedszkole w Pysznicy
 Informacja dodatkowa Przedszkole_2021.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Główny Księgowy mgr Katarzyna Pawleniak | Data wprowadzenia: 2022-05-05 10:48:55 | Data modyfikacji: 2022-05-05 11:03:03.
Rachunek zysków i strat jednostki Przedszkole w
Pysznicy za 2021 rok
 Rachunek zysków i strat Przedszkole_2021.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Główny Księgowy mgr Katarzyna Pawleniak | Data wprowadzenia: 2022-05-05 10:49:49.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Przedszkole
w Pysznicy za 2021 rok
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Przedszkole_2021.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Główny Księgowy mgr Katarzyna Pawleniak | Data wprowadzenia: 2022-05-05 10:51:18.
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego Przedszkole w Pysznicy za
2021 rok
 Bilans jednostki Przedszkole_2021.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Główny Księgowy mgr Katarzyna Pawleniak | Data wprowadzenia: 2022-05-05 10:53:11.

Zobacz:
 Gmina Pysznica .  Urząd Gminy Pysznica .  OPS w Pysznicy .  PSP w Pysznicy  .  PSP w Jastkowicach .  PSP w Krzakach .  PSP w Kłyżowie .  Przedszkole w Pysznicy .  GZOSP w Pysznicy . 
Data wprowadzenia: 2022-05-05 10:53:11
Autor: Główny Księgowy mgr Katarzyna Pawleniak
Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka