Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do
dnia 31 marca 2022.pdf
 Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca 2022.pdf.pdf.pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-04-25 12:31:31 | Data modyfikacji: 2023-02-24 08:42:31.
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego
 Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-05-04 13:39:20 | Data modyfikacji: 2022-05-04 14:00:33.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
 NDS za 2022r..pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-02-24 08:06:15 | Data modyfikacji: 2023-02-24 11:49:45.
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego
zakładu budżetowego Gmina Pysznica za 2021 rok
 Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Gmina Pysznica za 2021 rok.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-05-04 13:46:42 | Data modyfikacji: 2022-05-04 13:59:44.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gmina
Pysznica za 2021 rok
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021r.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-05-04 13:47:59 | Data modyfikacji: 2022-05-04 13:58:47.
Rachunek zysków i strat jednostki Gmina Pysznica
za 2021 rok
 Rachunek zysków i strat za 2021 r.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-05-04 13:49:22 | Data modyfikacji: 2022-05-04 13:58:09.
Informacja dodatkowa
 informacja dodatkowa.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-05-04 13:50:29 | Data modyfikacji: 2022-05-04 13:57:29.
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do
dnia 30 czerwca 2022.pdf
 RB-NDS za II kw 2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-07-21 10:10:32.
Sprawozdanie Rb-NDSza okres od początku roku do
dnia 30 września roku 2022
 RbNDS za III kw 2022r.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-10-31 07:44:58.

Zobacz:
 Gmina Pysznica .  Urząd Gminy Pysznica .  OPS w Pysznicy .  PSP w Pysznicy  .  PSP w Jastkowicach .  PSP w Krzakach .  PSP w Kłyżowie .  Przedszkole w Pysznicy .  GZOSP w Pysznicy . 
Data wprowadzenia: 2022-10-31 07:44:58
Autor: Grażyna Ożga
Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka