Uchwała Nr XXXVIII/253/2021 Rady Gminy Pysznica z
dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia
Programu współpracy gminy Pysznica z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2022
 Uchwała Nr XXXVIII_253_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-12-14 11:35:18.
Uchwała Nr XXXVIII/254/2021 Rady Gminy Pysznica z
dnia 24 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy
Pysznica”
 Uchwała Nr XXXVIII_254_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-12-14 11:36:03.
Uchwała Nr XXXVIII/255/2021 Rady Gminy Pysznica z
dnia 24 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 Uchwała Nr XXXVIII_255_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-12-14 11:36:41.
Uchwała Nr XXXVIII/256/2021 Rady Gminy Pysznica z
dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia V zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pysznica
 Uchwała Nr XXXVIII_256_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-12-14 11:37:26.
Uchwała Nr XXXVIII/257/2021 Rady Gminy Pysznica z
dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia VI zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pysznica
 Uchwała Nr XXXVIII_257_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-12-14 11:38:02.
Uchwała Nr XXXVIII/258/2021 Rady Gminy Pysznica z
dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia VII zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pysznica
 Uchwała Nr XXXVIII_258_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-12-14 11:38:34.
Uchwała Nr XXXVIII/259/2021 Rady Gminy Pysznica z
dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia VIII zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pysznica
 Uchwała Nr XXXVIII_259_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-12-14 11:39:03.
Uchwała Nr XXXVIII/260/2021 Rady Gminy Pysznica z
dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Krzaki-1"
 Uchwała Nr XXXVIII_260_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-12-14 11:39:52.
Uchwała Nr XXXVIII/261/2021 Rady Gminy Pysznica z
dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Ziarny"
 Uchwała Nr XXXVIII_261_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-12-14 11:40:35.
Uchwała Nr XXXVIII/262/2021 Rady Gminy Pysznica z
dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Brandwica-1"
 Uchwała Nr XXXVIII_262_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-12-14 11:42:37.
Uchwała Nr XXXVIII/263/2021 Rady Gminy Pysznica z
dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Podborek"
 Uchwała Nr XXXVIII_263_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-12-14 11:44:47.
Uchwała Nr XXXVIII/264/2021 Rady Gminy Pysznica z
dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę nieruchomości
 Uchwała Nr XXXVIII_264_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-12-14 11:45:45.
Uchwała Nr XXXVIII/265/2021 Rady Gminy Pysznica z
dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
i wyrażenie zgody na dzierżawę na okres
dłuższy niż 3 lata części nieruchomości
położonej w Kłyżowie
 Uchwała Nr XXXVIII_265_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-12-14 11:47:39.
Uchwała Nr XXXVIII/266/2021 Rady Gminy Pysznica z
dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
i wyrażenie zgody na dzierżawę na okres
dłuższy niż 3 lata części nieruchomości
położonej w Jastkowicach
 Uchwała Nr XXXVIII_266_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-12-14 11:49:20.
Uchwała Nr XXXVIII/267/2021 Rady Gminy Pysznica z
dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie nadania
nazwy ulicy w miejscowości Pysznica oraz
Jastkowice
 Uchwała Nr XXXVIII_267_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-12-14 11:50:05.
Uchwała Nr XXXVIII/268/2021 Rady Gminy Pysznica z
dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie nadania
nazwy ulicy w miejscowości Jastkowice
 Uchwała Nr XXXVIII_268_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-12-14 11:50:42.
Uchwała Nr XXXVIII/269/2021 Rady Gminy Pysznica z
dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany
uchwały dotyczącej udzielenia w 2021 roku pomocy
finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na
realizację zadania publicznego
 Uchwała Nr XXXVIII_269_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-12-14 11:51:19.
Uchwała Nr XXXVIII/270/2021 Rady Gminy Pysznica z
dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany
uchwały dotyczącej udzielenia w 2021 roku pomocy
finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na
realizację zadań publicznych
 Uchwała Nr XXXVIII_270_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-12-14 11:51:54.
Uchwała Nr XXXVIII/271/2021 Rady Gminy Pysznica z
dnia 24 listopada 2021 r. uchylająca uchwałę
w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej
dla Powiatu Niżańskiego na realizację zadania
publicznego
 Uchwała Nr XXXVIII_271_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-12-14 11:52:34.
Uchwała Nr XXXVIII/272/2021 Rady Gminy Pysznica z
dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego
sfinansowania w 2022 r. zadania pn. „Opracowanie
dokumentacji na budowę żłobko - przedszkola w
miejscowości Pysznica”
 Uchwała Nr XXXVIII_272_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-12-14 11:53:13.
Uchwała Nr XXXVIII/273/2021 Rady Gminy Pysznica z
dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmian w
uchwale budżetowej Gminy Pysznica na rok 2021
 Uchwała Nr XXXVIII_273_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-12-14 11:53:46.
Uchwała Nr XXXVIII/274/2021 Rady Gminy Pysznica z
dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pysznica
 Uchwała Nr XXXVIII_274_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-12-14 11:54:19 | Data modyfikacji: 2021-12-14 11:56:05.

Zobacz:
 Sesja XXVIII/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. .  Sesja XXIX z dnia 3 marca 2021 r. .  Sesja XXX z dnia 21 kwietnia 2021 r. .  Sesja XXXI z dnia 26 maja 2021 r. .  Sesja XXXII z dnia 25 czerwca 2021 r. .  Sesja XXXIII z dnia 28 lipca 2021 r. .  Sesja XXXIV z dnia 6 sierpnia 2021 r. .  Sesja XXXV z dnia 15 września 2021 r. .  Sesja XXXVI z dnia 6 października 2021 r.  .  Sesja XXXVII z dnia 29 października 2021 r. .  Sesja XXXVIII z dnia 24 listopada 2021 r. .  Sesja XXXIX z dnia 15 grudnia 2021 r. .  Sesja XL z dnia 29 grudnia 2021 r. . 
Data wprowadzenia: 2021-12-14 11:54:19
Data modyfikacji: 2021-12-14 11:56:05
Opublikowane przez: Marta Gleich