Ogłoszenie o wykonaniu umowy w postępowaniu
RI.III.271.4.2022 pn.: „Budowa świetlicy
wiejskiej w miejscowości Chłopska Wola - etap
II”
 Ogłoszenie o wykonaniu umowy 4-2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-10-26 10:59:02.
Ogłoszenie o wykonaniu umowy w postępowaniu
RI.III.271.5.2022 pn.: "Część II: Budowa i
modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w obrębie Jastkowice dz. nr ewid. 3681/2"
 Ogłoszenie o wykonaniu umowy 5-2022 część II.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-08-16 15:00:48.
Ogłoszenie o wykonaniu umowy w postępowaniu
RI.III.271.5.2022 pn.: "Cześć I: Przebudowa
dróg wewnętrznych"
 Ogłoszenie o wykonaniu umowy 5-2022 część I.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-08-16 15:00:19.
Ogłoszenie o wykonaniu umowy w postępowaniu
RI.III.271.16.2021 pn.: "Wykonanie robót
rozbiórkowych związanych z realizacją
inwestycji: Modernizacja stadionu sportowego w
Pysznicy – przebudowa boiska piłkarskiego,
budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz budynku
zaplecza socjalnego"
 RI.III.271.16.2021 Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-02-07 11:46:50.
Ogłoszenie o wykonaniu umowy w postępowaniu
RI.III.271.7.2021 pn.: "Remont drogi gminnej
101200R w Jastkowicach (odcinek Ludian –
Lipowiec - Kochany - Dębowiec) od km 0+000 do km
10+078".
 RI.III.271.7.2021 Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-01-24 12:58:04.
Ogłoszenie o wykonaniu umowy w postępowaniu
RI.III.271.1.2021 pn.: "Część III: Zadanie1.
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pysznica dz.
nr ewid. 4764 oraz remont zjazdu, długość 310
mb. Zadanie 3. Przebudowa drogi wewnętrznej w m.
Pysznica dz. nr ewid. 703/5, 710/2, 711/2,
715/3, 719/8, 728/2, 729/2, 730/2, 734/1,
długość 215 mb. Zadanie 4. Przebudowa drogi
wewnętrznej w m. Pysznica dz. nr ewid. 31 oraz
remont zjazdu, długość 331 mb. Zadanie 5.
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pysznica dz. nr
ewid. 3061/5, długość 201 mb. Zadanie 6.
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pysznica i
Jastkowice dz. nr ewid. 1048, 3307, długość
107 mb. Zadanie 7. Przebudowa drogi wewnętrznej w
m. Jastkowice dz. nr ewid. 3232,3234, długość
396 mb. Zadanie 8. Przebudowa drogi wewnętrznej w
m. Jastkowice dz. nr ewid. 3222 oraz remont
zjazdu, długość 181 mb. Zadanie 10.
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Bąków dz. nr
ewid. 639, długość ok. 59 mb."
 RI.III.271.1.2021 Ogłoszenie o wykonaniu umowy cz 3.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-01-24 09:22:37.
Ogłoszenie o wykonaniu umowy w postępowaniu
RI.III.271.1.2021 pn.: "Część I: Przebudowa
drogi gminnej 101211R w Jastkowicach od km 0+000
do km 0+415 oraz przebudowa drogi wewnętrznej w
Jastkowicach dz. nr ewid. 3256 od km 0+000 do km
1+351 w systemie "zaprojektuj i wybuduj”.
 RI.III.271.1.2021 Ogłoszenie o wykonaniu umowy cz 1.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-01-24 09:21:52.
Ogłoszenie o wykonaniu umowy w postępowaniu
RI.III.271.2.2021 pn.: "Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność Gminy Pysznica w roku 2021"
 RI.III.271.2.2021 Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-01-18 09:24:23.
Ogłoszenie o wykonaniu umowy w postępowaniu
RI.III.271.12.2021 pn.: "Część II: Przebudowa
dróg wew. na terenie Gminy Pysznica w
miejscowościach: Brandwica, Krzaki i Jastkowice."
 RI.III.271.12.2021 Ogłoszenie o wykonaniu umowy - część 2.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-01-18 09:23:43.
Ogłoszenie o wykonaniu umowy w postępowaniu
RI.III.271.15.2021 pn.: "Budowa i modernizacja
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie
Jastkowice na dz. nr ewid. 3922, 3925."
 RI.III.271.15.2021 Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-01-18 09:23:02.
Ogłoszenie o wykonaniu umowy w postępowaniu
RI.III.271.9.2021 pn.: „Budowa świetlicy
wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną na działce nr ewid. 131 położonej w
miejscowości Chłopska Wola, gmina Pysznica –
etap 1”
 RI.III.271.9.2021 Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-01-12 14:19:11.
Ogłoszenie o wykonaniu umowy w postępowaniu
RI.III.271.6.2021 pn.: „Poprawa
funkcjonalności infrastruktury instytucji kultury
w Jastkowicach”
 RI.III.271.6.2021 Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-01-12 14:18:05.
Ogłoszenie o wykonaniu umowy w postępowaniu
RI.III.271.10.2021 pn.: „Termomodernizacja
budynku remizo-świetlicy w Kłyżowie oraz
utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w
Kłyżowie”
 RI.III.271.10.2021 Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-01-11 11:12:55.
Ogłoszenie o wykonaniu umowy w postępowaniu
RI.III.271.11.2021 pn.: „Budowa parkingu w
miejscowości Pysznica - dz. nr ewid. 661”
 11-2021 Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-12-06 15:02:21.
Ogłoszenie o wykonaniu umowy w postępowaniu
RI.III.271.8.2021 pn.: "Przebudowa części
budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania
części korytarza na sale wyciszeń w budynku
Szkoły Podstawowej w Pysznicy".
 RI.III.271.8.2021 Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-10-29 11:22:49.
Ogłoszenie o wykonaniu umowy w postępowaniu
RI.III.271.3.2021 pn.:„Przebudowa drogi w
Pysznicy ul. Sportowa (budowa 23 miejsc
postojowych, odwodnienie)”
 RI.III.271.3.2021 Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-09-09 08:42:43.
Ogłoszenie o wykonaniu umowy w postępowaniu
RI.III.271.1.2021 pn.: Część II: Zadanie 1.
Przebudowa drogi gminnej nr 101218R - budowa
chodnika w m-ci Pysznica ul. Podborek dz. nr
ewid,656/1 , 470. Zadanie 2. Przebudowa drogi
gminnej nr 101218R - budowa chodnika w m-ci
Pysznica ul. Podborek dz. nr ewid. 430, 251.
Zadanie 3. Przebudowa drogi gminnej nr 101227R -
budowa chodnika w m-ci Pysznica ul. Kręta dz. nr
ewid. 3090
 RI.III.271.1.2021 Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-07-22 08:24:31.
Data wprowadzenia: 2021-07-22 08:24:31
Autor: Jarosław Iwan
Opublikowane przez: Marta Gleich