Uchwała Nr XXXII/224/2021 Rady Gminy Pysznica z
dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Pysznica wotum zaufania
 Uchwała Nr XXXII_224_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-07-01 13:41:44.
Uchwała Nr XXXII/225/2021 Rady Gminy Pysznica z
dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Pysznica za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu
 Uchwała Nr XXXII_225_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-07-01 13:43:34.
Uchwała Nr XXXII/226/2021 Rady Gminy Pysznica z
dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Pysznica absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za rok 2020
 Uchwała Nr XXXII_226_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-07-01 13:45:31.
Uchwała Nr XXXII/227/2021 Rady Gminy Pysznica z
dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia
„Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Pysznica”
 Uchwała Nr XXXII_227_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-07-01 13:46:28.
Uchwała Nr XXXII/228/2021 Rady Gminy Pysznica z
dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o
przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru
deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za
okres trzech miesięcy kalendarzowych
poprzedzających dzień złożenia wniosku
 Uchwała Nr XXXII_228_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-07-01 13:47:09.
Uchwała Nr XXXII/229/2021 Rady Gminy Pysznica z
dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Pysznica na rok 2021
 Uchwała Nr XXXII_229_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-07-01 13:48:04.
Uchwała Nr XXXII/230/2021 Rady Gminy Pysznica z
dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pysznica
 Uchwała Nr XXXII_230_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-07-01 13:49:41 | Data modyfikacji: 2021-07-01 14:06:06.

Zobacz:
 Sesja XXVIII/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. .  Sesja XXIX z dnia 3 marca 2021 r. .  Sesja XXX z dnia 21 kwietnia 2021 r. .  Sesja XXXI z dnia 26 maja 2021 r. .  Sesja XXXII z dnia 25 czerwca 2021 r. .  Sesja XXXIII z dnia 28 lipca 2021 r. .  Sesja XXXIV z dnia 6 sierpnia 2021 r. .  Sesja XXXV z dnia 15 września 2021 r. .  Sesja XXXVI z dnia 6 października 2021 r.  .  Sesja XXXVII z dnia 29 października 2021 r. .  Sesja XXXVIII z dnia 24 listopada 2021 r. .  Sesja XXXIX z dnia 15 grudnia 2021 r. .  Sesja XL z dnia 29 grudnia 2021 r. . 
Data wprowadzenia: 2021-07-01 13:49:41
Data modyfikacji: 2021-07-01 14:06:06
Opublikowane przez: Marta Gleich