Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Pysznica za 2020 rok wraz z sprawozdaniem rocznym
z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
oraz informacji o stanie mienia Gminy
 Zarządzenie Nr 35_2021_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-04-13 09:31:18.
Data wprowadzenia: 2021-04-13 09:31:18
Autor: Grażyna Ożga
Opublikowane przez: Marta Gleich