Uchwała Nr XXVIII/195/2021 Rady Gminy Pysznica z
dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia
"Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na
lata 2021 – 2023”, będących w posiadaniu
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w
Pysznicy
 Uchwała Nr XXVIII_195_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-02-11 09:41:51.
Uchwała Nr XXVIII/196/2021 Rady Gminy Pysznica z
dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych
położonych w miejscowości Krzaki na rzecz Gminy
Pysznica
 Uchwała Nr XXVIII_196_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-02-11 09:42:45.
Uchwała Nr XXVIII/197/2021 Rady Gminy Pysznica z
dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia
petycji
 Uchwała Nr XXVIII_197_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-02-11 09:44:59.
Uchwała Nr XXVIII/198/2021 Rady Gminy Pysznica z
dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia
petycji
 Uchwała Nr XXVIII_198_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-02-11 09:46:08.
Uchwała Nr XXVIII/199/2021 Rady Gminy Pysznica z
dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Pysznica na rok 2021
 Uchwała Nr XXVIII_199_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-02-11 09:46:42.
Uchwała Nr XXVIII/200/2021 Rady Gminy Pysznica z
dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pysznica
 Uchwała Nr XXVIII_200_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-02-11 11:25:54 | Data modyfikacji: 2021-02-11 11:27:02.

Zobacz:
 Sesja XXVIII/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. .  Sesja XXIX z dnia 3 marca 2021 r. .  Sesja XXX z dnia 21 kwietnia 2021 r. .  Sesja XXXI z dnia 26 maja 2021 r. .  Sesja XXXII z dnia 25 czerwca 2021 r. .  Sesja XXXIII z dnia 28 lipca 2021 r. .  Sesja XXXIV z dnia 6 sierpnia 2021 r. .  Sesja XXXV z dnia 15 września 2021 r. .  Sesja XXXVI z dnia 6 października 2021 r.  .  Sesja XXXVII z dnia 29 października 2021 r. .  Sesja XXXVIII z dnia 24 listopada 2021 r. .  Sesja XXXIX z dnia 15 grudnia 2021 r. .  Sesja XL z dnia 29 grudnia 2021 r. . 
Data wprowadzenia: 2021-02-11 11:25:54
Data modyfikacji: 2021-02-11 11:27:02
Opublikowane przez: Marta Gleich