Zapytanie ofertowe pn. "Wykonanie rozgraniczenia
działki ewidencyjnej Nr 732 z działkami
ewidencyjnymi Nr 733, 731/2, 731/1, 709, 708 i
707, położonymi w obrębie ewidencyjnym 0001 -
Brandwica, gmina Pysznica"
 zaproszenie do składania ofert z 11.02.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2021-02-12 10:10:57.
Zapytanie ofertowe pn. "Dostawa wyposażenia
meblowego, pomocy dydaktycznych i programów
multimedialnych dla Publicznej Szkoła Podstawowej
im. Jana Pawła II w Pysznicy oraz Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w
Jastkowicach realizowana na podstawie umowy
powierzenia grantu nr RARR/BD/1/5/2021"
Zamówienie dofinansowane jest ze środków Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne
i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1
Innowacje społeczne w ramach projektu:
„Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w
kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z
uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”

Wynik_zapytania_ofertowego_RI.III.042.1.2021 .pdf

RI.III.042.1.2021 Zał. nr 1 Specyfikacja wyposażenia i programów.pdf

RI.III.042.1.2021 Zał nr 2 Wzór oferty Wyposażenie Pysznica i Jastkowice.pdf

RI.III.042.1.2021 Zał. nr 3 Wzór umowy Wyposażenie Pysznica i Jastkowice.pdf

pomoce specyfikacja_Pysznica i Jastkowice.xlsx

Zał nr 2 Wzór oferty EDYTOWALNY.docx

RI.III.042.1.2021 Informacja.pdf

 RI.III.042.1.2021 Zapytanie Wyposażenie Pysznica i Jastkowice.pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-07-19 12:43:21 | Data modyfikacji: 2021-08-20 15:34:57.
Zapytanie ofertowe na : „Dostęp do publicznej
sieci WiFi w gminie Pysznica” w ramach
działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego
internetu o wysokich przepustowościach”

załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty.pdf

Zalącznik nr 3 do Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Zalącznik nr 4 do Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Zalącznik nr 5 do Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Załącznik nr 6 - zasady_przetwarzania_danych_osobowych_w_programie_operacyjnym_polska_cyfrowa_20142020.pdf

Załacznik nr 2 - formularz oferty_.doc

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Wynik zapytania ofertowego z 11.10.2021 r.pdf

 załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Łukasz Mizera | Data wprowadzenia: 2021-09-29 16:03:25.
Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia dla
dz. 507 w obrębie Kłyżów, gm. Pysznica
 Zapytanie ofertowe na rozgraniczenie z 29.10.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-11-03 21:46:17.
Zapytanie ofertowe rozgraniczenia dz. nr 726/2 z
dz. nr 726/1 miejscowość Krzaki, obręb
ewidencyjnym 0004 Kłyżów, gmina Pysznica
 _Zapytanie ofertowe na rozgraniczenie.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2022-07-07 10:52:30.
Data wprowadzenia: 2022-07-07 10:52:30
Autor: Joanna Delsal
Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka