sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 r..pdf

sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020.pdf

 sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2020-04-29 14:41:57 | Data modyfikacji: 2021-05-06 14:52:23.
 sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2020-10-22 10:37:28 | Data modyfikacji: 2021-05-06 14:52:46.
 Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-05-06 14:20:26 | Data modyfikacji: 2021-05-06 14:53:07.

Rachunek zysków i strat jednostki_ 2020 Gmina Pysznica.pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki_2020 Gmina Pysznica.pdf

Informacja dodatkowa za 2020 r. Gmina Pysznica.pdf

 Bilans jednostki budżetowej za 2020 r. Gmina Pysznica.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-05-06 14:21:19 | Data modyfikacji: 2021-05-06 14:53:28.

Zestawienie zmian w Funduszu UG za 2020r.pdf

rachunek zysków i strat UG za 2020r..pdf

Informacja dodatkowa za 2020 UG.pdf

 Bilans jednostkowy UG za 2020r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-05-06 14:27:50 | Data modyfikacji: 2021-05-06 14:53:47.
Data wprowadzenia: 2021-05-06 14:27:50
Data modyfikacji: 2021-05-06 14:53:47
Autor: Grażyna Ożga
Opublikowane przez: Marta Gleich