Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Pysznica za 2019 rok wraz z sprawozdaniem rocznym
z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
oraz informacji o stanie mienia Gminy
 Zarządzenie Nr 30_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-24 15:09:32.
Data wprowadzenia: 2020-04-24 15:09:32
Opublikowane przez: Marta Gleich