Wybory Prezydenta RP 2020

POSTANOWIENIE NR 38/2020 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 postanowienie Komisarza Wyborczego_powołanie okw z 20.04.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-21 13:15:21.
Informacja o sporządzeniu i udostępnieniu spisu
wyborców
 informacja o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców z 20.04.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-20 15:23:27.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJz dnia
15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiejw wyborach zarządzonych
na dzień 10 maja 2020 r.
 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-17 13:32:11 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:25:41.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 14 kwietnia 2020 r. o dodatkowych
zgłoszeniach kandydatów do obwodowych komisji
wyborczych
 Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z 14.04.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-14 15:04:46.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pysznica z dnia 9
kwietnia 2020 r. w sprawie podania do wiadomości
wyborców informacji o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
10 maja 2020 r.
 obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z 09.04.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-10 11:50:55.

Osobiste zgłoszenia na członka obwodowej komisji wyborczej.pdf

 formularz_zgloszenia_na_czlonka_okw_przez_komitet_wyborczy.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-27 14:31:35.

Komunikat dotyczący zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczonego trybu pracy Urzędu Gminy
Pysznicy, zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych może zostać przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 10 kwietnia 2020 do godz. 15.30. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny - zgłoszenie należy uzupełnić przesyłając oryginały zgłoszenia tradycyjną pocztą.
W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).
Adres poczty elektronicznej, na który można przesyłać zgłoszenia: biuro.rady@pysznica.pl


Numery telefonów, pod którymi zainteresowani mogą uzyskać informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń w czasie, gdy zakres przyjmowania interesantów został ograniczony: 15 841 00 18, 531 730 072.

 

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-27 14:16:37 | Data modyfikacji: 2020-03-27 14:18:41.
Postanowienie Nr 25/2020 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 9 marca 2020 r. zmieniające
postanowienie w sprawie podziału Gminy OPysznica
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych
 Postanowienie Nr 25_2020 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu podział na stałe obwody głosowania gm. Pysznica-zmieniające.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-10 15:46:12.
Druki do pobrania

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców_2020.pdf

wniosek o udostępnienie rejestru wyborców_2020.pdf

wniosek o udostępnienie spisu wyborców_2020.pdf

wniosek o wpisanie do rejestru wyborców_2020.pdf

wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania_2020.pdf

 pisemna deklaracja - wpisanie do rejestru wyborców_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-10 15:41:23.
Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia
pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków
oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o
sposobach (formach) głosowania adekwatnie do
rodzaju i stopnia niepełnosprawności, w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 10 maja 2020 r.
 Zarządzenie Nr 14_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-24 11:49:33.
Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia
pracownika urzędu gminy do sporządzenia aktów
pełnomocnictwa do głosowania, w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 Zarządzenie Nr 13_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-24 11:49:03.
Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustanowienia
pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 Zarządzenie Nr 12_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-24 11:48:32.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z dnia 6
lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze
gminy Pysznica miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów komitetów wyborczych w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z 06.02.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-13 15:03:03.
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie
zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
 Postanowienie - wybory Prezydenta RP 2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-13 11:44:51.
Data wprowadzenia: 2020-02-13 11:44:51
Opublikowane przez: Marta Gleich