POSTANOWIENIE NR 268/2020 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie
zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr
8 w gminie Pysznica
 Postanowienie 268.2020 gm. Pysznica zmiana w obwodzie 8.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-09 15:54:37.
POSTANOWIENIE NR 241/2020 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie
zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr
3 w gminie Pysznica
 Postanowienie 241.2020 - Pysznica zmiana obwód 3.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-06 15:24:18.
POSTANOWIENIENR 240/2020Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzeguz dnia 6 lipca 2020r.w sprawie zmianyw
składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2w gminie
Pysznica
 Postanowienie 240.2020 - Pysznica zmiana obwód 2.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-06 15:22:45.
POSTANOWIENIE NR 216/2020 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie
uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 9 w gminie Pysznica
 Postanowienie 216.2020 gmina Pysznica uzupełnienie w składzie OKW nr 9.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-02 15:39:38.
POSTANOWIENIENR211/2020KomisarzaWyborczegowTarnobr
zeguzdnia28czerwca2020r.wsprawiezmianywskładzieOb
wodowejKomisjiWyborczejNr9wgminiePysznica
 Postanowienie 2011.2020 gm. Pysznica zmiana w obwodzie 9.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-29 15:13:17.
Informacja o aktualnych składach obwodowych
komisji wyborczych
 Informacja_o_aktualnych__skladach_z_funkcjami_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-27 15:22:38.
Informacja o aktualnych składach obwodowych
komisji wyborczych
 Informacja-aktualne_sklady_ObKW_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-26 12:20:41.
Materiały szkoleniowe dla obwodowych komisji
wyborczych

Udostępniane materiały są wyłącznie materiałami szkoleniowymi, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej ustalone uchwałą nr 183/2020 Państwowej Komisji Wyborczej w z dnia 10 czerwca 2020 r."

prezentacja 2.pdf

 prezentacja 1.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-25 17:50:12.
Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 czerwca 2020 r. sprawie wyznaczenia
przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych
komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 Zarządzenie Nr 67_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-25 17:46:00.
Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 czerwca 2020 r. sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 Zarządzenie Nr 68_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-25 17:40:28.
Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia
pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków
oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o
sposobach (formach) głosowania adekwatnie do
rodzaju i stopnia niepełnosprawności, w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 28 czerwca 2020 r.
 Zarządzenie Nr 62_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-25 17:38:02.
Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia
pracownika urzędu gminy do sporządzenia aktów
pełnomocnictwa do głosowania, w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 Zarządzenie Nr 61_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-25 17:37:11.
Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia
pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 Zarządzenie Nr 60_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-25 17:36:28.
POSTANOWIENIE NR 162/2020 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie
zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr
1 w gminie Pysznica
 postanowienie 162_2020 - Pysznica zmiana obwód 1.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-24 17:24:09.
POSTANOWIENIE NR 100/2020 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie
zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr
7 w gminie Pysznica
 Postanowienie 100.2020 Pysznica obwód 7.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-19 23:47:13.
POSTANOWIENIE NR 103/2020 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie
zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr
1 w gminie Pysznica
 Postanowienie 103.2020 Pysznica obwód 1.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-19 23:45:30.
POSTANOWIENIE NR 104/2020 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie
zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr
9 w gminie Pysznica
 Postanowienie 104.2020 Pysznica obwód 9.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-19 23:44:12.
POSTANOWIENIE NR 106/2020 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie
zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr
8 w gminie Pysznica
 Postanowienie 106.2020 Pysznica obwód 8.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-19 23:41:34.
POSTANOWIENIE NR 105/2020 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzeguz dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie
zmianyw składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2
w gminie Pysznica
 Postanowienie 105.2020 Pysznica obwód 2.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-19 23:40:20.
Informacja o sporządzeniu i udostępnieniu spisu
wyborców
 informacja o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców z 16.06.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-19 23:31:57.

Szkolenie obwodowych komisji wyborczych - informacja

Szkolenie obwodowych komisji wyborczych odbędzie się 18 czerwca 2020 r. (czwartek) w sali USC w budynku Urzędu Gminy w Pysznicy ul. Wolności 322:
OKW od Nr 1 do Nr 4 o godz. 17:00
OKW od Nr 5 do Nr 9 o godz. 18:30.

Obecność obowiązkowa.

 

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-18 11:32:20.
POSTANOWIENIE NR 58/2020 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie
zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020
r.
 Postanowienie Nr 58_2020 zwołanie I posiedzeń OKW wybory Prezydenta RP 28_06_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-16 16:52:00.
POSTANOWIENIE NR 57/2020 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 Postanowienie z 15.06.2020 r. _powołanie okw.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-16 15:54:44.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych
na dzień 28 czerwca 2020 r.
 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta_28_06-2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-15 16:12:35.
Protokoły z dnia 15 czerwca 2020 roku z
przeprowadzonego losowania kandydatów do
obwodowych komisji wyborczych
 Protokoły z losowania składów okw z 15.06.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-15 10:09:59 | Data modyfikacji: 2020-06-15 16:05:55.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 12 czerwca 2020 r. o dodatkowych
zgłoszeniach i przeprowadzeniu losowania do
obwodowych komisji wyborczych
 informacja Komisarza Wyborczego z 12.06.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-12 16:55:43.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pysznica z dnia 9
czerwca 2020 r. w sprawie podania do wiadomości
wyborców informacji o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
28 czerwca 2020 r.
 obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z 09.06.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-09 14:19:54.
POSTANOWIENIE NR 55/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W
TARNOBRZEGU z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie
zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w
Pysznicy
 Postanowienie.55.2020 Pysznica zmiana siedziny ObKW nr 1.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-09 08:37:25.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z dnia 3
czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze
gminy Pysznica miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów komitetów wyborczych w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z 03.06.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-05 12:18:13.
Druki do pobrania

pisemna deklaracja - wpisanie do rejestru wyborców_2020.docx

wniosek o dopisanie do spisu wyborców_2020.docx

wniosek o udostępnienie spisu wyborców_2020.docx

wniosek o wpisanie do rejestru wyborców_2020.docx

wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania_2020.doc

wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa-1.doc

zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania_2020_.doc

 zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-05 12:00:18 | Data modyfikacji: 2020-06-05 12:04:55.
Informacja o uprawnieniach wyborców
niepełnosprawnych
 informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-04 14:25:26.
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich
w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w
kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020
r.
 informacja o warunkach udziału w głosowanium w obwodach w kraju_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-04 14:22:58.
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich
w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych
za granicą i na polskich statkach morskich w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca
 informacja o warunkach udziału w głosowaniu_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-04 14:20:45.
Informacja o możliwości skorzystania przez
każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu
głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r
 informacja o mozliwośći skorzystania z głosowania korespondencyjnego.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-04 14:17:26.
Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-04 14:15:28.
POSTANOWIENIEMARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJz dnia 3 czerwca 2020 r.w sprawie
zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskie
 _Zarzadzenie_wyborow_28_czerwca.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-04 14:12:54.
POSTANOWIENIE NR 38/2020 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 postanowienie Komisarza Wyborczego_powołanie okw z 20.04.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-21 13:15:21.
Informacja o sporządzeniu i udostępnieniu spisu
wyborców
 informacja o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców z 20.04.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-20 15:23:27.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJz dnia
15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiejw wyborach zarządzonych
na dzień 10 maja 2020 r.
 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-17 13:32:11 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:25:41.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 14 kwietnia 2020 r. o dodatkowych
zgłoszeniach kandydatów do obwodowych komisji
wyborczych
 Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z 14.04.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-14 15:04:46.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pysznica z dnia 9
kwietnia 2020 r. w sprawie podania do wiadomości
wyborców informacji o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
10 maja 2020 r.
 obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z 09.04.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-10 11:50:55.

Osobiste zgłoszenia na członka obwodowej komisji wyborczej.pdf

 formularz_zgloszenia_na_czlonka_okw_przez_komitet_wyborczy.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-27 14:31:35.

Komunikat dotyczący zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczonego trybu pracy Urzędu Gminy
Pysznicy, zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych może zostać przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 10 kwietnia 2020 do godz. 15.30. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny - zgłoszenie należy uzupełnić przesyłając oryginały zgłoszenia tradycyjną pocztą.
W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).
Adres poczty elektronicznej, na który można przesyłać zgłoszenia: biuro.rady@pysznica.pl


Numery telefonów, pod którymi zainteresowani mogą uzyskać informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń w czasie, gdy zakres przyjmowania interesantów został ograniczony: 15 841 00 18, 531 730 072.

 

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-27 14:16:37 | Data modyfikacji: 2020-03-27 14:18:41.
Postanowienie Nr 25/2020 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 9 marca 2020 r. zmieniające
postanowienie w sprawie podziału Gminy OPysznica
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych
 Postanowienie Nr 25_2020 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu podział na stałe obwody głosowania gm. Pysznica-zmieniające.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-10 15:46:12.
Druki do pobrania

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców_2020.pdf

wniosek o udostępnienie rejestru wyborców_2020.pdf

wniosek o udostępnienie spisu wyborców_2020.pdf

wniosek o wpisanie do rejestru wyborców_2020.pdf

wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania_2020.pdf

 pisemna deklaracja - wpisanie do rejestru wyborców_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-10 15:41:23.
Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia
pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków
oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o
sposobach (formach) głosowania adekwatnie do
rodzaju i stopnia niepełnosprawności, w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 10 maja 2020 r.
 Zarządzenie Nr 14_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-24 11:49:33.
Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia
pracownika urzędu gminy do sporządzenia aktów
pełnomocnictwa do głosowania, w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 Zarządzenie Nr 13_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-24 11:49:03.
Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustanowienia
pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 Zarządzenie Nr 12_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-24 11:48:32.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z dnia 6
lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze
gminy Pysznica miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów komitetów wyborczych w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z 06.02.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-13 15:03:03.
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie
zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
 Postanowienie - wybory Prezydenta RP 2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-13 11:44:51.
Data wprowadzenia: 2020-02-13 11:44:51
Opublikowane przez: Marta Gleich