Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-14 12:56:17.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z dnia 13
sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze
gminy Pysznica miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów komitetów wyborczych w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 13 października 2019 r.
 obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z 13.08.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-14 13:00:06.
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-21 13:30:25.
Zarządzenie Nr 125/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia
pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków
oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o
sposobach (formach) głosowania adekwatnie do
rodzaju i stopnia niepełnosprawności, w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
13 października 2019 r.
 Zarządzenie Nr 125_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:04:35.
Zarządzenie Nr 126/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia
pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 13 października 2019 r.
 Zarządzenie Nr 126_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:05:16.
Zarządzenie Nr 127/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia
pracownika urzędu gminy do sporządzenia aktów
pełnomocnictwa do głosowania, w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
13 października 2019 r.
 Zarządzenie Nr 127_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:05:55.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pysznica z dnia 2
września 2019 r. w sprawie podania do wiadomości
wyborców informacji o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z 02.09.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-11 11:29:58.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 13 września 2019 r. o dodatkowych
zgłoszeniach kandydatów do obwodowych komisji
wyborczych
 informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z 13.09.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-13 16:19:06.
Protokół z dnia 17 września 2019 roku z
przeprowadzonego losowania kandydatów do
obwodowych komisji wyborczych
 protokół z losowania kandydatów do okw z 17.09.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-17 15:41:06.
Data wprowadzenia: 2019-09-17 15:41:06
Opublikowane przez: Admin