Sprawozdanie o nadwyżce, deficycie Urzędu Gminy
Pysznica

sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 30.09.2019 r..pdf

 Sprawozdanie o nadwyżce, deficycie UG_19_07_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-24 21:20:58.
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Krzakach_2019.pdf

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy_2019.pdf

Przedszkole w Pysznicy_2019.pdf

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jastkowicach_2019.pdf

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli_2019.pdf

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-05-07 15:23:39 | Data modyfikacji: 2020-05-07 15:36:24.
Bilans jednostki budżetowej Urząd Gminy Pysznica
 Bilans jednostki budżetowej Urząd Gminy Pysznica_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-05-07 15:26:24 | Data modyfikacji: 2020-05-07 15:38:18.
Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki i
samorządu terytorialnego -zbiorcze
 Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urząd Gminy_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-05-07 15:42:27 | Data modyfikacji: 2020-05-07 15:45:09.
Data wprowadzenia: 2020-05-07 15:42:27
Data modyfikacji: 2020-05-07 15:45:09
Opublikowane przez: Marta Gleich