POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia
wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
 Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do PE_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-04 11:14:33.
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 informacja o uprawnieniach wyborów niepełnosprawnych.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-13 14:27:59.
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z
UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w
wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 26 maja 2019 r.
 informacja o upływie terminów zwiaz. z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-13 14:31:05.
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich
w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w
kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 informacja o warunkach udziału obywateli polskich.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-13 14:37:17.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z dnia 7 marca
2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy
Pysznica miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów komitetów wyborczych w wyborach do
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień
26 maja 2019 r.
 obwieszczenie Wójta Gminy z 07.03.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-13 17:03:41.
Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia
pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków
oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o
sposobach (formach) głosowania adekwatnie do
rodzaju i stopnia niepełnosprawności, w wyborach
do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na
dzień 26 maja 2019 r.
 Zarządzenie Nr 34_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-11 13:55:10.
Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia
pracownika urzędu gminy do sporządzenia aktów
pełnomocnictwa do głosowania, w wyborach do
Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień
26 maja 2019 r.
 Zarządzenie Nr 35_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-11 14:42:06.
Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 kwietnia 2019 r. ustanowienia
pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej w
wyborach do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 Zarządzenie Nr 53_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-11 14:50:18.
KOMUNIKAT Rejonowej Komisji Wyborczej nr 25 w
Tarnobrzegu z dnia 11 kwietnia 2019 r.
 Komunikat RKW z 11.04.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-12 09:18:04.
POSTANOWIENIE Nr 90/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W
TARNOBRZEGU z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie
podziału Gminy Pysznica na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z 04.04.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-12 10:29:47.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pysznica z dnia 12
kwietnia 2019 r. w sprawie podania do wiadomości
wyborców informacji o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
r.
 obwieszczenie Wójta Gminy z 12.04.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-17 16:48:37.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 26 kwietnia 2019 r. o dodatkowych
zgłoszeniach kandydatów do obwodowych komisji
wyborczych
 informcja Komisarza Wyborczegow Tarnobrzegu z 26.04.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-26 17:20:08.
Protokół z dnia 30 kwietnia 2019 roku z
przeprowadzonego losowania kandydatów do
obwodowych komisji wyborczych
 protokół z losowania kandydatów do okw z 30.04.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-30 18:18:56 | Data modyfikacji: 2019-04-30 18:43:33.
POSTANOWIENIE NR 123/2019 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w
wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 26 maja 2019 r.
 Postanowienie_komisarza_powołanie okw z 06.05.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-07 16:02:59.
Informacja o sporządzeniu i udostępnieniu spisu
wyborców
 informacja o sprządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców z 06.05.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:06:41.
Szkolenie obwodowych komisji wyborczych -
informacja

Szkolenie obwodowych komisji wyborczych  odbędzie się 15 maja 2019 r. (środa)
o godz. 16:00 w sali byłego Domu Kultury w Pysznicy, ul. Wolności 277.

Obecność obowiązkowa.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:09:07.
Informacja o składach Obwodowych Komisji
Wyborczych
 Informacja-aktualne_sklady_OKW.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-16 14:22:53.
POSTANOWIENIE NR 213/2019 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie
zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr
4 w gminie Pysznica
 Postanowienie Nr 213_2019 zmiana w składzie OKW nr 4.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-23 16:13:41.
Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica w
wyborach do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 Zarządzenie Nr 56_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-23 16:17:42.
Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia
przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych
komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w
wyborach do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 Zarządzenie Nr 59_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-23 16:18:25.
Data wprowadzenia: 2019-05-23 16:18:25
Opublikowane przez: Admin