Zarządzenie Nr 174/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 174_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-01-13 15:54:15.
Zarządzenie Nr 173/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia
stawek czynszu dzierżawnego oraz zasad
wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych
będących własnością Gminy Pysznica na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg
 Zarządzenie Nr 173_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-01-13 15:09:07.
Zarządzenie Nr 172/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia
Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie
Gminy w Pysznicy, Instrukcji Zarządzania Systemem
Informatycznym w Urzędzie Gminy w Pysznicy oraz
Procedury postępowania w sytuacji naruszenia
ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w
Pysznicy
 Zarządzenie Nr 172_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-01-09 16:44:43 | Data modyfikacji: 2020-01-13 12:11:26.
Zarządzenie Nr 171/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie funkcjonowania
kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 171_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-01-09 16:30:57.
Zarządzenie Nr 170/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 170_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-12-27 16:46:54.
Zarządzenie Nr 169/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia
regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie
Gminy w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 169_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-12-18 17:54:42.
Zarządzenie Nr 168/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w
Pysznicy
 Zarządzenie Nr 168_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-12-18 17:47:33.
Zarządzenie Nr 167/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie
Nr 112/2018 Wójta Gminy Pysznica z dnia 3 grudnia
2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 Zarządzenie Nr 167_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-12-18 16:42:07.
Zarządzenie Nr 166/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 166_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-12-18 16:38:00.
Zarządzenie Nr 165/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 165_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-12-18 16:36:52.
Zarządzenie Nr 164/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 164_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-12-18 16:35:35.
Zarządzenie Nr 163/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji składników majątkowych
 Zarządzenie Nr 163_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-12-18 16:34:31.
Zarządzenie Nr 162/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia
wolnego od pracy i wyznaczenia dodatkowego dnia
pracy w Urzędzie Gminy w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 162_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-12-18 16:30:13 | Data modyfikacji: 2019-12-18 16:34:09.
Zarządzenie Nr 161/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 161_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-12-18 16:28:12 | Data modyfikacji: 2019-12-18 16:32:53.
Zarządzenie Nr 160/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 160_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-12-18 16:27:01 | Data modyfikacji: 2019-12-18 16:32:22.
Zarządzenie Nr 159/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 159_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-27 12:14:06.
Zarządzenie Nr 158/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 158_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-27 12:12:43.
Zarządzenie Nr 157/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia
projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 157_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-27 12:07:41 | Data modyfikacji: 2019-11-27 12:19:27.
Zarządzenie Nr 156/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia
projektu uchwały budżetowej gminy Pysznica na
2020 rok
 Zarządzenie Nr 156_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-27 11:19:04 | Data modyfikacji: 2019-11-27 12:18:59.
Zarządzenie Nr 155/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 155_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-27 11:16:22.
Zarządzenie Nr 154/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 154_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-27 11:14:49.
Zarządzenie Nr 153/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 października 2019 r. w sprawie
wprowadzenia procedury w zakresie korzystania z
wykazu podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust.
1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz
stosowania mechanizmu podzielonej płatności w
podatku od towarów i usług (VAT)
 Zarządzenie Nr 153_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-27 11:12:20.
Zarządzenie Nr 152/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 października 2019 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 152_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-27 11:05:41.
Zarządzenie Nr 151/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 października 2019 r. w sprawie sposobu
przeprowadzania słuzby przygotowawczej i
organizowania egzaminu kończącego tę służbę
w Urzędzie Gminy w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 151_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-11-27 11:00:34 | Data modyfikacji: 2020-01-09 16:27:13.
Zarządzenie Nr 150/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 150_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-08 14:48:28.
Zarządzenie Nr 149/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 października 2019 r. w sprawie
wyznaczenia osoby wykonującej czynności z
zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 149_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-08 14:45:47.
Zarządzenie Nr 148/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 15 października 2019 r. w sprawie
wprowadzenia zasad "polityki" rachunkowości
środków unijnych na finansowanie projektu pn.
"Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności
publicznej przy ul. Wolności 277 w części
przeznaczonej na działalność Gminnej Biblioteki
Publicznej w Pysznicy" nr 00932-6935-UM0911603/19
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
 Zarządzenie Nr _148_2019_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-11-08 14:40:33 | Data modyfikacji: 2021-02-16 11:26:37.
Zarządzenie Nr 147/2019 Wójta Gminy Pysznica
z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 147_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-18 09:11:12.
Zarządzenie Nr 146/2019 Wójta Gminy Pysznica
z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 146_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-18 09:09:06.
Zarządzenie Nr 145/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 października 2019 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 145_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-18 09:06:47.
Zarządzenie Nr 144/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 października 2019 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 144_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-18 09:05:10.
Zarządzenie Nr 143/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 października 2019 r. zmieniające
zarządzenie Nr 138/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia
przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych
komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 13 października 2019 r.
 Zarządzenie Nr 143_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-18 09:04:25.
Zarządzenie Nr 142/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 142_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-18 09:02:52.
Zarządzenie Nr 141/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 141_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-18 09:01:13.
Zarządzenie Nr 140/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 września 2019 r. w sprawiepowołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 140_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-18 08:59:04.
Zarządzenie Nr 139/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 139_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-18 08:57:21.
Zarządzenie Nr 138/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia
przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych
komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 13 października 2019 r.
 Zarządzenie Nr 138_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-18 08:55:33.
Zarządzenie Nr 137/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 24 września 2019 r. w sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 13 października 2019 r.
 Zarządzenie Nr 137_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-24 18:23:48.
Zarządzenie Nr 136/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko urzędnicze – inspektor do
spraw egzekucji podatków i opłat w Urzędzie
Gminy w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 136_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-24 17:39:42.
Zarządzenie Nr 135/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 135_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-24 10:38:22.
Zarządzenie Nr 134/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 września 2019 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 134_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-12 13:34:57.
Zarządzenie Nr 133/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 Zarządzenie Nr 133_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-09 15:08:44.
Zarządzenie Nr 132/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 września 2019 r. w sprawie określenia
terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów na rok
szkolny 2019/2020 do publicznego Punktu
Przedszkolnego w Jastkowicach przy Przedszkolu w
Pysznicy
 Zarządzenie Nr 132_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-06 15:37:31.
Zarządzenie Nr 131/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 131_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-06 14:45:00 | Data modyfikacji: 2019-09-06 14:47:30.
Zarządzenie Nr 130/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 2 wrzesnia 2019 r. w sprawie opracowania
materiałów planistycznych do projektu budzetu
gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 130_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-03 14:40:55 | Data modyfikacji: 2019-09-06 12:01:39.
Zarządzenie Nr 129/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 129_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-29 14:34:37.
Zarządzenie Nr 128/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmieniające
zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powołania
komisji odbioru inwestycji
 Zarządzenie Nr 128_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-23 13:22:43.
Zarządzenie Nr 127/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia
pracownika urzędu gminy do sporządzenia aktów
pełnomocnictwa do głosowania, w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
13 października 2019 r.
 Zarządzenie Nr 127_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-23 13:22:00.
Zarządzenie Nr 126/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia
pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 13 października 2019 r.
 Zarządzenie Nr 126_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-23 13:19:28.
Zarządzenie Nr 125/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia
pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków
oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o
sposobach (formach) głosowania adekwatnie do
rodzaju i stopnia niepełnosprawności, w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
13 października 2019 r.
 Zarządzenie Nr 125_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-23 13:16:48.
Zarządzenie Nr 124/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2019 roku i informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego jednostek zaliczonych do
podsektora samorządowego
 Zarządzenie Nr 124_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-21 15:10:48 | Data modyfikacji: 2019-08-21 15:13:04.
Zarządzenie Nr 123/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 123_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-14 16:48:17.
Zarządzenie Nr 122/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Przedszkola w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 122_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-08 14:29:27.
Zarządzenie Nr 121/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Orła Białego w Krzakach
 Zarządzenie Nr 121_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-08 12:52:08.
Zarządzenie Nr 120/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia dnia
wolnego od pracy i wyznaczenia dodatkowego dnia
pracy w Urzędzie Gminy w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 120_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-08 08:57:05.
Zarządzenie Nr 119/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 119_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-06 15:30:13.
Zarządzenie Nr 118/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 118_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-06 15:17:00.
Zarządzenie Nr 117/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego
przeniesienia własności ruchomości w drodze
darowizny na wyposażenie OSP w Jastkowicach
 Zarządzenie Nr 117_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-06 15:14:17.
Zarządzenie Nr 113A/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 113A_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-06 15:10:57.
Zarządzenie Nr 116/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze – inspektor ds.
inwestycji w Urzędzie Gminy w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 116_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-23 16:57:27.
Zarządzenie Nr 115/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w
Pysznicy
 Zarządzenie Nr 115_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-22 15:08:33.
Zarządzenie Nr 114/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Krzakach
 Zarządzenie Nr 114_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-22 15:06:44.
Zarządzenie Nr 113/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 113_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-19 15:31:31.
Zarządzenie Nr 112/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 112_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-19 15:02:51.
Zarządzenie Nr 111/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie powołania Gminnej
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 111_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-19 15:00:26.
Zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 110_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-19 14:58:17.
Zarządzenie Nr 109/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarządzenie Nr 109_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-12 15:22:54.
Zarządzenie Nr 108/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru
na wolne stanowisko urzędnicze
 Zarządzenie Nr 108_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-09 15:10:46.
Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Przedszkola w Pysznicy
 Zarządzenie Nr _107_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-08 15:04:45 | Data modyfikacji: 2019-07-08 15:24:30.
Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Orła Białego w Krzakach
 Zarządzenie Nr 106_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-08 15:03:10.
Zarządzenie Nr 105/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej
 Zarządzenie Nr 105_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-08 14:17:26.
Zarządzenie Nr 104/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 104_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-08 14:16:31 | Data modyfikacji: 2019-07-11 10:20:38.
Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji
Oceniającej oraz określenia Regulaminu Pracy
Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 103_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-08 14:16:18.
Zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 102_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-08 14:11:57.
Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr
88/2019 Wójta Gminy Pysznica z dnia 14 czerwca
2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 101_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-08 14:01:50.
Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia
jednolitych zasad sporządzania informacji
dodatkowej przez jednostki organizacyjne Gminy
Pysznica
 Zarządzenie Nr 100_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-07-08 14:00:30 | Data modyfikacji: 2020-01-02 15:37:15.
Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania
i rozliczania dotacji pochodzącej z budżetu
Gminy Pysznica dla samorządowych instytucji
kultury
 Zarządzenie Nr 99_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-07-08 13:59:47 | Data modyfikacji: 2020-01-02 16:02:06.
Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów
dokumentacji w zakresie wzajemnych wyłaczeń
nalezności, zobowiazań, przychodów i kosztów
oraz funduszu
 Zarządzenie Nr 98_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-07-08 13:59:25 | Data modyfikacji: 2020-01-02 16:05:32.
Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad
przeprowadzania inwentaryzacji
 Zarządzenie Nr 97_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-07-08 13:35:48 | Data modyfikacji: 2020-01-02 16:04:09.
Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia
dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla
Urzedu Gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 96_2019_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-07-08 13:35:12 | Data modyfikacji: 2020-01-08 16:45:10.
Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 95_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-08 10:28:15.
Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 94_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-28 15:42:15.
Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 93_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-28 15:40:26.
Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Krzakach
 Zarządzenie Nr 92_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-19 18:06:05.
Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w
Pysznicy
 Zarządzenie Nr 91_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-19 18:05:21.
Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia
zasad sporządzenia skonsolidowanego bilansu za
rok 2018
 Zarządzenie Nr 90_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-18 15:53:16.
Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia
pracownika Urzędu Gminy do przeprowadzenia
czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń
kandydatów na ławników kadencji 2020-2023
 Zarządzenie Nr 89_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-18 15:47:38.
Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 88_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-18 15:45:49.
Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 87_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-13 09:31:44 | Data modyfikacji: 2019-06-18 15:43:29.
Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadań publicznych z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
 Zarządzenie Nr 86_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-11 15:12:52.
Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia
pracownika działu świadczeń wychowawczych w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy do
prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń
wychowawczych, wydawania w tych sprawach
rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania decyzji
administracyjnych oraz do przekazywania informacji
o przyznaniu świadczenia wychowawczego
 Zarządzenie Nr 85_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-11 15:10:48.
Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia
pracownika działu świadczeń wychowawczych w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy do
prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia
dobry start, wydawania w tych sprawach
rozstrzygnięć z wyłączeniem decyzji
administracyjnych oraz do przekazywania informacji
o przyznaniu świadczenia dobry start
 Zarządzenie Nr 84_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-11 15:08:38.
Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia
pracownika działu świadczeń wychowawczych w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy do
prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń
wychowawczych, wydawania w tych sprawach
rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania decyzji
administracyjnych oraz do przekazywania informacji
o przyznaniu świadczenia wychowawczego
 Zarządzenie Nr 83_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-11 15:06:11.
Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia
pracownika działu świadczeń wychowawczych w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy do
prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia
dobry start, wydawania w tych sprawach
rozstrzygnięć z wyłączeniem decyzji
administracyjnych oraz do przekazywania informacji
o przyznaniu świadczenia dobry start
 Zarządzenie Nr 82_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-11 14:54:17.
Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń
wychowawczych, wydawania w tych sprawach
rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych,
oraz do przekazywania informacji o przyznaniu
świadczenia wychowawczego
 Zarządzenie Nr 81_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-11 14:51:45.
Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia
pracownika działu pomocy społecznej w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Pysznicy do prowadzenia
postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych,
wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym
decyzji administracyjnych, oraz do przekazywania
informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego
 Zarządzenie Nr 80_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-11 14:51:14.
Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 79_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-11 12:02:05 | Data modyfikacji: 2019-06-12 14:10:35.
Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i
wysokości strat poniesionych na terenie gminy
Pysznica w gospodarstwach rolnych w których
wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne
zjawiska atmosferyczne
 Zarządzenie Nr 78_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-11 11:54:32.
Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powołania
komisji odbioru inwestycji
 Zarządzenie Nr 77_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-11 11:44:27.
Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 76_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-11 11:43:37.
Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia dnia
wolnego od pracy i wyznaczenia dodatkowego dnia
pracy w Urzędzie Gminy w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 75_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-11 11:40:32.
Zarządzenie Nr 74A/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przedłożenia
raportu o stanie Gminy Pysznica za 2018 rok
 Zarządzenie Nr 74A_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-11 11:36:36 | Data modyfikacji: 2019-06-18 11:48:24.
Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 74_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-11 11:32:48.
Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 maja 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 73_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-11 11:30:46.
Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży
samochodu pożarniczego STAR 266
 Zarządzenie Nr 72_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-29 11:29:57 | Data modyfikacji: 2019-06-11 11:22:05.
Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 maja 2019 r. w sprawie odwołania
pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy
Pysznica
 Zarządzenie Nr 71_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-29 11:18:29 | Data modyfikacji: 2019-06-11 11:20:27.
Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia
pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy
Pysznica
 Zarządzenie Nr 70_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-28 18:36:50 | Data modyfikacji: 2019-06-11 11:15:30.
Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przyznania nagrody
pieniężnej dla Zespołu Ludowego PYSZNICZANIE za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w
kategorii Twórca kultury – uczestnik
amatorskiego ruchu artystycznego
 Zarządzenie Nr 69_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-28 18:34:10 | Data modyfikacji: 2019-06-11 11:12:54.
Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przyznania nagrody
pieniężnej dla Zbigniewa Koczwary za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w
kategorii animator życia kulturalnego w gminie
 Zarządzenie Nr 68_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-28 18:31:30 | Data modyfikacji: 2019-06-11 11:09:11.
Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przyznania nagrody
pieniężnej dla Teresy Mierzwa za osiągnięcia w
dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury w kategorii
animator życia kulturalnego w gminie
 Zarządzenie Nr 67_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-28 18:28:50 | Data modyfikacji: 2019-06-11 10:48:11.
Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przyznania nagrody
pieniężnej dla Grzegorza Butryna za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w
kategorii nagroda za osiągnięcia o istotnym
znaczeniu dla twórczości artystycznej za
dokonania w dziedzinie tańca od 2016 do 2018 roku
 Zarządzenie Nr 66_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-28 18:27:05 | Data modyfikacji: 2019-06-11 10:45:16.
Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przyznania nagrody
pieniężnej dla Jastkowickiego Stowarzyszenia
Kulturalno-Historycznego „Dziedzictwo i
Pamięć” za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i
ochrony kultury w kategorii Strażnik kultury –
chroniący i promujący tradycję regionalną,
który promuje i godnie reprezentuje gminę
Pysznica
 Zarządzenie Nr 65_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-28 18:25:06 | Data modyfikacji: 2019-06-11 10:40:54.
Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 64_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-28 18:21:36.
Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej
 Zarządzenie Nr 63_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-28 17:38:08.
Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Pysznicy za 2018 rok
 Zarządzenie Nr 62_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-28 17:36:38.
Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pysznicy
za 2018 rok
 Zarządzenie Nr 61_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-28 17:33:24.
Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 60_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-28 17:30:00.
Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia
przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych
komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w
wyborach do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 Zarządzenie Nr 59_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-10 14:43:29.
Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 maja 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego z zakresu działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
 Zarządzenie Nr 58_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-10 14:08:20.
Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 57_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-09 14:58:50.
Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica w
wyborach do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 Zarządzenie Nr 56_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:41:55.
Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania
Komisji Oceniającej oraz określenia Regulaminu
Pracy Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 55_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:36:32.
Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 54_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-29 11:55:44.
Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 kwietnia 2019 r. ustanowienia
pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej w
wyborach do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 Zarządzenie Nr 53_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-11 14:46:49.
Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia
wolnego od pracy i wyznaczenia dodatkowego dnia
pracy w Urzędzie Gminy w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 52_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-11 14:44:16.
Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 51_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-11 14:43:06 | Data modyfikacji: 2019-04-18 10:20:36.
Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży
samochodu pożarniczego STAR 266
 Zarządzenie Nr 50_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-09 15:24:31.
Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 49_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-09 15:22:51.
Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania
Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia
wyborów Sołtysów w sołectwach: Pysznica,
Jastkowice, Kłyżów, Krzaki-Słomiana oraz
Olszowiec na terenie Gminy Pysznica, zarządzonych
na dzień 28 kwietnia 2019 r.
 Zarządzenie Nr 48_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-09 15:20:29.
Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 Zarządzenie Nr 47_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-04 15:30:37 | Data modyfikacji: 2019-04-05 11:09:29.
Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 Zarządzenie Nr 46_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-04 15:30:09 | Data modyfikacji: 2019-04-05 11:09:18.
Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 Zarządzenie Nr 45_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-04 15:29:32.
Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 3 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie
Nr 112/2018 Wójta Gminy Pysznica z dnia 3 grudnia
2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 Zarządzenie Nr 44_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-04 15:26:44 | Data modyfikacji: 2019-04-09 15:39:08.
Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i
osób
 Zarządzenie Nr 43_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-01 14:21:00.
Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania
Zespołu ds. opracowania raportu o stanie Gminy
Pysznica oraz określenia zasad jego opracowania
 Zarządzenie Nr _42_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-01 14:19:35 | Data modyfikacji: 2019-05-10 10:23:31.
Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia celów i
zadań jednostek organizacyjnych
 Zarządzenie Nr 41_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-01 14:18:54 | Data modyfikacji: 2019-04-04 14:50:01.
Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad
(polityki) rachunkowości i środków unijnych na
finansowanie projektu pt. „e-Gmina Pysznica
2019” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej nr III „Cyfrowe Kompetencje
społeczeństwa, działanie 3.1 Działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata
2014-2020
 Zarządzenie Nr 40_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-01 14:18:35 | Data modyfikacji: 2019-04-02 12:19:21.
Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
 Zarządzenie Nr 39_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-26 14:42:38.
Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji
Oceniającej oraz określenia Regulaminu Pracy
Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 38_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-26 14:40:34.
Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Pysznica za rok 2018i Instytucji kultury oraz
informacji o stanie mienia Gminy
 Zarządzenie Nr 37_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-26 13:35:46 | Data modyfikacji: 2019-03-29 15:32:27.
Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 36_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-26 11:34:34 | Data modyfikacji: 2019-03-26 13:34:55.
Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia
pracownika urzędu gminy do sporządzenia aktów
pełnomocnictwa do głosowania, w wyborach do
Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień
26 maja 2019 r.
 Zarządzenie Nr 35_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-25 15:23:50.
Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia
pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków
oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o
sposobach (formach) głosowania adekwatnie do
rodzaju i stopnia niepełnosprawności, w wyborach
do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na
dzień 26 maja 2019 r.
 Zarządzenie Nr 34_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-25 15:20:39 | Data modyfikacji: 2019-03-25 15:23:05.
Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w
Urzędzie Gminy Pysznica instrukcji dokonywania
operacji przy użyciu kart płatniczych
 Zarządzenie Nr 33_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-25 15:13:47.
Zarządzenie Nr 26A/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 marca 2019 r. w sprawie odwołania
dotychczasowego Inspektora Ochrony Danych i
wyznaczenia nowego
 Zarządzenie Nr 26A_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-19 14:49:07.
Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania Gminnej
Komisji Wyborczej w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 32_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-15 16:08:24.
Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 31_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-13 16:33:36.
Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia
wyborów Sołtysów na terenie Gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 30_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-12 13:40:48.
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 29_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-11 15:43:26.
Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej
 Zarządzenie Nr 28_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-05 14:09:09.
Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji
Oceniającej oraz określenia Regulaminu Pracy
Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 27_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-05 12:35:40.
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli pobieranych przez
uczelnie oraz ustalenia specjalności i form
kształcenia nauczycieli prowadzonych przez
uczelnie, na które dofinansowanie jest
przyznawane
 Zarządzenie Nr 26_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-28 15:16:22.
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i
osób
 Zarządzenie Nr 25_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-28 15:14:57.
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia
podstawowych założeń i kierunków działania w
zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego
i obrony cywilnej Gminy Pysznica w 2019 r.
 Zarządzenie Nr _24_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-27 10:47:48 | Data modyfikacji: 2019-02-28 15:22:27.
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie konsultacji z
mieszkańcami dotyczących zmian statutów
sołectw na terenie Gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 23_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-27 10:21:21.
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 22_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-27 10:17:15.
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powołania
Zespołu Interdyscyplinarnego
 Zarządzenie Nr 21_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-27 10:16:02.
Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie powołania
Komisji ds. stypendiów sportowych
 Zarządzenie Nr 20_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-27 10:15:08 | Data modyfikacji: 2019-02-28 15:11:52.
Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia
przedstawiciela do ochrony lokalu obwodowej
komisji wyborczej Nr 4 w Kłyżowie w czasie
przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi
wydarzeniami w wyborach uzupełniających do Rady
Gminy Pysznica, zarządzonych na dzień 24 lutego
2019 r.
 Zarządzenie Nr 19_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-14 15:19:53.
Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 18_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-14 14:49:55 | Data modyfikacji: 2019-02-14 15:17:56.
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadań publicznych z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
 Zarządzenie Nr 17_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-08 15:47:08.
Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 16_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-07 15:28:08.
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
do załatwiania spraw i wydawania decyzji
dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń
opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych,
niż ubezpieczeni
 Zarządzenie Nr 15_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-07 15:26:04.
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia
terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów na rok
szkolny 2019/2020 do klas pierwszych w publicznych
szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Pysznica
 Zarządzenie Nr 14_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-29 14:38:11.
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia
terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów na rok
szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych przy publicznych
szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Pysznica
 Zarządzenie Nr 13_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-29 14:37:28.
Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie planu
postępowań o udzielenie zamówień publicznych
przewidzianych do przeprowadzenia w 2019 roku
przez Gminę Pysznica
 Zarządzenie Nr 12_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-24 15:15:18.
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 11_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-24 15:13:31.
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia
pracownika urzędu gminy do sporządzenia aktów
pełnomocnictwa do głosowania, w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy Pysznica,
zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r.
 Zarządzenie Nr 10_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-24 09:27:17.
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia
operatora informatycznej obsługi Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 4 w Kłyżowie, w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy Pysznica,
zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r.
 Zarządzenie Nr 9_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-24 09:26:21.
Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia
pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków
oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o
wyborach w formie uwzględniającej różne
rodzaje niepełnosprawności, w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy Pysznica,
zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r.
 Zarządzenie Nr 8_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-24 09:24:23.
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 7_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-22 12:20:38.
Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia
zarządzenia nr 1/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. w
sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 6_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-22 12:18:41.
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia
pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej w
wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pysznica
zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r.
 Zarządzenie Nr 5_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-18 09:42:31.
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia
gminnego koordynatora badania oraz powołania
zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób
bezdomnych na terenie gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 4_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-18 09:40:47.
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia
Pani Urszuli Sotwin – pracownika działu
świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Pysznicy do prowadzenia postępowań
w sprawach świadczeń wychowawczych, z
wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji
administracyjnych
 Zarządzenie Nr 3_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-18 09:05:09 | Data modyfikacji: 2019-01-18 09:40:04.
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia
do realizacji niektórych zadań wynikających z
ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny
 Zarządzenie Nr 2_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-16 13:33:06 | Data modyfikacji: 2019-01-16 13:35:29.
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2019
 Zarządzenie Nr 1_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-16 13:30:35.
Data wprowadzenia: 2019-01-16 13:30:35
Opublikowane przez: Admin