Skład Komisji:
Przewodniczący Rafał Tofil

Członkowie:
1) Karolina Bąk;
2) Marek Bis;
3) Zygmunt Cholewiński;
4) Janusz Gajda;
5) Krzysztof Haliniak;
6) Aleksandra Kuziora.

Przedmiot działania:
1) powszechność wymiaru oraz realizacja podatków i opłat stanowiących dochody własne gminy;
2) sprawy związane z projektem budżetu i planem finansowania zadań o charakterze inwestycyjno-remontowym;
3) prawidłowość realizacji budżetu po stronie dochodów i wydatków przez urząd oraz jednostki administracyjne i organizacyjne gminy;
4) realizacja finansowych zadań zleconych;
5) opiniowanie propozycji rozdysponowania wolnych środków budżetowych;
6) opiniowanie zmian w budżecie gminy;
7) sprawy związane z działalnością handlową, usługową i ochroną konsumenta;
8) szkolnictwo podstawowe i wychowanie przedszkolne;
9) rozmieszczenie i funkcjonowanie placówek służby zdrowia;
10) funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej i realizacja jego zadań statutowych;
11) rozwój kultury fizycznej, sportu i turystyki na obszarze gminy;
12) rozwój czytelnictwa, kultury i sztuki ludowej oraz działalność placówek kulturalnych w gminie.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-29 13:47:45 | Data modyfikacji: 2018-11-29 13:51:25.

Zobacz:
 Kadencja 2014-2018 .  Kadencja 2018-2023 .  Komisja Rewizyjna .  Komisja Budżetu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Oświaty .  Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Planowania Przestrzennego .  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji . 
Data wprowadzenia: 2018-11-29 13:47:45
Data modyfikacji: 2018-11-29 13:51:25
Opublikowane przez: Admin