Skład osobowy Rady Gminy Pysznica Kadencja 2024
– 2029

Przewodniczący Rady Gminy Pysznica: Skrzypek Krzysztof

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pysznica: Marek Bis, Krzysztof Haliniak

Radni:

Ccubat Mirosław
Dybka Jacek
Faraś Krzysztof
Kuśmider Kamil
Kuziora Aleksandra
Madej Weronika
Oprych Tomasz
Pałka Agata
Sagan Zenon
Szawara Andrzej
Tkacz Magdalena
Żywczak Barbara

 

 

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2018-11-20 12:50:07 | Data modyfikacji: 2024-05-14 09:52:14.

Zobacz:
 Komisje Rady .  Planowane sesje .  Protokoły .  Protokoły głosowania .  Protokoły z Sesji Rady .  Transmisje obrad .  Informacja o monitoringu podczas obrad sesji Rady Gminy . 
Data wprowadzenia: 2018-11-20 12:50:07
Data modyfikacji: 2024-05-14 09:52:14
Opublikowane przez: Marta Gleich