Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie
zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw i rad dzielnic m.st.
Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast
 Rozporządzenie z 14.08.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-21 10:29:02.
Ogłoszenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłoszeń
kandydatów do Gminnych, Miejskich i Powiatowych
Komisji Wyborczych,
 Zgloszenia_kandydatow_do_TKW.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-21 10:43:14.
KOMUNIKAT liczba mieszkańców w gminach na
obszarze właściwości terytorialnej Komisarza
Wyborczego w Tarnobrzegu,
 KOMUNIKAT liczba mieszkańców w gminach na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu-1.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-21 10:52:30.
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
dotyczący przyjmowania zawiadomień o utworzeniu
komitetu wyborczego
 KOMUNIKAT Rejestracja komitetów wyborczych.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-21 10:53:25.
KOMUNIKAT dotyczący sprawozdań finansowych
komitetów wyborczych biorących w wyborach
samorządowych w 2018 r.
 KOMUNIKAT dotyczący sprawozdań finansowych komitetów wyborczych biorących w wyborach samorządowych w 2018 r.-1.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-21 10:56:14.
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO z dnia 20 sierpnia 2018 r. w
sprawie podziału województwa podkarpackiego na
okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby
radnych wybieranych w okręgach wyborczych w
wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w
Rzeszowie
 Obwieszczenie Marszałka Woj. Podk. z 20.08.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-22 14:44:18.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z dnia 17
sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej
wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich
granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej
Komisji Wyborczej w Pysznicy
 Obwieszczenie Wójta Gminy z 17.08.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-23 14:38:32.
Obwieszczenie w sprawie Starosty Stalowowolskiego
w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i
numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie
Powiatowej Komisji Wyborczej
 Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z 20.08.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-23 14:39:25.
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU z
dnia 29 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i
terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru
głosowania korespondencyjnego przez wyborców
niepełnosprawnych w wyborach samorządowych,
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu w sprawie głosowania korespondencyjnego.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-31 12:12:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z dnia 17
sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze
gminy Pysznica miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad
gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 OBWIESZCZENIE z 17.08.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-03 11:58:12.
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23
sierpnia 2018 r. w sprawie należności
pieniężnych przysługujących członkom komisji
wyborczych w wyborach do organów jednostek
samorządu terytorialnego
 Uchwala_w_sprawie_naleznosci_pienieznych_przyslugujacych_czlonkom_komisji_wyborczych.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-03 12:12:53.
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20
sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów informacji o
terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie
głosowania oraz warunkach ważności głosu, a
także o możliwości głosowania
korespondencyjnego przez wyborców
niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika
 Uchwala_w_sprawie_wzorow_informacji_o__terminie_wyborow-1.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-03 12:14:05.
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23
sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów
informacji o sposobie głosowania i warunkach
wazności głosu w wyborach do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast
 uchwala w sprawie informacji o sposobie głosowania.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-03 12:20:37.
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13
sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania
kandydatów na członków obwodowych komisji
wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w
obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w
obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad
powoływania tych komisji, w tym trybu
przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin,
rad powiatów, sejmików województw i rad
dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast
 uchwala_w_sprawie_powolywania_obwodowych_komisji_wyborczych-1.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-03 12:21:27.
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13
sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania
kandydatów na członków terytorialnych komisji
wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad
powoływania tych komisji, w tym trybu
przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin,
rad powiatów, sejmików województw i rad
dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast
 uchwala_w_sprawie_powolywania_terytorialnych_komisji_wyborczych-1.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-03 12:22:43.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu o
terminie zgłaszania kandydatów do składów
terytorialnych komisji wyborczych
 Informacja dla gmin o upływie terminu na zgłaszania do terytorialnych komisji wyborczych.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-06 09:06:16.
Informacje o dodatkowym naborze do składów TKW
oraz terminach losowania
 Informacja_o_dodatkowych_zgloszeniach_do_TKW_oraz_losowaniach.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-07 10:01:21.
POSTANOWIENIE Nr 173/2018 Komisarza Wyborczego
w Tarnobrzegu z dnia 10 września 2018 r. w
sprawie powołania terytorialnych komisji
wyborczych w wyborach organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
21 października 2018 r
 Postanowienie Nr 173_2018 w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych-1.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-11 08:52:31 | Data modyfikacji: 2018-09-11 09:51:18.
POSTANOWIENIE Nr 174/2018 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 10 września 2018 r. w
sprawie zwołania pierwszych posiedzeń
terytorialnych komisji wyborczych w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 Postanowienie nr 174_2018 w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych-2.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-11 08:53:44.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Pysznicy
z dnia 12 września 2018 r. o składzie Komisji,
jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez
Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych
oraz kandydatów na wójta
 Informacja GKW w Pysznicy z 12.09.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-13 09:09:05.
Harmonogram Dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
w Stalowej Woli w dniach od 13 do 17 września
2018 r.

13.09.2018r. 13 00-17 00


14.09.2018r. 13 00-18 00


15.09.2018r. 11 00-15 00


17.09.2018r. 10 00-24 00

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-15 10:22:45.
Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w
sprawie składu Wojewódzkiej Komisji Wyborczej,
jej siedziby i pełninych dyżurach

załacznik do uchwały Wójewódzkiej Komisji Wyborczej.pdf

 Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12.09.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-15 10:28:52.
Obwieszczenie w sprawie przedłużenia terminu
zgłaszania list kandydatów na radnych do Rady
Gminy Pysznica
 Obwieszczenie GKW w Pysznicy z 18.09.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-18 14:45:07.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z dnia 18
września 2018 r. w sprawie podania do publicznej
wiadomości informacji o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz w wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy z 18.09.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-20 12:01:49.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 24 września 2018 r. o losowaniu członków
do Obwodowych Komisji Wyborczych
 Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z 24.09.2018 r..docx

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-24 16:53:39.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 24 września 2018 r. o losowaniu członków
do Obwodowych Komisji Wyborczych
 Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z 24.09.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-24 16:56:18.
Protokół z dnia 27 września 2018 roku z
przeprowadzonego losowania kandydatów do
obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia
głosowania w obwodzie
 Protokół_z_losowania_kandydatów_OKW ds. przeprowadzania głosowania.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-28 09:03:39.
Protokół z dnia 27 września 2018 roku z
przeprowadzonego losowania kandydatów do
obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia
wyników głosowania w obwodzie
 Protokół_z_losowania_kandydatów_OKW ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-28 09:05:03.
KOMUNIKAT O TERMINIE I MIEJSCU LOSOWANIA
JEDNOLITYCH NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA
RADNYCH W WYBORACH RAD GMIN ZARZĄDZONYCH NA
DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 r.
 Kominikat GKW w Pysznicy o terminie i miesjcu losowania jednolitych numerów dla list.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-28 14:33:41.
Postanowienie Nr 192/2018 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w
wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.
 Postanowienie Nr 192_2018 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-01 11:24:08 | Data modyfikacji: 2018-10-02 09:43:18.
Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia
pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej w
wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw oraz wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast zarządzonych na dzień 21
pażdziernika 2018 r.
 Zarządzenie Nr 80_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-01 12:39:49.
Zarządzenie Nr 92/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 października 2018 r. w sprawie
ustanowienia operatorów informatycznej obsługi
Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy
Pysznica w wyborach do rady gminy i wyborach na
wójta, zarządzonych na dzień 21 października
2018 r.
 Zarządzenie Nr 92_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-01 12:41:50.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pysznicy
z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych
numerach list kandydatów na radnych w wyborach
do Rady Gminy Pysznica zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.
 Obwieszczenie GKW w Pysznicy z 01.10.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-02 10:21:45.
Informacja o sporządzeniu i udostępnieniu spisu
wyborców
 informacja o sprządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców z 01.10.018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-02 13:28:07.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pysznicy
z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych
listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady
Gminy Pysznica zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.
 _Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_listach_kandydatów na radnych.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-04 14:50:09.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pysznicy
z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych
kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy
Pysznica zarządzonych na dzień 21 października
2018 r.
 _Obwieszczenie_o_zarejestrowanych__kandydatach na wójta.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-04 14:51:47.
Szkolenie obwodowych komisji wyborczych -
informacja

Szkolenie obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania odbędzie się 10 października 2018 r.
o godz. 16:00 w sali byłego Domu Kultury w Pysznicy, ul. Wolności 277.

Szkolenie obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania odbędzie się 10 października 2018 r.
o godz. 18:00 w sali byłego Domu Kultury w Pysznicy, ul. Wolności 277.

Obecność obowiązkowa.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-08 13:49:38.
Informacja o składach Obwodowych Komisji
Wyborczych
 informacja o skladach OKW.docx

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-17 10:13:41.
POSTANOWIENIE Nr 315/2018 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 16 października 2018 r. w
sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji
Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 7 w
gminie Pysznica
 Postanowienie Nr 315_2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-17 12:59:33.
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PYSZNICY

W DNIU 20 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU GMINNA KOMISJA WYBORCZA W PYSZNICY PEŁNI DYŻUR W GODZINACH 8:00 – 15:00
W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU GMINNA KOMISJA WYBORCZA W PYSZNICY BĘDZIE PEŁNIĆ DYŻUR OD GODZINY 5:00.
Dyżur telefoniczny całodobowo pod nr telefonu
531 730 072

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-19 20:03:42 | Data modyfikacji: 2018-10-20 16:31:29.
 PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY PYSZNICA.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-24 13:12:39.
 PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY PYSZNICA.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-24 13:14:11.
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z
dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów
do rad na obszarze województwa podkarpackiego
 obwieszczenie_wyniki wyborów_rada Gminy.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-25 12:50:34.
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z
dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na
obszarze województwa podkarpackiego
 obwieszczenie_wyniki wyborów_wójt.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-25 12:52:38.
Postanowienie Nr 433/2018 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie
zwołania sesji Rady Gminy Pysznica w celu
złożenia ślubowania przez radnych jak i wójta
wybranych w głosowaniu w dniu 21 października
2018 r.
 Postanowienie_zwołanie _I_sesji_Rady_Gminy_Pysznica_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-09 15:11:32.
POSTANOWIENIE Nr 96/2019 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie
rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji
wyborczych powołanych dla przeprowadzenia
wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw oraz wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.
 Postanowienie Nr 96_2019 rozwiązanie TKW i OKW.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-16 10:59:24.
Data wprowadzenia: 2019-04-16 10:59:24
Opublikowane przez: Admin