Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.
"Wykonanie usług serwisowych w ramach trwającego
projektu PSeAP (Podkarpacki System e-Administracji
Publicznej) dla sprzętu komputerowego dla Gminy
Pysznica"
 WYBÓR OFERTY Serwis komputerowy RI.I.1333.1.2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Data wprowadzenia: 2020-06-24 11:37:05.
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie
pn.„Świadczenie usług pocztowych na potrzeby
Urzędu Gminy Pysznica”
 Wynik zapytania ofertowego RI.III.7013.13.2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-12-17 11:10:37.
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie
pn.„Dostawa urządzenia UTM wraz z
wdrożeniem”
 WYNIK RI.III.7013.9.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-18 08:29:51.
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie
pn.„ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE
GMINY PYSZNICA, ETAP 1 – ROZBUDOWA OŚWIETLENIA
NA ISTNIEJĄCYCH LINIACH NAPOWIETRZNYCH”
 RI.III.7013.6.2019 Wynik zapytania ofertowego-2.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-16 10:06:02.
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie
pn.„PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD
PRZEBUDOWĄ DRÓG GMINNYCH PUBLICZNYCH I
WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY PYSZNICA”
 RI.III.7013.5.2019 Wynik zapytania ofertowego.pdf.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-02 15:16:08.
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.
"Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw na
terenie Gminy Pysznica"
 RI.III.7013.4.2019 Wynik zapytania ofertowego.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-02 13:43:19 | Data modyfikacji: 2019-08-02 13:45:07.
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.:
„WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWLANO
– WYKONAWCZEJ ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W
MIEJSCOWOŚCIACH: PYSZNICA,PYSZNICA - PISKOROWY
STAW I BRANDWICA”
 RI.III.7013.3.2019 WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-17 12:06:51.
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.
„WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWLANO
– WYKONAWCZEJ PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH
WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINIY PYSZNICA”
 RI.I.7013.2.2019 WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-21 15:27:04.
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.
„OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OŚWIETLENIA
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W
KŁYŻOWIE”
 Wynik zapytania ofertowego RI.VI.7013.3.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-21 11:35:15.
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.
„WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWLANO
– WYKONAWCZEJ BUDOWY I ROZBUDOWY SIECI
OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE PYSZNICA”
 Wynik zapytania RI.VI.7013.2.2019-1.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-23 10:56:45.
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.
"Wykonanie usług serwisowych w ramach trwającego
projektu PSeAP (Podkarpacki System
e-Administracji Publicznej) dla sprzętu
komputerowego dla Gminy Pysznica"
 WYBÓR OFERTY Serwis komputerowy RI.I.1333.1.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-15 15:04:44.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty -
Wykonanie zadań w ramach projektu pn. Szkolne
eksperymentowanie w Gminie Pysznica
 GZOSP-K.1.2018 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-24 14:37:52.
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.
"BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI W
MIEJSCOWOŚCIACH PYSZNICA I KŁYŻÓW"
 ogłoszenie o wyborze oferty z 05.07.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-05 10:08:15.
Data wprowadzenia: 2018-07-05 10:08:15
Opublikowane przez: Admin