Zapytanie ofertowe pn. " Wykonanie rozgraniczenia
działek ewidencyjnych Nr 258/1 i 258/2 z
działkami ewidencyjnymi Nr: 263/1 i 263/5 oraz w
punktach wspólnych z działkami nr 117/1 i 259,
położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 -
Brandwica, gmina Pysznica"
 zaproszenie do składania ofert z 02.12.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2020-12-02 14:28:33.
Zapytanie ofertowe pn."Wykonanie rozgraniczenia
działki ewidencyjnej Nr 433/1 z działkami
ewidencyjnymi Nr: 433/2 i 442 oraz w punktach
wspólnych z działkami nr 432, 437, 441, 537,
położonych w obrębie ewidencyjnym 0004 -
Kłyżów, gmina Pysznica."
 zaproszenie do składania ofert_433_1 z 23.10.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2020-10-23 13:14:16.
Zapytanie ofertowe pn."Wykonanie rozgraniczenia
działki ewidencyjnej Nr 455 z działkami
ewidencyjnymi Nr: 4392/3 i 4392/4, położonych w
obrębie ewidencyjnym 0003 - Jastkowice, gmina
Pysznica."
 zaproszenie do składania ofert_445 z 23.10.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2020-10-23 13:06:40.
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie ,,Wprowadzenie
nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej dla
miejscowości Chłopska Wola oraz dla
miejscowości Studzieniec, gmina Pysznica”.
 zapytanie ofertowe z 08.06.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2020-06-08 15:00:52 | Data modyfikacji: 2020-06-10 16:55:28.
Zapytanie dla zadania pn. "Wykonanie usług
serwisowych w ramach trwającego projektu PSeAP
(Podkarpacki System e-Administracji Publicznej)
dla sprzętu komputerowego dla Gminy Pysznica"

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

Załącznik nr 2 RI.III.1333.1.2020 WZÓR OFERTY.docx

Załącznik nr 2 - WZÓR OFERTY.pdf

Załącznik nr 3 - WYKAZ WYKONANYCH USŁUG.pdf

Załącznik nr 3 RI.III.1333.1.2020 WYKAZ WYKONANYCH USŁUG.docx

Załacznik nr 4 wzór umowy RI.III.1333.1.2020.pdf

 Zapytanie serwis komputerowy RI.III.1333.1.2020.pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Data wprowadzenia: 2020-05-29 13:28:34.
Zapytanie ofertowe pn."Wykonanie rozgraniczenia
działki ewidencyjnej Nr 2361 z działką
ewidencyjną Nr: 2358/1 oraz w punktach wspólnych
należących dla działek nr 2361-2358/1-2345 oraz
2361-2358/1-2360-2362 położonych w obrębie
ewidencyjnym 0001 - Zaklików, gmina Zaklików."

zaproszenie do składania ofert 6830_8_2019.doc

 wzór formularza oferty 6830_8_2019.doc

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2020-01-17 22:52:15.
Zapytanie ofertowe pn."Wykonanie rozgraniczenia
działki ewidencyjnej Nr 414 z działkami
ewidencyjnymi Nr: 413/2, 413/1 oraz w punktach
wspólnych należących dla działek nr
414-413/2-186/1 oraz 414-413/1-430 położonych w
obrębie ewidencyjnym 0005 - Pysznica, gmina
Pysznica."

5.wzór formularza oferty.doc

 5. zaproszenie do składania ofert.doc

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2020-01-17 22:32:03.
Zapytanie ofertowe pn. „Świadczenie usług
pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy Pysznica”

Zał nr 2 RI.III.7013.13.2019.docx

Zał nr 3 RI.III.7013.13.2019.docx

odpowiedzi na pytania z 09.12.2019 r..docx

załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania z 09.12.2019 r..docx

 Zapytanie ofertowe RI.III.7013.13.2019.2019-1.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-04 15:04:11 | Data modyfikacji: 2019-12-04 15:15:13.
Zapytanie ofertowe pn. „Dostawa urządzenia UTM
wraz z wdrożeniem”

Załącznik nr 1 - specyfikacja urzadzenia.pdf

Załącznik nr 2 Wzór oferty RI.III.7013.9.2019.docx

 ZAPYTANIE OFERTOWE RI.III.7013.9.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-07 15:02:11.
Zapytanie ofertowe pn. „ROZBUDOWA OŚWIETLENIA
ULICZNEGO NA TERENIE GMINY PYSZNICA, ETAP 1 –
ROZBUDOWA OŚWIETLENIA NA ISTNIEJĄCYCH LINIACH
NAPOWIETRZNYCH”

RI.III.7013.6.2019 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.zip

RI.III.7013.6.019 Specyfikacja techniczna rozbudowa ośw ulicznego na terenie gminy Pysznica.pdf

RI.III.7013.6.019 PRZEDMIARY ROBÓT.zip

RI.III.7013.6.2019 zał nr 2 wzór oferty.docx

RI.III.7013.6.019 Bioz Ośw uliczne na terenie Gminy Pysznica.pdf

 RI.III.7013.6.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-27 15:55:13 | Data modyfikacji: 2019-08-27 15:59:30.
Zapytanie ofertowe pn. „PEŁNIENIE NADZORU
INWESTORSKIEGO NAD PRZEBUDOWĄ DRÓG GMINNYCH
PUBLICZNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY
PYSZNICA”

RI.III.7013.5.2019 Przedmiary robót DROGI NR 6-17.zip

RI.III.7013.5.2019 Specyfikacje techniczne DROGI NR 1-5.zip

RI.III.7013.5.2019 Specyfikacje techniczne DROGI NR 6-17.zip

RI.III.7013.5.2019 DROGA NR 1.zip

RI.III.7013.5.2019 DROGI NR 2 I 3.zip

RI.III.7013.5.2019 DROGI NR 4 I 5.zip

RI.III.7013.5.2019 PROJEKTY DROGI NR 6-11.zip

RI.III.7013.5.2019 PROJEKTY DROGI NR 12-17.zip

WZÓR OFERTY.docx

 RI.III.7013.5.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-22 15:28:26.
Zapytanie ofertowe pn. „Zakup i montaż
urządzeń na placach zabaw na terenie Gminy
Pysznica”

RI.III.7013.4.2019 Zał nr 1 opis urzadzeń.pdf

RI.III.7013.4.2019 Zał nr 2 Oferta wykonawcy.docx

 RI.III.7013.4.2019 Zapytanie ofertowe.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-05 11:15:55.
Zapytanie ofertowe pn. „WYKONANIE DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ BUDOWLANO – WYKONAWCZEJ ROZBUDOWY
SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: BRANDWICA,
PYSZNICA I PYSZNICA-PISKOROWY STAW”

RI.III.7013.3.2019 Zał nr 2 - mapy orientacyjne_3_2019_.pdf

RI.III.7013.3.2019 Zał nr 1 Oferta wykonawcy.docx

 RI.III.7013.3.2019 Zapytanie.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-25 12:33:19 | Data modyfikacji: 2019-06-25 12:35:33.
Zapytanie ofertowe pn. „WYKONANIE DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ BUDOWLANO – WYKONAWCZEJ PRZEBUDOWY
DRÓG GMINNYCH WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINIY
PYSZNICA”

RI.I.7013.2.2019 Zał nr 1 Oferta wykonawcy.docx

Odpowiedzi na pytania 10.05.2019.pdf

Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania 10.05.2019-1.pdf

Załącznik nr 2 do odpowiedzi na pytania 10.05.2019.pdf

RI.I.7013.2.2019 Informacja o złożonych ofertach.pdf

 RI.I.7013.2.2019 Zapytanie.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-07 15:59:31 | Data modyfikacji: 2019-05-07 16:00:04.
Zapytanie ofertowe pn. „OPRACOWANIE PROJEKTU
BUDOWLANEGO OŚWIETLENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KŁYŻOWIE”

Oferta Wykonawcy RI.VI.7013.3.2019.docx

zdjęcie RI.VI.7013.3.2019.jpg

rys. poglądowy RI.VI.7013.3.2019.jpg

 Zapytanie ofertowe RI.VI.7013.3.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-07 15:50:09 | Data modyfikacji: 2019-05-07 15:54:23.
Zapytanie ofertowe pn. "Wykonanie rozgraniczenia
działki ewidencyjnej Nr 2510/3 z działkami Nr:
2511, 2514 i 986/11 położonych w obrębie
ewidencyjnym 0004 - Kłyżów, gmina Pysznica"
 zapytanie ofertowe RI.II.6830.4.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-23 14:58:55.
Zapytanie ofertowe pn. „WYKONANIE DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ BUDOWLANO – WYKONAWCZEJ BUDOWY I
ROZBUDOWY SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE
PYSZNICA”

Oferta Wykonawcy RI.VI.7013.2.2019.docx

Zakres cz. rysunkowa RI.VI.7013.2.2019.7z

 Zapytanie ofertowe RI.VI.7013.2.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-11 11:21:30.
Zapytanie ofertowe pn. "Wykonanie usług
serwisowych w ramach trwającego projektu PSeAP
(Podkarpacki System e-Administracji Publicznej)
dla sprzętu komputerowego dla Gminy Pysznica"

Załącznik nr 1_1333_1_2019.pdf

Załącznik nr 2_1333_1_2019.docx

Załącznik nr 3_1333_1_2019.docx

Załacznik nr 4 wzór umowy_1333_1_2019.pdf

 Zapytanie serwis komputerowy RI.I.1333.1.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-03 14:25:07 | Data modyfikacji: 2019-04-04 13:24:00.
Informacja o złożonych ofertach - Wykonanie
zadań w ramach projektu pn. Szkolne
eksperymentowanie w Gminie Pysznica
 GZOSP-K.1.2018 - Informacja o złożonych ofertach.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-18 15:30:29.
Zapytanie ofertowe - Wykonanie zadań w ramach
projektu pn. Szkolne eksperymentowanie w Gminie
Pysznica
 Zapytanie ofertowe - Wykonanie zadań w ramach projektu pn. Szkolne eksperymentowanie w Gminie Pysznica.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-08 12:58:00.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "BUDOWA
OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCIACH
PYSZNICA I KŁYŻÓW"

Formularz ofertowy.pdf

Formularz ofertowy.docx

Umowa.pdf

Projekt_OSA.zip

Przedmiar_OSA.zip

 Zapytanie ofertowe.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-22 11:14:45.
Data wprowadzenia: 2018-06-22 11:14:45
Opublikowane przez: Admin