Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia
organowi stanowiącemu, rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za rok 2017
 Zarządzenie Nr 22_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:46:00 | Data modyfikacji: 2018-05-18 11:07:48.
Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:46:00
Data modyfikacji: 2018-05-18 11:07:48
Opublikowane przez: Admin