Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia
organowi stanowiącemu, rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za rok 2016
 Zarządzenie Nr 27_2017_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-18 11:12:19 | Data modyfikacji: 2018-05-18 11:18:48.
Data wprowadzenia: 2018-05-18 11:12:19
Data modyfikacji: 2018-05-18 11:18:48
Opublikowane przez: Admin