Uchwała Nr XXXV/195/2017 Rady Gminy Pysznica z
dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2017
 Uchwała Nr XXXV_195_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-06 13:08:51.
Uchwała Nr XXXV/196/2017 Rady Gminy Pysznica z
dnia 20 września 2017 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie gminy Pysznica
 Uchwała Nr XXXV_196_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-06 13:12:16.
Uchwała Nr XXXV/197/2017 Rady Gminy Pysznica z
dnia 20 września 2017 r. w sprawie nagrody
jubileuszowej dla Wójta Gminy Pysznica
 Uchwała Nr XXXV_197_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-06 13:14:40.
Uchwała Nr XXXV/198/2017 Rady Gminy Pysznica z
dnia 20 września 2017 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w sąsiedztwie ulic Szubargi,
Folwarcznej i Ziarny w obrębie ewidencyjnym
Pysznica, gmina Pysznica – Etap I
 Uchwała Nr XXXV_198_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-06 13:15:44.
Uchwała Nr XXXV/199/2017 Rady Gminy Pysznica z
dnia 20 września 2017 r. w sprawie uchwalenia III
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica
 Uchwała Nr XXXV_199_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-06 13:17:20.
Uchwała Nr XXXV/200/2017 Rady Gminy Pysznica z
dnia 20 września 2017 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Teren usługowo- produkcyjny”
 Uchwała Nr XXXV_200_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-06 13:19:52.
Uchwała Nr XXXV/201/2017 Rady Gminy Pysznica z
dnia 20 września 2017 r. w sprawie ustanowienia
oraz szczegółowych warunków i trybu
przyznawania nagród za osiągnięcia w
dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury
 Uchwała Nr XXXV_201_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-06 13:21:36.
Uchwała Nr XXXV/202/2017 Rady Gminy Pysznica z
dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
 Uchwała Nr XXXV_202_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-06 13:25:22.
Uchwała Nr XXXV/203/2017 Rady Gminy Pysznica z
dnia 20 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Pysznica
 Uchwała Nr XXXV_203_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-06 13:26:56.
Uchwała Nr XXXV/204/2017 Rady Gminy Pysznica z
dnia 20 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia
przekształcenia Zespołu Szkół im. Armii
Krajowej w Jastkowicach w skład którego wchodzi
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastkowicach i
Gimnazjum Publiczne w Jastkowicach w ośmioletnią
Publiczną Szkołę Podstawową w Jastkowicach
oraz wskazania imienia tej szkoły
 Uchwała Nr XXXV_204_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-06 13:33:03.
Uchwała Nr XXXV/205/2017 Rady Gminy Pysznica z
dnia 20 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia
przekształcenia sześcioletniej Publicznej
SzkołyPodstawowej im. Orła Białego w Krzakach
w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową
im. Orła Białego w Krzakach
 Uchwała Nr XXXV_205_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-06 13:33:28.
Uchwała Nr XXXV/206/2017 Rady Gminy Pysznica z
dnia 20 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia
przekształcenia Zespołu Szkół w Pysznicy w
skład którego wchodzi Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum
Publiczne im. Jana Pawła II w ośmioletnią
Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II
 Uchwała Nr XXXV_206_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-06 13:34:45.
Uchwała Nr XXXV/207/2017 Rady Gminy Pysznica z
dnia 20 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia
przekształcenia Zespołu Szkół w Kłyżowie w
skład którego wchodzi Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
oraz Gimnazjum Publiczne w ośmioletnią
Publiczną Szkołę Podstawową im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego
 Uchwała Nr XXXV_207_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-06 13:36:42.

Zobacz:
 Sesja XXIX z dnia 16 lutego 2017 r. .  Sesja XXX z dnia 16 marca 2017 r. .  Sesja XXXI z dnia 31 marca 2017 r. .  Sesja XXXII z dnia 15 maja 2017 r. .  Sesja XXXIII z dnia 21 czerwca 2017 r. .  Sesja XXXIV z dnia 4 sierpnia 2017 r. .  Sesja XXXV z dnia 20 września 2017 r. .  Sesja XXXVII z dnia 10 listopada 2017 r. .  Sesja XXXVIII z dnia 12 grudnia 2017 r. .  Sesja XXXIX z dnia 29 grudnia 2017 r. . 
Data wprowadzenia: 2017-11-06 13:36:42
Opublikowane przez: Admin