Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Pysznica, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

BIBLIOTEKA PEŁNY ODPIS-2.pdf

Odpis pełny z księgi rejestrowej.doc

Odpis skrócony z rejestru instytucji kultury.doc

wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury.doc

 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY_.doc

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Pawleniak | Data wprowadzenia: 2016-04-27 09:40:57 | Data modyfikacji: 2021-07-27 13:51:15.
Data wprowadzenia: 2016-04-27 09:40:57
Data modyfikacji: 2021-07-27 13:51:15
Autor: Marta Pawleniak
Opublikowane przez: Marta Gleich