Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2017
 Zarządzenie Nr 1_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-01-18 08:34:30.
Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
do prowadzenia postępowań w sprawach
jednorazowych świadczeń, o których mowa w
ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za
życiem”, a także do wydawania w tych sprawach
decyzji
 Zarządzenie Nr 2_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-01-18 08:36:01.
Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie planu
postępowań o udzielenie zamówień publicznych
przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku
przez Gminę Pysznica
 Zarządzenie Nr 3_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-01-18 08:37:41.
Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 stycznia 2017 r. upoważnienia Pani Doroty
Drzymała – starszego inspektora ds. świadczeń
rodzinnych w Dziale Świadczeń Rodzinnych w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy do
prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowych
świadczeń, o których mowa w ustawie o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, z
wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji
administracyjnych w sprawie
 Zarządzenie Nr 4_2017_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-01-25 08:56:16.
Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacj i
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i
osób
 Zarządzenie Nr 5_2017_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-01-25 09:01:38.
Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
 Zarządzenie Nr 6_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-01-30 13:09:10.
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia
regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie
Gminy w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 7_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-01-30 13:10:18.
Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie na rok 2017
 Zarządzenie Nr 8_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-01-30 14:41:19.
Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia
gminnego koordynatora badania oraz powołania
zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób
bezdomnych na terenie gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 9_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-06 13:46:12.
Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 Zarządzenie Nr 10_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-06 14:03:32 | Data modyfikacji: 2017-02-06 14:04:26.
Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie powołania
Zespołu Interdyscyplinarnego w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 11_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-15 13:27:12 | Data modyfikacji: 2017-02-15 13:29:54.
Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia
podstawowych założeń i kierunków działania w
zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego
i obrony cywilnej Gminy Pysznica w 2017 r.
 Zarządzenie Nr 12_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-15 13:28:56.
Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powołania
Komisji Oceniającej oraz określenia Regulaminu
Pracy Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 13_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-20 12:34:50.
Zarządzenie Nr 12A/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2017
 Zarządzenie Nr 12A_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-21 13:44:39.
Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2017
 Zarządzenie Nr 14_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-21 13:45:47.
Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2017
 Zarządzenie Nr 15_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-27 14:06:39 | Data modyfikacji: 2017-02-28 12:28:10.
Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powołania
Komisji Oceniającej oraz określenia Regulaminu
Pracy Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 16_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-27 14:08:00.
Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 17_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-28 11:57:18.
Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i
osób
 Zarządzenie Nr 18_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-28 11:58:51.
Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
 Zarządzenie Nr 19_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-02 13:08:42.
Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2017
 Zarządzenie Nr 20_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-10 11:19:15.
Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 13 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 21_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-15 13:55:07.
Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2017
 Zarządzenie Nr 22_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-17 14:55:14.
Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 marca 2017 r. w sprawie harmonogramu
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Pysznica,
w roku szkolnym 2017/2018
 Zarządzenie Nr 23_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-24 11:06:19.
Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 marca 2017 r. w sprawie harmonogramu
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych
szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Pysznica, w roku szkolnym
2017/2018
 Zarządzenie Nr 24_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-24 11:07:01.
Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia celów i
zadań dla jednostek organizacyjnych
 Zarządzenie Nr 25_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-24 11:20:29.
Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2017
 Zarządzenie Nr 26_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-24 13:21:52.
Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia
organowi stanowiącemu, rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za rok 2016
 Zarządzenie Nr 27_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-28 14:10:07 | Data modyfikacji: 2017-03-31 13:46:25.
Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
 Zarządzenie Nr 28_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-28 14:11:25.
Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia
rejestru/arkusza ryzyka dla celów i zadań
jednostek organizacyjnych Gminy Pysznica na rok
2017 i rok szkolny 2017/2018
 Zarządzenie Nr 29_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-30 14:50:51.
Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2017
 Zarządzenie Nr 30_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:35:55.
Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i
zakłady kształcenia nauczycieli oraz
specjalności i form kształcenia, na które może
być przyznawane dofinansowanie
 Zarządzenie Nr 31_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:36:52.
Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
 Zarządzenie Nr 32_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:39:36.
Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
 Zarządzenie Nr 33_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:46:42.
Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2017
 Zarządzenie Nr 34_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-11 08:19:38.
Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży
samochodu pożarniczego Żuk
 Zarządzenie Nr 35_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-13 11:01:10.
Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania
Komisji Oceniającej oraz określenia Regulaminu
Pracy Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 36_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-20 10:48:37.
Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 37_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-24 14:53:45.
Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 38_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-24 14:57:27.
Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację
zadania publicznego z zakresu działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
 Zarządzenie Nr 39_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-26 12:19:37.
Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2017
 Zarządzenie Nr 40_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-04 14:17:12.
Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przedstawienia
organowi stanowiącemu rocznego sprawozdania
finansowego gminy
 Zarządzenie Nr 41_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-04 14:20:27 | Data modyfikacji: 2017-05-04 15:03:05.
Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 42_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-12 11:22:04.
Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 43_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-12 11:34:38.
Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przygotowania i
przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu
wykrywania i alarmowania w ramach Wojewódzkiego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk. „WISŁA
2017” na terenie Gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 44_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-19 09:46:33.
Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2017
 Zarządzenie Nr 45_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-29 11:30:07.
Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przygotowania i
przeprowadzenia ćwiczenia obronnego Gminy
Pysznica nt. „Zgrywanie gminnego systemu
kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie
realizacji zadań operacyjnych w sytuacji
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa –
PYSZNICA -2017”
 Zarządzenie Nr 46_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-09 09:57:17.
Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 47_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-09 09:58:58.
Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2017
 Zarządzenie Nr 48_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-21 14:50:12.
Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie określenia
zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego za
rok 2016
 Zarządzenie Nr 49_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-27 11:55:15.
Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia
wniesionych uwag do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonegow sąsiedztwieulic Szubargi,
Folwarcznej i Ziarny w obrębie ewidencyjnym
Pysznica, gmina Pysznica – Etap I
 Zarządzenie Nr 50_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-05 14:45:49.
Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2017
 Zarządzenie Nr 51_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 09:46:57.
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji
odbioru inwestycji
 Zarządzenie Nr 52_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 10:59:01.
Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji
odbioru inwestycji
 Zarządzenie Nr 53_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 11:00:10.
Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie Komisji
Egzaminacyjnych dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego sięo awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarządzenie Nr 54_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 11:02:42 | Data modyfikacji: 2017-07-13 11:28:20.
Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 55_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-21 13:33:26 | Data modyfikacji: 2017-07-31 12:58:00.
Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2017
 Zarządzenie Nr 56_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-31 12:55:18.
Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie nr
27/2016 Wójta Gminy Pysznica z dnia 31 marca 2016
r. w sprawie upoważnienia Pani Doroty
Drzymała– starszego inspektora ds. świadczeń
rodzinnych w Dziale Świadczeń Rodzinnych w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy do
prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń
wychowawczych, z wyłączeniem wydawania w tych
sprawach decyzji administracyjnych
 Zarządzenie Nr 57_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-31 13:01:11 | Data modyfikacji: 2017-07-31 13:02:49.
Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr
28/2016 Wójta Gminy Pysznica z dnia 31 marca 2016
r. w sprawie upoważnienia Pani Iwony Szot –
inspektora ds. świadczeń rodzinnych w Dziale
Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Pysznicy do prowadzenia
postępowańw sprawach świadczeń wychowawczych,
z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji
administracyjnych
 Zarządzenie Nr 58_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-03 09:21:07 | Data modyfikacji: 2017-08-03 09:28:34.
Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr
29/2016 Wójta Gminy Pysznica z dnia 31 marca 2016
r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Szoja
– pomocy administracyjnej w Dziale Świadczeń
Wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Pysznicy do prowadzenia postępowań w sprawach
świadczeń wychowawczych, z wyłączeniem
wydawania w tych sprawach decyzji
administracyjnych
 Zarządzenie Nr 59_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-03 09:25:51 | Data modyfikacji: 2017-08-03 09:43:56.
Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie
Nr 30/2016 Wójta Gminy Pysznica z dnia 31 marca
2016 r. w sprawie upoważnienia Pani Pauliny
Sondej – Pomocy administracyjnej w Dziale
Świadczeń Wychowawczych w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Pysznicy do prowadzenia postępowań
w sprawach świadczeń wychowawczych, z
wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji
administracyjnych
 Zarządzenie Nr 60_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-03 09:29:07.
Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr
4/2017 Wójta Gminy Pysznica z dnia 23 stycznia
2017 r. w sprawie upoważnienia Pani Doroty
Drzymała– starszego inspektora ds. świadczeń
rodzinnych w Dziale Świadczeń Rodzinnych w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy do
prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowych
świadczeń,o których mowa w ustawie o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,z
wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji
administracyjnych
 Zarządzenie Nr 61_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-03 09:32:50.
Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia do
prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń
rodzinnych, z wyłączeniem wydawania w tych
sprawach decyzji
 Zarządzenie Nr 62_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-03 09:45:50.
Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia do
prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowych
świadczeń, o których mowa w ustawie o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,w tym
do wydawania w tych sprawach decyzji
administracyjnych
 Zarządzenie Nr 63_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-03 09:49:06.
Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia do
realizacji niektórych zadań wynikających z
ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny
 Zarządzenie Nr 64_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-03 09:50:28.
Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr
63/2016 Wójta Gminy Pysznica z dnia 11 lipca 2016
r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia
postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a
także do wydawania w tych sprawach decyzji
 Zarządzenie Nr 65_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-03 09:51:49.
Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr
64/2016 Wójta Gminy Pysznica z dnia 11 lipca 2016
r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia
postępowań w sprawach świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, a także do wydawania w tych
sprawach decyzji
 Zarządzenie Nr 66_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-03 10:34:55.
Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr
65/2016 Wójta Gminy Pysznica z dnia 11 lipca 2016
r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji
administracyjnych w indywidualnych sprawach z
zakresu pomocy społecznej należących do
właściwości gminy
 Zarządzenie Nr 67_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-03 10:38:10.
Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr
66/2016 Wójta Gminy Pysznica z dnia 11 lipca 2016
r. w sprawie upoważnienia do podejmowania
działań wobec dłużników alimentacyjnych,
przeprowadzenia postępowania i wydawania w tych
sprawach decyzji oraz do przekazywania do biura
informacji gospodarczej informacji gospodarczej o
zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego
 Zarządzenie Nr 68_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-03 10:47:36.
Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr
67/2016 Wójta Gminy Pysznica z dnia 11 lipca 2016
r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia
postępowań w sprawach z zakresu wspierania
rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji
 Zarządzenie Nr 69_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-03 11:22:16.
Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr
68/2016 Wójta Gminy Pysznica z dnia 11 lipca 2016
r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia
postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunów,
w tym do wydawania decyzji administracyjnych
 Zarządzenie Nr 70_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-03 11:24:01.
Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr
69/2016 Wójta Gminy Pysznica z dnia 11 lipca 2016
r. w sprawie upoważnienia do realizacji zadań
wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
 Zarządzenie Nr 71_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-03 11:30:36.
Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr
70/2016 Wójta Gminy Pysznica z dnia 11 lipca 2016
r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia
postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych,
a także do wydawania w tych sprawach decyzji
administracyjnych
 Zarządzenie Nr 72_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-03 11:35:41.
Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2017
 Zarządzenie Nr 73_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-08 14:30:38.
Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie
powołaniaKomisji Przetargowej dla
rozstrzygnięcia postępowaniao udzielenie
zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 74_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-08 14:32:11.
Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2017
 Zarządzenie Nr 75_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-29 08:53:34.
Zarządzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie przedłożenia
informacji z wykonania budżetu o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu
realizacji przedsięwzięć oraz wykonania planu
finnsowego samorządowych instytucji kultury za I
półrocze 2017 r.
 Zarządzenie Nr 76_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-29 13:31:02 | Data modyfikacji: 2017-08-29 14:32:42.
Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2017
 Zarządzenie Nr 77_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-01 14:50:48.
Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 78_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-01 14:52:20.
Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 września 2017 r. w sprawie upoważnienia
do prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków
dla opiekuna, z wyłączeniem wydawania w tych
sprawach decyzji
 Zarządzenie Nr 79_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-12 12:17:08.
Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 września 2017 r. zmieniające zarządzenie
Nr 24/2004 Wójta Gminy Pysznica z dnia 30
kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach
z zakresu pomocy społecznej należących do
właściwości gminy
 Zarządzenie Nr 80_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-12 12:18:43.
Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 września 2017 r. zmieniające zarządzenie
Nr 6/2006 Wójta Gminy Pysznica z dnia 7 lutego
2006 r. w sprawie upoważnienia Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 81_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-12 12:20:27.
Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 września 2017 r. zmieniające zarządzenie
Nr 44/2008 Wójta Gminy Pysznica z dnia 8 sierpnia
2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 82_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-12 12:21:53.
Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 września 2017 r. zmieniające zarządzenie
Nr 48/2010 Wójta Gminy Pysznica z dnia 17 czerwca
2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy do
podejmowania działań wobec dłużników
alimentacyjnych, postępowania i wydawania w tych
sprawach decyzji oraz do przekazywania do biura
informacji gospodarczej informacji gospodarczej o
zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego
 Zarządzenie Nr 83_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-12 12:25:10.
Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 września 2017 r. zmieniające zarządzenie
Nr 15/2012 Wójta Gminy Pysznica z dnia 19 marca
2012 r. w sprawie upoważnienia Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy do
prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu
wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach
decyzji
 Zarządzenie Nr 84_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-12 12:28:04.
Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 września 2017 r. zmieniające zarządzenie
Nr 24/2014 Wójta Gminy Pysznica z dnia 1 kwietnia
2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy do
wydawania decyzji administracyjnych w sprawach
dodatku mieszkaniowego
 Zarządzenie Nr 85_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-12 12:29:02.
Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 września 2017 r. zmieniające zarządzenie
Nr 9/2015 Wójta Gminy Pysznica z dnia 11 lutego
2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy do
realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie
Dużej Rodziny
 Zarządzenie Nr 86_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-12 12:30:11.
Zarządzenie Nr 87/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 września 2017 r. zmieniające zarządzenie
Nr 13A/2016 Wójta Gminy Pysznica z dnia 22 lutego
2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki
organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z
zakresu świadczenia wychowawczego oraz
upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pysznicy do prowadzenia
postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych,
a także do wydawania w tych sprawach decyzji
administracyjnych
 Zarządzenie Nr 87_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-12 12:31:39.
Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 września 2017 r. zmieniające zarządzenie
Nr 2/2017 Wójta Gminy Pysznica z dnia 11 stycznia
2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy do
prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowych
świadczeń, o których mowa w ustawie o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,a
także do wydawania w tych sprawach decyzji
 Zarządzenie Nr 88_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-12 12:32:57.
Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 września 2017 r. zmieniające zarządzenie
Nr 45/2014 Wójta Gminy Pysznica z dnia 20 maja
2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy do
prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków
dla opiekunów, w tym do wydawania decyzji
administracyjnych
 Zarządzenie Nr 89_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-12 12:34:34.
Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2017
 Zarządzenie Nr 90_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-14 09:56:16.
Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 września 2017 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i
wysokości strat poniesionych na terenie gminy
Pysznica w gospodarstwach rolnych w których
wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki
wiosenne
 Zarządzenie Nr 91_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-14 09:57:58 | Data modyfikacji: 2017-09-14 10:00:05.
Zarządzenie Nr 92/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 września 2017 r. w sprawie ustalenia dnia
wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w
Pysznicy zamian za dzień świąteczny
przypadający 11 listopada 2017 r.
 Zarządzenie Nr 92_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-14 10:03:36.
Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 września 2017 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 93_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-14 10:19:05.
Zarządzenie Nr 94/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 15 września 2017 r. zmieniające Regulamin
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w
Urzędzie Gminy w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 94_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-19 13:45:03.
Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2017
 Zarządzenie Nr 95_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-28 15:01:12.
Zarządzenie Nr 96/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 września 2017 r. w sprawie nadania
regulaminu pracy komisji socjalnej
 Zarządzenie Nr 96_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-28 15:01:49.
Zarządzenie Nr 97/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2017
 Zarządzenie Nr 97_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-09 13:57:17.
Zarządzenie Nr 98/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 września 2017 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 98_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-09 14:01:38.
Zarządzenie Nr 99/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 września 2017 r. w sprawie opracowania
materiałów planistycznych do projektu budżetu
gminy na rok 2018
 Zarządzenie Nr 99_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-10 14:24:45.
Zarządzenie Nr 100/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2017
 Zarządzenie Nr 100_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-10 14:26:21.
Zarządzenie Nr 101/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2017
 Zarządzenie Nr 101_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 13:59:13.
Zarządzenie Nr 102/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2017
 Zarządzenie Nr 102_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-24 10:25:56.
Zarządzenie Nr 103/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 października 2017 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i
wysokości strat poniesionych na terenie gminy
Pysznica w gospodarstwach rolnych w których
wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne
zjawiska atmosferyczne
 Zarządzenie Nr 103_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-24 10:30:45.
Zarządzenie Nr 104/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 24 października 2017 r. w sprawie powołania
komisji odbioru inwestycji
 Zarządzenie Nr 104_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-24 10:31:38.
Zarządzenie Nr 105/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2017
 Zarządzenie Nr 105_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-06 12:53:00 | Data modyfikacji: 2017-11-06 12:57:49.
Zarządzenie Nr 106/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 października 2017 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 106_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-06 13:01:43.
Zarządzenie Nr 107/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 107_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-13 12:46:02.
Zarządzenie Nr 108/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2017
 Zarządzenie Nr 108_2017_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-13 12:48:01 | Data modyfikacji: 2017-11-15 09:15:30.
Zarządzenie Nr 109/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia
Radzie Gminy projektu uchwały budżetowej na rok
2018
 Zarządzenie Nr 109_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-29 13:57:58 | Data modyfikacji: 2017-11-29 14:02:50.
Zarządzenie Nr 110/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia
Radzie Gminy projektu uchwały Wieloletniej
Prognozy Finasowej Gminy Pysznica
 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-29 14:06:08.
Zarządzenie Nr 111/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 111_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-29 14:07:54.
Zarządzenie Nr 112/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 listopada 2017 r. zmieniające uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy
Pysznica
 Zarządzenie Nr 112_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-29 14:09:29.
Zarządzenie Nr 113/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 113_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-29 14:11:00.
Zarządzenie Nr 114/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 114_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-29 14:17:29.
Zarządzenie Nr 115/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powołania
komisji odbioru inwestycji
 Zarządzenie Nr 115_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-29 14:18:51.
Zarządzenie Nr 116/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji składników
majątkowych
 Zarządzenie Nr 116_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-04 12:39:00 | Data modyfikacji: 2017-12-04 12:40:37.
Zarządzenie Nr 117/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2017
 Zarządzenie Nr 117_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-04 12:41:34 | Data modyfikacji: 2017-12-08 09:31:12.
Zarządzenie Nr 118/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 118_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-04 12:43:26 | Data modyfikacji: 2017-12-04 14:49:25.
Zarządzenie Nr 119/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2017
 Zarządzenie Nr 119_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-08 09:32:00.
Zarządzenie Nr 120/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2017
 Zarządzenie Nr 120_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-08 09:35:29.
Zarządzenie Nr 121/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2017
 Zarządzenie Nr 121_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-28 12:26:48.
Zarządzenie Nr 122/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie powołania
komisji odbioru inwestycji
 Zarządzenie Nr 122_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-28 12:28:49.
Zarządzenie Nr 123/2017 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2017
 Zarządzenie Nr 123_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-02 11:41:13.
Data wprowadzenia: 2018-01-02 11:41:13
Opublikowane przez: Admin