Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr OR.V.271.3.2022 o
nazwie:„„Dostawa sprzętu komputerowego w
ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina””
 OR.V.271.3.3.2022 Informacja o złożonych ofertach.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-11-10 15:03:37.
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr OR.V.271.2.2022 o nazwie:
„„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach
realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”
 OR.V.271.2.4.2022 Informacja o złożonych ofertach.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-10-31 13:22:33.
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr RI.III.271.19.2022 o nazwie:
„Modernizacja stadionu sportowego w Pysznicy –
przebudowa boiska piłkarskiego, budowa kompleksu
lekkoatletycznego”

 


 

 RI.III.271.19.4.2022 Informacja o złożonych ofertach.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-10-06 15:35:12.
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego o wartości
zamówienia przekraczającej próg unijny o jakich
stanowi art. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych; znak RI.III.271.16.2022 o nazwie:
„Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy
Pysznica w 2022 roku”
 RI.III.271.16.4.2022 Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-10-06 15:03:04.
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr RI.III.271.18.2022 o nazwie:
„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa ze zmianą
sposobu użytkowania części pomieszczeń na sale
zajęć specjalistycznych w budynku Publicznej
Szkoły Podstawowej w Jastkowicach wraz z
zagospodarowaniem terenu”
 RI.III.271.18.3.2022 Informacja o złożonych ofertach.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-09-29 12:33:26.
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr RI.III.271.17.2022 o nazwie:
„Część I: Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej
101238R w Pysznicy od km 0 + 000 do km 0+670.
Zadanie 2: Przebudowa drogi wewnętrznej w
Pysznicy: dz. nr ewid. 1200, 1201/1, 1201/12,
1201/11, 1271 od km 0 + 000 do km 0 +596 i od km 0
+ 000 do km 0 +209. Część II: Przebudowa drogi
wewnętrznej w Pysznicy; dz. nr ewid. 3287, 3286,
3208, 3207/1, 3285 od km 0 + 000 do km 0 + 681 w
systemie "zaprojektuj i wybuduj”.
 RI.III.271.17.3.2022 Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Data wprowadzenia: 2022-09-26 17:15:55 | Data modyfikacji: 2022-09-26 17:17:00.
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr RI.III.271.14.2022 o nazwie:
„Budowa żłobko – przedszkola w miejscowości
Pysznica”
 RI.III.271.14.5.2022 Informacja o złożonych ofertach.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-09-12 13:47:50.
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr RI.III.271.15.2022 o nazwie:
Część I: Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej
101238R w Pysznicy od km 0 + 000 do km 0+670.
Zadanie 2: Przebudowa drogi wewnętrznej w
Pysznicy: dz. nr ewid. 1200, 1201/1, 1201/12,
1201/11, 1271 od km 0 + 000 do km 0 +596 i od km 0
+ 000 do km 0 +209. Część II: Przebudowa drogi
wewnętrznej w Pysznicy; dz. nr ewid. 3287, 3286,
3208, 3207/1, 3285 od km 0 + 000 do km 0 + 681 w
systemie "zaprojektuj i wybuduj”
 RI.III.271.15.3.2022 Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-09-07 12:27:13.
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr RI.III.271.13.2022 o nazwie:
„Budowa żłobko – przedszkola w miejscowości
Pysznica”
 RI.III.271.13.7.2022 Informacja o złożonych ofertach.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Łukasz Mizera | Data wprowadzenia: 2022-08-10 14:26:13.
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr RI.III.271.12.2022 pn.:
„Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w
Jastkowicach na dz. 2314, 2316”
 RI.II.271.12.4.2022 Informacja o złożonych ofertach.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-07-22 15:31:09.
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr RI.III.271.11.2022 pn.:
Modernizacja stadionu sportowego w Pysznicy –
przebudowa boiska piłkarskiego, budowa kompleksu
lekkoatletycznego”
 RI.III.271.11.2.2022 Informacja o złożonych ofertach.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-07-14 12:31:46.
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr RI.II.271.10.2022 pn. „Przebudowa
oczyszczalni ścieków i przebudowa stacji
uzdatniania wody w zakresie: wymiana urządzeń w
oczyszczalni, budowa nowego reaktora o
przepustowości 500m³/d, rozbudowa systemu
sterowania pracą oczyszczalni, przebudowa węzła
zagospodarowania odpadami z oczyszczalni,
rozbudowa stacji ujęcia wody o wykonanie 3 studni
o wydajności 40m³/h każda, rozbudowa hali
filtrów, rozbudowa systemu uzdatniana wody i
sterowania SUW; budowa farmy fotowoltaicznej.”
 RI.II.271.10.4.2022. informacja o złożonych ofetach.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Łukasz Mizera | Data wprowadzenia: 2022-06-30 11:52:54.
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr RI.III.271.9.2022 pn.:
"Modernizacja stadionu sportowego w Pysznicy –
budowa budynku socjalnego wraz z wyposażeniem –
etap I”
 RI.III.271.9.3.2022 Informacja o złożonych ofertach.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-06-22 16:59:37.
nformacja o złożonych ofertach w postępowaniu o
udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr RI.III.271.8.2022 pn.:
Modernizacja stadionu sportowego w Pysznicy –
przebudowa boiska piłkarskiego, budowa kompleksu
lekkoatletycznego”
 RI.III.271.8.3.2022 Informacja o złożonych ofertach.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-06-22 16:58:38.
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr RI.III.271.7.2022 pn.:
„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa ze zmianą
sposobu użytkowania części pomieszczeń na sale
zajęć specjalistycznych w budynku Publicznej
Szkoły Podstawowej w Jastkowicach wraz z
zagospodarowaniem terenu”
 RI.III.271.7.3.2022 Informacja o złożonych ofertach.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-06-10 14:16:17.
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr RI.III.271.6.2022 pn.: Przebudowa
urządzeń i sieci elektroenergetycznych
związanych z realizacją inwestycji: Modernizacja
stadionu sportowego w Pysznicy – przebudowa
boiska piłkarskiego, budowa kompleksu
lekkoatletycznego oraz budynku zaplecza socjalnego
w systemie "zaprojektuj i wybuduj”.
 RI.III.271.6.2.2022 Informacja o złożonych ofertach.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-06-01 12:10:08.
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr RI.III.271.3.2022
pn.:„Modernizacja stadionu sportowego w Pysznicy
– przebudowa boiska piłkarskiego, budowa
kompleksu lekkoatletycznego oraz budynku zaplecza
socjalnego”
 RI.III.271.3.6.2022 Informacja o złożonych ofertach.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-03-30 13:42:40.
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr RI.III.271.5.2022 pn.: Część I:
Przebudowa dróg wewnętrznych. Część II:
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w obrębie Jastkowice dz. nr ewid. 3681/2
 RI.III.271.5.2.2022 Informacja o złożonych ofertach.pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-03-29 13:02:07.
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr RI.III.271.4.2022 pn. „Budowa
świetlicy wiejskiej w miejscowości Chłopska
Wola - etap II"
 RI.III.271.4.3.2022 Informacja o złożonych ofertach.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-03-25 19:08:39.
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr RI.III.271.2.2022 pn. „Bieżące
utrzymanie nawierzchni nietrwałych na drogach
stanowiących własność Gminy Pysznica w roku
2022”
 RI.III.271.2.2.2022 Informacja o złożonych ofertach.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-03-01 13:16:58.
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr RI.II.271.1.2022 pn. "Dobudowa
oświetleń ulicznych na terenie gminy Pysznica"
 RI.II.271.1.2.2022 Informacja o złożonych ofertach.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Łukasz Mizera | Data wprowadzenia: 2022-02-25 13:07:53.
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr RI.II.271.2.2021 pn."Świadczenie
usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w
Pysznicy"
 Informacja o złożonych ofertach 3_2021_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2021-12-22 17:02:44.
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr RI.II.271.1.2021 pn. "Dobudowa
oświetleń ulicznych na terenie Gminy Pysznica"
 RI.II.271.1.2.2021 Informacja o złożonych ofertach.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Łukasz Mizera | Data wprowadzenia: 2021-12-10 14:41:15 | Data modyfikacji: 2021-12-10 14:44:10.
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr RI.II.271.2.2021 pn.: "Odbiór i
transport odpadów komunalnych z nieruchomości na
których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy
Pysznica w roku 2022"
 RI.II.271.2.1.2021 Informacja o złożonych ofertach_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2021-12-07 12:37:47 | Data modyfikacji: 2021-12-07 13:34:38.
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr RI.III.271.16.2021 pn.:
"„Wykonanie robót rozbiórkowych związanych z
realizacją inwestycji: Modernizacja stadionu
sportowego w Pysznicy – przebudowa boiska
piłkarskiego, budowa kompleksu lekkoatletycznego
oraz budynku zaplecza socjalnego”
 RI.III.271.16.3.2021 Informacja o złożonych ofertach.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-11-15 14:42:28.
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr RI.III.271.15.2021 pn.: "Budowa i
modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w obrębie Jastkowice na dz. nr ewid. 3922, 3925."
 RI.III.271.15.2.2021 Informacja o złożonych ofertach-1.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-11-04 14:37:49.
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr RI.III.271.14.2021 pn.:
„Udzielenie kredytu długoterminowego dla gminy
Pysznica w 2021 roku”
 RI.III.271.14.3.2021 Informacja o złożonych ofertach.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-10-19 12:50:40.
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr RI.III.271.13.2021 pn.: "Budowa i
modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w obrębie Jastkowice na dz. nr ewid. 3922, 3925."
 RI.III.271.13.2.2021 Informacja o złożonych ofertach.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-10-19 12:49:20.
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr RI.III.271.9 .2021 pn.: „Budowa
świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.
131 położonej w miejscowości Chłopska Wola,
gmina Pysznica – etap 1”
 RI.III.271.9.2.2021 Informacja o złożonych ofertach.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-10-15 11:30:33.
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr RI.III.271.12.2021 pn.: Część
I: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w obrębie Jastkowice na dz. nr
ewid. 3922, 3925. Część II: Przebudowa dróg
wew. na terenie Gminy Pysznica w miejscowościach:
Brandwica, Krzaki i Jastkowice.
 RI.III.271.12.2.2021 Informacja o złożonych ofertach.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-09-29 14:51:27.
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr RI.III.271.11.2021 pn.: „Budowa
parkingu w miejscowości Pysznica - dz. nr ewid.
661”
 RI.III.271.11.2.2021 Informacja o złożonych ofertach.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-09-22 12:42:34.
20210806_Informacja z otwarcia ofert w
postępowaniu przetargowym znak: OSP.1.2021 pn.
„Zakup średniego samochodu ratowniczo
gaśniczego dla OSP Studzieniec”
 20210806_informacja z otwarcia ofert OSP Studzieniec.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-08-06 13:57:55.
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z
możliwością negocjacji nr RI.III.271.10.2021
pn.: „Termomodernizacja budynku
remizo-świetlicy w Kłyżowie oraz utworzenie i
wyposażenie Klubu Senior+ w Kłyżowie”
 RI.III.271.10.2.2021 Informacja o złożonych ofertach.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Łukasz Mizera | Data wprowadzenia: 2021-08-02 13:50:05.
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr RI.III.271.8.2021 pn.:
„Przebudowa części budynku wraz ze zmianą
sposobu użytkowania części korytarza na sale
wyciszeń w budynku Szkoły Podstawowej w
Pysznicy"
 RI.III.271.8.2.2021 Informacja o złożonych ofertach.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-07-13 10:17:56.
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr ZGK.271.1.2021 pn.: „Budowa
odcinka sieci wodociągowej dn 200mm o długości
około 1200 mb wraz z komorą redukcyjno –
pomiarową.”
 ZGK.271.1.2021 Informacja o złożonych ofertach.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-07-07 11:24:43.
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr RI.III.271.7.2021 o nazwie:
„„Remont drogi gminnej 101200R w Jastkowicach
(odcinek Ludian - Lipowiec - Kochany - Dębowiec)
od km 0+000 do km 10+078”
 RI.III.271.7.2.2021 Informacja o złożonych ofertach.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-06-30 14:31:57.
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr RI.III.271.6.2021 o nazwie:
„Poprawa funkcjonalności infrastruktury
instytucji kultury w Jastkowicach”
 RI.III.271.6.2.2021 Informacja o złożonych ofertach.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-06-14 08:33:48.
NFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH Informacja o
złożonych ofertach w postępowaniu o udzielenie
zamówienia klasycznego w trybie podstawowym nr
RI.III.271.5.2021 o nazwie: „Remont drogi
gminnej 101200R w Jastkowicach (odcinek Ludian -
Lipowiec - Kochany - Dębowiec) od km 0+000 do km
10+078”
 RI.III.271.5.2.2021 Informacja o złożonych ofertach.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-05-21 13:29:13.
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr RI.III.271.4.2021 o nazwie:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Kłyżów – etap III”
 RI.III.271.4.5.2021 Informacja o złożonych ofertach.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-04-08 14:32:39.
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr RI.III.271.3.2021 o nazwie:
„Przebudowa drogi w Pysznicy ul. Sportowa
(budowa 23 miejsc postojowych, odwodnienie)”
 RI.III.271.3.2.2021 Informacja o złożonych ofertach.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-04-06 14:42:52.
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o
udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr RI.III.271.2.2021 o nazwie:
„Bieżące utrzymanie nawierzchni nietrwałych
na drogach stanowiących własność Gminy
Pysznica w 2021 roku”
 RI.III.271.2.2021 Informacja o złożonych ofertach.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-03-23 13:58:37.
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o
udzielenie zamówienia klasycznego w trybie
podstawowym nr RI.III.271.1.2021 o nazwie:
Część I: Przebudowa drogi gminnej 101211R w
Jastkowicach od km 0+000 do km 0+415 oraz
przebudowa drogi wewnętrznej w Jastkowicach dz.
nr ewid. 3256 od km 0+000 do km 1+351 w systemie
"zaprojektuj i wybuduj”. Część II: Zadanie
1. Przebudowa drogi gminnej nr 101218R - budowa
chodnika w m-ci Pysznica ul. Podborek dz. nr
ewid,656/1 , 470 Zadanie 2. Przebudowa drogi
gminnej nr 101218R - budowa chodnika w m-ci
Pysznica ul. Podborek dz. nr ewid. 430, 251
Zadanie 3. Przebudowa drogi gminnej nr 101227R
-budowa chodnika w m-ci Pysznica ul. Kręta dz.
nrewid. 3090 Część III: Zadanie1.
Przebudowadrogi wewnętrznej w m. Pysznica dz. nr
ewid. 4764 oraz remont zjazdu, długość 310 mb.
Zadanie 3. Przebudowa drogi wewnętrznej w m.
Pysznica dz. nr ewid. 703/5, 710/2, 711/2, 715/3,
719/8, 728/2, 729/2, 730/2, 734/1, długość 215
mb. Zadanie 4. Przebudowa drogi wewnętrznej w m.
Pysznica dz. nr ewid. 31 oraz remont zjazdu,
długość 331 mb. Zadanie 5. Przebudowa drogi
wewnętrznej w m. Pysznica dz. nr ewid. 3061/5,
długość 201 mb. Zadanie 6. Przebudowa drogi
wewnętrznej w m. Pysznica i Jastkowice dz. nr
ewid. 1048, 3307, długość 107 mb. Zadanie 7.
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Jastkowice dz.
nr ewid. 3232,3234, długość 396 mb. Zadanie 8.
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Jastkowice dz.
nr ewid. 3222 oraz remont zjazdu, długość 181
mb. Zadanie 10. Przebudowa drogi wewnętrznej w m.
Bąków dz. nr ewid. 639, długość ok. 59 mb.
 RI.III.271.1.2021 Informacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-02-18 15:08:24.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.II.271.19.2020 pn.:" Odbiór
i transport odpadów komunalnych z nieruchomości
na których zamieszkują mieszkańcy z terenu
Gminy Pysznica w roku 2021"
 informacja o złożonych ofertach 19_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Łukasz Mizera | Data wprowadzenia: 2020-12-21 14:27:09 | Data modyfikacji: 2020-12-21 14:33:47.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.II.271.17.2020 pn.: "Budowa
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pysznica"
 informacja o złożonych ofertach 17_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Łukasz Mizera | Data wprowadzenia: 2020-12-04 13:30:31 | Data modyfikacji: 2020-12-21 14:34:14.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.III.271.18.2020 pn.:
„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i
świadczenie usług dystrybucji do urządzeń i
obiektów Gminy Pysznica w 2021 roku”
 Informacja o złożonych ofertach 18_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2020-12-03 13:49:29.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.III.271.16.2020 pn.:
Część I: Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Kłyżów – etap II Część II:
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu
Słotwiny”
 Informacja o złożonych ofertach 16_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2020-11-10 16:03:06.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.III.271.15.2020 pn.:
"Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
Pysznica"
 RI.III.271.15.2.2020 Informacja o złożonych ofertach.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2020-11-09 08:04:22 | Data modyfikacji: 2020-11-09 09:01:21.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.III.271.14.2020 pn.:
Część I: Zadanie 1: Przebudowa drogi
wewnętrznej w miejscowości Jastkowice dz. nr
ewid. 3237, 805/4 Zadanie 2: Remont drogi gminnej
nr 10216R w miejscowości Pysznica, ul. Jedności
Narodowej Część II: Zadanie 1. Przebudowa drogi
gminnej nr 101218R - budowa chodnika w
miejscowości Pysznica ul. Podborek dz. nr ewid.
656/1, 470 Zadanie 2. Przebudowa drogi gminnej nr
101218R - budowa chodnika w miejscowości Pysznica
ul. Podborek dz. nr ewid. 430, 251 Zadanie 3.
Przebudowa drogi gminnej nr 101227R - budowa
chodnika w miejscowości Pysznica ul. Kręta dz.
nr ewid. 3090
 RI.III.271.14.2.2020 Informacja o ofertach.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2020-11-04 15:59:47.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.III.271.13.2020 pn.:
„Udzielenie kredytu długoterminowego dla gminy
Pysznica w 2020 roku”
 Informacja o złożonych ofertach 13_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2020-10-15 13:29:28.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.III.271.12.2020 pn.:
„Remont budynku przy ul. Wolności 277 w
Pysznicy”
 Informacja o złożonych ofertach 12_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosłąw Iiwan | Data wprowadzenia: 2020-09-11 14:21:44.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.II.271.11.2020 pn.:
„Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości
na których zamieszkują mieszkańcy z terenu
Gminy Pysznica w roku 2020”
 informacja o złozonych ofertach 11_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Łukasz Mizera | Data wprowadzenia: 2020-08-10 16:48:14.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.III.271.10.2020 pn.:
Część I: Przebudowa drogi transportu rolnego w
miejscowości Jastkowice, dz. nr ew. 3270/1
Część II: Remonty dróg transportu rolnego w
famach funduszu sołeckiego: Zadanie 1: Sołectwo
Jastkowice, dz. nr ewid. 3267. Zadanie 2:
Sołectwo Kłyżów, dz. nr ewid. 1400/3. Zadanie
3: Sołectwo Olszowiec, dz. nr ewid. 4961. Zadanie
4: Sołectwo Pysznica, dz. nr ewid. 4887.
 Informacja o złożonych ofertach 10_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2020-08-10 16:43:35.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.III.271.9.2020 pn.:
„Budowa placów zabaw i siłowni terenowych w
Studzieńcu i Jastkowicach ul. Ruda"
 Informacja o złożonych ofertach 9_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2020-07-23 15:18:42.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.II.271.8.2020
pn.:„Opracowanie Projektu (dokumentacji
projektowej obejmującej projekt budowlany i
budowlano - wykonawczy) dla budowy sieci
kanalizacji sanitarnej z urządzeniami sieciowymi,
odgałęzieniami do działek prywatnych i
zasilaniem energetycznym dla m. Brandwica, Bąków
i Jastkowice ul. Wałowa z ostatecznym pozwoleniem
na budowę”
 informacja o złożonych ofertach 8_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-17 13:46:50.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.III.271.7 .2020 pn.:
"UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY
PYSZNICA"
 Informacja o złożonych ofertach 7_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2020-07-09 14:51:06.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.III.271.6.2020 pn.:
„Przebudowa dróg na terenie gminy Pysznica"
 Informacja o złożonych ofertach 6_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-22 14:03:41.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.III.271.5.2020 pn.:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Kłyżów – etap I, część 2”
 Informacja o złożonych ofertach 5-2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-17 16:17:30.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.III.271.4.2020 pn.:
„Remont dróg gminnych na terenie gminy
Pysznica"
 Informacja o złożonych ofertach 4_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2020-05-14 14:03:22.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.III.271.3.2020 pn.:
„Bieżące utrzymanie nawierzchni nietrwałych
na drogach stanowiących własność gminy
Pysznica w 2020 roku."
 Informacja o złożonych ofertach 3_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-27 15:22:33.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.III.271.2.2020 pn.:
„Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności
publicznej przy ul. Wolności 277 w części
przeznaczonej na działalność Gminnej Biblioteki
Publicznej w Pysznicy”
 Informacja o złożonych ofertach 2_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-10 13:44:57.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.III.271.1.2020 pn.:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Kłyżów – etap I"
 Informacja o złożonych ofertach 1_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-27 15:40:27.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.III.271.15.2019 pn.:
„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i
świadczenie usług dystrybucji do urządzeń i
obiektów Gminy Pysznica w 2020 roku”
 Informacja o złożonych ofertach 15_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-12-19 16:32:47.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.II.271.14.2019 pn.:
„Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości
na których zamieszkują mieszkańcy z terenu
Gminy Pysznica w roku 2020”
 Informacja o złożonych ofertach 14_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-12-13 15:56:15.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.III.271.13.2019 pn.:
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby
wspólnych zamawiających na terenie gminy
Pysznica na rok 2020“
 Informacja o złożonych ofertach 13_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-12-10 13:02:27.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.III.271.12.2019 pn.
„Udzielenie kredytu długoterminowego dla gminy
Pysznica w 2019 roku“
 Informacja o złożonych ofertach 12_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-06 13:01:42.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.III.271.10.2019 pn. "Remont
dróg wewnętrznych na terenie gminy Pysznica"
 Informacja o złożonych ofertach 10_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-16 16:21:47.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.III.271.11.2019 pn.:
„Dostawa i wbudowanie materiałów kamiennych na
potrzeby remontu nawierzchni nietrwałych na
drogach na terenie gminy Pysznica“
 Informacja o złożonych ofertach 11_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-14 15:20:45.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.III.271.9.2019 pn. "Część
I. Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej
w Gminie Pysznica – Przebudowa boisk sportowych
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pysznicy.
Część II. Modernizacja szkolnej infrastruktury
sportowej w Gminie Pysznica – Remont Sali
gimnastycznej wraz z zapleczem Publicznej Szkoły
Podstawowej w Jastkowicach."
 Informacja o złożonych ofertach 9_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-25 14:30:07.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.III.271.8.2019
pn."Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na
terenie gminy Pysznica”
 Informacja o złożonych ofertach 8_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2019-08-02 13:47:59.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.III.271.7.2019 pn.: Część
I. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości
Pysznica, działka nr ewid. 1277/9 od km 0+000 do
km 0+498. Część II. Przebudowa drogi
wewnętrznej w miejscowości Pysznica, ul.
Słotwiny działka nr ewid. 1279/32 od km 0+000 do
km 0+430 oraz przebudowa drogi wewnętrznej w
miejscowości Pysznica, ul. Żwirowa, działki nr
ewid. 2177 i 2527 od km 0+000 do km 0+464 i od km
0+474 do km 0+997. Część III. Przebudowa drogi
gminnej nr 101218R wraz z budową chodnika, ul.
Podborek w miejscowości Pysznica, działka nr
ewid. 430 od km 0+000 do km 0+156 oraz przebudowa
drogi gminnej nr 101220R wraz z budową chodnika,
ul. Zadole w miejscowości Pysznica, działka nr
ewid. 186/1 od km 0+000 do km 0+710
 informacja o złozonych ofertach 7_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-30 15:07:03.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.III.271.6.2019 pn.
"UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY
PYSZNICA”
 Informacja o złożonych ofertach 6_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-17 10:39:37.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.III.271.5.2019 pn."Budowa
otwartych stref aktywności w miejscowościach:
Brandwica, Jastkowice, Krzaki"
 Informacja o złożonych ofertach 5_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-12 08:58:35.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.III.271.4.2019 pn:
"Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w
miejscowości Pysznica"
 Informacja o złożonych ofertach 4_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-01 21:23:34.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.III.271.3.2019 pn."Budowa
otwartych stref aktywności w miejscowościach:
Brandwica, Jastkowice, Krzaki"
 Informacja o złożonych ofertach 3_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-19 15:45:24.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym OSPJ.271.1.2019 na "Dostawę
fabrycznie nowego, średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w
Jastkowicach”
 OSPJ.271.1.2019 Informacja o złożonych ofertach.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-07 13:17:35.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.I.271.2.2019 pn: "Bieżące
utrzymanie nawierzchni nietrwałych na drogach
stanowiących własność gminy Pysznica w 2019
roku"
 Informacja o złożonych ofertach 2_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-25 12:49:43.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.I.271.1.2019 pn: "Bieżące
utrzymanie nawierzchni nietrwałych na drogach
stanowiących własność gminy Pysznica w 2019
roku"
 informacja o zlozonych ofertach 1_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-01 14:35:50.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.I.271.14.2018 pn:" Odbiór
odpadów komunalnych z nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w
roku 2019"
 Informacja o złożonych ofertach 14_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-13 15:03:02 | Data modyfikacji: 2018-12-13 15:03:32.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.I.271.13.2018 pn: "
Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy
Pysznica w 2018 roku"
 Informacja o złożonych ofertach 13_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-23 15:04:11.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.I.271.12.2018 pn:"
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i
świadczenie usług dystrybucji do urządzeń i
obiektów Gminy Pysznica w 2019 roku"
 Informacja o złożonych ofertach 12_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-23 15:02:03.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.I.271.11.2018 pn:" Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w roku 2019"
 Informacja o złożonych ofertach 11_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-19 15:17:40.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu nr
GZOSP-ZP.2.2018 pn. „Szkolne eksperymentowanie w
Gminie Pysznica”, realizowany z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)
współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej
IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia
ogólnego.
 GZOSP-ZP.2.2018 - Informacja o złożonych ofertach.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-15 14:11:39.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.10.2018 pn."Przebudowa drogi
transportu rolnego w m-ci Jastkowice działka nr
ewid. 3291 od km 0+000 do km 0+495" - sprostowanie
omyłki pisarskiej
 informacja o złożonych ofertach 10_2018_ sprostowanie omyłki pisarskiej.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-02 08:59:11.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.10.2018 pn."Przebudowa drogi
transportu rolnego w m-ci Jastkowice działka nr
ewid. 3291 od km 0+000 do km 0+495"
 informacja o złożonych ofertach 10_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-01 12:47:27.
Informacja o złożonych ofertach dotyczących
przetargu nieograniczonego nr RI.I.271.9.2018 o
nazwie: "Przebudowa infrastruktury Centrum
Sportowo-Rekreacyjnego i Kulturalnego w Pysznicy w
zakresie ciągów komunikacyjnych, deptaków,
ścieżki zdrowia."
 Informacja o zlozonych ofertach 9_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-26 15:16:38 | Data modyfikacji: 2018-09-26 15:17:20.
Informacja o złożonych ofertach dotyczących
przetargu nieograniczonego nr RI.I.271.8.2018 o
nazwie: Wykonanie robótbudowlanych w ramach
realizacji zadania pod nazwą „Sportowo,
rekreacyjnie, integracyjnie – zagospodarowanie
przestrzeni publicznej na rzecz jej aktywnego
wykorzystywania”
 Informacja o zlozonych ofertach 8_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-25 14:57:05.
Informacja o złożonych ofertach dotyczących
przetargu nieograniczonego nr RI.I.7011.9.2018 na:
Część I. Remont drogi wewnętrznej w m-ci
Pysznica ul.Sanowa działka nr ewid. 599/4 od km
0+000 do km 0+332 Część II. Remont drogi
wewnętrznej w m-ci Pysznica ul.Błonie działka
nr ewid. 4599/4 od km 0+000 do km 0+582 Część
III. Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci
Chłopska Wola działka nr ewid. 213 od km 0+140
do km 0+190
 Informacja o złożonych ofertach 9_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-24 17:11:21.
Informacja o złożonych ofertach dotyczących
przetargu nieograniczonego nr RI.I.271.7.2018 na:
Część I. Przebudowa drogi transportu rolnego w
m-ci Jastkowice działka nr ewid. 3291 od km 0+000
do km 0+495 Część II. Remont drogi Ludian –
Kochany w m-ci Jastkowice działka nr ewid. 4059/1
od km 3+800 do km 5+000 Część III. Remonty
dróg w ramach Funduszu Sołeckiego: a/Sołectwo
Pysznica: Remont drogi w m-ci Pysznica działka nr
ewid. 208 od km 0+000 do km 0+480 b/Sołectwo
Olszowiec: Remont drogi w m-ci Pysznica na
działkach nr ewid. 2734, 2750 od km 0+000 do km
0+285 c/ Sołectwo Jastkowice: Remont drogi w m-ci
Jastkowice działka nr ewid. 3267 od km 0+000 do
km 0+105
 Informacja o złożonych ofertach 7_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-06 14:47:11 | Data modyfikacji: 2018-08-06 14:47:38.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.I.271.6.2018 pn. "Dostawa
średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego
dla OSP Kłyżów
 Informacja o złożonych ofertach 6_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-06 14:38:39.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
pn."Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do
Przedszkola w Pysznicy w ramach projektu
„Przedszkole Pod Wesołym Słonkiem”,
realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO
WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego."
 GZOSP-ZP.1.2018 - Informacja o złożonych ofertach - 05.07.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-05 12:23:59.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.5.2018 pn. Część I: Przebudowa
dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Pysznica
Część II: Budowa chodnika na drodze gminnej nr
101218R ul. Podborek w m. Pysznica długości 285
mb
 informacja o złożonych ofertach 5_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-23 13:21:54.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.4.2018 na: "Przebudowę dróg gminnych
i wewnętrznych w gminie Pysznica"
 informacja o złożonych ofertach 4_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-27 13:12:38.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.3.2018 na: "Adaptację budynku po
byłej szkole w Brandwicy na przedszkole gminne"
 informacja o złożonych ofertach 3_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-27 14:30:23.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.2.2018 na: "Rozbudowę sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pysznica
– Olszowiec – dalszy etap"
 informacja o złożonych ofertach 2_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-23 12:23:46.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.1.2018 na: "Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2018 roku"
 informacja o złożonych ofertach 1_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-16 11:55:27.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.13.2017 o nazwie: "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w roku 2018"
 Informacja_o_ofertach_13_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-23 13:53:56.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.12.2017 na: "Kompleksowa dostawa
energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji do urządzeń i obiektów Gminy
Pysznica w 2018 roku"
 Informacja o złożonych ofertach 12_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-17 12:12:37.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.11.2017 na: 1. Przebudowa drogi Krzaki
ul. Leśna na dz. nr ewid. 991 km 0+160 - 0+930
(zakres powodziowy) 2. Przebudowa drogi Krzaki ul.
Leśna na dz. nr ewid. 991 km 0+000 - 0+160
(zakres pozostały)
 Informacja o złożonych ofertach 11_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-13 12:32:09.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.10.2017 na: Część I: Przebudowa
dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach:
Pysznica , Jastkowice i Kłyżów Część II:
Remont drogi odc. Ludian – Kochany od km. 0+000
do km 3+800
 Informacja_o_ofertach_10_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-23 08:30:57 | Data modyfikacji: 2017-08-23 08:48:55.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.9.2017 na: 1. Przebudowa drogi
Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269 i 207
w km 0+170 - 1+075 i 0+000 - 0+260 (zakres
powodziowy) 2. Przebudowa drogi
Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269 w km
1+075 -1+105 (zakres pozostały)
 Informacja o złożonych ofertach 9_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-07 12:12:04 | Data modyfikacji: 2017-08-07 13:50:12.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr GZOSP-ZP.1.2017 pn. "Dostawa wyposażenia i
pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Pysznicy w
ramach projektu „Przedszkole marzeń”,
realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO
WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego."
 Informacja o złożonych ofertach GZOSP-ZP.1.2017 .pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-31 12:05:17.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.8.2017 pn. „Rozbudowa i adaptacja
części budynku po byłej szkole w Pysznicy na
potrzeby Domu Kultury w Pysznicy wraz z zakupem
sprzętu i wyposażenia oraz zagospodarowaniem
terenu”
 informacja o złożonych ofertach 8_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-27 09:11:45.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.7.2017 pn. "Przebudowa dróg w gminie
Pysznica" pn. "Przebudowa dróg w gminie Pysznica"
 informacja o złożonych ofertach 7_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-30 10:12:51.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.6.2017 pn. „Budowa pętli i zatok
autobusowych oraz wiat przystankowych w
Kłyżowie, Pysznicy i Brandwicy w ramach
przedsięwzięcia Mobilny MOF Stalowa Wola”
 informacja o złożonych ofertach 6_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-30 10:06:42.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.4.2017 pn. "Budowa i modernizacja
boisk sportowych w gminie Pysznica"
 informacja o złożonych ofertach 4_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-21 08:13:23.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.3.2017 pn. "Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pysznica
– Olszowiec – etap II"
 informacja o złożonych ofertach 3_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-20 11:17:09.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.2.2017 pn."Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2017 roku"
 informacja o złożonych ofertach 2_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-23 12:38:33.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.1.2017 na "Przebudowę dróg w gminie
Pysznica"
 Informacja o złożonych ofertach 1_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-09 11:33:22.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.10.2016 pn.: "Kompleksowa dostawa
energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji do urządzeń i obiektów Gminy
Pysznica w 2017 roku"
 informacja o złożonych ofertach 10_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-12-08 13:12:02.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.9.2016 pn.: "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w roku 2017"
 informacja o złozonych ofertach 9_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-11-10 11:58:15.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.8.2016 na "Przebudowę dróg nw
miejscowości Pysznica"
 Informacja o złożonych ofertach 8_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-09-27 13:03:53.
Data wprowadzenia: 2016-09-27 13:03:53
Opublikowane przez: Admin