Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia nr
RI.III.271.14.2022 o nazwie: „Budowa żłobko
–przedszkola w miejscowości Pysznica”
 RI.III.271.14.9.2022 Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-11-10 15:00:24.
Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia nr
OR.V.271.2.2022 o nazwie: „Dostawa sprzętu
komputerowego w ramach realizacji projektu
„Cyfrowa Gmina”
 OR.V.271.2.5.2022 Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-10-31 14:45:54.
Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia nr
RI.II.271.15.2022 o nazwie: Część I: Zadanie
1: Przebudowa drogi gminnej 101238R w Pysznicy od
km 0 + 000 do km 0+670. Zadanie 2: Przebudowa
drogi wewnętrznej w Pysznicy: dz. nr ewid. 1200,
1201/1, 1201/12, 1201/11, 1271 od km 0 + 000 do km
0 +596 i od km 0 + 000 do km 0 +209. Część II:
Przebudowa drogi wewnętrznej w Pysznicy; dz. nr
ewid. 3287, 3286, 3208, 3207/1, 3285 od km 0 + 000
do km 0 + 681 w systemie "zaprojektuj i
wybuduj”.
 RI.III.271.15.4.2022 Informacja o unieważnieniu.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-09-08 12:55:47.
Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia nr
RI.II.271.11.2022 o nazwie: „Modernizacja
stadionu sportowego w Pysznicy – przebudowa
boiska piłkarskiego, budowa kompleksu
lekkoatletycznego”
 RI.III.271.11.12.2022 Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-08-29 15:56:43.
Ogloszenie o unieważnieniu zamówienia nr
RI.II.271.13.2022 o nazwie: „Budowa żłobko –
przedszkola w miejscowości Pysznica ”
 RI.II.271.13.8.2022 Informacja o_unieważnieniu.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Łukasz Mizera | Data wprowadzenia: 2022-08-10 16:51:38 | Data modyfikacji: 2022-08-10 16:53:31.
Ogloszenie o unieważnieniu zamówienia nr
RI.II.271.10.2022 o nazwie: „Przebudowa gminnej
oczyszczalni ścieków w Jastkowicach na dz. 2314,
2316” w ramach zadania pn.: „Przebudowa
oczyszczalni ścieków i przebudowa stacji
uzdatniania wody w zakresie: wymiana urządzeń w
oczyszczalni, budowa nowego reaktora o
przepustowości 500m³/d, rozbudowa systemu
sterowania pracą oczyszczalni, przebudowa węzła
zagospodarowania odpadami z oczyszczalni,
rozbudowa stacji ujęcia wody o wykonanie 3 studni
o wydajności 40m³/h każda, rozbudowa hali
filtrów, rozbudowa systemu uzdatniana wody i
sterowania SUW; budowa farmy fotowoltaicznej.”
 RI.II.271.10.5.2022 Informacja o unieważnieniu.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Łukasz Mizera | Data wprowadzenia: 2022-07-01 14:37:50 | Data modyfikacji: 2022-07-01 14:38:49.
Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia nr
RI.I.271.8.2022 pn.: „Modernizacja stadionu
sportowego w Pysznicy – przebudowa boiska
piłkarskiego, budowa kompleksu lekkoatletycznego"
 RI.III.271.8.4.2022 Zawiadomienie o unieważnieniu_.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-06-27 15:15:51.
Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia nr
RI.I.271.7.2022 pn.: „Rozbudowa, nadbudowa i
przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania
części pomieszczeń na sale zajęć
specjalistycznych w budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej w Jastkowicach wraz z
zagospodarowaniem terenu”
 RI.III.271.7.4.2022 Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-06-27 15:14:57.
Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia nr
RI.I.271.3.2022 pn.: „Modernizacja stadionu
sportowego w Pysznicy – przebudowa boiska
piłkarskiego, budowa kompleksu lekkoatletycznego
oraz budynku zaplecza socjalnego".
 RI.III.271.3.7.2022 Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-03-31 13:20:06.
Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia nr
RI.I.271.1.2021 pn.: "Dobudowa oświetleń
ulicznych na terenie Gminy Pysznica"
 Ri.II.271.1.3.2021 Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Łukasz Mizera | Data wprowadzenia: 2021-12-10 15:36:00.
Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia nr
RI.III.271.13.2021 pn.: "Budowa i modernizacja
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie
Jastkowice na dz. nr ewid. 3922, 3925."
 RI.III.271.13.3.2021 Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-10-19 14:06:15.
Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia nr
RI.III.271.12.2021 pn.: Część I: Budowa i
modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w obrębie Jastkowice na dz. nr ewid. 3922, 3925.
 RI.III.271.12.3.2021 Zawiadomienie o unieważnieniu części I.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-10-01 14:11:12.
Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia nr
RI.III.271.5.2021 pn.: „Remont drogi gminnej
101200R w Jastkowicach (odcinek Ludian - Lipowiec
- Kochany - Dębowiec) od km 0+000 do km 10+078”
 RI.III.271.5.8.2021_Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-06-10 13:20:20.
Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia nr
RI.III.271.14.2020 pn. Część II: Zadanie 1.
Przebudowa drogi gminnej nr 101218R - budowa
chodnika w miejscowości Pysznica ul. Podborek dz.
nr ewid. 656/1, 470. Zadanie 2. Przebudowa drogi
gminnej nr 101218R - budowa chodnika w
miejscowości Pysznica ul. Podborek dz. nr ewid.
430, 251. Zadanie 3. Przebudowa drogi gminnej nr
101227R - budowa chodnika w miejscowości Pysznica
ul. Kręta dz. nr ewid. 3090.
 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 14_2020 część II.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2020-11-12 16:13:04.
Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia nr
RI.III.271.13.2019 pn. „Zakup energii
elektrycznej na potrzeby wspólnych zamawiających
na terenie gminy Pysznica na rok 2020”
 Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania 13_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-12-11 15:44:21.
Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia nr
RI.III.271.3.2019 pn."Budowa otwartych stref
aktywności w miejscowościach: Brandwica,
Jastkowice, Krzaki"
 Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania 3_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-24 14:27:38.
Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia nr
RI.I.271.1.2019 pn."Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2019 roku"
 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 1_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-04 12:34:00.
Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia nr
RI.I.271.12.2018 pn. "Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica
w roku 2019"
 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 12_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-29 15:13:09.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr
RI.I.271.7.2018 na: Część I. Przebudowa drogi
transportu rolnego w m-ci Jastkowice działka nr
ewid. 3291 od km 0+000 do km 0+495 Część II.
Remont drogi Ludian – Kochany w m-ci Jastkowice
działka nr ewid. 4059/1 od km 3+800 do km 5+000
Część III. Remonty dróg w ramach Funduszu
Sołeckiego: a/ Sołectwo Pysznica: Remont drogi w
m-ci Pysznica działka nr ewid. 208 od km 0+000 do
km 0+480 b/ Sołectwo Olszowiec: Remont drogi w
m-ci Pysznica na działkach nr ewid. 2734, 2750 od
km 0+000 do km 0+285 c/ Sołectwo Jastkowice:
Remont drogi w m-ci Jastkowice działka nr ewid.
3267 od km 0+000 do km 0+105
 Zawiadomienie 271_7_4_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-07 14:19:48.
Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia nr
RI.I.271.4.2018 pn. "Przebudowa dróg gminnych i
wewnętrznych w gminie Pysznica"
 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 4_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-08 11:39:13 | Data modyfikacji: 2018-05-08 11:40:56.
Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia nr
RI.I.271.5.2017 pn. „Budowa pętli i zatok
autobusowych oraz wiat przystankowych w
Kłyżowie, Pysznicy i Brandwicy w ramach
przedsięwzięcia Mobilny MOF Stalowa Wola”
 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 5_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-10 11:39:20.
Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia nr
RI.I.271.2.2016 na "Przebudowa dróg na terenie
gminy Pysznica"

załącznik do zawiadomienia o unieważnieniu postępowania 2_2016.pdf

zawiadomienie o utrzymaniu w mocy decyzji o unieważnieniu postępowania.pdf

 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-05-10 09:52:11.
Data wprowadzenia: 2016-05-10 09:52:11
Opublikowane przez: Admin