Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia
Regulaminu określającego zasady udzielania w
Urzędzie Gminy Pysznica zamówień, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro netto

Zarzadzenie_Nr_2_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-01-14 13:15:45 | Data modyfikacji: 2016-01-14 13:20:43.
Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 1_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-01-21 13:35:11.
Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i
osób
 Zarządzenie Nr 3_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-01-25 14:21:04.
Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu na realizację zadań z
zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej
 Zarządzenie Nr 4_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-01-25 14:26:53.
Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Pysznica,
w roku szkolnym 2016/2017
 Zarządzenie Nr 5_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-02-05 10:43:56.
Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych
szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Pysznica, w roku szkolnym
2016/2017
 Zarządzenie Nr 6_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-02-05 10:45:57.
Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie szkolenia
obronnego
 Zarządzenie Nr 7_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-02-12 10:32:08.
Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej
 Zarządzenie Nr 8_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-02-12 10:33:44.
Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 lutego 2016 r. zmieniające Regulamin
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w
Urzędzie Gminy w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 9_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-02-12 10:34:57.
Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2016
 Zarządzenie Nr 10_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-02-18 10:40:31 | Data modyfikacji: 2016-02-22 11:03:28.
Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie unieważnienia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej
 Zarządzenie Nr 11_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-02-18 10:41:35.
Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu na realizację zadań z
zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej
 Zarządzenie Nr 12_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-02-18 10:43:54.
Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie powołania
Komisji Oceniającej oraz określenia Regulaminu
Pracy Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 13_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-02-18 10:45:56.
Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2016
 Zarządzenie Nr 14_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-03-03 14:14:35 | Data modyfikacji: 2016-03-07 09:16:04.
Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 3 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i
osób
 Zarządzenie Nr 15_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-03-03 14:15:10.
Zarządzenie Nr 13A/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia
jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji
zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz
upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pysznicy do prowadzenia postępowań
w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do
wydawania w tych sprawach decyzji
administracyjnych
 Zarządzenie Nr 13A_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-03-14 12:10:33.
Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia
Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz
jego zastępcy w Gminie Pysznica oraz określenia
ich zadań
 Zarządzenie Nr 16_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-03-14 12:12:14.
Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji
dla archiwizacji dokumentów z referendum
ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6
września 2015 r.
 Zarządzenie Nr 17_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-03-14 12:13:57.
Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji
Oceniającej oraz określenia Regulaminu Pracy
Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 18_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-03-14 12:15:32.
Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej
 Zarządzenie Nr 19_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-03-14 12:16:42.
Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 20_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-03-14 12:18:36.
Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 marca 2016 r.w sprawie ustalenia
podstawowych założeń i kierunków działania w
zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego
i obrony cywilnej Gminy Pysznica w 2016 r.
 Zarządzenie Nr 21_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-03-22 12:20:46.
Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 marca 2016 r.w sprawie powołania Komisji
Przetargowej
 Zarządzenie Nr 22_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-03-22 12:21:49.
Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2016
 Zarządzenie Nr 23_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-04-06 09:28:39.
Zarządzenie Nr 23A/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ustalenia celów i
zadań dla jednostek organizacyjnych
 Zarządzenie Nr 23A_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-04-06 13:40:26 | Data modyfikacji: 2016-05-19 12:08:39.
Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia
rejestru/arkusza ryzyka dla celów i zadań
jednostek organizacyjnych Gminy Pysznica na rok
2016 i rok szkolny 2016/2017
 Zarządzenie Nr 24_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-04-06 13:42:29 | Data modyfikacji: 2016-05-19 13:37:27.
Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 marca 2016 r. w sprawie w sprawie
przedstawienia organowi stanowiącemu, rocznego
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok
2015
 Zarządzenie Nr 25_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-04-06 13:43:36 | Data modyfikacji: 2016-04-20 14:27:09.
Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2016
 Zarządzenie Nr 26_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-04-06 13:45:13 | Data modyfikacji: 2016-04-11 13:31:24.
Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia Pani
Doroty Drzymała – Starszego Inspektora ds.
świadczeń rodzinnych w Dziale Świadczeń
Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Pysznicy do prowadzenia postępowań w sprawach
świadczeń wychowawczych, z wyłączeniem
wydawania w tych sprawach decyzji
administracyjnych
 Zarządzenie Nr 27_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-04-06 13:46:44.
Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia Pani
Iwony Szot – Inspektora ds. świadczeń
rodzinnych w Dziale Świadczeń Rodzinnych w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy do
prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń
wychowawczych, z wyłączeniem wydawania w tych
sprawach decyzji administracyjnych
 Zarządzenie Nr 28_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-04-06 13:47:37.
Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia Pani
Małgorzaty Szoja – Pomocy administracyjnej w
Dziale Świadczeń Wychowawczych w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Pysznicy do prowadzenia postępowań
w sprawach świadczeń wychowawczych, z
wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji
administracyjnych
 Zarządzenie Nr 29_2016_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-04-06 13:49:33 | Data modyfikacji: 2016-04-06 13:55:13.
Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia Pani
Pauliny Sondej – Pomocy administracyjnej w
Dziale Świadczeń Wychowawczych w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Pysznicy do prowadzenia postępowań
w sprawach świadczeń wychowawczych, z
wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji
administracyjnych
 Zarządzenie Nr 30_2016_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-04-06 13:56:03.
Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej
 Zarządzenie Nr 31_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-04-06 14:01:30.
Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
 Zarządzenie Nr 32_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-04-06 14:02:05.
Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2016
 Zarządzenie Nr 33_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-04-08 09:53:15 | Data modyfikacji: 2016-04-14 14:53:17.
Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia
 Zarządzenie Nr 34_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-04-08 09:54:28.
Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2016
 Zarządzenie Nr 35_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-04-21 14:23:00.
Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
 Zarządzenie Nr 36_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-04-21 14:24:02.
Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania
Komisji dla archiwizacji dokumentów z wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
przeprowadzonych w dniach 10 maja i 24 maja 2015
r.
 Zarządzenie Nr 37_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-04-21 14:28:00.
Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i
zakłady kształcenia nauczycieli oraz
specjalności i formy kształcenia, na które
może być przyznawane dofinansowanie
 Zarządzenie Nr 38_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-04-29 10:05:30 | Data modyfikacji: 2016-04-29 10:09:13.
Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2016
 Zarządzenie Nr 39_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-04-29 10:07:15.
Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania
Komisji Oceniającej oraz określenia Regulaminu
Pracy Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 40_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-04-29 10:08:14.
Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przedstawienia
organowi stanowiącemu rocznego sprawozdania
finansowego gminy
 Zarządzenie Nr 41_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-05-06 10:33:04 | Data modyfikacji: 2016-05-06 11:06:25.
Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad
sporządzania bilansu skonsolidowanego za rok
2015
 Zarządzenie Nr 42_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-05-06 11:10:44.
Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2016
 Zarządzenie Nr 43_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-05-06 11:15:40.
Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji
Oceniającej oraz określenia Regulaminu Pracy
Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 44_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-05-06 12:38:40.
Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego z zakresu działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
 Zarządzenie Nr 45_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-05-11 12:42:09.
Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia
 Zarządzenie Nr 46_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-05-11 12:43:09.
Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2016
 Zarządzenie Nr 47_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-05-12 14:29:20 | Data modyfikacji: 2016-05-17 10:30:13.
Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2016
 Zarządzenie Nr 48_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-05-17 10:29:20.
Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2016
 Zarządzenie Nr 49_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:37:58.
Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 50_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:40:22.
Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2016
 Zarządzenie Nr 51_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-05-30 07:52:51.
Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie powołania
Komisji dla archiwizacji dokumentów z wyborów do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu
25 października 2015 r.
 Zarządzenie Nr 52_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-06-07 14:08:10 | Data modyfikacji: 2016-06-07 14:11:49.
Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2016
 Zarządzenie Nr 53_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-06-07 14:12:10 | Data modyfikacji: 2016-06-21 11:01:11.
Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 54_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-06-07 14:13:28.
Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie powołania Komisji Przetargowej dla
rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 55_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-06-07 14:14:41.
Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 56_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-06-23 10:13:28.
Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 57_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-07 08:39:14.
Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2016
 Zarządzenie Nr 58_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-07 08:48:06.
Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania
Komisji dla archiwizacji dokumentów z wyborów do
organów stanowiących jednostek samorządu
terytorialnego oraz wyborów wójta
przeprowadzonych w dniach 16 listopada 2014 r. i
30 listopada 2014 r.
 Zarządzenie Nr 59_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-07 08:49:37 | Data modyfikacji: 2016-07-07 08:52:03.
Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 60_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-07 08:51:12.
Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie okularów
korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych
na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
w Urzędzie Gminy w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 61_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-12 14:02:58.
Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnych dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarządzenie Nr 62_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-12 14:05:35.
Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia do
prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń
rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach
decyzji
 Zarządzenie Nr 63_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-13 11:59:14.
Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia do
przeprowadzenia postępowań w sprawach
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także
do wydawania w tych sprawach decyzji
 Zarządzenie Nr 64_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-13 12:03:26.
Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia do
wydawania decyzji administracyjnych w
indywidualnych sprawach z zakresu pomocy
społecznej należących do właściwości gminy
 Zarządzenie Nr 65_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-13 12:05:05.
Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia do
podejmowania działań wobec dłużników
alimentacyjnych, przeprowadzenia postępowania i
wydawania w tych sprawach decyzji oraz do
przekazywania do biura informacji gospodarczej
informacji gospodarczej o zobowiązaniach
dłużnika alimentacyjnego
 Zarządzenie Nr 66_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-13 12:06:36.
Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia do
prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu
wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach
decyzji
 Zarządzenie Nr 67_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-13 12:07:18.
Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia do
prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków
dla opiekunów, w tym do wydawania decyzji
administracyjnych
 Zarządzenie Nr 68_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-13 12:08:43.
Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia do
realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie
Dużej Rodziny
 Zarządzenie Nr 69_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-13 12:10:05.
Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia do
prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń
wychowawczych, a także do wydawania w tych
sprawach decyzji administracyjnych
 Zarządzenie Nr 70_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-13 12:11:24.
Zarządzenie Nr 71/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2016
 Zarządzenie Nr 71_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-25 11:18:25.
Zarządzenie Nr 72/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji
odbioru inwestycji
 Zarządzenie Nr 72_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-28 10:49:10.
Zarządzenie Nr 73/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2016
 Zarządzenie Nr 73_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-08-16 14:52:05.
Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 74_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-08-18 10:49:29.
Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłożenia
informacji z wykonania budżetu o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu
realizacji przedsięwzięć oraz wykonania planu
finnsowego samorządowych instytucji kultury za I
półrocze 2016 r.
 Zarządzenie Nr 75_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-09-06 11:51:30 | Data modyfikacji: 2016-09-06 12:15:23.
Zarządzenie Nr 76/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2016
 Zarządzenie Nr 76_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-09-06 11:52:33.
Zarządzenie Nr 77/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 września 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2016
 Zarządzenie Nr 77_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:53:59.
Zarządzenie Nr 78/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 września 2016 r. powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 78_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-09-14 11:18:49.
Zarządzenie Nr 79/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 września 2016 r. w sprawie opracowania
materiałów planistycznych do projektu budżetu
gminy na rok 2017
 Zarządzenie Nr 79_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-09-27 12:45:50.
Zarządzenie Nr 80/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 września 2016 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 80_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-09-27 12:49:54.
Zarządzenie Nr 81/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 września 2016 r. w sprawie powołania
komisji odbioru inwestycji
 Zarządzenie Nr 81_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-09-27 12:58:30.
Zarządzenie Nr 82/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 września 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2016
 Zarządzenie Nr 82_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-10-11 08:09:11.
Zarządzenie Nr 83/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2016
 Zarządzenie Nr 83_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-10-11 08:10:18.
Zarządzenie Nr 84/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 września 2016 r. w sprawie powołania
rzeczoznawców do przeprowadzenia w gospodarstwach
rolnych szacowania zwierząt oraz zniszczonych z
nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów
pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz
oraz sprzętu
 Zarządzenie Nr 84_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-10-11 10:21:21.
Zarządzenie Nr 85/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2016
 Zarządzenie Nr 85_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-10-19 11:01:00.
Zarządzenie Nr 86/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 października 2016 r. w sprawie
wyznaczenia Administratora Systemu
 Zarządzenie Nr 86_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-10-19 11:59:11.
Zarządzenie Nr 87/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania
komisji odbioru inwestycji
 Zarządzenie Nr 87_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-10-20 08:36:37.
Zarządzenie Nr 88/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2016
 Zarządzenie Nr 88_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-10-28 14:01:54.
Zarządzenie Nr 89/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 2 listopada 2016 r. powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 89_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-11-14 12:05:29.
Zarządzenie Nr 90/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2016
 Zarządzenie Nr 90_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-11-23 12:32:32.
Zarządzenie Nr 91/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia
Radzie Gminy projektu uchwały budżetowej na rok
2017
 Zarządzenie Nr 91_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-12-01 11:21:46 | Data modyfikacji: 2016-12-01 12:10:02.
Zarządzenie Nr 92/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia
Radzie Gminy projektu uchwały Wieloletniej
Prognozy Finasowej Gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 92_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-12-01 11:26:15 | Data modyfikacji: 2016-12-01 13:18:55.
Zarządzenie Nr 93/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2016
 Zarządzenie Nr 93_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-12-01 13:51:07.
Zarządzenie Nr 94/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2016
 Zarządzenie Nr 94_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-12-01 13:52:35.
Zarządzenie Nr 95/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
 Zarządzenie Nr 95_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-12-01 14:03:10.
Zarządzenie Nr 96/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji składników
majątkowych
 Zarządzenie Nr 96_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-12-06 10:11:55.
Zarządzenie Nr 97/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2016
 Zarządzenie Nr 97_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-12-06 10:12:55.
Zarządzenie Nr 98/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2016
 Zarządzenie Nr 98_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-12-09 14:43:36.
Zarządzenie Nr 99/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 99_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-12-09 14:48:06 | Data modyfikacji: 2016-12-09 14:49:40.
Zarządzenie Nr 100/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2016
 Zarządzenie Nr 100_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-12-29 14:51:28.
Zarządzenie Nr 101/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2016
 Zarządzenie Nr 101_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-12-30 14:08:11 | Data modyfikacji: 2017-01-10 08:29:21.
Zarządzenie Nr 102/2016 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające Regulamin
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w
Urzędzie Gminy w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 102_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-12-30 14:09:27.
Data wprowadzenia: 2016-12-30 14:09:27
Opublikowane przez: Admin