Petycja mieszkańców ulicy Fedorowskiego oraz
ulicy Bocznej w Jastkowicach w sprawie rozbudowy
sieci kanalizacji sanitarnej
 Petycja w sprawie rozbudowy sieci kanalizacyjnej.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-12-03 12:07:09.

Informuje się, że Rada Gminy Pysznica na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2015 r. skierowała petycję mieszkańców ulicy Fedorowskiego i ulicy Bocznej w Jastkowicach w sprawie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej  do ropatrzenia przez poszczególne Komisje Rady Gminy. Przewidywany termin podjęcia uchwały w tej sprawie przez Radę Gminy - koniec grudnia 2015 r.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-12-04 12:10:56.
Uchwała Nr XV/87/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia
28 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
mieszkańców ulic: Fedorowskiego i Bocznej w
Jastkowicach dotyczącej rozbudowy sieci
kanalizacji sanitarnej
 Uchwała Nr XV_87_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-12-30 13:27:23.
Petycja dotycząca wdrożenia Polityki
Zarządzania Konfliktem Interesów

Informuje się, że Rada Gminy Pysznica na posiedzeniu w dniu 10 września 2019 r. skierowała petycję dotyczącą wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesóww do ropatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Gminy Pysznica. Przewidywany termin podjęcia uchwały w tej sprawie przez Radę Gminy - październik 2019 r.

Uchwała Nr XIV_84_2019.pdf

 petycja w interesie publicznym.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-18 17:45:23 | Data modyfikacji: 2019-09-18 17:47:13.
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego

Uchwała Nr XVIII_112_2020.pdf

 petycja w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z 18.11.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-12-20 15:53:28.
Petycja w zakresie zmiany przepisów prawa
miejscowego

odpowiedź z 27.01.2020 r..pdf

 petycja w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z 06.12.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-12-20 16:01:32 | Data modyfikacji: 2019-12-20 16:01:54.
Petycja w sprawie płatności bezgotówkowych

odpowiedź z 27.12.2019 r..pdf

 petycja dotycząca płatności bezgotówkowych.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-12-20 16:04:45 | Data modyfikacji: 2019-12-20 16:05:03.
Petycja w zakresie zmiany przepisów prawa
miejscowego (wprowadzenie lokalnej ˝tarczy
antykryzysowej˝)

Informuje się, że petycja została skierowana do ropatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pysznica. Przewidywany termin podjęcia  uchwały w tej sprawie przez Radę Gminy - maj 2020 r.

Uchwała Nr XX_127_2020.pdf

 petycja w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z 02.04.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-30 23:52:16 | Data modyfikacji: 2020-05-19 12:33:25.
Petycja Stop zagrożeniu zdrowia i życia

zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji Stop zagrożeniu zdrowia i życia.pdf

 Petycja Stop zagrożeniu zdrowia i życia.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-05-20 16:24:19.
Data wprowadzenia: 2020-05-20 16:24:19
Opublikowane przez: Marta Gleich