Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
 Postanowienie Prezydenta RP z 17.07.2015 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-08-28 10:52:18.
Komunikat OKW w Rzeszowie
 Komunikat OKW w Rzeszowie.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-10 13:01:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z dnia 14
sierpnia 2015 r. o wyznaczeniu na obszarze gminy
Pysznica miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów komitetów wyborczych w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 25 października 2015 r.
 obwieszczenie z 14.08.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-15 14:03:29.
Druki do pobrania

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa_Sejm i Senat.docx

Wniosek o udostepnienie spisu wyborców_Sejm i Senat.docx

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców_Sejm i Senat.docx

Wniosek o wydanie zaswiadczenia o prawie do glosowania - Sejm i Senat.docx

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa_ Sejm i Senat.docx

zgłoszenia kandydatów na członków OKW_ Sejm_Senat.doc

 Wniosek o dopisanie do spisu wyborców_ Sejm i Senat.docx

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-16 08:24:22.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z dnia 22
września 2015 r. o podaniu do publicznej
wiadomości informacji o numerach i granicach
obwodów głosowania,wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych, lokalach
dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i
przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
25 października 2015 r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z dnia 22.09.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-23 14:50:25.
Informacja o losowaniu składów Obwodowych
Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 25 października 2015 r.
 informacja_o_losowaniu_skladów OKW.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-10-02 15:13:17.
Zarządzenie Nr 105/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 września 2015 r. w sprawie upoważnienia
do sporządzania aktów pełnomocnictwa do
głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 Zarządzenie Nr 105_2015_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-10-05 10:25:49.
Zarządzenie Nr 106/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 września 2015 r. w sprawie upoważnienia
do prowadzenia czynności związanych z
głosowaniem korespondencyjnym
 Zarządzenie Nr 106_2015_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-10-05 10:30:04.
Zarządzenie Nr 107/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 września 2015 r. w sprawie upoważnienia
pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków
oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o
sposobach (formach) głosowania adekwatnie do
rodzaju i stopnia niepełnosprawności
 Zarządzenie Nr 107_2015_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-10-05 11:09:59.
Zarządzenie Nr 112/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 października 2015 r. w sprawie wskazania
do składu obwodowych komisji wyborczych na
terenie Gminy Pysznica pracowników
samorządowych gminy i gminnych jednostek
organizacyjnych dla przeprowadzenia wyborów do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
25 października 2015 r.
 Zarządzenie Nr 112_2015_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-10-05 11:12:11.
Protokół z publicznego losowania składów
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
25 października 2015 r.
 protokół z losowania składów _OKW_ z 05.10.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-10-05 16:51:45.
Zarządzenie Nr 113/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 października 2015 r.w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy
Pysznica dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
25 października 2015 r.
 Zarządzenie Nr 113_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-10-05 16:52:53.
Informacja Wójta Gminy Pysznica z dnia 6
października 2015 r. o pierwszym posiedzeniu
Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych dla
przeprowadzenia wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
25 października 2015 r.
 informacja wójta o I posiedzeniu OKW z dnia 06.10.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-10-07 10:09:37.
Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji
Wyborczej

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Termin i technika głosowania
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne (wersja animowana)
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Uprawnieni
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni (wersja animowana)
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą (wersja animowana)
Link do kanału YouTube, gdzie zamieszczane są wszystkie materiały wideo

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-10-07 13:18:18 | Data modyfikacji: 2015-10-07 14:01:23.
Informacja o sporządzeniu i udostępnieniu spisu
wyborców
 informacja o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców z 05.10.2015 r.docx

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-10-07 14:17:53.
Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych o
składach komisji i pełnionych w nich funkcjach
 informacja o składach_obwodowych_komisji_wyborczych .pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-10-16 14:51:07.
Zarządzenie Nr 115/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 października 2015 r. w sprawie
upoważnienia do odbioru kart do głosowania i
nakładek na karty do głosowania sporządzonych w
alfabecie Braille’a
 Zarządzenie Nr 115_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-10-22 11:49:46.
Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 października 2015 r. w sprawie powołania
przedstawicieli Wójta Gminy Pysznica do ochrony
lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
 Zarządzenie Nr 116_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-10-22 11:59:05.
Zarządzenie Nr 118/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 października 2015 r. w sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 25 października 2015 r.
 Zarządzenie Nr 118_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-10-22 12:01:37.
Zarządzenie Nr 121/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 października 2015 r. w sprawie
wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji
wyborczej
 Zarządzenie Nr 121_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-10-22 12:09:30.
Zarządzenie Nr 123/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 października 2015 r. w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w
obwodowej komisji wyborczej
 Zarządzenie Nr 123_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-10-22 12:11:47.
Data wprowadzenia: 2015-10-22 12:11:47
Opublikowane przez: Admin