Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
 postanowienie_ogólnokrajowe referendum.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-25 09:45:02.
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych
osób uprawnionych do udziału w referendum
ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6
września 2015 r.
 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-25 10:23:07.
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w
obwodach głosowania utworzonych za granicą i na
polskich statkach morskich, w referendum
ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6
września 2015 r.
 Informacja o warunkach głosowania za granicą i na statkach morskich_referendum.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-25 10:24:33.
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w
obwodach głosowania utworzonych za granicą i na
polskich statkach morskich, w referendum
ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6
września 2015 r.
 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w kraju_referendum.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-25 10:27:47.
Informacja dotycząca formy składania wniosków
dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu
osób uprawnionych do udziału w referendum) w
wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru
głosowania korespondencyjnego, głosowania przez
pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o
prawie do głosowania
 Informacja w sprawie składania wniosków_referendum.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-25 10:31:10.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z dnia 30
czerwca 2015 r. o miejscach przenaczonych na
obszarze gminy na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
wszystkich podmiotów uprawnionych do udziału w
referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 6
września 2015 r.
 obwieszczenie z 30.06.2015 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-07-07 09:09:06.
Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia do
sporządzania aktów pełnomocnictwa do
głosowania w referendum ogólnokrajowym,
zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
 Zarządzenie Nr 77_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-07-22 12:03:51.
Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia
pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków
oraz informowania osób niepełnosprawnych o
sposobach (formach) głosowania adekwatnie do
rodzaju i stopnia niepełnosprawności
 Zarządzenie Nr _78_2015_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-07-22 12:14:16 | Data modyfikacji: 2015-07-29 12:31:49.
Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia do
prowadzenia czynności związanych z głosowaniem
korespondencyjnym
 Zarządzenie Nr _79_2015_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-07-22 12:16:41 | Data modyfikacji: 2015-07-29 12:34:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z dnia 22
lipca 2015 r. w sprawie podania do wiadomości
publicznej informacji o numerach i granicach
obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych
komisji do spraw referendum, w tym o lokalach
obwodowych komisji do spraw referendum
dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
uprawnionych do udziału w referendum, a także o
możliwości głosowania korespondencyjnego i
przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym,
zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z 22.07.2015_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-07-22 12:33:33 | Data modyfikacji: 2015-07-27 14:56:01.
Informacja o losowaniu składów Obwodowych
Komisji do spraw Referendum w referendum
ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6
września 2015 r.
 informacja_o_losowaniu_skladu_OKW_referendum_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-08-10 14:05:06.
Zarządzenie Nr 88/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania
Obwodowych Komisji do spraw Referendum na terenie
Gminy Pysznica dla przeprowadzenia referendum
ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6
września 2015 r.
 Zarządzenie Nr 88_2015_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-08-17 13:29:14 | Data modyfikacji: 2015-09-03 10:35:24.
Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie upoważnienia
do odbioru kart do głosowania i nakładek na
karty do głosowania sporządzonych w alfabecie
Braile’a
 Zarządzenie Nr 87_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-08-17 13:34:02.
Druki do pobrania

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa_referendum.docx

Wniosek o udostepnienie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum.docx

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców Gminy Pysznica_referendum.docx

Wniosek o wydanie zaswiadczenia o prawie do glosowania_referendum.doc

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa_referendum.rtf

 Wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w refrendum.docx

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-08-18 08:17:12.
Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wskazania do
składu obwodowych komisji do spraw referendum na
terenie Gminy Pysznica pracowników samorządowych
gminy i gminnych jednostek organizacyjnych dla
przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego,
zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
 Zarządzenie Nr 85_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-08-18 10:58:02.
Informacja Wójta Gminy Pysznica z dnia 18
sierpnia 2015 r. o pierwszym posiedzeniu
Obwodowych Komisji do spraw Referendum powołanych
dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego,
zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
 informacja wójta o I posiedzeniu_referendum.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-08-19 14:37:40.
Zarządzenie Nr 89/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania
przedstawicieli Wójta Gminy Pysznica do ochrony
lokali obwodowych komisji do spraw referendum w
czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej
nadzwyczajnymi wydarzeniami, w referendum
ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6
września 2015 r.
 Zarządzenie Nr 89_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-08-27 14:54:18.
Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia
operatorów informatycznej obsługi Obwodowych
Komisji do spraw Referendum na terenie Gminy
Pysznica w referendum ogólnokrajowym,
zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 94_2015_.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-08-27 14:57:39 | Data modyfikacji: 2015-09-10 12:58:06.
Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wygaśnięcia
członkostwa w obwodowej komisji do spraw
referendum
 Zarządzenie Nr 95_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-08-27 14:59:32.
Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wygaśnięcia
członkostwa w obwodowej komisji do spraw
referendum
 Zarządzenie Nr 96_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-08-27 15:00:23.
Informacja o składach Obwodowych Komisji do spraw
Referendum wraz z pełnionymi w komisji funkcjami
 Informacja o składach obwodowych komisji do spraw _referendum.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:41:25 | Data modyfikacji: 2015-09-03 10:46:43.
Zarządzenie Nr 100/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 września 2015 r. w sprawie wygaśnięcia
członkostwa w obwodowej komisji do spraw
referendum
 Zarządzenie Nr 100_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-01 14:55:06 | Data modyfikacji: 2015-09-03 10:43:29.
Data wprowadzenia: 2015-09-01 14:55:06
Data modyfikacji: 2015-09-03 10:43:29
Opublikowane przez: Admin