Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 16 czerwca 2015 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Pysznicy wraz z Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Pysznicy i Jastkowic poprzez 6 dniowy wyjazd wakacyjny - „Wakacje z Bogiem” realizowanego w okresie 1.07.2015 r. - 14.08.2015 r. Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.). Oferta wspólna złożona przez: Parafię Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Pysznicy wraz z Parafią Rzymskokatolicką pw. Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że do dnia 2 lipca 2015 r. do godz. 15.00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (p. nr 24 sekretariat). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Parafią Rzymskokatolicką w Pysznicy.

 oferta realizacji zadania publicznego_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-25 09:26:10 | Data modyfikacji: 2015-06-25 09:30:21.
Zarządzenie Nr 126/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 października 2015 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
 Zarządzenie Nr 126_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-10-29 15:14:22.

Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 17 czerwca 2016 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Pysznicy złożyła ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Pysznicy poprzez 5 dniowy wyjazd wakacyjny w Bieszczady - „Wakacje z Bogiem” w terminie 27-31 sierpnia 2016 r. Przedsięwzięcie realizowane w okresie 1.07.2016 r. - 14.09.2016 r. ze względu na konieczność przeprowadzenia naboru, zorganizowania wyjazdu oraz rozliczenia zrealizowanego zadania. Wysokość wnioskowanej dotacji w wysokości 7 620 zł. Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) oferta złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Pysznicy spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że do dnia 30 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (p. nr 24 sekretariat). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Parafią Rzymskokatolicką w Pysznicy.

 oferta realizacji zadania publicznego_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-06-23 11:29:33.

Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 29 maja 2017 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski "Nadzieja" ze Stalowej Woli złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Organziacja zajęć rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi”. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w terminie 19 czerwca -15 września 2017 r. Wysokość wnioskowanej dotacji w wysokości 7 100 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) oferta złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski "Nadzieja" ze Stalowej Woli spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Oferta jest zmieszczona w BIP, w siedzibie organu jst na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (p. nr 24 sekretariat). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Szczególnej Troski "Nadzieja" ze Stalowej Woli.

 oferta realizacji zadania publicznego_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-31 14:48:53.

Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.


Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 7 czerwca 2017 r. Parafia pw. Podwyższenia Świętego Krzyża i św. Jana Chrzciciela w Pysznicy złożyła ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; pn. „Wakacje z Bogiem” - organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Pysznicy poprzez 4-dniowy wyjazd wakacyjny do Krakowa w terminie 26-29 czerwca 2017 r. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w terminie 19 czerwca - 14 sierpnia 2017 r. Wysokość wnioskowanej dotacji: 4 600 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) oferta złożona przez Parafię pw. Podwyższenia Świętego Krzyża i św. Jana Chrzciciela w Pysznicy spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Oferta jest zmieszczona w BIP, w siedzibie organu jst na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (p. nr 24 sekretariat). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Parafią pw. Podwyższenia Świętego Krzyża i św. Jana Chrzciciela w Pysznicy.

 oferta realizacji zadania publicznego 2_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-12 13:15:12 | Data modyfikacji: 2017-06-12 13:15:53.
Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 15
czerwca 2018 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Szczególnej Troski „Nadzieja” ze Stalowej
Woli złożyło ofertę o dofinansowanie
realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i
promocji zdrowia pn. „Organizacja zajęć
rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży z
zaburzeniami sensorycznymi”. Przedsięwzięcie
planowane do realizacji w terminie 25 czerwca –
24 września 2018 r. Wysokość wnioskowanej
dotacji w wysokości 7 300 zł. Zgodnie z art. 19a
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U. z 2017 r. poz. 573, z późn.
zm.) oferta złożona przez Stowarzyszenie Na
Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” ze
Stalowej Woli spełnia warunki określone w art.
19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica
stwierdził celowość realizacji powyższego
zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy
Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje,
że w ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty można
zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Oferta jest zmieszczona w BIP, w siedzibie organu
jst na tablicy ogłoszeń oraz na stronie
internetowej. Uwagi należy składać w formie
pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (p. nr 24
sekretariat). Po upływie wyżej określonego
terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt
Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji
zadania publicznego ze Stowarzyszeniem Na Rzecz
Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” ze
Stalowej Woli.
 oferta realizacji zadania publicznego z 15.06.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-18 14:06:32 | Data modyfikacji: 2018-06-18 14:38:09.
Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 18
czerwca 2018 r. Parafia pw. Podwyższenia
Świętego Krzyża w Pysznicy złożyła ofertę o
dofinansowanie realizacji zadania publicznego z
zakresu działalności na rzecz dzieci i
młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i
młodzieży; pn. „Wakacje z Bogiem” –
organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i
młodzieży z terenu Pysznicy poprzez 8-dniowy
wakacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży z
terenu Pysznicy w miejscowości Okuninka nad
Jeziorem Białym, w terminie 8-15 lipca 2018 r.”
Przedsięwzięcie planowane do realizacji w
terminie 1 lipca – 15 września 2018 r.
Wysokość wnioskowanej dotacji: 7 920 zł.
Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2017 r.
poz. 573, z późn. zm.) oferta złożona przez
Parafię pw. Podwyższenia Świętego Krzyża i
św. Jana Chrzciciela w Pysznicy spełnia warunki
określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy.
Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość
realizacji powyższego zadania publicznego. W
związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art.
19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od
zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi
dotyczące złożonej oferty. Oferta jest
zmieszczona w BIP, w siedzibie organu JST na
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.
Uwagi należy składać w formie pisemnej do
Urzędu Gminy w Pysznicy (p. nr 24 sekretariat).
Po upływie wyżej określonego terminu oraz
rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy
Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji
zadania publicznego z Parafią pw. Podwyższenia
Świętego Krzyża w Pysznicy.
 oferta realizacji zadania publicznego z 18.06.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-18 14:07:05.
Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku
publicznym i o wolontariacie z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej oraz
działalnośćœści na rzecz dzieci i
młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i
młodzieży. Wójt Gminy Pysznica informuje, że w
dniu 3 lipca 2018 r. UKS KŁYŻÓW złożył
ofertę o dofinansowanie realizacji zadania
publicznego pn. "„Wakacje na wesoło". Ze
względu na niekompletne informacje w ofercie UKS
Kłyżów dokonał stosownych poprawek i zlożył
poprawioną ofertę 4 lipca 2018 r.
Przedsięwzięcie planowane do realizacji w
terminie 16 lipca – 31 sierpnia 2018 r.
Wysokość wnioskowanej dotacji: 5 000 zł.
Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalnośœci pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2017 r.
poz. 573, z póŸźn. zm.) oferta złożona przez
UKS KŁYŻÓW spełnia warunki okreœślone w art.
19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica
stwierdził celowośćœć realizacji powyższego
zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy
Pysznica w myśœl art. 19a ust. 3 ustawy
informuje, że w ciągu 7 dni od zamieszczenia
oferty można zgłaszać uwagi dotyczące
złożonej oferty. Oferta jest zmieszczona w BIP,
w siedzibie organu jst na tablicy ogłoszeń oraz
na stronie internetowej. Uwagi należy składać w
formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (p. nr
24 sekretariat). Po upływie wyżej okresœlonego
terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt
Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji
zadania publicznego.
 oferta realizacji zadania publicznego z 04.07.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-06 14:20:32 | Data modyfikacji: 2018-07-12 08:45:02.

Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 16 stycznia 2019 r. Uczniowski Klub Sportowy „Kłyżów” złożył ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Ferie na wesoło. Zajęcia sportowo-rekreacyjne”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie 8-24 lutego 2019 r. Wysokość wnioskowanej dotacji wynosi 1132 zł. Oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Kłyżów” spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.). Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (p. nr 24 sekretariat). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Uczniowskim Klubem Sportowym „Kłyżów”.

 oferta realizacji zadania publicznego z 16.01.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-23 07:24:45 | Data modyfikacji: 2019-01-23 08:13:42.

Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 13 maj 2019 r. Stowarzyszenie Ziemi Jastkowickiej, Jastkowice, ul. Armii Krajowej 18, 37-403 Pysznica złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wierni Tradycji Jastkowickiej” – Zadanie zrealizowane będzie w terminie 02.8.2019 r. do 31.08.2019 r. w miejscowości Jastkowice. Zadanie obejmuje organizację i realizacją wydarzenia kulturalnego prezentującego dorobek społeczności lokalnej w zakresie promowania lokalnych artystów, zespołów ludowych kultywujących lokalne tradycje, obyczaje i dziedzictwo kulturowe oraz prezentujący i promujący rodzimy folklor i kulturę. Podczas trwania imprezy zostanie przeprowadzony konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz zostaną zaprezentowane regionalne potrawy i wypieki przygotowane przez członków stowarzyszenia. Podczas trwania imprezy wystąpią dwa zespoły muzyczne obrzędowe promujące lokalny folklor. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) oferta złożona przez Stowarzyszenie Ziemi Jastkowickiej w Jastkowicach spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Oferta jest zmieszczona w BIP, w siedzibie organu jst na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (p. nr 24 sekretariat). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszenie Ziemi Jastkowickiej w Jastkowicach.

 oferta realizacji zadania publicznego_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-24 15:48:43 | Data modyfikacji: 2019-05-28 12:32:34.

Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z zakresu działalnoœci na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym


Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 31 maja 2019 r. Jastkowickie Stowarzyszenei Kulturalno-Historyczne "Dziedzictwo i Pamięć" złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu działalnoœci na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Zielone wakacje dzieci i młodzieży z Jastkowic i okolic". Przedsięwzięcie planowane do realizacji w terminie 1 lipca -31 sierpnia 2019 r. Wysokoœć wnioskowanej dotacji: 4 000 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoœci pożytku publicznego i o wolontariacie oferta złożona przez Jastkowickie Stowarzyszenei Kulturalno-Historyczne "Dziedzictwo i Pamięć" spełnia warunki okreœlone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowoœć realizacji powyższego zadania publicznego. W zwišzku z tym Wójt Gminy Pysznica w myœl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w cišgu 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczšce złożonej oferty. Oferta jest zmieszczona w BIP, w siedzibie organu jst na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej pysznica.pl. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (Biuro podawcze - parter). Po upływie wyżej okreœlonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Jastkowickim Stowarzyszeniem Kulturalno-Historycznym "Dziedzictwo i Pamięć" .

 oferta realizacji zadania publicznego z 31.05.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-07 14:12:47.

Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 11 czerwca 2019 r. Parafia Rzymskokatolicka w Pysznicy złożyła ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Wakacje z Bogiem.”. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w terminie 24 czerwca do 15 września 2019 r. Wysokość wnioskowanej dotacji: 4 000 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta złożona przez Parafię w Pysznicy spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Oferta jest zmieszczona w BIP, w siedzibie organu jst na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej pysznica.pl. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (Biuro podawcze – parter). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Parafią Rzymskokatolicką w Pysznicy.
--

 oferta _realizacji _zadania_publicznego z 11.06.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-11 15:17:27 | Data modyfikacji: 2019-06-26 15:12:55.

Oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.


Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 24 czerwca 2019 r. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie 01.08.2019 r. do 10. 10. 2019 r. Wysokość wnioskowanej dotacji wynosi 7 300,00 zł. Oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.). Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (p. nr 24 sekretariat). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja”.


 

 oferta _realizacji _zadania_publicznego z 24.06.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-03 15:09:53.

Oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 2 lipca 2019 r. Gminny Zespół Sportowy ‘SAN” Kłyżów złożył ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Radosne Misyjne Granie” – VIII edycja. Przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie 15.07.2019 r. do 31. 08. 2019 r. Wysokość wnioskowanej dotacji wynosi 3 000,00 zł. Oferta złożona przez Gminny Zespół „SAN” Kłyżów spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.). Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (p. nr 24 sekretariat). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Gminnym Zespołem Sportowym „SAN” Kłyżów.

 oferta _realizacji _zadania_publicznego z 02.07.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-10 15:37:29.

Oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .
Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 19 lipca 2019 r. Uczniowski Klub Sportowy „Kłyżów” złożył ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Wakacje na wesoło”. Zajęcia sportowo-rekreacyjne. Przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie 03.08.2019 r. do 15.09.2019 r. Wysokość wnioskowanej dotacji wynosi 3 382,00 zł. Uczniowski Klub Sportowy „Kłyżów” spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688). Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (p. nr 24 sekretariat). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z Uczniowskim Klubem Sportowym „Kłyżów”.

 oferta _realizacji _zadania_publicznego z 19.07.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-22 15:11:54.
Oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie zakresu
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych.

Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 24 lipca 2019 r. Stowarzyszenie Kobiet Słomianej złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja IX Jarmarku Słomiańskiego w gminie Pysznica”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie 07.08.2019 r. do 19.08.2019 r. Wysokość wnioskowanej dotacji wynosi 3 000,00 zł. Stowarzyszenie Kobiet Słomianej spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688). Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (p. nr 24 sekretariat). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem Kobiet Słomianej.

 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 24.07.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-26 21:23:46 | Data modyfikacji: 2019-07-26 21:27:21.
Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku
publicznym i o wolontariacie z zakresu pozytku
publicznego. Wójt Gminy Pysznica informuje, że
w dniu 14 sierpnia 2020 r. Stowarzyszenie
Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej złożyło
ofertę o dofinansowanie realizacji zadania
publicznego z zakresu pożytku publicznego pn.
„W zgodzie z tradycją". Przedsięwzięcie
planowane do realizacji w terminie 1 września -29
listopada 2020 r. Wysokość wnioskowanej dotacji:
1 808,10 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oferta złożona
przez Stowarzyszenie Ziemi Jastkowickiej
spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt
1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził
celowość realizacji powyższego zadania
publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica
w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w
ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty można
zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Oferta jest dostępna w siedzibie organu jst na
tablicy ogłoszeń, zamieszczona w BIP oraz na
stronie internetowej pysznica.pl. Uwagi należy
składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w
Pysznicy (Biuro podawcze - parter). Po upływie
wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu
zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze
umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego
ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zemi
Jastkowickiej.
 oferta realizacji zadania publicznego z 14.08.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-08-17 14:29:07 | Data modyfikacji: 2020-08-17 14:45:22.


Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z zakresu pozytku publicznego.

Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 18 września 2020 r. Gminny Zespół Sportowy "San" Kłyżów złożył ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu pożytku publicznego pn. „Pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojó i promocję Straży Grobu Pańskiego ".  Przedsięwzięcie planowane do realizacji w terminie 1 października-28 grudnia 2020 r. Wysokość wnioskowanej dotacji: 5 000,00 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta złożona przez  Gminny Zespół Sportowy "San" Kłyżów  spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Oferta jest dostępna w siedzibie organu jst na tablicy ogłoszeń, zamieszczona w BIP oraz na stronie internetowej pysznica.pl. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (Biuro podawcze - parter). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Gminnym Zespółem Sportowym "San" Kłyżów.

 oferta realizacji zadania publicznego z 18.09.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-09-22 11:58:04.
Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku
publicznym i o wolontariacie z zakresu pozytku
publicznego. Wójt Gminy Pysznica informuje, że
w dniu 18 czerwca 2021 r. Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Specjalnej Troski "Nadzieja" złożyło
ofertę o dofinansowanie realizacji zadania
publicznego z zakresu pożytku publicznego pn.
„Organizacja zajęć rehabilitacji ruchowej dla
dzieci i młodzieży z zaburzeniami
sensorycznymi". Przedsięwzięcie planowane do
realizacji w terminie 1 lipca -28 września 2021
r. Wysokość wnioskowanej dotacji: 7 300,00 zł.
Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oferta złożona
przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Specjalnej
Troski "Nadzieja" spełnia warunki określone w
art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy
Pysznica stwierdził celowość realizacji
powyższego zadania publicznego. W związku z tym
Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3
ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od
zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi
dotyczące złożonej oferty. Oferta jest
dostępna w siedzibie organu jst na tablicy
ogłoszeń, zamieszczona w BIP oraz na stronie
internetowej pysznica.pl. Uwagi należy składać
w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy
(Biuro podawcze - parter). Po upływie wyżej
określonego terminu oraz rozpatrzeniu
zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze
umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego
ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Specjalnej
Troski "Nadzieja".
 oferta_realizacji_zadania_publicznego z 18.06.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2021-06-21 12:18:38 | Data modyfikacji: 2021-11-15 10:55:37.


Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z zakresu pozytku publicznego.

Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 22 lipca 2021 r. Stowarzyszenie Przjaciół Ziemi Jastkowickiej złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Dziedzictwo Ziemi Jastkowickiej". Przedsięwzięcie planowane do realizacji w terminie 10 sierpnia -31 października 2021 r. Wysokość wnioskowanej dotacji: 2 300,00 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta złożona przez  Stwowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Oferta jest dostępna w siedzibie organu jst na tablicy ogłoszeń, zamieszczona w BIP oraz na stronie internetowej pysznica.pl. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (Biuro podawcze - parter). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej.

 oferta realizacji zadania publicznego z 22.07.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2021-07-26 11:37:07.
Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku
publicznym i o wolontariacie z zakresu pozytku
publicznego. Wójt Gminy Pysznica informuje, że
w dniu 30 lipca 2021 r. Lekkoatletyczna Akademia
Marcina Nowaka Olimpijczyk.pl złożyła ofertę o
dofinansowanie realizacji zadania publicznego z
zakresu działalności na rzecz dzieci i
młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
oraz z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej, pn. „Lekkoatletyczne
wakacje". Przedsięwzięcie planowane do
realizacji w terminie 16 sierpnia -30 września
2021 r. Wysokość wnioskowanej dotacji: 3 000,00
zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oferta złożona
przez Lekkoatletyczną Akademię Marcina Nowaka
Olimpijczyk.pl spełnia warunki określone w art.
19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica
stwierdził celowość realizacji powyższego
zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy
Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje,
że w ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty można
zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Oferta jest dostępna w siedzibie organu jst na
tablicy ogłoszeń, zamieszczona w BIP oraz na
stronie internetowej pysznica.pl. Uwagi należy
składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w
Pysznicy (Biuro podawcze - parter). Po upływie
wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu
zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze
umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z
Lekkoatletyczną Akademią Marcina Nowaka
Olimpijczyk.pl.
 oferta realizacji zadania publicznego z dnia 30.07.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2021-08-03 10:04:37.

 Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z zakresu pozytku publicznego.  Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 29 grudnia 2021 r. Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach złożyła ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu pożytku publicznego pn. „Realizacja programu profilaktycznego "Dbaj o życie i zdrowie swoje i innych. Umiej powiedzieć NIE temu co zabija!" podczas wypoczynku feryjnego".  Przedsięwzięcie planowane do realizacji w terminie 3 lutego -3 marca 2022 r. Wysokość wnioskowanej dotacji: 5 000,00 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta złożona przez  Parafię Rzymsko -  Katolicką p. w. Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Oferta jest dostępna w siedzibie organu jst na tablicy ogłoszeń, zamieszczona w BIP oraz na stronie internetowej pysznica.pl. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (Biuro podawcze - parter). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Parafią Rzymsko - Katolicką p.w. Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach.

 oferta realizacji zadania publicznego z 29.12.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2022-01-03 09:24:30 | Data modyfikacji: 2022-01-03 09:32:03.
Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku
publicznym i o wolontariacie z zakresu pożytku
publicznego

Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z zakresu pożytku publicznego.


Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 12 maja 2022 r. Gminny Zespół Sportowy "SAN" Kłyżów złożył ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu pożytku publicznego pn. „Radosne Misyjne Granie" - edycja IX.  Przedsięwzięcie planowane do realizacji w terminie 4 lipca -30 września 2022 r. Wysokość wnioskowanej dotacji: 5 000,00 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta złożona przez  Gminny Zespół Sportowy "SAN" Kłyżów spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Oferta jest dostępna w siedzibie organu jest na tablicy ogłoszeń, zamieszczona w BIP oraz na stronie internetowej: pysznica.pl. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (Biuro podawcze - parter). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Gminnym Zespołem Sportowym "SAN" Kłyżów.


 


 Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z zakresu pożytku publicznego.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2022-05-20 09:56:15 | Data modyfikacji: 2022-05-20 09:57:43.
Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku
publicznym i o wolontariacie z zakresu pożytku
publicznego

 


Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z zakresu pożytku publicznego.


 


Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 r. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Specjalnej Troski "Nadzieja" złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu pożytku publicznego pn. „Organizacja zajęć rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi".  Przedsięwzięcie planowane do realizacji w terminie 1 lipca -28 września 2022 r. Wysokość wnioskowanej dotacji: 7 300,00 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Specjalnej Troski "Nadzieja” spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Oferta jest dostępna w siedzibie organu jest na tablicy ogłoszeń, zamieszczona w BIP oraz na stronie internetowej pysznica.pl. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (Biuro podawcze - parter). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Specjalnej Troski "Nadzieja".


 SKM_C454e22062009270.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2022-06-20 13:05:09.
Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku
publicznym i o wolontariacie z zakresu pozytku
publicznego.

Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z zakresu pozytku publicznego.

Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 1 lipca 2022 r. Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Maksymiliana Marii Kolbego w Kłyżowie złożyła ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu pożytku publicznego pn. Realizacja programu profilaktycznego "Dbaj o życie swoje i innych. Wolny czas wykorzystaj na odpoczynek bez substancji i urządzeń uzależniających". Przedsięwzięcie planowane do realizacji w terminie 11 lipca -30 września 2022 r. Wysokość wnioskowanej dotacji: 4 000,00 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta złożona przez  Parafię Rzymsko -  Katolicką p. w. Wniebowzięcia NMP i św. Maksymiliana Marii Kolbego w Kłyżowie spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Oferta jest dostępna w siedzibie organu jst na tablicy ogłoszeń, zamieszczona w BIP oraz na stronie internetowej pysznica.pl. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (Biuro podawcze - parter). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Parafią Rzymsko - Katolicką p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Maksymiliana Marii Kolbego w Kłyżowie.

 SKM_C454e22070113370.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2022-07-01 14:43:12.
Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku
publicznym i o wolontariacie z zakresu pozytku
publicznego


Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z zakresu pozytku publicznego.

Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 26 lipca 2022 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu pożytku publicznego pn. "Dziedzictwo Wsi Jastkowice". Przedsięwzięcie planowane do realizacji w terminie 10 sierpnia-31 października 2022 r. Wysokość wnioskowanej dotacji: 1 500,00 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta złożona przez  Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Oferta jest dostępna w siedzibie organu jst na tablicy ogłoszeń, zamieszczona w BIP oraz na stronie internetowej pysznica.pl. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (Biuro podawcze - parter). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej.

 SKM_C454e22072714210.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2022-07-27 15:21:02.
Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku
publicznym i o wolontariacie z zakresu pożytku
publicznego.

Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 5 stycznia 2023 r. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i  św. Jana Chrzciciela w Pysznicy złożyła ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu pożytku publicznego pn. Realizacja programu profilaktycznego "Dbaj o życie i zdrowie swoje i innych. Umiej powiedzieć NIE temu co zabija!" podczas wypoczynku feryjnego. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w terminie 22 -27 stycznia 2023 r. Wysokość wnioskowanej dotacji: 5 000,00 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta złożona przez  Parafię Rzymskokatolicką p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego i  św. Jana Chrzciciela w Pysznicy spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Oferta jest dostępna w siedzibie organu JST na tablicy ogłoszeń, zamieszczona w BIP oraz na stronie internetowej pysznica.pl. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (Biuro podawcze - parter). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jana Chrzciciela w Pysznicy.

 Oferta realizacji zadania publicznego 05-01-2023.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: ParafiA Rzymskokatolicka pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego i świętego Jana Chrzciciela w Pysznicy. | Data wprowadzenia: 2023-01-05 14:26:59.
Oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie zakresu
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych.


Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z zakresu pożytku publicznego.

Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 12 maja 2023 r. Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach złożyła ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu pożytku publicznego pn. Przeciwdziałane uzależnieniom i patologiom społecznym: Realizacja programu profilaktycznego "DZIECIAKI-SIECIAKI to Młodzi-cyfrowi. Cyberświadomi na wakacjach 2023". Przedsięwzięcie planowane do realizacji w terminie 10 lipca-31 sierpnia 2023 r. Wysokość wnioskowanej dotacji: 5 000,00 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta złożona przez  Parafię Rzymsko -  Katolicką p. w. Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Oferta jest dostępna w siedzibie organu JST na tablicy ogłoszeń, zamieszczona w BIP oraz na stronie internetowej pysznica.pl. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (Biuro podawcze - parter). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Parafią Rzymsko - Katolicką p.w. Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach.

 oferta realizacji zadania publicznego z 12.05.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-05-16 11:08:55.
Oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie zakresu
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych.


Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z zakresu pożytku publicznego.

Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 13 czerwca 2023 r. Jastkowickie Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne "Dziedzictwo i pamięć" złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu pożytku publicznego, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, tym wypoczynku dzieci i młodzieży, pn. "Wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży z Jastkowic i okolic". Przedsięwzięcie planowane do realizacji w terminie 26 czerwca-1 września 2023 r. Wysokość wnioskowanej dotacji: 5 000,00 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta złożona przez Jastkowickie Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne "Dziedzictwo i pamięć" spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Oferta jest dostępna w siedzibie organu JST na tablicy ogłoszeń, zamieszczona w BIP oraz na stronie internetowej pysznica.pl. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (Biuro podawcze - parter). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Jastkowickim Stowarzyszeniem Kulturalno-Historycznym "Dziedzictwo i pamięć".

 oferta realizacji zadania publicznego_ z 13.06.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2023-06-14 12:36:01 | Data modyfikacji: 2024-02-15 14:03:48.
Oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie zakresu
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych.


Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z zakresu pożytku publicznego.

Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 19 czerwca 2023 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski "Nadzieja" złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu pożytku publicznego, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pn. "Organizacja zajęć rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi". Przedsięwzięcie planowane do realizacji w terminie 3 lipca-29 września 2023 r. Wysokość wnioskowanej dotacji: 7 300,00 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski "Nadzieja" spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Oferta jest dostępna w siedzibie organu JST na tablicy ogłoszeń, zamieszczona w BIP oraz na stronie internetowej pysznica.pl. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (Biuro podawcze - parter). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Szczególnej Troski "Nadzieja".

 oferta realizacji zadania publicznego_ z 19.06.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2023-06-20 11:06:46 | Data modyfikacji: 2023-06-20 14:16:56.

 Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z zakresu pożytku publicznego.  Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 11 lipca 2023 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jastowickiej złożyło ofertę o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pożytku publicznego; działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn. "Dożynki Wsi Jastkowice i okolic w 2023 r." Przedsięwzięcie planowane do realizacji w terminie od 10 sierpnia - 31 października 2023 r. Wysokość wnioskowanej dotacji: 2 000,00 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta złożona przez  Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jastowickiej spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Oferta jest dostępna w siedzibie organu JST na tablicy ogłoszeń, zamieszczona w BIP oraz na stronie internetowej pysznica.pl. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (Biuro podawcze - parter). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Jastowickiej.

 oferta realizacji zadania publicznego z 11.07.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2023-07-13 14:28:03.
Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku
publicznym i o wolontariacie z zakresu pożytku
publicznego.

Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z zakresu pożytku publicznego.

Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 8 stycznia 2024 r. Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach złożyła ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu pożytku publicznego pn. Realizacja programu profilaktycznego "Jak nie robić z siebie bałwana-świadome korzystanie z technoligii informatycznych" podczas wypoczynku feryjnego. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w terminie 22 stycznia-28 lutego 2024 r. Wysokość wnioskowanej dotacji: 4 000,00 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta złożona przez  Parafię Rzymsko -  Katolicką p. w. Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Oferta jest dostępna w siedzibie organu JST na tablicy ogłoszeń, zamieszczona w BIP oraz na stronie internetowej pysznica.pl. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (Biuro podawcze - parter). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Parafią Rzymsko - Katolicką p.w. Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach.

 oferta realizacji zadania publicznego 1_2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2024-01-11 13:01:22 | Data modyfikacji: 2024-01-18 13:06:11.
Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku
publicznym i o wolontariacie z zakresu pożytku
publicznego.


Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z zakresu pożytku publicznego.

Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 8 stycznia 2024 r. Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jana Chrzciciela w Pysznicy złożyła ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu pożytku publicznego pn. Realizacja programu profilaktycznego "Dbaj o życie i zdrowie swoje i innych. Umiej powiedzieć NIE temu co zabija 2.0!" podczas wypoczynku feryjnego. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w terminie 22 stycznia-23 lutego 2024 r. Wysokość wnioskowanej dotacji: 5 000,00 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta złożona przez  Parafię Rzymsko -  Katolicką p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jana Chrzciciela w Pysznicy spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Oferta jest dostępna w siedzibie organu JST na tablicy ogłoszeń, zamieszczona w BIP oraz na stronie internetowej pysznica.pl. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (Biuro podawcze - parter). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Parafią Rzymsko - Katolicką p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jana Chrzciciela w Pysznicy.

 oferta realizacji zadania publicznego 2_2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2024-01-11 13:02:46.
Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku
publicznym i o wolontariacie z zakresu pożytku
publicznego.


Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z zakresu pożytku publicznego.

Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 24 maja 2024 r. Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach złożyła ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu pożytku publicznego pn. Realizacja programu profilaktycznego "Nie rób z siebie lenia, weź sie za ćwiczenia! - Dlaczego nasz mózg potrzebuje aktywności fizycznej" podczas wypoczynku wakacyjnego. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w terminie 14 czerwca-26 lipca 2024 r. Wysokość wnioskowanej dotacji: 5 000,00 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta złożona przez  Parafię Rzymsko -  Katolicką p. w. Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Oferta jest dostępna w siedzibie organu JST na tablicy ogłoszeń, zamieszczona w BIP oraz na stronie internetowej pysznica.pl. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (Biuro podawcze - parter). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Parafią Rzymsko - Katolicką p.w. Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach.

 uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z 24.05.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2024-06-03 13:32:06.
Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku
publicznym i o wolontariacie z zakresu pożytku
publicznego.

Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 7 czerwca 2024 r. Jastkowickie Stowarzyszenie Kulturalno - Historyczne "DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ" złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu pożytku publicznego pn. "Wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieżty z Jastkowic i okolic" . Przedsięwzięcie planowane do realizacji w terminie 30 czerwca-25 września 2024 r. Wysokość wnioskowanej dotacji: 5 000,00 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta złożona przez  Jastkowickie Stowarzyszenie Kulturalno - Historyczne "DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ" spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Oferta jest dostępna w siedzibie organu JST na tablicy ogłoszeń, zamieszczona w BIP oraz na stronie internetowej pysznica.pl. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (Biuro podawcze - parter). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Jastkowickim Stowaryszeniem Kulturalno - Historycznym "DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ".

 uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 2024-06-07.pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2024-06-10 11:00:39.
Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku
publicznym i o wolontariacie z zakresu pożytku
publicznego.


Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z zakresu pożytku publicznego.

Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 11 czerwca 2024 r. STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB SZCZEGÓLNEJ TROSKI"NADZIEJA" złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu pożytku publicznego pn. "Organizacja zajęć rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi". Przedsięwzięcie planowane do realizacji w terminie 1 lipca-28 września 2024 r. Wysokość wnioskowanej dotacji: 7 300,00 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta złożona przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB SZCZEGÓLNEJ TROSKI"NADZIEJA" spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Oferta jest dostępna w siedzibie organu JST na tablicy ogłoszeń, zamieszczona w BIP oraz na stronie internetowej pysznica.pl. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (Biuro podawcze - parter). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego ze STOWARZYSZENIEM NA RZECZ OSÓB SZCZEGÓLNEJ TROSKI"NADZIEJA".

 uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z 11.06.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2024-06-13 14:18:41.
Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku
publicznym i o wolontariacie z zakresu pożytku
publicznego.


Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z zakresu pożytku publicznego.

Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 25 czerwca 2024 r.ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ OKRĘG PODKARPACKI złożył ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu pożytku publicznego pn. "Udział 9 Jastkowskiej Drużyny Harcerek "Błyskawica" w Harcerskiej Akcji Letniej". Przedsięwzięcie planowane do realizacji w terminie 8-21 lipca 2024 r. Wysokość wnioskowanej dotacji: 1 000,00 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta złożona przez ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ OKRĘG PODKARPACKI spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Oferta jest dostępna w siedzibie organu JST na tablicy ogłoszeń, zamieszczona w BIP oraz na stronie internetowej pysznica.pl. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (Biuro podawcze - parter). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego ze ZWIĄZEKIEM HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ OKRĘG PODKARPACKI.

 uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z 25.06.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2024-06-25 15:18:13 | Data modyfikacji: 2024-06-26 10:35:40.
Data wprowadzenia: 2024-06-25 15:18:13
Data modyfikacji: 2024-06-26 10:35:40
Autor: Monika Bajdo
Opublikowane przez: Marta Gleich