Oferta realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 16 czerwca 2015 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Pysznicy wraz z Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Pysznicy i Jastkowic poprzez 6 dniowy wyjazd wakacyjny - „Wakacje z Bogiem” realizowanego w okresie 1.07.2015 r. - 14.08.2015 r. Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.). Oferta wspólna złożona przez: Parafię Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Pysznicy wraz z Parafią Rzymskokatolicką pw. Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że do dnia 2 lipca 2015 r. do godz. 15.00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (p. nr 24 sekretariat). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Parafią Rzymskokatolicką w Pysznicy.

 oferta realizacji zadania publicznego_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-25 09:26:10 | Data modyfikacji: 2015-06-25 09:30:21.
Zarządzenie Nr 126/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 października 2015 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
 Zarządzenie Nr 126_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-10-29 15:14:22.

Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 17 czerwca 2016 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Pysznicy złożyła ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Pysznicy poprzez 5 dniowy wyjazd wakacyjny w Bieszczady - „Wakacje z Bogiem” w terminie 27-31 sierpnia 2016 r. Przedsięwzięcie realizowane w okresie 1.07.2016 r. - 14.09.2016 r. ze względu na konieczność przeprowadzenia naboru, zorganizowania wyjazdu oraz rozliczenia zrealizowanego zadania. Wysokość wnioskowanej dotacji w wysokości 7 620 zł. Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) oferta złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Pysznicy spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że do dnia 30 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (p. nr 24 sekretariat). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Parafią Rzymskokatolicką w Pysznicy.

 oferta realizacji zadania publicznego_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-06-23 11:29:33.

Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 29 maja 2017 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski "Nadzieja" ze Stalowej Woli złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Organziacja zajęć rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi”. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w terminie 19 czerwca -15 września 2017 r. Wysokość wnioskowanej dotacji w wysokości 7 100 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) oferta złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski "Nadzieja" ze Stalowej Woli spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Oferta jest zmieszczona w BIP, w siedzibie organu jst na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (p. nr 24 sekretariat). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Szczególnej Troski "Nadzieja" ze Stalowej Woli.

 oferta realizacji zadania publicznego_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-31 14:48:53.

Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.


Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 7 czerwca 2017 r. Parafia pw. Podwyższenia Świętego Krzyża i św. Jana Chrzciciela w Pysznicy złożyła ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; pn. „Wakacje z Bogiem” - organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Pysznicy poprzez 4-dniowy wyjazd wakacyjny do Krakowa w terminie 26-29 czerwca 2017 r. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w terminie 19 czerwca - 14 sierpnia 2017 r. Wysokość wnioskowanej dotacji: 4 600 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) oferta złożona przez Parafię pw. Podwyższenia Świętego Krzyża i św. Jana Chrzciciela w Pysznicy spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Oferta jest zmieszczona w BIP, w siedzibie organu jst na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (p. nr 24 sekretariat). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Parafią pw. Podwyższenia Świętego Krzyża i św. Jana Chrzciciela w Pysznicy.

 oferta realizacji zadania publicznego 2_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-12 13:15:12 | Data modyfikacji: 2017-06-12 13:15:53.
Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 15
czerwca 2018 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Szczególnej Troski „Nadzieja” ze Stalowej
Woli złożyło ofertę o dofinansowanie
realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i
promocji zdrowia pn. „Organizacja zajęć
rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży z
zaburzeniami sensorycznymi”. Przedsięwzięcie
planowane do realizacji w terminie 25 czerwca –
24 września 2018 r. Wysokość wnioskowanej
dotacji w wysokości 7 300 zł. Zgodnie z art. 19a
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U. z 2017 r. poz. 573, z późn.
zm.) oferta złożona przez Stowarzyszenie Na
Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” ze
Stalowej Woli spełnia warunki określone w art.
19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica
stwierdził celowość realizacji powyższego
zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy
Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje,
że w ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty można
zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Oferta jest zmieszczona w BIP, w siedzibie organu
jst na tablicy ogłoszeń oraz na stronie
internetowej. Uwagi należy składać w formie
pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (p. nr 24
sekretariat). Po upływie wyżej określonego
terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt
Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji
zadania publicznego ze Stowarzyszeniem Na Rzecz
Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” ze
Stalowej Woli.
 oferta realizacji zadania publicznego z 15.06.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-18 14:06:32 | Data modyfikacji: 2018-06-18 14:38:09.
Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 18
czerwca 2018 r. Parafia pw. Podwyższenia
Świętego Krzyża w Pysznicy złożyła ofertę o
dofinansowanie realizacji zadania publicznego z
zakresu działalności na rzecz dzieci i
młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i
młodzieży; pn. „Wakacje z Bogiem” –
organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i
młodzieży z terenu Pysznicy poprzez 8-dniowy
wakacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży z
terenu Pysznicy w miejscowości Okuninka nad
Jeziorem Białym, w terminie 8-15 lipca 2018 r.”
Przedsięwzięcie planowane do realizacji w
terminie 1 lipca – 15 września 2018 r.
Wysokość wnioskowanej dotacji: 7 920 zł.
Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2017 r.
poz. 573, z późn. zm.) oferta złożona przez
Parafię pw. Podwyższenia Świętego Krzyża i
św. Jana Chrzciciela w Pysznicy spełnia warunki
określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy.
Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość
realizacji powyższego zadania publicznego. W
związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art.
19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od
zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi
dotyczące złożonej oferty. Oferta jest
zmieszczona w BIP, w siedzibie organu JST na
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.
Uwagi należy składać w formie pisemnej do
Urzędu Gminy w Pysznicy (p. nr 24 sekretariat).
Po upływie wyżej określonego terminu oraz
rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy
Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji
zadania publicznego z Parafią pw. Podwyższenia
Świętego Krzyża w Pysznicy.
 oferta realizacji zadania publicznego z 18.06.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-18 14:07:05.
Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku
publicznym i o wolontariacie z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej oraz
działalnośćœści na rzecz dzieci i
młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i
młodzieży. Wójt Gminy Pysznica informuje, że w
dniu 3 lipca 2018 r. UKS KŁYŻÓW złożył
ofertę o dofinansowanie realizacji zadania
publicznego pn. "„Wakacje na wesoło". Ze
względu na niekompletne informacje w ofercie UKS
Kłyżów dokonał stosownych poprawek i zlożył
poprawioną ofertę 4 lipca 2018 r.
Przedsięwzięcie planowane do realizacji w
terminie 16 lipca – 31 sierpnia 2018 r.
Wysokość wnioskowanej dotacji: 5 000 zł.
Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalnośœci pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2017 r.
poz. 573, z póŸźn. zm.) oferta złożona przez
UKS KŁYŻÓW spełnia warunki okreœślone w art.
19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica
stwierdził celowośćœć realizacji powyższego
zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy
Pysznica w myśœl art. 19a ust. 3 ustawy
informuje, że w ciągu 7 dni od zamieszczenia
oferty można zgłaszać uwagi dotyczące
złożonej oferty. Oferta jest zmieszczona w BIP,
w siedzibie organu jst na tablicy ogłoszeń oraz
na stronie internetowej. Uwagi należy składać w
formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (p. nr
24 sekretariat). Po upływie wyżej okresœlonego
terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt
Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji
zadania publicznego.
 oferta realizacji zadania publicznego z 04.07.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-06 14:20:32 | Data modyfikacji: 2018-07-12 08:45:02.

Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 16 stycznia 2019 r. Uczniowski Klub Sportowy „Kłyżów” złożył ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Ferie na wesoło. Zajęcia sportowo-rekreacyjne”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie 8-24 lutego 2019 r. Wysokość wnioskowanej dotacji wynosi 1132 zł. Oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Kłyżów” spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.). Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (p. nr 24 sekretariat). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Uczniowskim Klubem Sportowym „Kłyżów”.

 oferta realizacji zadania publicznego z 16.01.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-23 07:24:45 | Data modyfikacji: 2019-01-23 08:13:42.

Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 13 maj 2019 r. Stowarzyszenie Ziemi Jastkowickiej, Jastkowice, ul. Armii Krajowej 18, 37-403 Pysznica złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wierni Tradycji Jastkowickiej” – Zadanie zrealizowane będzie w terminie 02.8.2019 r. do 31.08.2019 r. w miejscowości Jastkowice. Zadanie obejmuje organizację i realizacją wydarzenia kulturalnego prezentującego dorobek społeczności lokalnej w zakresie promowania lokalnych artystów, zespołów ludowych kultywujących lokalne tradycje, obyczaje i dziedzictwo kulturowe oraz prezentujący i promujący rodzimy folklor i kulturę. Podczas trwania imprezy zostanie przeprowadzony konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz zostaną zaprezentowane regionalne potrawy i wypieki przygotowane przez członków stowarzyszenia. Podczas trwania imprezy wystąpią dwa zespoły muzyczne obrzędowe promujące lokalny folklor. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) oferta złożona przez Stowarzyszenie Ziemi Jastkowickiej w Jastkowicach spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Oferta jest zmieszczona w BIP, w siedzibie organu jst na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (p. nr 24 sekretariat). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszenie Ziemi Jastkowickiej w Jastkowicach.

 oferta realizacji zadania publicznego_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-24 15:48:43 | Data modyfikacji: 2019-05-28 12:32:34.

Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z zakresu działalnoœci na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym


Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 31 maja 2019 r. Jastkowickie Stowarzyszenei Kulturalno-Historyczne "Dziedzictwo i Pamięć" złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu działalnoœci na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Zielone wakacje dzieci i młodzieży z Jastkowic i okolic". Przedsięwzięcie planowane do realizacji w terminie 1 lipca -31 sierpnia 2019 r. Wysokoœć wnioskowanej dotacji: 4 000 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoœci pożytku publicznego i o wolontariacie oferta złożona przez Jastkowickie Stowarzyszenei Kulturalno-Historyczne "Dziedzictwo i Pamięć" spełnia warunki okreœlone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowoœć realizacji powyższego zadania publicznego. W zwišzku z tym Wójt Gminy Pysznica w myœl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w cišgu 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczšce złożonej oferty. Oferta jest zmieszczona w BIP, w siedzibie organu jst na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej pysznica.pl. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (Biuro podawcze - parter). Po upływie wyżej okreœlonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Jastkowickim Stowarzyszeniem Kulturalno-Historycznym "Dziedzictwo i Pamięć" .

 oferta realizacji zadania publicznego z 31.05.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-07 14:12:47.

Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 11 czerwca 2019 r. Parafia Rzymskokatolicka w Pysznicy złożyła ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Wakacje z Bogiem.”. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w terminie 24 czerwca do 15 września 2019 r. Wysokość wnioskowanej dotacji: 4 000 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta złożona przez Parafię w Pysznicy spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Oferta jest zmieszczona w BIP, w siedzibie organu jst na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej pysznica.pl. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (Biuro podawcze – parter). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Parafią Rzymskokatolicką w Pysznicy.
--

 oferta _realizacji _zadania_publicznego z 11.06.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-11 15:17:27 | Data modyfikacji: 2019-06-26 15:12:55.

Oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.


Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 24 czerwca 2019 r. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie 01.08.2019 r. do 10. 10. 2019 r. Wysokość wnioskowanej dotacji wynosi 7 300,00 zł. Oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.). Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (p. nr 24 sekretariat). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja”.


 

 oferta _realizacji _zadania_publicznego z 24.06.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-03 15:09:53.

Oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 2 lipca 2019 r. Gminny Zespół Sportowy ‘SAN” Kłyżów złożył ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Radosne Misyjne Granie” – VIII edycja. Przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie 15.07.2019 r. do 31. 08. 2019 r. Wysokość wnioskowanej dotacji wynosi 3 000,00 zł. Oferta złożona przez Gminny Zespół „SAN” Kłyżów spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.). Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (p. nr 24 sekretariat). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Gminnym Zespołem Sportowym „SAN” Kłyżów.

 oferta _realizacji _zadania_publicznego z 02.07.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-10 15:37:29.

Oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .
Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 19 lipca 2019 r. Uczniowski Klub Sportowy „Kłyżów” złożył ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Wakacje na wesoło”. Zajęcia sportowo-rekreacyjne. Przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie 03.08.2019 r. do 15.09.2019 r. Wysokość wnioskowanej dotacji wynosi 3 382,00 zł. Uczniowski Klub Sportowy „Kłyżów” spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688). Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (p. nr 24 sekretariat). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z Uczniowskim Klubem Sportowym „Kłyżów”.

 oferta _realizacji _zadania_publicznego z 19.07.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-22 15:11:54.
Oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie zakresu
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych.

Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 24 lipca 2019 r. Stowarzyszenie Kobiet Słomianej złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja IX Jarmarku Słomiańskiego w gminie Pysznica”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie 07.08.2019 r. do 19.08.2019 r. Wysokość wnioskowanej dotacji wynosi 3 000,00 zł. Stowarzyszenie Kobiet Słomianej spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688). Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (p. nr 24 sekretariat). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem Kobiet Słomianej.

 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 24.07.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-26 21:23:46 | Data modyfikacji: 2019-07-26 21:27:21.
Data wprowadzenia: 2019-07-26 21:23:46
Data modyfikacji: 2019-07-26 21:27:21
Opublikowane przez: Admin