Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia
organowi stanowiącemu, rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za rok 2013

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 r..pdf

 Zarządzenie Nr 19_2014_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-24 12:00:01.
Data wprowadzenia: 2015-04-24 12:00:01
Opublikowane przez: Admin