Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 kalendarz wyborczy.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-02-10 09:54:05.
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w
obwodach głosowania utworzonych w kraju, w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 Warunki udziału w głosowaniu.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-02-10 10:00:06.
Informacja o uprawnieniach wyborców
niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 10 maja 2015 r.
 Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-02-10 10:01:46.
WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI
WYBORCZYCH
 Praca w komisjach wyborczych.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-02-10 10:04:04.
Informacja PKW z 16 lutego 2015 r. o powszechnym
głosowaniu korespondencyjnym
 Pismo_powszechne_głosowanie_korespondencyjne.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-03-09 14:32:05.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z dnia 9 marca
2015 r.o wyznaczeniu na obszarze gminy Pysznica
miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
10 maja 2015 r.
 obwieszczenie z 9.03.2015 r. .pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-03-09 15:03:45.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z dnia 2
kwietnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej
wiadomości informacji o utworzonych obwodach
głosowania, ich numerach i granicach,
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych, lokalach dostosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w celu przeprowadzenia głosowania w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z 02.04.2015 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-02 14:34:38.
Druki do pobrania

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców.docx

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.docx

Wniosek o udostepnienie spisu wyborców.docx

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców Gminy Pysznica.docx

Wniosek o wydanie zaswiadczenia o prawie do glosowania.doc

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.doc

 _zgłoszenie_członków_OKW.doc

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-09 10:59:50.
Upoważnienia pracowników urzędu gminy w
związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 34_2015.pdf

Zarządzenie Nr 35_2015.pdf

 Zarządzenie Nr 33_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-09 11:31:44.
Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców
 Apel PKW.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-20 11:29:18.
Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wskazania do
składu obwodowych komisji wyborczych na terenie
Gminy Pysznica pracowników samorządowych gminy i
gminnych jednostek organizacyjnych dla
przeprowadzenia wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
10 maja 2015 r.
 Zarządzenie Nr 43_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-20 15:25:55.
Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy
Pysznica w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
 Zarządzenie Nr 45_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-20 17:50:15.
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14
kwietnia 2015 r. w sprawie listy kandydatów na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 uchwała PKW o liście kandydatów.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-20 17:54:33.
Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 kwietnia 2015 r. sprawie powołania
koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r
 Zarządzenie Nr 46_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-21 15:20:44.
Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 kwietnia 2015 r. sprawie upoważnienia do
odbioru kart do głosowania i nakładek na karty
do głosowania sporządzonych w alfabecie
Braile’a
 Zarządzenie Nr 47_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-22 14:49:01.
Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 kwietnia 2015 r. sprawie powołania
przedstawicieli Wójta Gminy Pysznica do ochrony
lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
 Zarządzenie Nr 48_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-22 14:51:25.
Informacja Wójta Gminy Pysznica z dnia 22
kwietnia 2015 r. o pierwszym posiedzeniu
Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych dla
przeprowadzenia wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 10 maja 2015 r.
 informacja wójta o I posiedzeniu OKW.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-22 15:14:03.
Wybory Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej -
plakat informacyjny
 plakat_wybory10.05.jpg

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-28 13:06:29.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -
opracowania w formie wideo

 


Strona Państwowej Komisji Wyborczej


Wybory Prezydenta RP w 2015 r. — Termin i technika głosowania (I tura)


Wybory Prezydenta RP w 2015 r. — Uprawnieni do głosowania


Wybory Prezydenta RP w 2015 r. — Niepełnosprawni


Wybory Prezydenta RP w 2015 r. — Głosowanie korespondencyjne

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-28 13:33:58.
Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 24 kwietnia 2015 r. sprawie ustanowienia
operatorów informatycznej obsługi Obwodowych
Komisji Wyborczych na terenie Gminy Pysznica w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 Zarządzenie Nr 50_2015_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-05-04 13:41:46.
Informacja Wójta Gminy Pysznica w sprawie
składów Obwodowych Komisji Wyborczych
 informacja wójta o składach OKW z 28.04.2015 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-05-08 17:37:31.
Informacja o warunkach udziału w ponownym
głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w
kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24
maja 2015 r.
 informacja PKW z 11.05.2015 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-05-12 15:15:52.
Druki do pobrania - ponowne głosowanie

wniosek o wydanie zaswiadczenia o prawie do glosowania - II tura.doc

wniosek pełnomocnictwo - II tura.rtf

zgoda na pełnomocnictwo - II tura.rtf

 Wniosek o dopisanie do spisu wyborców - II tura.odt

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-05-13 09:14:55.
Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wygaśnięcia
członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
 Zarządzenie Nr 58_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-05-21 16:23:21.
Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wygaśnięcia
członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
 Zarządzenie Nr 59_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-05-21 16:24:36.
Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uzupełnienia
składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w
Jastkowicach powołanej w celu przeprowadzenia
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 Zarządzenie Nr 63_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-05-22 15:48:30.
Data wprowadzenia: 2015-05-22 15:48:30
Opublikowane przez: Admin