Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w
Pysznicy
 Zarządzenie Nr 1_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-01-13 15:04:26.
Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 Zarządzenie Nr 2_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-01-13 15:08:50.
Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 Zarządzenie Nr 3_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-01-13 15:09:48.
Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie powołania
Zespołu zadaniowego w celu ustalenia liczby osób
bezdomnych na terenie gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 4_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-01-19 08:09:25.
Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia
wyborów Sołtysów na terenie Gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 5_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-01-30 10:30:10 | Data modyfikacji: 2015-01-30 10:32:45.
Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie odwołania
członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 6_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-01-30 10:31:37.
Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany i
powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego
w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 7_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-01-30 10:34:26.
Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 8_2015_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-02-10 09:39:27 | Data modyfikacji: 2015-02-10 10:16:44.
Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
do realizacji zadań wynikających z ustawy o
Karcie Dużej Rodziny
 Zarządzenie Nr 9_2015_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-02-13 10:23:46 | Data modyfikacji: 2015-02-13 10:24:26.
Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia do
realizacji niektórych zadań wynikających z
ustawy o Karcie Dużej Rodziny
 Zarządzenie Nr 10_2015_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-02-13 10:25:12.
Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie powołania
Komisji Oceniającej oraz określenia Regulaminu
Pracy Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 11_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-02-13 13:03:25.
Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji Wyborczej
 Zarządzenie Nr 12_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-02-13 13:04:26 | Data modyfikacji: 2015-02-13 13:08:39.
Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 13_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-02-17 10:08:19.
Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 14_2015_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-02-17 10:09:22 | Data modyfikacji: 2015-02-17 12:05:37.
Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 lutego 2015 r.w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej
 Zarządzenie Nr 15_2015_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-02-20 07:49:04.
Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2015
 Zarządzenie Nr 16_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-03-03 13:26:18.
Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie czasu pracy w
miesiącu lutym 2015 r. w Urzędzie Gminy w
Pysznicy
 Zarządzenie Nr 17_2015_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-03-03 13:32:15.
Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 18_2015_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-03-03 13:37:04.
Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 2 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów na
terenie Gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 19_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-03-03 13:45:17.
Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 20_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-03-03 13:47:16.
Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 marca 2015 r. w sprawie powołania
Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia
wyborów Sołtysów w sołectwach: Kłyżów,
Krzaki-Słomiana, Bąków oraz Studzieniec na
terenie Gminy Pysznica, zarządzonych na dzień 15
marca 2015 r.
 Zarządzenie Nr 21_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-03-10 11:48:40.
Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 9/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
do realizacji zadań wynikających z ustawy o
Karcie Dużej Rodziny
 Zarządzenie Nr 22_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-03-17 13:13:33.
Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 10/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia do
realizacji niektórych zadań wynikających z
ustawy o Karcie Dużej Rodziny
 Zarządzenie Nr 23_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-03-17 13:15:29.
Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia do
przeprowadzenia postępowania w sprawach
świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w
tych sprawach decyzji
 Zarządzenie Nr 24_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-03-17 13:43:35.
Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia do
przeprowadzenia postępowania w sprawach
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także
do wydawania w tych sprawach decyzji
 Zarządzenie Nr 25_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-03-17 13:46:15.
Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia do
wydawania decyzji administracyjnych w
indywidualnych sprawach z zakresu pomocy
społecznej należących do właściwości gminy
 Zarządzenie Nr 26_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-03-17 13:47:20.
Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia do
podejmowania działań wobec dłużników
alimentacyjnych, przeprowadzenia postępowania i
wydawania w tych sprawach decyzji oraz do
przekazywania do biura informacji gospodarczej
informacji gospodarczej o zobowiązaniach
dłużnika alimentacyjnego
 Zarządzenie Nr 27_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-03-17 13:53:50.
Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2015
 Zarządzenie Nr 28_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-03-18 09:24:18.
Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania
komisji odbioru inwestycji
 Zarządzenie Nr 32_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-09 11:16:17.
Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie sporządzania
aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 Zarządzenie Nr 33_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-09 11:16:34.
Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia
pracowników urzędu gminy do przyjmowania
wniosków oraz informowania wyborców
niepełnosprawnych o sposobach (formach)
głosowania adekwatnie do rodzaju i stopnia
niepełnosprawności
 Zarządzenie Nr 34_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-09 11:18:08.
Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do
prowadzenia czynności związanych z głosowaniem
korespondencyjnym
 Zarządzenie Nr 35_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-09 11:19:30.
Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu na realizację zadania z
zakresu ochrony i promocji zdrowia
 Zarządzenie Nr 36_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-09 11:21:07.
Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w
Pysznicy
 Zarządzenie Nr 39_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-14 10:09:06.
Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia
zasad naboru pracowników samorządowych na
stanowiska urzędnicze
 Zarządzenie Nr 40_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-14 13:08:29.
Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 Zarządzenie Nr _41_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-14 14:11:31.
Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wskazania do
składu obwodowych komisji wyborczych na terenie
Gminy Pysznica pracowników samorządowych gminy i
gminnych jednostek organizacyjnych dla
przeprowadzenia wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
10 maja 2015 r.
 Zarządzenie Nr 43_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-20 15:23:58.
Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
 Zarządzenie Nr 44_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-20 15:30:26.
Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy
Pysznica w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
 Zarządzenie Nr 45_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-20 17:45:36.
Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 kwietnia 2015 r. sprawie powołania
koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r
 Zarządzenie Nr 46_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-21 15:19:49.
Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 kwietnia 2015 r. sprawie upoważnienia do
odbioru kart do głosowania i nakładek na karty
do głosowania sporządzonych w alfabecie
Braile’a
 Zarządzenie Nr 47_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-22 13:40:06.
Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 kwietnia 2015 r. sprawie powołania
przedstawicieli Wójta Gminy Pysznica do ochrony
lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
 Zarządzenie Nr 48_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-22 14:56:35.
Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2015
 Zarządzenie Nr 29_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-23 14:33:18.
Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2015
 Zarządzenie Nr 42_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-23 14:34:20.
Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 24 kwietnia 2015 r. sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 49_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-24 14:53:45.
Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 24 kwietnia 2015 r. sprawie ustanowienia
operatorów informatycznej obsługi Obwodowych
Komisji Wyborczych na terenie Gminy Pysznica w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 Zarządzenie Nr 50_2015_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-30 08:25:58.
Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia
organowi stanowiącemu rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za rok 2014
 Zarządzenie Nr 30_2015_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-05-07 15:53:26.
Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2015
 Zarządzenie Nr 51_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-05-07 15:55:51.
Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przedstawienia
organowi stanowiącemu rocznego sprawozdania
finansowego gminy
 Zarządzenie Nr 52_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-05-07 15:57:48.
Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji
Oceniającej oraz określenia Regulaminu Pracy
Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 53_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-05-07 15:59:45.
Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej
 Zarządzenie Nr 54_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-05-07 16:01:04.
Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej
 Zarządzenie Nr 55_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-05-07 16:02:26.
Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2015
 Zarządzenie Nr 56_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-05-11 15:21:23.
Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 maja 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia
 Zarządzenie Nr 57_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-05-11 15:23:37.
Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wygaśnięcia
członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
 Zarządzenie Nr 58_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-01 09:14:46.
Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wygaśnięcia
członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
 Zarządzenie Nr 59_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-01 09:16:02.
Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji
Oceniającej oraz określenia Regulaminu Pracy
Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 60_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-01 09:17:35.
Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 maja 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w sąsiedztwie ulic Wolności,
Szubargi i Podborek w obrębie ewidencyjnym
Pysznica, gmina Pysznica
 Zarządzenie Nr 61_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-03 13:50:38.
Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2015
 Zarządzenie Nr 62_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-03 14:02:12.
Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uzupełnienia
składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w
Jastkowicach powołanej w celu przeprowadzenia
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 Zarządzenie Nr 63_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-03 14:03:03.
Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2015
 Zarządzenie Nr 64_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-03 14:06:46.
Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 65_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-03 14:11:28.
Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie czasu pracy w
miesiącu czerwcu 2015 r. w Urzędzie Gminy w
Pysznicy
 Zarządzenie Nr 66_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-03 14:12:26 | Data modyfikacji: 2015-06-03 14:20:35.
Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 67_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-03 14:15:07.
Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2015
 Zarządzenie Nr 68 _2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-10 10:39:12.
Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego z zakresu działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
 Zarządzenie Nr 69_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-10 10:40:57.
Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i
zakłady kształcenia nauczycieli oraz
specjalności i form kształcenia, na które może
być przyznawane dofinansowanie
 Zarządzenie Nr 70_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-17 14:44:58.
Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 71_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-23 15:12:21.
Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie określenia
zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego za
rok 2014
 Zarządzenie Nr 72_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-07-03 11:07:50.
Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 73_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-07-03 11:10:40.
Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2015
 Zarządzenie Nr 74_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-07-03 11:14:35.
Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 75_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-07-03 11:25:27.
Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2015
 Zarządzenie Nr 76_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-07-17 10:24:34.
Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia do
sporządzania aktów pełnomocnictwa do
głosowania w referendum ogólnokrajowym,
zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
 Zarządzenie Nr 77_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-07-22 11:52:56.
Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia
pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków
oraz informowania osób niepełnosprawnych o
sposobach (formach) głosowania adekwatnie do
rodzaju i stopnia niepełnosprawności
 Zarządzenie Nr 78_2015_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-07-22 11:55:53 | Data modyfikacji: 2015-07-29 12:00:48.
Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia do
prowadzenia czynności związanych z głosowaniem
korespondencyjnym
 Zarządzenie Nr 79_2015_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-07-22 11:57:11 | Data modyfikacji: 2015-07-29 12:02:39.
Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2015
 zarządzenie nr 80_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-08-18 11:32:19.
Zarządzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji
odbioru inwestycji
 Zarządzenie Nr 81_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-08-18 11:35:56.
Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji
odbioru inwestycji
 Zarządzenie Nr 82_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-08-18 11:39:03.
Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania
komisji odbioru inwestycji
 Zarządzenie Nr 83_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-08-18 11:40:41.
Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2015
 Zarządzenie Nr 84_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-08-18 11:44:22.
Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wskazania do
składu obwodowych komisji do spraw referendum na
terenie Gminy Pysznica pracowników samorządowych
gminy i gminnych jednostek organizacyjnych dla
przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego,
zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
 Zarządzenie Nr 85_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-08-18 11:48:49.
Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie przedłożenia
informacji z wykonania budżetu o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu
realizacji przedsięwzięć oraz wykonania planu
finnsowego samorządowych instytucji kultury za I
półrocze 2015 r.
 Zarządzenie Nr 86_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-09 15:02:24 | Data modyfikacji: 2015-09-10 08:26:34.
Zarządzenie Nr 88/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania
Obwodowych Komisji do spraw Referendum na terenie
Gminy Pysznica dla przeprowadzenia referendum
ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6
września 2015 r.
 Zarządzenie Nr 88_2015_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-10 09:06:18.
Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie upoważnienia
do odbioru kart do głosowania i nakładek na
karty do głosowania sporządzonych w alfabecie
Braile’a
 Zarządzenie Nr 87_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-10 09:07:52.
Zarządzenie Nr 89/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania
przedstawicieli Wójta Gminy Pysznica do ochrony
lokali obwodowych komisji do spraw referendum w
czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej
nadzwyczajnymi wydarzeniami, w referendum
ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6
września 2015 r.
 Zarządzenie Nr 89_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-10 09:10:17.
Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie opracowania
planu obrony cywilnej dla Gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 90_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-10 09:15:05.
Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2015
 Zarządzenie Nr 91_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-10 10:22:09.
Zarządzenie Nr 92/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia
podstawowych założeń i kierunków działania w
zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego
i obrony cywilnej gminy Pysznica w 2015 roku
 Zarządzenie Nr 92_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-10 10:26:05.
Zarządzenie Nr 93/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania
zespołu powypadkowego
 Zarządzenie Nr 93_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-10 10:27:32.
Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia
operatorów informatycznej obsługi Obwodowych
Komisji do spraw Referendum na terenie Gminy
Pysznica w referendum ogólnokrajowym,
zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
 Zarządzenie Nr 94_2015_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-10 11:34:43.
Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wygaśnięcia
członkostwa w obwodowej komisji do spraw
referendum
 Zarządzenie Nr 95_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-10 11:44:09.
Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wygaśnięcia
członkostwa w obwodowej komisji do spraw
referendum
 Zarządzenie Nr 96_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-10 11:45:34.
Zarządzenie Nr 97/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2015
 Zarządzenie Nr 97_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-10 11:50:36.
Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przygotowania i
zapewnienia działania systemu wykrywania i
alarmowania na terenie gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 98_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-10 11:58:20.
Zarządzenie Nr 99/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 września 2015 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 99_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-10 11:58:45.
Zarządzenie Nr 100/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 września 2015 r. w sprawie wygaśnięcia
członkostwa w obwodowej komisji do spraw
referendum
 Zarządzenie Nr 100_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-10 12:00:27.
Zarządzenie Nr 101/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 2 września 2015 r. w sprawie powołania
Gminnego Zespołu Kierowania Obroną Cywilną na
terenie gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 101_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-10 12:46:59.
Zarządzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2015
 Zarządzenie Nr 102_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-29 14:04:55.
Zarządzenie Nr 103/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 września 2015 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 103_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-29 14:09:07.
Zarządzenie Nr 103a/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2015
 Zarządzenie Nr 103a_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-29 14:10:12.
Zarządzenie Nr 104/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 września 2015 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 104_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-29 14:11:38 | Data modyfikacji: 2015-10-09 11:11:16.
Zarządzenie Nr 105/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 września 2015 r. w sprawie upoważnienia
do sporządzania aktów pełnomocnictwa do
głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 Zarządzenie Nr 105_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-29 14:13:03.
Zarządzenie Nr 106/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 września 2015 r. w sprawie upoważnienia
do prowadzenia czynności związanych z
głosowaniem korespondencyjnym
 Zarządzenie Nr 106_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-29 14:15:01.
Zarządzenie Nr 107/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 września 2015 r. w sprawie upoważnienia
pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków
oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o
sposobach (formach) głosowania adekwatnie do
rodzaju i stopnia niepełnosprawności
 Zarządzenie Nr 107_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-29 14:19:39.
Zarządzenie Nr 108/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 15 września 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2015
 Zarządzenie Nr 108_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-29 14:21:26.
Zarządzenie Nr 109/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 września 2015 r. w sprawie upoważnienia
do realizacji niektórych zadań wynikających z
ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz do
przyznawania Karty Dużej Rodziny
 Zarządzenie Nr 109_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-29 14:23:51.
Zarządzenie Nr 110/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu pomocy społecznej
 Zarządzenie Nr 110_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-29 14:24:56.
Zarządzenie Nr 111/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2015
 Zarządzenie Nr 111_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-11-09 14:38:52.
Zarządzenie Nr 112/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 października 2015 r. w sprawie wskazania
do składu obwodowych komisji wyborczych na
terenie Gminy Pysznica pracowników samorządowych
gminy i gminnych jednostek organizacyjnych dla
przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 Zarządzenie Nr 112_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-11-09 14:43:00.
Zarządzenie Nr 113/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy
Pysznica dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 25 października 2015 r.
 Zarządzenie Nr 113_2015_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-11-09 14:47:16.
Zarządzenie Nr 114/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 października 2015 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 114_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-11-09 14:48:35.
Zarządzenie Nr 115/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 października 2015 r. w sprawie
upoważnienia do odbioru kart do głosowania i
nakładek na karty do głosowania sporządzonych w
alfabecie Braille’a
 Zarządzenie Nr 115_2015_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-11-09 14:50:16.
Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 października 2015 r. w sprawie powołania
przedstawicieli Wójta Gminy Pysznica do ochrony
lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
 Zarządzenie Nr 116_2015_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-11-09 14:51:59.
Zarządzenie Nr 117/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 października 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2015
 Zarządzenie Nr 117_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-11-09 14:53:39.
Zarządzenie Nr 118/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 października 2015 r. w sprawie
powołania operatorów informatycznej obsługi
obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy
Pysznica w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 Zarządzenie Nr 118_2015_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-11-09 14:55:21 | Data modyfikacji: 2015-11-09 14:58:10.
Zarządzenie Nr 119/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 października 2015 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 119_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-11-09 14:57:11.
Zarządzenie Nr 120/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 października 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2015
 Zarządzenie Nr 120_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-11-10 07:45:19.
Zarządzenie Nr 121/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 października 2015 r. w sprawie
wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji
wyborczej
 Zarządzenie Nr 121_2015_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-11-10 07:47:07.
Zarządzenie Nr 122/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2015
 Zarządzenie Nr 122_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-11-10 07:48:07.
Zarządzenie Nr 123/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 października 2015 r. w sprawie
wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji
wyborczej
 Zarządzenie Nr 123_2015_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-11-10 07:49:47.
Zarządzenie Nr 124/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 października 2015 r. w sprawie powołania
Komisji Oceniającej oraz określenia Regulaminu
Pracy Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 124_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-11-10 07:51:36.
Zarządzenie Nr 125/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2015
 Zarządzenie Nr 125_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-11-10 07:52:22.
Zarządzenie Nr 126/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 października 2015 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
 Zarządzenie Nr 126_2015_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-11-10 07:53:34.
Zarządzenie Nr 127/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2015
 Zarządzenie Nr 127_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-11-30 08:47:41.
Zarządzenie Nr 128/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie powołania
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 Zarządzenie Nr 128_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-11-30 10:30:23.
Zarządzenie Nr 129/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia
Radzie Gminy projektu uchwały budżetowej na rok
2016
 Zarządzenie Nr 129_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-11-30 10:35:02.
Zarządzenie Nr 130/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia
Radzie Gminy projektu uchwały Wieloletniej
Prognozy Finasowej Gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 130_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-11-30 10:40:12.
Zarządzenie Nr 131/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie odwołania
członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 131_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-11-30 10:53:12.
Zarządzenie Nr 132/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmiany i
powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego
w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 132_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-11-30 11:01:22.
Zarządzenie Nr 133/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie powołania
członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 133_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-11-30 11:04:56.
Zarządzenie Nr 134/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji składników
majątkowych
 Zarządzenie Nr 134_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-11-30 11:13:28.
Zarządzenie Nr 135/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 135_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-11-30 11:18:31.
Zarządzenie Nr 136/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2015
 Zarządzenie Nr 136_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-11-30 11:21:01.
Zarządzenie Nr 137/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie powołania
komisji odbioru inwestycji
 Zarządzenie Nr 137_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-12-21 14:28:05.
Zarządzenie Nr 138/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2015
 Zarządzenie Nr 138_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-12-21 14:29:00.
Zarządzenie Nr 139/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 139_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-12-21 14:30:07.
Zarządzenie Nr 140/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia
Pani Iwony Szot – Referenta w Dziale Świadczeń
Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Pysznicy do przekazywania informacji gospodarczych
o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do
biur informacji gospodarczej
 Zarządzenie Nr 140_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-12-21 14:32:19.
Zarządzenie Nr 141/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie czasu pracy w
miesiącu grudniu 2015 r. w Urzędzie Gminy w
Pysznicy
 Zarządzenie Nr 141_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-12-21 14:37:35.
Zarządzenie Nr 142/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 142_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-12-21 14:38:31.
Zarządzenie Nr 143/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2015
 Zarządzenie Nr 143_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-01-12 09:47:53.
Data wprowadzenia: 2016-01-12 09:47:53
Opublikowane przez: Admin