POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
w sprawie zarządzenia wyborów posłów do
Parlamentu Europejskiego
 postanowienie 19_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-03-27 13:16:20.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z dnia 21
marca 2014 r.o wyznaczeniu na obszarze gminy
Pysznica miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
i plakatów komitetów wyborczych
 obwieszczenie 21_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-03-27 13:27:19.
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
w sprawie powołania okręgowych komisji
wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu
przeprowadzenia wyborów do Parlamentu
Europejskiego
 kominikat.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-04-08 12:47:45.
Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej z dnia 9
kwietnia 2014 roku w sprawie powołania
okręgowych komisji wyborczych i rejonowych
komisji wyborczych
 komunikat Nr 2.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-04-11 14:10:07.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu
Europejskiego oraz okręgach wyborczych i
siedzibach okregowych komisji wyborczych
 Obwieszczenie PKW o wyborach do Parlamentu Europejskiego.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-04-17 08:40:04.
Informacja o uprawnieniach wyborców
niepełnosprawnych
 Informacja o uprawnieniach dla wyborcow niepelnosprawnych.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-04-17 08:53:02.
Informacja o upływie terminów związanych z
uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w
wyborach do Parlamentu Europejskiego, które
zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
 Informacja o uplywie terminow zwiazanych z uprawnieniami dla wyborcow niepelnosprawnych.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-04-17 08:59:24.
Formularze do pobrania

Zgoda na przyjęcie pelnomocnictwa.pdf

Pomocniczy wzor zgloszenia zamiaru glosowania korespondencyjnego przez wyborce niepelnosprawnego.pdf

Pomocniczy wzor zgloszenia zamiaru glosowania korespondencyjnego przez wyborce niepelnosprawnego.doc

Formularz zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.pdf

 Wniosek o sporzadzenie aktu pelnomocnictwa.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-04-17 09:02:21.
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11
kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych
komisji wyborczych w obwodach głosowania
utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu
Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
 Powolywanie komisji obwodowych.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-04-17 10:10:33 | Data modyfikacji: 2014-04-17 14:21:31.
Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia
obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania
korespondencyjnego
 Zarządzenie Nr 28_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-04-18 09:01:47 | Data modyfikacji: 2014-04-18 09:05:57.
Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie sporządzania
aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
do Parlamentu Europejskiego
 Zarządzenie Nr 30_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-04-18 09:03:40 | Data modyfikacji: 2014-04-18 09:06:51.
Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie upoważnienia
pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków
oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o
sposobach (formach) głosowania adekwatnie do
rodzaju i stopnia niepełnosprawności
 Zarządzenie Nr 31_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-04-18 09:04:38 | Data modyfikacji: 2014-04-18 09:07:15.
Uchwała Nr XL/246/2014 Rady Gminy Pysznica z dnia
21 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
podziału Gminy Pysznica na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych
 Uchwała Nr XL_246_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-04-18 09:08:40.
Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie upoważnienia
do prowadzenia czynności związanych z
głosowaniem korespondencyjnym
 Zarządzenie Nr 29_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-04-22 13:54:26.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z dnia 18
kwietnia 2014 r. w sprawie obwodów głosowania,
ich numerach i granicach, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach
dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
 obwieszczenia o obwodach.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-04-25 13:09:58.
Informacja o sporządzeniu spisów wyborców

wniosek o udostępnienie spisu wyborców.pdf

 Informacja o sporządzeniu spisów wyborców.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-05-06 10:29:57.
Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy
Pysznica
 Zarządzenie Nr 38_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-05-06 14:48:35.
Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 2 maja 2014 r. w sprawie powołania
koordynatora gminnego oraz operatorów systemów
informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych na
terenie Gminy Pysznica w wyborach do Parlamentu
Europejskiego w 2014 r.
 Zarządzenie Nr 36_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-05-12 13:11:50 | Data modyfikacji: 2014-05-12 13:12:34.
Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 2 maja 2014 r. w sprawie wskazania do
składu obwodowych komisji wyborczych na
terenie gminy Pysznica pracowników samorządowych
gminy i gminnych jednostek organizacyjnych dla
przeprowadzenia wyborów do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014
r.
 Zarządzenie Nr 37_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-05-12 13:23:43.
Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji
wyborczej
 Zarządzenie Nr 40_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-05-13 09:15:23.
Data wprowadzenia: 2014-05-13 09:15:23
Opublikowane przez: Admin