WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL
2020-05-20 13:05:25
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL Podstawa prawna:- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2019.1397 t.j. z późn. zm.);- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. K  ...więcej

ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU/WYMELDOWANIU
2020-05-20 12:57:08
ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU/WYMELDOWANIU Podstawa prawna- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2019.1397 t.j. z późn. zm.); - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t  ...więcej

WYMELDOWANIE W DRODZE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
2020-05-20 12:50:49
WYMELDOWANIE W DRODZE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Podstawa prawna- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2019.1397 t.j. z późn. zm.); - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. z późn. z  ...więcej

NADANIE NUMERU PESEL
2020-05-20 12:35:47
NADANIE NUMERU PESEL Podstawa prawna- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2019.1397 t.j. z późn. zm.); - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PE  ...więcej

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
2020-05-20 12:26:39
WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW Podstawa prawna- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U.2019.684 t.j. z późn. zm.);- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyb  ...więcej

WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ
2020-05-20 12:18:52
WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJPodstawa prawna- Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2019.2171 t.j.);- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 t.j. z póź  ...więcej

ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO CUDZOZIEMCA
2020-05-20 12:10:04
ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO CUDZOZIEMCAPodstawa prawna- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2019.1397 t.j. z późn. zm.); - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sp  ...więcej

ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO CUDZOZIEMCA
2020-05-20 11:58:30
ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO CUDZOZIEMCAPodstawa prawna- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2019.1397 t.j. z późn. zm.); - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w spr  ...więcej

ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2020-04-27 15:14:29
Podstawa prawna- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.388, z późn. zm.), - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wyp  ...więcej

ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2020-04-27 15:06:50
Podstawa prawna- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.388, z późn. zm.), - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wyp  ...więcej

ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z POBYTU STAŁEGO LUB POBYTU CZASOWEGO
2020-04-27 15:04:39
Podstawa prawna- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2019.1397 t.j.), - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formu  ...więcej

ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO
2020-04-27 14:49:41
ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO Podstawa prawna-Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2019.1397 t.j.), - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów   ...więcej

ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO
2020-04-27 14:43:11
ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO Podstawa prawna- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2019.1397 t.j.), - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów   ...więcej

Pokazano 1 - 13 z 13