Zarządzenie Nr 60/2013 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 września 2013 r. w sprawie opracowania
materiałów planistycznych do budżetu gminy na
rok 2014
 Zarzadzenie Nr 60_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-06-02 09:44:24.
Zarządzenie Nr 89/2013 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2013
 Zarządzenie Nr 89_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-01-22 09:52:22.
Zarządzenie Nr 88/2013 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2013
 Zarządzenie Nr 88_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-01-22 09:50:19.
Zarządzenie Nr 87/2013 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2013
 Zarządzenie Nr 87_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-01-22 09:47:41.
Zarządzenie Nr 86/2013 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia
pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika
wyborczego na obszarze Gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 86_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-01-22 09:33:33.
Zarządzenie Nr 85/2013 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 85_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-01-22 09:28:54.
Zarządzenie Nr 84/2013 Wójta Gminy Pysznica
zdnia 28 listopada 2013 r. w sprawie organizacji,
uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru
Wójta Gminy Pysznica
 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-01-22 09:24:49.
Zarządzenie Nr 83/2013 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2013
 Zarządzenie Nr 83_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-01-22 08:44:52.
Zarządzenie Nr 82/2013 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2013
 Zarządzenie Nr 82_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-01-22 08:37:57.
Zarządzenie Nr 81/2013 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie
przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji
składników majątkowych
 Zarządzenie Nr 81_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-01-22 08:23:24 | Data modyfikacji: 2014-01-31 13:37:47.
Zarządzenie Nr 80/2013 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie powołania
komisji inwentaryzacyjnej
 Zarządzenie Nr 80_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-01-22 08:21:21 | Data modyfikacji: 2014-01-31 13:35:52.
Zarządzenie Nr 79/2013 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przygotowania
i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i
alarmowania na terenie gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 79_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-11-21 11:19:16 | Data modyfikacji: 2014-01-10 09:25:48.
Zarządzenie Nr 78/2013 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 78_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-11-20 12:42:56 | Data modyfikacji: 2014-01-10 09:25:30.
Zarządzenie Nr 77/2013 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przedłożenia
Radzie Gminy projektu uchwały Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 77_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-11-20 12:14:06 | Data modyfikacji: 2014-01-10 09:25:06.
Zarządzenie Nr 76/2013 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie predłożenia
Radzie Gminy projektu uchwały budżetowej na rok
2014
 Zarządzenie Nr 76_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-11-20 11:08:55 | Data modyfikacji: 2014-01-10 09:24:13.
Zarządzenie Nr 75/2013 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2013
 Zarządzenie Nr 75_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-11-20 10:53:42 | Data modyfikacji: 2014-01-10 09:23:02.
Zarządzenie Nr 74/2013 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2013
 Zarządzenie Nr 74_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-11-08 12:50:18 | Data modyfikacji: 2014-01-10 09:21:09.
Zarządzenie Nr 72/2013 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2013
 zarządzenie nr 72_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-11-06 12:45:33 | Data modyfikacji: 2014-01-10 09:20:10.
Zarządzenie Nr 73/2013 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 października 2013 roku w sprawie
powołania Komisji Przetargowej dla
rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
 Zarządzenie Nr 73_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2013-10-31 15:15:06 | Data modyfikacji: 2014-01-10 09:20:28.
Zarządzenie Nr 71/2013 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 października 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2013
 Zarzadzenie Nr 71_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-10-18 07:55:18 | Data modyfikacji: 2014-01-10 09:19:52.
Zarządzenie Nr 70/2013 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 października 2013 roku w sprawie
powołania Komisji Przetargowej dla
rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
 Zarządzenie Nr 70_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2013-10-14 14:01:07 | Data modyfikacji: 2014-01-10 09:17:50.
Zarządzenie Nr 69/2013 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 października 2013 r. w sprawie
ogłoszenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze.
 Zarządzenie Nr 69_2013 Nabór.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-10-11 08:02:35 | Data modyfikacji: 2014-01-10 09:17:36.
Zarządzenie Nr 68/2013 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 października 2013 r. w sprawie
przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i
warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie Gminy Pysznica
 68_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-10-08 14:39:46 | Data modyfikacji: 2014-01-10 09:17:14.
Zarządzenie Nr 67/2013 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 października 2013 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarzadzenie Nr 67_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-10-08 14:35:56 | Data modyfikacji: 2014-01-10 09:16:29.
Zarządzenie Nr 66/2013 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 3 października 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2013
 Zarzadzenie Nr 66_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-10-08 14:31:41 | Data modyfikacji: 2014-01-10 09:16:07.
Zarządzenie Nr 62/2013 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 września 2013 r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
 Zarzadzenie Nr 62_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-10-01 14:10:11 | Data modyfikacji: 2014-01-10 09:11:44.
Zarządzenie Nr 61/2013 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 września 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2013
 Zarzadzenie Nr 61_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-10-01 14:01:18 | Data modyfikacji: 2014-01-10 09:11:04.
Zarządzenie Nr 65/2013 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 września 2013 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarzadzenie Nr 65_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-10-01 08:31:05 | Data modyfikacji: 2014-01-10 09:12:15.
Zarządzenie Nr 64/2013 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 września 2013 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 64.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-10-01 08:27:54 | Data modyfikacji: 2014-01-09 10:16:54.
Zarządzenie Nr 63/2013 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
 Zarządzenie Nr 63_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-09-27 21:52:10 | Data modyfikacji: 2014-01-09 10:16:23.
Data wprowadzenia: 2013-09-27 21:52:10
Data modyfikacji: 2014-01-09 10:16:23
Opublikowane przez: Admin