Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu na realizację zadań z
zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej
 Zarządzenie Nr 1_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-01-09 12:23:06.
Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie powołania
komisji odbioru inwestycji
 Zarządzenie Nr 2_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-01-22 07:24:40.
Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2014
 Zarządzenie Nr 3_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-01-23 13:28:22.
Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 4_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-01-31 13:42:39.
Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2014
 Zarządzenie Nr 5_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-02-10 09:03:30 | Data modyfikacji: 2014-02-10 09:05:00.
Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2014
 Zarządzenie Nr 6_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-02-10 09:12:23.
Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia
regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie
Gminy w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 7_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-02-10 12:08:39.
Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie powołania
Komisji Oceniającej oraz określenia Regulaminu
Pracy Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 8_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-02-10 13:53:10 | Data modyfikacji: 2014-02-10 13:53:41.
Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie procedur
zarządzania ryzykiem
 Zarządzenie Nr 10_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Stanisław Paleń | Data wprowadzenia: 2014-03-04 10:16:30.
Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia
Kodeksu etyki pracowników Urzędu Gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 11_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Stanisław Paleń | Data wprowadzenia: 2014-03-04 11:00:23.
Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie powołania
komisji odbioru inwestycji
 Zarządzenie Nr 12_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Adrian Świątek | Data wprowadzenia: 2014-03-04 11:03:59.
Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie powołania
Zespołu Interdyscyplinarnego w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 13_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2014-03-04 11:07:14.
Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 14_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-03-04 11:13:31.
Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 15_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-03-04 11:15:37.
Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 3 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2014
 Zarządzenie Nr 16_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-03-11 08:58:23 | Data modyfikacji: 2014-04-02 09:16:56.
Zarządzenie Nr 9A/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
 Zarządzenie Nr 9A_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Biały | Data wprowadzenia: 2014-03-31 14:17:17 | Data modyfikacji: 2014-03-31 14:18:09.
Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustalenia celów
i zadań dla jednostek organizacyjnych
 Zarządzenie Nr 21_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-03-31 14:24:06.
Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia
organowi stanowiącemu, rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za rok 2013
 Zarządzenie Nr 19_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-04-02 09:29:11 | Data modyfikacji: 2015-01-16 14:38:34.
Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2014
 Zarządzenie Nr 20_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-04-02 09:31:30.
Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w
Urzędzie Gminy w Pysznicy

Zarządzenie Nr 22_2014.1.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-04-02 09:36:11 | Data modyfikacji: 2014-04-02 10:37:13.
Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach
dodatku mieszkaniowego
 Zarządzenie Nr 24_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-04-02 09:43:51.
Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu określającego zasady udzielania w
Urzędzie Gminy Pysznica zamówień, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro netto
 Zarządzenie Nr 25_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2014-04-10 11:48:58.
Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
 Zarządzenie Nr 27_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Biały | Data wprowadzenia: 2014-04-16 15:11:50.
Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia
obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania
korespondencyjnego
 Zarządzenie Nr 28_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-04-18 08:44:45.
Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie sporządzania
aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
do Parlamentu Europejskiego
 Zarządzenie Nr 30_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-04-18 08:55:24 | Data modyfikacji: 2014-04-18 08:57:26.
Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie upoważnienia
pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków
oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o
sposobach (formach) głosowania adekwatnie do
rodzaju i stopnia niepełnosprawności
 Zarządzenie Nr 31_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-04-18 08:58:20.
Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie upoważnienia
do prowadzenia czynności związanych z
głosowaniem korespondencyjnym
 Zarządzenie Nr 29_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-04-22 13:52:37.
Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie określenia formy
przekazywania sprawozdań przez jednostki
podległe
 Zarządzenie Nr 9_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-04-25 12:44:00.
Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2014
 Zarządzenie Nr 32_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-04-25 12:47:49 | Data modyfikacji: 2014-04-25 12:48:17.
Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie przedstawienia
organowi stanowiącemu, rocznego sprawozdania
finansowego gminy
 Zarządzenie Nr 26_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-05-12 09:23:34 | Data modyfikacji: 2015-01-16 14:37:52.
Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2014
 Zarządzenie Nr 33_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-05-12 10:18:38.
Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i
zakłady kształcenia nauczycieli oraz
specjalności i form kształcenia, na które może
być przyznawane dofinansowanie
 Zarządzenie Nr 34_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-05-12 12:48:34 | Data modyfikacji: 2014-05-12 12:48:51.
Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
 Zarządzenie Nr 35_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-05-12 12:55:51.
Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 2 maja 2014 r. w sprawie powołania
koordynatora gminnego oraz operatorów systemów
informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych na
terenie Gminy Pysznica w wyborach do Parlamentu
Europejskiego w 2014 r.
 Zarządzenie Nr 36_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-05-12 13:09:30.
Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 2 maja 2014 r. w sprawie wskazania do
składu obwodowych komisji wyborczych na
terenie gminy Pysznica pracowników samorządowych
gminy i gminnych jednostek organizacyjnych dla
przeprowadzenia wyborów do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014
r.
 Zarządzenie Nr 37_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-05-12 13:17:12.
Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy
Pysznica
 Zarządzenie Nr 38_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-05-12 13:33:29.
Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej
 Zarządzenie Nr 39_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-05-12 13:36:30.
Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji
wyborczej
 Zarządzenie Nr 40_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-05-13 09:12:19.
Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji
ds. ustalania szkód i szacowania strat
powstałych w wyniku intensywnych opadów deszczu
i powodzi na terenie gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 42_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-05-20 15:30:52.
Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
do prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków
dla opiekunów, w tym do wydawania decyzji
administracyjnych
 Zarządzenie Nr 45_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-05-20 15:33:55.
Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji
Oceniającej oraz określenia Regulaminu Pracy
Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 46_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-05-22 15:24:53.
Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 48_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-05-22 15:27:32.
Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 maja 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego z zakresu działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
 Zarządzenie Nr 51_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-05-28 09:35:55.
Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 maja 2014 r. w sprawie czasu pracy w
miesiącu czerwcu 2014 r. w Urzędzie Gminy w
Pysznicy
 Zarządzenie Nr 49_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-05-29 15:52:19 | Data modyfikacji: 2014-05-29 15:54:22.
Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2014
 Zarządzenie Nr 44_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-05-30 14:55:23.
Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2014
 Zarządzenie Nr 50_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-05-30 14:56:11.
Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia alarmu
przeciwpowodziowego na terenie Gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 41_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-06-05 13:38:09.
Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 maja 2014 r. w sprawie odwołania alarmu
przeciwpowodziowego i wprowadzenie pogotowia
przeciwpowodziowego na terenie Gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 43_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-06-05 13:43:14.
Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 maja 2014 r. w sprawie odwołania
pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy
Pysznica
 Zarządzenie Nr 47_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-06-05 13:46:20.
Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Pysznicy za rok 2013
 Zarządzenie Nr 52_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-06-18 13:47:19.
Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pysznicy
za rok 2013
 Zarządzenie Nr 53_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-06-18 13:49:46.
Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad
sporządzania bilansu skonsolidowanego za rok
2013
 Zarządzenie Nr 54_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-06-18 13:54:18 | Data modyfikacji: 2014-06-18 13:59:05.
Zarządzenie Nr 55/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości
 Zarządzenie Nr 55_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-06-18 14:19:02.
Zarządzenie Nr 56/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2014
 Zarządzenie Nr 56_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-06-18 14:20:52.
Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 57_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-06-18 14:23:13.
Zarządzenie Nr 58/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
do przyznania Karty Dużej Rodziny
 Zarządzenie Nr 58_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-06-18 14:25:01.
Zarządzenie Nr 59/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie powołania
Komisji dla przeprowadzenia odbioru robót
budowlanych
 Zarządzenie Nr 59_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Adrian Świątek | Data wprowadzenia: 2014-06-26 12:22:21.
Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie powołania
komisji odbioru inwestycji
 Zarządzenie Nr 60_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-06-26 12:30:48.
Zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 61_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-06-26 12:46:27.
Zarządzenie Nr 62/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2014
 Zarządzenie Nr 62_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-06-26 12:49:59.
Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
 Zarządzenie Nr 63_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-06-26 13:08:13.
Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Krzakach
 Zarządzenie Nr 64_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-06-26 13:15:48 | Data modyfikacji: 2014-06-26 13:16:28.
Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2014
 Zarządzenie Nr 65_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-07-09 11:05:17.
Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 Zarządzenie Nr 66_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-07-09 11:07:53.
Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia
złożonych wniosków do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w sąsiedztwie ulic Szubargi,
Folwarcznej i Ziarny w obrębie ewidencyjnym
Pysznica, gmina Pysznica
 Zarządzenie Nr 67_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-07-10 14:13:00.
Zarządzenie Nr 68/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia
złożonych wniosków do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w sąsiedztwie ulic Wolności,
Szubargi i Podborek w obrębie ewidencyjnym
Pysznica, gmina Pysznica
 Zarządzenie Nr 68_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-07-10 14:17:53 | Data modyfikacji: 2014-07-10 14:24:17.
Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia
rejestru/arkusza ryzyka dla celów i zadań
jednostek organizacyjnych Gminy Pysznica na rok
2014 i rok szkolny 2014/2015
 Zarządzenie Nr 23_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-07-14 11:42:32.
Zarządzenie Nr 69/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 69_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-07-14 11:52:47.
Zarządzenie Nr 70/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2014
 Zarządzenie Nr 70_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-07-15 13:39:16.
Zarządzenie Nr 71/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej
 Zarządzenie Nr 71_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-07-15 13:40:46.
Zarządzenie Nr 72/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji
dla przeprowadzenia odbioru robót budowlanych
 Zarządzenie Nr 72_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-07-25 12:32:29.
Zarządzenie Nr 73/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Orła Białego w Krzakach
 Zarządzenie Nr 73_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-07-25 12:33:12.
Zarządzenie Nr 74/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej
 Zarządzenie Nr 74_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-08-01 12:30:45.
Zarządzenie Nr 75/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia
kredytu krótkoterminowego na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu
 Zarządzenie Nr 75_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-08-21 09:06:51.
Zarządzenie Nr 76/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2014
 Zarządzenie Nr 76_2014.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2014-08-21 11:40:53.
Zarządzenie Nr 77/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2014
 Zarządzenie Nr 77_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-08-21 12:16:59.
Zarządzenie Nr 78/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłożenia
informacji z wykonania budżetu, o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu
realizacji przedsięwzięć oraz wykonania planu
finansowego samorządowych instytucji kultury za I
półrocze 2014 r.
 Zarządzenie Nr 78_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-08-21 12:38:04.
Zarządzenie Nr 79/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Krzakach
 Zarządzenie Nr 79_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-08-21 13:20:45 | Data modyfikacji: 2014-08-21 13:51:50.
Zarządzenie Nr 80/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora szkoły
 Zarządzenie Nr 80_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-08-21 13:55:42.
Zarządzenie Nr 81/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola
 Zarządzenie Nr 81_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-08-21 14:09:10.
Zarządzenie Nr 82/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2014
 Zarządzenie Nr 82_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-08-21 14:12:16.
Zarządzenie Nr 83/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania
komisji odbioru inwestycji
 Zarządzenie Nr 83_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-08-21 14:37:24.
Zarządzenie Nr 84/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania
komisji odbioru inwestycji
 Zarządzenie Nr 84_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-08-21 14:48:22.
Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2014
 Zarządzenie Nr 85_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-08-27 14:09:12.
Zarządzenie Nr 86/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2014
 Zarządzenie Nr 86_2014.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2014-09-08 12:23:07.
Zarządzenie Nr 87/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 września 2014 r. w sprawie upoważnienia
do prowadzenia czynności związanych z
głosowaniem korespondencyjnym
 Zarządzenie Nr 87_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-09-11 11:50:13.
Zarządzenie Nr 88/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 września 2014 r. w sprawie upoważnienia
pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków
oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o
sposobach (formach) głosowania adekwatnie do
rodzaju i stopnia niepełnosprawności
 Zarządzenie Nr 88_2014.1.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-09-11 11:52:22.
Zarządzenie Nr 89/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 września 2014 r. w sprawie sporządzania
aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
do Rady Gminy Pysznica, Rady Powiatu
Stalowowolskiego, Sejmiku Województwa
Podkarpackiego oraz w wyborach Wójta
 Zarządzenie Nr 89_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-09-11 11:54:49.
Zarządzenie Nr 90/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 września 2014 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
do prowadzenia postępowań w sprawach o
przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym do
wydawania w tych sprawach decyzji
 Zarządzenie Nr 90_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-09-11 11:56:12.
Zarządzenie Nr 91/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 września 2014 r. w sprawie upoważnienia
do przyznania Karty Dużej Rodziny
 Zarządzenie Nr 91_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-09-11 11:58:17 | Data modyfikacji: 2014-09-11 12:11:52.
Zarządzenie Nr 92/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 września 2014 r. w sprawie powołania
Komisji dla archiwizacji dokumentów z wyborów do
Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu
25 maja 2014 r.
 Zarządzenie Nr 92_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-09-24 08:52:53.
Zarządzenie Nr 96/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 października 2014 r. w sprawie
wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów
głosowania korespondencyjnego
 Zarządzenie Nr 96_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-10-01 15:50:02.
Zarządzenie Nr 94/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2014
 Zarządzenie Nr 94_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-10-20 14:36:04.
Zarządzenie Nr 95/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 24 września 2014 r. w sprawie opracowania
materiałów planistycznych do budżetu gminy na
rok 2015
 Zarządzenie Nr 95_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-10-20 14:46:24.
Zarządzenie Nr 97/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 2 października 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2014
 Zarządzenie Nr 97_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-10-20 14:57:28.
Zarządzenie Nr 98/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 października 2014 r. w sprawie powołania
komisji odbioru inwestycji
 Zarządzenie Nr 98_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-10-21 09:28:09.
Zarządzenie Nr 99/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 października 2014 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 99_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-10-21 09:31:17.
Zarządzenie Nr 100/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 października 2014 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 100_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-10-21 09:44:19.
Zarządzenie Nr 101/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 15 października 2014 r. w sprawie wskazania
do składu obwodowych komisji wyborczych na
terenie Gminy Pysznica pracowników samorządowych
gminy i gminnych jednostek organizacyjnych dla
przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Pysznica,
Rady Powiatu Stalowowolskiego, Sejmiku
Województwa Podkarpackiego oraz wyborów Wójta
Gminy Pysznica, zarządzonych na dzień 16
listopada 2014 r.
 Zarządzenie Nr 101_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-10-21 09:46:45.
Zarządzenie Nr 102/2014 Wójta Gminy Pysznica z z
dnia 21 października 2014 r. w sprawie powołania
koordynatora gminnego oraz operatorów systemów
informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych na
terenie Gminy Pysznica w wyborach zarządzonych na
dzień 16 listopada 2014 r.
 Zarządzenie Nr 102_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-01-13 13:50:28.
Zarządzenie Nr 103/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2014
 Zarządzenie Nr 103_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-01-14 15:01:57.
Zarządzenie Nr 104/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 października 2014 r. w sprawie powołania
2 zespołów pracowników Urzędu Gminy w Pysznicy
do przeprowadzenia korekty składów kart do
głosowania w wyborach do Rady Gminy Pysznica i na
Wójta Gminy Pysznica zarządzonych na dzień16
listopada 2014 r.
 Zarządzenie Nr 104_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-01-14 15:04:19.
Zarządzenie Nr 105/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 października 2014 r. w sprawie powołania
przedstawicieli Wójta Gminy Pysznica do ochrony
lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
 Zarządzenie Nr 105_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-01-14 15:06:32.
Zarządzenie Nr 106/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2014
 Zarządzenie Nr 106_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-01-14 15:07:50.
Zarządzenie Nr 107/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 107_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-01-15 12:17:05.
Zarządzenie Nr 108/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2014
 Zarządzenie Nr 108_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-01-15 12:18:40.
Zarządzenie Nr 109/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie predłożenia
Radzie Gminy projektu uchwały budżetowej na rok
2015
 Zarządzenie Nr 109_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-01-15 12:25:13.
Zarządzenie Nr 110/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przedłożenia
Radzie Gminy projektu uchwały Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 110_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-01-15 12:26:28.
Zarządzenie Nr 111/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie sporządzania
aktów pełnomocnictwa do głosowania w ponownych
wyborach Wójta Gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 111_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-01-15 12:28:03.
Zarządzenie Nr 112/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2014
 Zarządzenie Nr 112_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-01-15 14:11:06.
Zarządzenie Nr 113/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie czasu pracy w
miesiącu grudniu 2014 r. w Urzędzie Gminy w
Pysznicy
 Zarządzenie Nr 113_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-01-15 14:13:44 | Data modyfikacji: 2015-01-15 14:16:53.
Zarządzenie Nr 114/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji składników
majątkowych
 Zarządzenie Nr 114_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-01-15 14:16:04.
Zarządzenie Nr 115/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2014
 Zarządzenie Nr 115_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-01-15 14:21:01.
Zarządzenie Nr 116/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2014
 Zarządzenie Nr 116_2014.1.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-01-15 14:29:39.
Zarządzenie Nr 116/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 Zarządzenie Nr 116_2014_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-01-15 14:32:17.
Zarządzenie Nr 117/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2014
 Zarządzenie Nr 117_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-01-15 14:50:16.
Zarządzenie Nr 118/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2014
 Zarządzenie Nr 118_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-01-15 14:52:42.
Data wprowadzenia: 2015-01-15 14:52:42
Opublikowane przez: Admin