Załatwianie spraw

Druki wniosków i formularzy dostępne są na stronie internetowej gminy, pod adresem www.pysznica.pl.  

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-09-16 11:08:27.

Zobacz:
 Dowody osobiste .  Ewidencja ludności .  Urząd Stanu Cywilnego .  Oświata (stypendia, dowozy) .  Ewidencja działalności gospodarczej .  Koncesje alkoholowe .  Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne .  Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska .  Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę), oświetlenie uliczne .  Kanalizacja sanitarna, wodociągi .  Drogownictwo .  Zamówienia publiczne .  Podatki i opłaty lokalne . 
Data wprowadzenia: 2013-09-16 11:08:27
Opublikowane przez: Admin